Sunteți pe pagina 1din 17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

14
TÂRGOVIȘTE
ADRESA: Str. Vasile Voiculescu, nr. 4
Tel/Fax: 0245615142
E-mail: tgv14.gradi@scolidb.ro

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Educatoare: Stan Ana-Maria


Grupa Mare C Ștrumfii
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

UNITATEA DE INVATAMANT: Grădiniţa P.P. Nr.14 Târgovişte


GRUPA: mare C Ștrumfii
DATA: 21 octombrie 2020
EDUCATOARE: Stan Ana-Maria
Tema anuală de studiu: Cine sunt / suntem?
Proiect tematic: #STAYSAFE
Tema săptămânii: Prieteni vechi, reguli noi
Tema activității: Căsuța din oală și prietenii săi
Mijloc de realizare: Activitate integrată (ADP+ADE+ALA1+ALA2)
Tipul activității: Mixtă (însușire şi consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi)
Componența activității:

 Activități de dezvoltare personală:


Rutine:
 Întâlnirea de dimineață: ,,Prietenii din povești”
 Salutul, Prezența, Calendarul naturii;
 „Mâinile ni le spălăm/ Sănătoși să ne păstrăm” – deprinderi de igienă individuală
Tranziții:
 ,,Ursuleții s-au trezit” – gimnastică de înviorare
 ,,Jocul degețelelor” – exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinilor

 Activități pe domenii experienţiale:


► Domeniul Limbă și comunicare (DLC):
Tema: Căsuța din oală, poveste populară rusă
Mijloc de realizare: povestirea educatoarei
► Domeniul estetic și creative (DEC)– Educație artistico-plastică:
Subiectul plastic: Măști pentru prieteni
Tema plastică: pata de culoare
2
 Jocuri și activități didactice alese (etapa I):
Joc de masă: Drumul spre casa animalelor
Construcții: Casa prieteniei
Bibliotecă: Căsuța din oală

 Jocuri și activități didactice alese (etapa a II-a):


Joc distractiv: Adu prietenii acasă!
Joc cu text și cânt: Am o casă mică

Scopul:
 Formarea și dezvoltarea exprimării, a expresivităţii şi creativităţii limbajului oral;
 Consolidarea deprinderii de utilizare a uneltelor simple de lucru pentru realizarea unei
lucrări artistico-plastice.

Obiective: La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:


O1 - Să identifice personajele principale din povestirea audiată;
O2 – Să redea idei principale din poveste, utilizând cel puțin un cuvânt nou aflat din text;
O3 - Să utilizeze diferite tehnici de pictură în vederea realizării unei lucrări originale;
O4 - Să exprime impresii, trăiri afective şi idei proprii legate de tema dată, în timpul şi/sau la
sfârşitul activităţii.

Metode și procedee: Conversaţia, povestirea educatoarei, explicaţia, exerciţiul, tehnica


comunicării rotative, demonstrația, jocul, explozia stelară, amestecă-îngheață-formează perechi.

Material didactic: calendarul naturii, planșe cu imagini din poveste, stea, jetoane, ecusoane,
măști, acuarele, pensule, labirint, urme colorate, material textil, pietricele, dopuri, scoici, ghem,
recompense.
Durata: 2h 30min
Bibliografie:
1. Activitatea integrată din grădiniţă - Editura Didactica Publishing House, 2008;

3
2. Aplicarea noului Curriculum pentru educație timpurie – o provocare, Editura Diana,
Pitești, 2009;
3. Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), Ministerul Educaţiei Cercetării şi
Tineretului, anul 2008;
4. Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas Educațional, Bucuresti, 2005;
5. Kirsten Hansen, Roxane Kaufmann, Kate Burke Walsh, Crearea claselor după
necesităţile copililui;

