Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA '' Babes-Bolyai'' Cluj -Napoca , filiala Reșița

FACULTATEA DE INGINERIE

CURS
aptdsi

Coordonator:
Prof.univ.dr.ing. RĂDUCA Eugen

2021
Noţiuni introductive despre SAPD
dată : valoare matematică sau logică asociată unui proces de măsurare ale proceselor fizice, mărimilor fizice,
experimentelor.
Datele sunt captate , stocate, prelucrate în vederea obţinerii de informaţii în ceea ce priveşte evoluţia în timp,
în frecvenţă, statistică, etc. Toate aceste evenimente amintite pot fi realizate cu sau fără intervenţia omului
domeniul SAPD este unul interdisciplinar.
- electronica analogică şi digitală : un rol important îl au circuitele VLSI, în special microprocesoarele,
microcontrolerele, procesoarele de semnal:
- sistemele de calcul: plăcile (cardurile) dedicate pe aplicatii;
- sisteme de operare şi apariţia unor softuri specializate pentru SAPD-uri;
- apariţia şi dezvoltarea unor traductoare şi senzori inteligenţi;
- standardizarea sistemelor de interconectare şi comunicaţie între acestea;
- apariţia şi dezvoltarea inteligenţei artificiale.

În momentul de faţă se estimează că ponderea costurilor pentru SAPD este 30-40% componente
electronice, 15-20% cablaje şi conectoare, 5-10% întreţinere.

Funcţiile SAPD

- monitorizareai unor fenomene în contextul interdependenţei dintre acestea;


- măsurarea mărimilor ce apar în procesele şi fenomenele naturale industriale şi a experimentelor
ştiinţifice;
- testarea produselor;
- observarea şi controlul proceselor de producţie;
- monitorizare şi control a traficului terestru, aerian şi maritim
PC – Calculator;
IF, IF2, IF3 – Interfeţe standardizate;
MO – Monitor;
MEM – Memorie;
TAST – Tastatură;
OU – Operator uman;
ID – Introducere date;
OD – Ieşire date;
T/S – Traductoare / Senzori;
CC – Circuite de condiţionare;
DD – Discretizare date;
TPD – Transmisie şi procesare date;
EE – Elemente de execuţie;
UI – Utilizare informaţii;
P, E, F – Proces, Experiment, Fenomen
Schema bloc generală a unui SAPD
Vă mulţumesc pentru atenţie!