Sunteți pe pagina 1din 30

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE


ȘI GESTIUNEA AFACERILOR

PLAN DE AFACERI
FABRICĂ DE PELEȚI
CUPRINS

Sinteza planului de afaceri.......................................................................................... 3


CAP. I Partea descriptivă.......................................................................................... 4
1.1 Prezentarea afacerii.................................................................................... 4
Viziunea........................................................................................................ 4
Misiunea....................................................................................................... 4
Cum a luat naștere această idee................................................................... 5
Obiective....................................................................................................... 6
Sloganul firmei.............................................................................................. 6
Numele firmei................................................................................................ 6
Logo.............................................................................................................. 6
Obiectul de activitate.................................................................................... 7
Forma de organizare.................................................................................... 7
Resurse umane.............................................................................................. 7
Organigrama firmei...................................................................................... 8
Prezentarea produselor/serviciilor oferite – analiza concurenței................ 8
Prezentarea fluxului tehnologic.................................................................... 9
Procurarea materiei prime......................................................................... 11
Amplasarea firmei....................................................................................... 11
Analizarea mediului în care va evalua afacerea......................................... 11
1.2 Planul de marketing.................................................................................. 13
Analiza situației firmei pe piață................................................................. 13
Mixul de marketing..................................................................................... 14
Profilul consumatorilor.............................................................................. 14
Strategia de marketing................................................................................ 15
Previziunea vânzărilor................................................................................ 15
Bugetul activităților de marketing.............................................................. 16
1.3 Planul de management.............................................................................. 17
Resurse umane............................................................................................ 17
Graficul GANTT......................................................................................... 22
1.4 Riscurile afacerii........................................................................................ 23
CAP. II Partea financiară......................................................................................... 24
2.1 Prezentarea ipotezelor care stau la baza previziunilor........................... 24
2.2 Prezentarea situației previzionate............................................................. 26
Concluzii.......................................................................................................................27
Anexe........................................................................................................................... 28

2
Sinteza planului de afaceri

În cadrul energiilor alternative ani la rând s-a pus accentul pe energia eoliană și
energia solară, demarându-se în orice țară civilizată proiecte de anvergură în acest sens,
neglijând o altă sursă de energie destul de importantă și accesibilă oricând și fără prea mari
eforturi. Această formă de energie este întâlnită sub denumirea de biomasă. Biomasa
reprezintă resursa regenerabilă cea mai abundentă de pe planetă. Aceasta include absolut toată
materia organică produsă. Prin deshidratarea acestei resurse se obțin peleții, o formă de
combustibili solizi, nepoluanți, cu un randament net superior în arderea materiei lemnoase.
Prin definiție, peletul este o minibrichetă obținută prin presărarea rumegușului rezultat
din tehnologiile de debitare a buștenilor, respectiv prelucrarea primară și secundară a lemnului
din tocătura de lemn provenită din deșeurile lemnoase sau din doborârile copacilor dar și din
alte materiale vegetale.
Constituie un nou combustibil, care răspunde actualelor cerințe de utilizare a energiei
"curate" și regenerative și reprezintă o alternativă de încălzire domestică și industrială cea mai
curată iar pentru România, în condițiile alinierii prețurilor combustibililor clasici la prețurile
europene, va deveni în curând alternativa cea mai economică și în același timp confortabilă.
Datorită numeroaselor avantaje studiate amănunțit firma noastră dorește să producă și
să comercializeze peleți din deșeuri de natura lemnoasă și agrar-forestieră pentru a satisface
producerea de energie termică pentru centralele casnice sau industriale. Linia de producere a
acestora este una de ultimă generație complet automatizată și necesită un număr redus de
personal pentru deservire. Arderea peleților din lemn este neutră și nu generează creșterea
emisiilor de gaze cu efect de seră. Materialul o să provină din rumeguș, deșeuri de materie
lemnoasă reciclate sau așchii rămase după prelucrarea lemnului, care sunt apoi deshidratate și
comprimate în granule mici până la dublul densității energetice a lemnului verde. Compoziția
este alcătuită din surse biologice 100% presate prin niște găuri mici într-o mașină sferică care
leagă granulele împreună. Au un randament de ardere mult mai mare, deoarece procesul de
legare reduce umiditatea la mai putin de 10%. Confortul reprezintă un motiv major în alegerea
încălzirii cu peleți. Spre deosebire de încălzirea tradițională cu lemne, peleții nu necesită să fie
taiați, divizați, activități care cer timp și efort fizic. În plus, folosesc mult mai puțin spațiu
decât cărbunele și lemnul. Sunt o alternativă stabilă, regenerabilă, de încălzire a locuințelor,
utilizată în prezent pe scară largă în întreaga lume.
Ca o evoluție firească în dezvoltarea afacerii, se dorește satisfacerea creșterii cererii
înregistrate în cadrul pieței de consum. Se va avea în vedere formarea unei echipe de oameni
foarte bine pregătiți din punct de vedere profesional, care să acorde o importanță deosebită
atât perfecționării profesionale continue, cât și menținerii unui contact permanent cu clienții
pentru a cunoaște cerințele acestora și pentru a veni în întâmpinarea lor cu soluții originale.