SCENARIUL ZILEI

Rutină și tranziție: Ne pregătim pentru activități. Copiii se așează pe scaune, la locurile


special semnalizate în sala de grupă, respectând distanțarea fizică.
Rutină: Întâlnirea de dimineață:
Salutul: „Bună dimineaţa, Ștrumfilor!” Salutul se realizează de către educatoare cu fiecare
preșcolar în parte, utilizând noi variante de salut: salutul militar, cu cotul, cu piciorul etc, în
contextul respectării condiţiilor de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu
virusul SARS-CoV-2
Prezența se realizează prin întrebarea educatoarei: Cine lipsește astăzi?. O fetiță numără
băieții, iar un băiat numără fetele. Apoi se completează Calendarului naturii, ajutaţi de
întrebările: ,,În ce anotimp suntem?”,,În ce zi a săptămânii suntem?”, ,,Cum este vremea astăzi?”.
Se poartă o scurtă discuție despre prietenie, aceasta direcționându-se spre tema Prietenii din
povești.
Împărtășirea cu ceilalți se realizează prin întrebările: Cum te simți astăzi? De ce? Vă plac
poveștile? Care? De ce?
Noutatea zilei. Copiii vor asculta cântecelul În pădurea cu alune. Se va trezi astfel
interesul copiilor pentru activitate.

Tranziţie: ,,Ursuleții s-au trezit” – gimnastică de înviorare

4
În continuare se desfăşoară ADE – Domeniul Om și Societate– Educație pentru societate
- Copiii sunt anunţaţi că vor asculta povestea Căsuța din oală, poveste populară rusă – activitatea
va fi desfășurată frontal cu toți copiii.
Introducerea în activitate de povestire - Copiii sunt anunţaţi că vor asculta o poveste
despre prietenie dintre animale, după care vor participa la câteva jocuri.
Precizarea poveștii - Educatoarea va preciza numele poveştii: Căsuța din oală, poveste
populară rusă. Se vor preciza sarcinile copiilor: să asculte cu atenţie povestea pentru a putea
participa la jocurile ce vor urma.
Expunerea textului povestirii - Conţinutul povestirii va fi prezentat de către educatoare
clar, coerent, corect şi expresiv, cu un ton şi o mimică adecvată, pentru a trezi emoţii şi pentru a
asigura motivaţia învăţării.
Se explică cuvintele și expresiile noi. În timpul povestirii educatoarea va derula o
prezentare PPT cu imagini corespunzătoare fiecărei secvenţe.
Planul de idei al povestirii:
1. Şoricelul găseşte oala şi îşi face casă în ea.
2. Broscuţa îl roagă pe şoricel să o primească şi pe ea în căsuţa din oală.
3. Iepuraşul se alătură şi el celor doi în căsuţă.
4. Vulpea doreşte să locuiască şi ea lângă celelalte animale în oală.
5. Deşi animalele erau înghesuite, lupul este primit şi el în căsuţă.
6. Din neatenţie, ursul se aşează pe oală şi o sparge, alungând animalele din căsuţă.
Sunt explicate cuvintele necunoscute.
Fixarea conţinutului: După citirea poveștii, se fixează cunoştinţele, prin adresarea
câtorva întrebări:
 Cum s-a numit povestea pe care ați ascultat-o?
 Care sunt personajele din poveste?
 Unde au găsit animalele căsuța?
 Cine a găsit oala în padure? etc.
Copiii vor fi recompensați cu aplauze și ecusoane zâmbitoare.

Rutină: Copiii se încolonează și părăsesc sala de grupă.

5
Jocuri și activități didactice alese1. În continuare, copiii se așează la locurile lor, unde
vor descoperi materiale specifice centrelor de activitate deschise.
Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare centru. Se
aminteşte copiilor comportamentul dezirabil în cazul acestor activităţi – vorbim în şoaptă pentru a
nu-i deranja pe alţii, să lucrăm frumos, să nu pătăm, să utilizăm cu grijă materialele, apreciem şi
protejăm lucrările făcute de colegi şi cooperăm pentru realizarea acestora.

Tranziţie: ,,Jocul degețelelor” – exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinilor

