Sunteți pe pagina 1din 35

ORGANISME INTERNATIONALE CU IMPLICATII

PRIVIND ALIMENTATIA
OMS
 Organizatie internationala care are rolul de a
mentine si coordona situatia sanatatii
populatiilor (infiintata in 1948)
 Sediul la Geneva; in fata este statuia Hygiea
(zeita sanatatii) – orientare prioritara spre
pastrarea sanatatii
 Conceptia despre sanatate si mentinerea ei
este prefigurata prin strategia combaterii bolilor
formulata in “Carta de la Ottawa”
 Obiectiv principal – sa readuca sanatatea in
atentia celor care elaboreaza politici de
guvernare in UE
ORGANIZATIA INTERNATIONALA DE
EPIZOOTIE (OIE)

 Infiintata in 1924

 Organizatia Mondiala a Sanatatii Animalelor


(2003)

 Imbunatatirea sanatatii animale la nivel


mondial, al carui obiectiv principal este acela
de control al bolilor la animale si prevenire a
raspandirii lor
Domenii de activitate

 Notificarea bolilor la animale;


 Siguranta produselor de origine animala
 Produse veterinare
 Boli specifice animalelor acvatice
 Bunastarea animalelor
 Animale salbatice
 Comunicare
 Laboratoare
FAO
 Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație
și Agricultură
 Agenșie internațională în cadrul sistemului
ONU, cu sediul la ROMA
 Obiectiv – lupta contra foametei și sărăciei,
ameliorarea alimentației și a securității
alimentare precum și la o viață activă și
sănătoasă
 Promovează dezoltarea rurală și agricutură
durabilă
COMISIA CODEX
ALIMENTARIUS (CCA)
 Elaboreaza codul produselor alimentare, fiind o
comisie mixta OMS si FAO
 Prin elaborare de standarde in domeniul
alimentar pe baza unor analize si dovezi
stiintifice bine documentate
 Obiective: protejarea sanatatii consumatorului;
asigurarea unei politici loiale in cadrul
comertului cu produse; armonizarea cerintelor;
facilitarea comertului international.
Dreptul la hrană
 Este o componenta a drepturilor omului, cuprinsa in
“Declaratia universala a drepturilor omului” din 1948 si
este definita ca: dreptul fiecarui barbat, femeie, copil,
singuri sau in comunitate cu altii de a avea acces fizic
si economic, in orice timp, la o hrana adecvata sau la
mijloace pentru porcurarea acesteia, in conditii de
demnitate umana”

 Este o obligatie a statului, care trebuie sa respecte, sa


protejeze si sa indeplineasca acest standard prin
legislatia si programele pe care le intreprinde prin:

 Accesul la necesitatile de hrana


 Protejarea masurilor necesare, astfel incat sa nu se
impiedice accesul indivizilor la o hrana adecvata
 Sa asigure mijloace de trai si securitatea alimentara
SECURITATEA ALIMENTARĂ
 Exista atunci cand toti oamenii, in orice moment,
au acces fizic si economic la alimente sigure si
nutritive care indeplinesc necesitatile de hrana
ale organismului uman, pentru a duce o viata
sanatoasa si activa

 Securitatea alimentara nu implica ca statul sa isi


asume obligatii sau mecanisme legale pentru
malnutriti, prin urmare nu devine responsabil
pentru starea de foamete sau malnutritie

 Este privit, ca si termen, la nivel global, national


si regional si mai putin spre indivizi singulari sau
grup
EFSA
 Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară este piatra de
temelie a evaluării riscului Uniunii Europene în ceea ce privește
siguranța alimentelor și furajelor.

 În strânsă colaborare cu autoritățile naționale și în consultare deschisă


cu părțile interesate, EFSA oferă consultanță științifică independentă și
comunicare clară cu privire la riscurile existente și emergente.

 Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a fost înființată


în ianuarie 2002, în urma unei serii de crize alimentare la sfârșitul
anilor 1990 (ESB, dioxina, acrilamida, febra aftoasa, etc), ca o sursă
independentă de consiliere științifică și comunicare cu privire la
riscurile asociate lanțului alimentar.
EFSA
 În sistemul european al siguranței alimentare, evaluarea
riscurilor se face independent de gestionarea riscurilor.