3
CAP. I PARTEA DESCRIPTIVĂ
1.1 Prezentarea afacerii

Viziunea:
Dorim să devenim una din cele mai importante fabrici la nivel județean pentru
început,
cât și național, în domeniul încălzirii și să menținem un procent ridicat de prezență pe piață.
De aceea, ne propunem să atingem cei mai importanți factori spre succes:
1. Expansiunea;
2. Rentabilitatea;
3. Autonomia.
Pentru a atrage cât mai mulți potențiali cumpărători și viitoare contracte, ne bazăm pe
avantajele acestui produs care ne va ajuta să atingem o cotă de piață de aproximativ 60%:
 Sunt economici;
 Sunt non-poluanți, cantitatea de CO₂ rezultată în urma arderii este aproximativ
egală cu cantitatea absorbită de copaci pentru a crește și sunt recunoscuți ca
fiind una dintre cele mai ecologice surse de combustibil;
 Întreținere minimă a instalațiilor de ardere a peleților, acestea fiind curățate
doar de cenușă o dată pe săptămână;
 Se depozitează ușor, o tonă de peleți ocupând până la 1,2 m²;
 Cenușa rezultată este bogată în minerale fiind folosită cu succes ca
îngrășământ;
 Peleții din lemn ard aproape fără emisie de fum.

Misiunea:
Misiunea companiei este de a oferi soluții complete de calitate în sectorul de încălzire,
să îndeplinească așteptările și nevoile partenerilor noștri și mai presus de toate să consolideze
parteneriatele pe termen lung în condiţii de profitabilitate cât mai ridicate.
Pentru început, dorim să accesăm o serie de fonduri nerambursabile oferite de către
Uniunea Europeană în scopul dezvoltării și dotării cu echipamente necesare, respectiva
finanțare acoperind bugetul firmei în procentaj de 90% conform Submăsurei 6.4, Programul
Național de Dezvoltare Rurală. Ne bazăm pe acceptarea proiectului deoarece la nivel
european s-a impus ca toate țările Uniunii Europene să folosească energie regenerabilă în
proporție de 20% până în anul 2020. Totodată, o să avem un buget salvat pentru acoperirea
diferenței rămasă.
Planificarea constituie una dintre cele mai importante etape din cadrul înființării unei
societăți de aceea dorim să avem o strânsă colaborare cu furnizorii de materii prime și anume:
fabrici de mobilă, tâmplării, gatere și alte unități de prelucrare a lemnului care dispun de
bucăți de lemn, rumeguș și alte deșeuri de materie lemnoasă care vor fi livrate la firma
noastră.
Societatea urmăreşte ca satisfacerea nevoilor clienţilor să fie cât mai bună, orientându-
se cu prioritate spre aspectele referitoare la calitatea şi distribuirea corespunzătoare a acestora.
De aceea dorim să obținem standardul european care trebuie să fie îndeplinit, și anume –

4
certificarea EnPlus. EnPlus certifică calitatea de producător, dar de asemenea verifică
comercializarea și logistica, astfel asigură o continuă verificare a calității de la producător la
consumatorul final.
În condiţiile multiplicării şi intensificării concurenţei se vor căuta soluţii pentru
obţinerea de avantaj competitiv, prin optimizarea raportului preţ\cost şi îmbunătăţirea calităţii.
Viitori potențiali clienți cuprind două mari categorii: consumatorii casnici și
consumatorii industriali - instituții/societăți comerciale. Consumatorii industriali, fie ei
societăți comerciale de producție sau servicii, instituții publice sau unități bancare au ca punct
comun consumul mare de resurse energetice pentru a-si încălzi sediile. La orașe, gazul metan
este cel mai des folosit pentru încălzirea clădirilor, în timp ce la sate și în zonele cu o
infrastructură de utilități precară, lemnul sau motorina devine resursa principală pentru
incălzire. Spre deosebire de lemnul de foc, peleți au o putere calorică sporită și un preț mai
mic cu aproximativ 12%. Consumatorii industriali și casnici vor fi atrași de oferta societății
noastre în urma prezentării avantajelor peleților în comparație cu celelalte surse de energie.
De aceea, tindem în primul an spre parteneriate în orașele și comunele din județul unde
urmează să fie amplasat punctul de producție cu următorii clienți:
- Primăriile orașelor;
- Sediile Poliției;
- Școli și licee;
- Societăți comerciale;
- Consumatori casnici.
Odată ce ne-am atins performanțele pe plan local în continuare vom tinde să menținem
o utilizare eficientă de marketing prin care oferta și serviciile noastre să ajungă la fiecare
cetățean pentru a informa cu privire la beneficiile utilizării de peleți cât și a prezenta o
alternativă ieftină și eficientă pentru încălzire plus avantajul sistemului de ardere al biomasei.