 ARTĂ: ADE-DEC: Educație artistico-plastică, Subiectul – Măști pentru prieteni,


Tema – pata de culoare. Se va realiza integrat în cadrul centrului Artă. Copiii vor avea la
dispoziție măști ale animalelor din poveste, precum și materiale și unelte specifice picturii.
Vor realiza, ajutați de educatoare măști colorate.
Intuirea materialului didactic – Copiii denumesc materialele și ustensilele aflate pe masă.
Explicarea și demonstrarea procedeului de lucru - Educatoarea explică și demonstrează
modul de lucru.
Enunțarea criteriilor de evaluare – se comunica copiilor care sunt criteriile după care vor
fi evaluate lucrările:
1. respectarea etapelor de lucru;
2. decorarea măștii în mod personal şi creativ;
3. finalizarea lucrărilor.
Exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinilor: Bate vântul, picură, plouă, tună,
iese soarele.
Realizarea lucrărilor de către copii
Copiii realizează măștile, îmbinând în mod creativ și original culorile.
Se supraveghează copiii în timp ce lucrează, (poziția corpului în timpul lucrului), se oferă
explicații suplimentare și sprijin celor care necesită, se stimuleză verbal copiii, în vederea
realizării lucrărilor în timpul propus.
 JOC DE MASĂ: Drumul spre casa animalelor. Copiii vor conduce personajele din
poveste spre Căsuța din oală prin labirint. Pentru a identifica drumul fiecărui animal se
vor utiliza materiale mărunte diferite pentru șoricel, broscuță, iepuraș, vulpe, lup și urs.

6
 CONSTRUCȚII: Casa prieteniei. Având la dispoziție materiale de construcție diverse,
copiii vor realiza căsuțe.

 BIBLIOTECĂ: Căsuța din oală. Copiii vor realiza o sarcină individuală, în cadrul căreia
vor uni punctele pentru a obține Căsuța din oală, apoi o vor decora, utilizând elemente
grafice cunoscute.
Vom discuta despre ceea ce am realizat, Vom aprecia activitatea copiilor, vom lăuda toţi
copiii pentru progresele făcute.
În încheierea activității, educatoarea le propune copiilor să desfășoare jocul distractiv:
Adu prietenii acasă! și jocul cu text și cânt: Am o casă mică. Se explică regulile jocurilor, se
execută individual cu fiecare preșcolar.
Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare al întregii activități.
La final, copiii părăsesc sala de grupă și se pregătesc pentru masa de prânz.

7
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Momentele activității Ob. Continutul activității Strategii didactice Evaluare
Metode si Mijloace de Forme de
op.
procedee învățământ organizare
Moment organizatoric Se creează condiţii optime pentru Conversația Frontal Aprecieri
desfăşurarea activităţiilor: verbale
- aerisirea sălii de grupă;
- se aranjează mobilierul;
- se aranjează materialul didactic în ordinea
folosirii lui;
- se organizează colectivul de copii
Captarea atenției În scopul creării unei atmosfere Machetă
O1 prielnice începerii activităţii copiii vor Conversația Personaje Frontal
asculta cântecelul În pădurea cu alune. Se din
va trezi astfel interesul copiilor pentru poveste
activitate.. Măști
Anuntarea temei și a Se anunță copiii că vor desfășura Conversația Observarea
obiectivelor activitatea numită ”Căsuța din oală și Explicația sistematică
prietenii săi”, în care vor asculta o poveste a copiilor
despre câteva animale ce sunt bune prietene,
după care vor participa la câteva jocuri, vor
picta și se vor distra.

Dirijarea învățării În continuare se desfăşoară ADE –


Domeniul Limbă și Comunicare–

8
Educarea Limbajului - Copiii sunt anunţaţi
că vor asculta povestea Căsuța din oală,
O1 poveste populară rusă – activitatea va fi
desfășurată frontal cu toți copiii.
Introducerea în activitate de
O2 povestire - Educatoarea va motiva alegerea
temei. Copiii sunt anunţaţi că vor asculta o
poveste despre prietenie dintre animale,
după care vor participa la câteva jocuri.
Precizarea poveștii - Educatoarea va
O3 preciza numele poveştii: Căsuța din oală,
poveste populară rusă. Se vor preciza
sarcinile copiilor: să asculte cu atenţie
povestea pentru a putea participa la jocurile
ce vor urma.
Expunerea textului povestirii -
Conţinutul povestirii va fi prezentat de către
educatoare clar, coerent, corect şi expresiv,
cu un ton şi o mimică adecvată, pentru a
trezi emoţii şi pentru a asigura motivaţia
învăţării.
O1
Se explică cuvintele și expresiile noi.
În timpul povestirii educatoarea va derula o

9
O2 prezentare PPT cu imagini corespunzătoare
fiecărei secvenţe.
Planul de idei al povestirii:
1. Şoricelul găseşte oala şi îşi face casă
O3 în ea.
2. Broscuţa îl roagă pe şoricel să o
primească şi pe ea în căsuţa din oală.
3. Iepuraşul se alătură şi el celor doi în
căsuţă.
4. Vulpea doreşte să locuiască şi ea
lângă celelalte animale în oală.
5. Deşi animalele erau înghesuite, lupul
este primit şi el în căsuţă.
6. Din neatenţie, ursul se aşează pe oală
şi o sparge, alungând animalele din
căsuţă.
Sunt explicate cuvintele necunoscute.