 Rolul EFSA:
 îmbunătățirea siguranței alimentare al UE,

 asigură un nivel ridicat de protecție a


consumatorilor

 restabilirea și menținerea încrederii în


aprovizionarea cu alimente a UE.
 În calitate de evaluator al riscurilor, EFSA furnizeaza
opinii științifice și sfaturi pentru a oferi o bază solidă pentru
politicile și legislația europeană și pentru a sprijini
 Comisia Europeană,
 Parlamentul European
 Statele membre UE în decizii eficiente de gestionare
a riscurilor.

 Misiunea EFSA acoperă:


 siguranța alimentelor și furajelor
 Nutriția, sănătatea și bunăstarea animalelor
 protecția plantelor
 sănătatea plantelor
 În desfășurarea activității sale, EFSA ia în considerare și
posibilul impact al lanțului alimentar asupra biodiversității
habitatelor vegetale și animale.
 EFSA efectuează evaluări ale riscului privind mediul
inconjurator:
 culturi modificate genetic,
 pesticide,
 aditivi furajeri,
 dăunători ai plantelor.
 În toate aceste domenii, angajamentul cel mai critic al EFSA
este de a oferi:
 obiectiv
 sfaturi independente bazate pe cunostiinte științifice
 o comunicare clară bazată pe cele mai actualizate
informații și cunoștințe științifice.
 Datorită acestui sistem, consumatorii europeni sunt:
 printre cei mai protejati
 cei mai informati din lume cu privire la riscurile din
lanțul alimentar.
 EFSA se află în centrul sistemului european de siguranță
alimentară.
 Pentru a ne asigura că sistemul funcționează eficient, este
esențial ca EFSA să colaboreze îndeaproape cu partenerii
din întreaga Europă:
 instituții,
 în special managerii de riscuri din Comisia Europeană,
 Parlamentul European,
 statele membre,
 Autoritățile naționale de siguranță alimentară responsabile
de evaluarea riscurilor.
 EFSA este o organizație care ia in considerare parerile:

 părților interesate ale societății civile:


 grupuri de consumatori,
 organizații neguvernamentale (ONG-uri)

 Operatorilor alimentar:
 fermieri,
 producătorii de alimente,
 distribuitori
 procesatori
 publicul larg

 Profesioniștii din domeniul științei să facă schimb de opinii și


informații.
 Publicul larg
 consultări publice online, pe subiecte științifice
specific

 activități de colectare a datelor

 Evenimente publice:
 întâlniri,
 conferințe
 zile ale portilor deschise
REORGANIZAREA AUTORITATII
 EFSA s-a dezvoltat rapid de la crearea sa în 2002.
 Scopul reorganizării este de a îmbunătăți eficiența și
eficacitatea, optimizând în același timp utilizarea
resurselor Autorității.
 Obiectivele generale sunt:
 Consolidarea resurselor pentru prioritățile de sănătate publică,
cum ar fi contaminanții chimici și biologici, precum și pentru
sănătatea animalelor și a plantelor.
 Reflectare privind volumul de muncă în creștere asupra aplicațiilor
pentru granturi de cercetare și îmbunătățirea serviciul pentru
solicitanți.
 Consolidarea coordonării strategice și a sprijinului activităților
științifice pentru probleme transversale.
 Consolidarea abordării strategice a activităților de comunicații.
 Optimizarea utilizarii resurselor bazându-se pe expertiza
științifică internă, consolidând activitățile conexe și centralizând
unele activități de sprijin.
STRUCTURA ORGANIZATIONALA A EFSA

 EFSA este organizată în cinci direcții coordonate de


directorul executiv al EFSA:

 Direcții științifice:
 Evaluarea riscurilor și asistența științifică
 Evaluarea științifică a produselor reglementate
 Strategie și coordonare științifică

 Direcția comunicații
 Direcția Resurse și Suport
 Direcțiile științifice sprijină activitatea Comitetului
științific al EFSA și a grupurilor.

 EFSA are aproximativ 450 de angajati.


GRUPUL DE EXPERTI EFSA
 EFSA își propune să ofere cea mai bună expertiza științifica
la momentul potrivit și în modul cel mai potrivit.

 Comitetul științific și grupul de experti EFSA oferă sfaturi


științifice factorilor de decizie din Europa:
 siguranța alimentelor și furajelor,
 nutriție,
 sănătatea și bunăstarea animalelor,
 protecția plantelor
 sănătatea plantelor.

 Grupurile științifice ale EFSA sunt responsabile pentru


activitatea EFSA de evaluare a riscurilor, inclusiv
transmiterea de avize științifice.
 Comitetul științific și grupurile de lucru sunt compuse din
experți științifici independenți, cu cunoștințe aprofundate
în evaluarea riscurilor din cadrul:

 universități

 instituții de cercetare

 autoritățile naționale de siguranță alimentară.