Cum a luat naștere această idee:


Această idee de afaceri a luat naștere la ora de seminar Managementul firmei în care s-
a propus din partea unui coleg pentru Analiza mediului exemplul de salcie energetică. Fiind
un teritoriu necunoscut pentru mine am început să mă documentez. Salcia energetică a fost
înregistrată în România începând cu 2007 de către Alexandru Benko, cel care a cumpărat
licența din Suedia. Utilizarea acestor plante se face pentru obținerea de energie și fabricarea
de peleți.
Raportul anual din 2013 al UE asupra biocombustibililor prognozează un consum al
peleţilor în Europa situat între 50-80 milioane tone pe an (2012: 14,3 milioane) până în anul
2020. Perspectiva pentru următorii ani va depinde de o serie de factori precum abilitatea
statelor membre UE de a satisface cerinţele interne. Cum cererea ar putea creşte de şase ori
mai mult decât până acum, producţia europeană de peleţi nu va putea face faţă acestei tendinţe
evolutive, devenind parţial dependentă de importuri. Noile rapoarte estimează că peste o
jumătate din piaţa europeană a peleţilor va fi acoperită de sectorul nord-american, adică
aproape 25% din consumul total. Din această cauză am ales să prezint acest tip de afacere care
s-a dovedit a fi o idee foarte originală, atractivă și cu o cerință mare pe piață.

Obiective:

5
Obiectivele firmei pe termen scurt sunt legate de demararea activității în condiții
optime, încheierea unor contracte avantajoase de aprovizionare cu materii prime și atragerea
de clienți astfel încât activitatea firmei să nu fie întreruptă, precum și obținerea de venituri în
urma activității de comercializare care să permită acoperirea cheltuielilor, iar cifra de afaceri
să prezinte o creștere anuală constantă în primii ani de activitate.
Pe termen lung, obiectivele firmei sunt cu privire la dezvoltarea afacerii și anume la
achiziționarea unui teren și împădurirea acestuia cu planta denumită salcie energetică care
dispune de o capacitate de regenerare deosebită fapt care ne poate asigura independența
materiei prime. În Suedia există deja cultivate cca. 50 000 de hectare de teren cu salcie
energetică, plantă ce produce în primul an de la însămânțare cca. 10 tone de material vegetal
la un hectar iar începând din al doilea an producția ajunge la 40 tone/hectar. În Ungaria au
fost cultivate deja 2000 hectare cu această plantă iar producția, datorită zonei de temperaturi
mai ridicate decât în Suedia, a fost de 60 tone/hectar. Comunitatea Europeană a elaborat deja
o legislație prin care se subvenționează de către stat agenții economici care doresc să cultive
aceste plante energetice. Soluția utilizării acestor plante pentru obținerea de energie are
marele avantaj că materia primă este regenerabilă și nu limitată ca actualii carburanți.

Sloganul firmei:
Permite-ți să stai în tricou iarna cu Pelet eco-friendly!

Numele firmei:
Pelet eco-friendly.

Logo:
Respectivul logo se va pune pe fiecare sac comercializat.

Obiectul de activitate:

6
Codul unic de înregistrare: Cod CAEN 1629 = Fabricarea altor produse din lemn;
fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite. Societatea va
putea desfășura în subsidiar și alte activități precum:
 4110 Comercializare (vânzare) produse biomasă;
 4120 Distribuție produse biomasă.

Forma de organizare:
Societatea este persoană juridică română constituită în forma societății cu răspundere
limitată.