Obținerea performanței O1 Fixarea conţinutului După citirea Conversați Laptop Frontal


poveștii, se fixează cunoştinţele, prin a Video-
adresarea catorva întrebări: proiector
O2  Cum s-a numit povestea pe
care ați ascultat-o? Prezentare

10
 Care sunt personajele din PPT cu
O3 poveste? imagini din
 Unde au găsit animalele poveste
căsuța?
 Cine a găsit oala în padure?
Copiii vor fi recompensați cu
O1 aplauze și ecusoane zâmbitoare.
Rutină: Copiii se încolonează și
părăsesc sala de grupă.
Jocuri și activități didactice alese1.
O2
În continuare, copiii se așează la locurile lor,
unde vor descoperi materiale specifice
Audiția
centrelor de activitate deschise.
Voi anunţa jocurile şi activităţile ce
Frontal
urmează a fi desfăşurate în fiecare centru. Se
O3
aminteşte copiilor comportamentul dezirabil
în cazul acestor activităţi – vorbim în şoaptă
Ecusoane
pentru a nu-i deranja pe alţii, să lucrăm
frumos, să nu pătăm, să utilizăm cu grijă
materialele, apreciem şi protejăm lucrările
făcute de colegi şi cooperăm pentru
realizarea acestora.
Tranziţie: ,,Jocul degețelelor” –

11
exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai
mâinilor.

 ARTĂ: ADE-DEC: Educație


artistico-plastică, Subiectul – Măști Convorbir
pentru prieteni, Tema – pata de ea
culoare. Se va realiza integrat în euristică
O1 cadrul centrului Artă. Copiii vor
avea la dispoziție măști ale Individual

animalelor din poveste, precum și


materiale și unelte specifice picturii. Conversați

Vor realiza, ajutați de educatoare a


O2
măști colorate.
Intuirea materialului didactic –
Copiii denumesc materialele și ustensilele
aflate pe masă.
O3
Explicarea și demonstrarea
procedeului de lucru - Educatoarea explică
și demonstrează modul de lucru.
Enunțarea criteriilor de evaluare –
se comunica copiilor care sunt criteriile după
care vor fi evaluate lucrările:
1. respectarea etapelor de lucru;

12
2. decorarea măștii în mod personal
şi creativ;
3. finalizarea lucrărilor.
Exerciţii pentru încălzirea
muşchilor mici ai mâinilor: Bate vântul,
picură, plouă, tună, iese soarele.
Realizarea lucrărilor de către copii
Copiii realizează măștile, îmbinând
în mod creativ și original culorile.
Se supraveghează copiii în timp ce
lucrează, (poziția corpului în timpul
lucrului), se oferă explicații suplimentare și
sprijin celor care necesită, se stimuleză
verbal copiii, în vederea realizării lucrărilor
în timpul propus.

 JOC DE MASĂ: Drumul spre casa


animalelor. Copiii vor conduce
personajele din poveste spre Căsuța
din oală prin labirint. Pentru a
identifica drumul fiecărui animal se
vor utiliza materiale mărunte diferite
pentru șoricel, broscuță, iepuraș,

13
vulpe, lup și urs.

 CONSTRUCȚII: Casa prieteniei.


Având la dispoziție materiale de
construcție diverse, copiii vor realiza
căsuțe.

 BIBLIOTECĂ: Căsuța din oală.


Copiii vor realiza o sarcină
individuală, în cadrul căreia vor uni
punctele pentru a obține Căsuța din
oală, apoi o vor decora, utilizând
elemente grafice cunoscute.
Vom discuta despre ceea ce am realizat şi
vom trece pe la fiecare măsuţă să vedem
rezultatele obţinute. Vom aprecia activitatea
copiilor, vom lăuda toţi copiii pentru
progresele făcute.
Asigurarea retenției și a O3 Jocuri și activități didactice alese2
transferului În încheierea activității, educatoarea
le propune copiilor să desfășoare un joc.
1. Adu prietenii acasă!– joc distractiv
Fiecare copil va primi câte două mingii, Explicația Mingii Individual

14
reprezentând două personaje din poveste. Pe Oală
rând vor veni către un loc stabilit și vor
rostogoli mingiile către căsuța din oală, Jocul
încercând să le bage în casă. Fiecare copil
are drepul la două încercări.
2. Am o casă mică – joc cu text și cânt Laptop
Copiii se așază pe bulinele distanțate din Buline Frontal

sala de grupă și execută mișcările sugerate


de cântec, accelerând ritmul constant.

