Sunteți pe pagina 1din 2

PRIVEȘTE LA ISUS

Text: Adrian Laurențiu Butuc Aranjament: James Koerts


Pian:
  4          Cor:

  4                         
Pri veș te la I sus, să nu te temi când în cer
8
                      
Dom nul te-a con dus și te-a scă pat chiar din vă păi cu mâ nă ta re.

           
cări îți vin în ca le.
13
                        
Tu mi-ești Dum ne zeu, în Ti ne-mi pun spe ran ța mea de-a pu ruri, Stân că de gra

                         
18
                                 
nit, fă ră de mar gini m-ai iu bit cu Ti ne-s li niș tit.
Pian:

                         
24
                         
Cor:

Pri veș te la I sus, nu te-n do i când strâm to ră ri le te-a pa să.

                             
29
                           
Cre de-n ha rul Său, o stea pe cer, un far la mal când cea ța-i dea să. Tu mi-ești Dum ne

                            
Copyright © www.partituriazs.com
-2-
                        
34

zeu, în Ti ne-mi pun spe ran ța mea de-a pu ruri. Stân că de gra nit fă ră de

                         
                         
39 Pian:

mar gini m-ai iu bit cu Ti


   
ne-s li niș tit.   
                        
  
                               
45 Cor:

Cre de în I sus și nu ui ta cum te-a con dus și te pă zeș te. Azi ca și-n tre cut îți es te

                               
51

                     
scut, Tot ce-a pro mis El îm pli neș te. Tu mi-ești Dum ne zeu, în Ti ne-mi

                  
  
55        
                                  
pun spe ran ța mea de-a pu ruri. Stân că de gra nit, fă ră de mar gini m-ai iu bit cu


   
  
               
 
      
 
  
Pian: Cor:
                       
60

Ti ne-s li niș tit. Pri veș te la I sus! A min!

                      
Pri veș te la I sus!
Copyright © www.partituriazs.com