 Toți membrii sunt numiți printr-o procedură de selecție


deschisă pe baza:

 excelență științifică dovedită,


 experiență în evaluarea riscurilor
 lucrări și publicații științifice
Grupurile științifice ale EFSA:

 Aditivi și produse sau substanțe utilizate în hrana


animalelor (FEEDAP)
 Sănătatea și bunăstarea animalelor (AHAW)
 Pericole biologice (BIOHAZ), inclusiv riscurile legate de
ESB-EST
 Contaminanți în lanțul alimentar (CONTAM)
 Produse dietetice, nutriție și alergii (NDA)
 Aditivi alimentari și surse de nutrienți adăugați in alimente
(ANS)
 Materiale de contact alimentar, enzime, arome (CEF)
Grupurile științifice ale EFSA:

 Organisme modificate genetic (GMO)

 Sănătatea plantelor (PLH)

 Produse de protecție a plantelor și reziduurile acestora


(PPR)

 Comitetul științific și riscurile emergente (SCER)


DG HEALTH AND FOOD SAFETY
(SANTE)
Scop:

Pentru a face Europa un loc mai sănătos și mai sigur, în care


consumatorii pot avea încredere că interesele lor sunt
protejate.

OBIECTIVE:
 cresterea increderii si puterii consumatorilor
 protejarea și îmbunătățirea sănătății publice
 Asigurarea că alimentele Europei sunt sigure și sănătoase
 protejarea sănătatii și bunăstarii animalelor de fermă
 protejarea sănătatii culturilor și a pădurilor
Consolidarea cooperării cu agențiile UE și comitetele
consultative științifice

DG SANTE va colabora îndeaproape cu cinci agenții ale UE


pentru a-și atinge obiectivele:

 Centrul European pentru Protecția și Controlul Bolilor


(ECDC),
 Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA),
 Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară
(EFSA),
 Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)
 Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (CVPO)

În mod colectiv, aceste agenții reprezintă o multitudine de


resurse, expertiză și rețele care oferă sprijin vital politicii UE.
Cresterea increderii si puterii consumatorilor

Prioritățile strategiei:
 Creșterea încrederii consumatorilor în piața internă
 contribuie la îmbunătățirea competitivității întreprinderilor
prin stabilirea unui mediu de reglementare uniform care să fie
pus în aplicare în mod egal pe piața europeană și care să
protejeze în mod eficient consumatorii.

 Consolidarea poziției consumatorilor pe piață prin dezvoltarea


instrumentelor de educare a consumatorilor, sprijinul activ al
organizațiilor de consumatori din UE și implicarea acestora în
procesul de elaborare a politicilor.
 Asigurarea că preocupările consumatorilor sunt luate în
considerare în toate politicile UE.
 Analizarea politicile de consum ale statelor membre.
 Colectarea de date referitoare la consumatori pentru a sprijini
dezvoltarea propunerilor legislative și a altor inițiative.
PROTEJAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIȚI SĂNĂTATEA PUBLICĂ

 Prioritățile strategiei sunt:


 Strategia UE pentru sănătate „Împreună pentru sănătate”
sprijină strategia globală “Europa 2020”.
 “Europa 2020” își propune să transforme UE într-o economie
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, promovând
creșterea pentru toți - dintre care o condiție prealabilă este o
populație în stare bună de sănătate.

 Europa are nevoie de investiții inteligente în sănătate:


 cheltuind mai inteligent, dar nu neapărat mai mult în
sisteme de sănătate durabile
 investiții în sănătatea oamenilor, în special prin programe
de promovare a sănătății
 investiții în acoperirea sănătății ca modalitate de reducere
a inegalităților și de combatere a excluziunii sociale.
ASIGURAREA CA ALIMENTELE DIN EUROPA
SUNT SIGURE ȘI SĂNĂTOASE

Prioritățile strategiei sunt:


 abordarea integrată a UE a siguranței
alimentare își propune să asigure:
 nivel ridicat de siguranță alimentară,
 sanatatea animalelor,
 bunăstarea animalelor
 sănătatea plantelor

 în cadrul UE prin măsuri coerente de la fermă la


masă și o monitorizare adecvată, asigurând în
același timp funcționarea eficientă a pieței
interne.
 Implementarea acestei abordări implică dezvoltarea de
acțiuni legislative :