Evaluarea activității Se fac aprecieri asupra modului de Conversația Frontal Aprecieri


desfăşurare al întregii activități. verbale
La final, copiii părăsesc sala de grupă și se
pregătesc pentru servirea mesei.

15
ANEXĂ

CĂSUȚA DIN OALĂ


În mijlocul câmpului şedea o oala răsturnata; si era oala aceea mare – mare cat un butoi.
Iaca trece pe acolo un şoarece si vede oala aceea goala. “buna casa e asta” isi zise el. “a cui o
fi?”.
 Casa – căsuţa, cine sta aici?
Dar nimeni nu răspunde. Se uita şoarecele in toate părţile, insa nu vede pe nimeni. Numai doua
muşte, care veniseră si ele după mâncare acolo, se ridicară in doua picioruşe; dar şoarecele nici
nu le-a luat in seama.
„ia sa mă mut eu aici si sa stau singur!”. Si s-a aşezat şoarecele in oala.
Trece pe acolo o broscuţa.
 Casa – căsuţa, cine locuieşte aici?
 Eu, şoarecele! Dar tu cine eşti? Răspunde şoarecele din fundul oalei.
 Eu sunt broasca!
 Daca vrei vino înăuntru si-om trai împreuna.
 Bun de tot! Iată ca vin si eu.
Si a sărit broasca in oala si a stat cu şoarecele la un loc.
Trece pe câmp un iepure. Si văzând namila ceea de oala răsturnata, s-a oprit si a întrebat:
 Căsuţa – căsuţa, cine locuieşte aici?
 Suntem noi: broasca-broscuţa, si şoarecele-şoricelul. Dar tu cine eşti?
 Eu sunt fugarul de peste câmpuri si vai, iepurele. Nu mă lăsaţi si pe mine sa stau cu voi
înăuntru? Iaca aici nu ploua si nici soarele, nici vântul nu intra.
 Bucuros,frate! Vino înăuntru si-om trai împreuna ca e loc.
Si s-a mutat si iepurele cu culcuşul in oala.
Trece intr-o zi pe lângă oala-căsuţa jupâneasa vulpe si întreabă si ea:
 Casa – căsuţa, cine sta aici?
 Noi trăim: iepurele-iepuraşul cu broasca-broscuţa, si şoarecele-şoricelul. Dar tu cine eşti?
 Eu sunt surioara voastră mai mare, vulpea. Pentru mine n-o fi loc? ca vai de capul meu, am
rămas fără casa!
 Da, este: intra si-i vedea, ca pentru oameni buni e loc.

16
 Mulţumim! Asta am aşteptat si eu. Si s-a aşezat vulpea in oala si au trăit împreuna multe zile.
Vine lupul nu ştiu de unde.
Vede oala mare:si-a închipuit c-o fi cineva înăuntru.
 Căsuţa – căsuţa, cine locuieşte aici?
 Eu, sora vulpe, cu iepurele-iepuraşul cu broasca-broscuţa, si şoarecele-şoricelul. Dar tu cine
eşti?
 Eu sunt un biet lup fără adăpost. Oare n-o fi chip sa stau si eu cu voi? Ca buna casa mai aveţi!
 Se poate, cum sa nu!ne-om mai înghesui cu toţii si ti-om face loc si dumitale.
Si-a intrat lupul in căsuţa, si-au trăit împreuna.
Nu ştiu de unde a venit si ursul. Si era mânios Moş Martin si ostenit, ca umblase toata ziua după
mâncare.
Si cum a văzut oala aceea, nu si-a închipuit ca e o căsuţa cu oaspeţi înăuntru; si s-a aşezat pe ea,
ca sa se odihnească puţin.
Dar cum s-a aşezat, oala: parr! Trosc! S-a sfărmat in bucăţi si ursul... ce-a făcut ursul? S-a ales cu
o sperietura buna, iar ceilalţi au fugit care încotro au văzut cu ochii.

17

S-ar putea să vă placă și