 Să asigure sisteme de control eficiente și să


evalueze conformitatea cu standardele UE în
domeniile:

 siguranței și calității alimentelor


 sănătății animalelor
 bunăstării animalelor
 nutriției animalelor
 fitosanitare
 din UE și din țările terțe în raport cu exporturile lor
către UE;


Monitorizarea aplicării legislației UE
 DG SANTE colaboreaza îndeaproape cu statele membre și
autoritățile competente responsabile cu controalele din țările
din afara UE pentru a se asigura că sunt respectate si
implementate standardele pentru siguranța alimentelor
 Controalele sunt esențiale pentru a-i asigura pe consumatori,
producători, procesatori și comercianți că normele legislative
sunt puse în aplicare în mod corespunzător.
 Direcția pentru audituri și analize privind sănătatea și
alimentele (fostul Oficiul veterinar si pentru alimente - FVO):
 rol important în aplicarea normelor UE,
 efectuarea a peste 200 de audituri/an
 consolideaza legătura dintre dovezile colectate prin
intermediul auditurilor și politicile in domeniul alimentelor.
 „O mai buna instruire pentru o hrană mai sigură” completează
această activitate prin instruirea personalului de control pentru a
recunoaște fraudele și neconformitatile.
 Să gestioneze relațiile internaționale cu țări terțe
și organizații internaționale privind:
 siguranța alimentelor

 sănătatea animalelor

 bunăstarea animalelor

 nutriția animalelor

 sănătatea plantelor

 Să coopereze cu EFSA și să asigure un


management al riscurilor bazat pe știință.
PROTEJAREA SĂNĂTATII ȘI BUNĂSTARII ANIMALELOR
DE FERMĂ

 Prioritățile strategiei în domeniul sănătatea animalelor sunt:


 să protejarea și să imbunatatirea starii de sănătate a
animalelor din UE, în special animalele producătoare de
alimente, permițând în același timp comerțul
intracomunitar și importurile de animale și produse de
origine animală.
 La 6 mai 2013, Comisia Europeană a adoptat o propunere
legislativa cuprinzătoare privind sănătatea animalelor, care a
înlocuit reglementarile complicate privind sănătatea
animalelor.
 Reguli mai simple și mai clare, permit autorităților să se
concentreze asupra priorităților cheie: prevenirea și
eradicarea bolilor.
 Responsabilitățile sunt clarificate pentru fermieri, medicii
veterinari și alte persoane care se ocupă de animale.
Gestionarea și izolarea focarelor de boli majore
ale animalelor
 Una dintre cele mai importante sarcini ale UE în politica de
sănătate animală este de reacționa rapid pentru izolarea și
eradicarea focarelor in cazul bolilor majore ale animalelor, în
conformitate cu articolul 4 din Decizia 1082/2013/UE privind
amenințările grave transfrontaliere pentru sănătate:
 febra aftoasă
 pesta porcină clasică
 pesta porcina africană
 gripa aviară foarte patogenă
 dermatita nodulara virala
 Atunci când apar astfel de focare, acestea au impact în întreaga
industrie, de la producătorii primari la restricțiile
comerciale și la export.
 Prioritățile strategiei privind bunăstarea animalelor sunt:

 Activitățile Comisiei Europene în acest domeniu


încep cu recunoașterea faptului că animalele
sunt ființe simțitoare

 Scopul general este de a se asigura că animalele


nu trebuie să suporte dureri sau suferințe
evitabile și obligă proprietarul / deținătorul
animalelor să respecte cerințele minime de
bunăstare.

Menținerea unor sisteme de alertă rapidă bine dezvoltate

 Gestionarea crizelor în fiecare dintre sectoarele SANTE este


susținută de o serie de mecanisme bine stabilite, în special
sistemele de alertă rapidă ale UE, care vizează
identificarea timpurie a problemelor și permit schimbul
rapid de informații, răspuns și cooperare eficientă.
 Statistici recente evidențiază rolul important pe care îl
joacă aceste sisteme de alertă rapidă:
 în 2018, au fost trimise 3 157 de notificări numai prin
intermediul RASFF, (sistemul de alertă rapidă al UE pentru
alimente și furaje), dintre care 751 au necesitat acțiuni
imediate.
 În mod similar, 13 435 de alerte de boli la animale au fost
notificate prin intermediul sistemului de notificare a bolilor
animale (ADNS).
 SANTE își propune să răspundă la 100% din alertele sale
RASFF în termen de 24 de ore.

S-ar putea să vă placă și