Resurse umane:
Societatea va angaja un număr de 6 angajați pentru începerea activității + Directorul,
proprietarul firmei. Pentru desfășurarea activității de producție societatea comercială va
angaja două persoane care se vor ocupa cu asigurarea necesarului de materie primă și a
procesului tehnic de producție. Pentru depozitarea peleților precum și pentru livrarea
produsului finit la clienți, este necesară angajarea a unui motostivuitorist și un agent de livrări.
Serviciile de contabilitate vor fi externalizate unei societăți specializate în acest sens.
Activitatea de administrare a activităților societății este asigurată de Director. Pentru
gestiunea Departamentului de Marketing se va angaja o persoană profesionistă.
În anii următori, salariile angajaților pot varia în funcție de cifra de afaceri obținută.
Trebuie menționat că în cursul anului vor surveni unele cheltuieli ocazionale cu plata
prestatiei zilierilor, acele persoane care vor lucra temporar pentru societatea noastră în
vederea recoltării biomasei din păduri. Plata acestor persoane se va face în functie de orele de
muncă prestate. Plata unei ore de muncă este de 10 RON. Se estimează că în cursul anului
2018 vom avea nevoie de un necesar de 10 persoane pentru activitățile cu caracter ocazional
de strângere a biomasei din păduri. Numărul de zile aferent recoltării cantității necesare de
materie primă va fi de 10 zile. Se va lucra cu un program de 8 ore/persoană zilnic. În cele ce
urmează se vor stabili sumele aferente de plată:
8 ore/zi * 10 RON * 10 zile = 800 RON/persoană.
Pe viitor, în cazul în care se va obține un volum mai mare de producție, va crește
numărul de angajați fiind plasați pe posturile deja existente noi lucrători pentru operarea
utilajelor suplimentare, desfășurarea procesului de producție, precum și transportul produsului
final obținut.

7
Organigrama firmei:

Director

Agent livrare Responsabil


Marketing

Motostivuitorist Operator 1 Operator 2 Om de serviciu

Prezentarea produselor/serviciilor oferite – analiza concurenței:


Firma va produce peleți destinate consumului industrial sau consumului casnic. Față
de alte produse similare, produsele și serviciile oferite de noi se vor poziționa pe piața
produselor de calitate superioară și vom oferi cel mai bun raport calitate/preț. Acest tip de
activitate are pe lângă componenta economică și un dublu caracter ecologic. Produsul care va
fi fabricat înlocuiește cu mare succes lemnul de foc utilizat pe scară largă în România, având
o putere calorică sporită și posibilități sporite de stocare pe de o parte, iar pe de altă parte va
rezolva problema deșeurilor de rumeguș rezultate din activitățile de prelucrare a lemnului,
deșeuri deosebit de periculoase pentru mediul înconjurător.
La nivel național sunt un total de 36 producători, importatori, distribuitori. În județul
Maramureș unde societatea va avea sediul, există o singură firmă producătoare de peleți: SC
Remir Forest SRL. Pentru a ne îmbunătăți poziția pe piața de profil societatea noastră are în
vedere o campanie de publicitate și de asemenea încheierea de contracte cu principalii clienți.
Pe plan internațional Suedia este în topul țărilor europene care folosesc peleți, cu
aproximativ 1,4 milioane de tone/an. Urmează Italia cu 550.000 de tone/an, Germania cu
450.000 tone/an și Austria cu 400.000 tone/an.
Caracteristicile tehnice ale produsului comercializat:
- Diametru 6mm;
- Lungime 50mm;
- Densitate volumetrică 1,31kg/dm³;
- Umiditate 3,6%;

8
- Conținut de cenușă 0,8%;
- Putere calorică 4400kcal/kg.

Prezentarea fluxului tehnologic:

Sortare materie
primă

Stocare materie
primă

Uscarea materiei
prime

Tocare materie
primă

Peletizare
9
Pentru desfășurarea activității de producție se va achiziționa o linie automată de
producție a peleților din lemn dotată și cu stație de ambalat în saci având capacitatea de
producție cuprinsă între 500-700 kg/h în funcție de umiditatea materie prime. Pentru
optimizarea procesului de producție și maximizarea profitului se vor folosii bucăți de lemne
de la tâmplării și gatere, rumeguș dar și crengi. Pentru acest proces tehnologic și transportul
produsului finit, avem nevoie de umătoarele echipamente:
 Tocător sau mărunțitor;
 Mixer;
 Uscătorul de peleți;
 Presă de peleți;
 Mașină automată de împachetat;
 Bandă transportoare;
 Motostivuitor;
 O autoutilitară pentru transport.
Tocătorul pentru biomasă precum și mixerul sunt utilaje ce se folosesc pentru a
uniformiza reziduurile lemnoase. Sunt dotate cu un sistem de alimentare hidraulic format din
discuri cu dinți din oțel care asigură transportul dirijat al lemnului către cuțitele de tăiere.
Tocătorul permite controlul rolelor de alimentare acestea putând fi pornite sau oprite în
ambele sensuri, și produce fragmente din lemn uniforme datorită unghiului de tăiere de 90⁰.
Uscătorul de peleți se folosește pentru a usca materialul tocat care trebuie să aibă o
umiditate de sub 30. În uscătorul cu tambur rotativ, curentul puternic de aer cald ține în
suspensie materialul tocat ducând la uscarea acestuia. Datorită vitezei mari a curentului de aer
și a faptului că materialul tocat se află în suspensie, suprafața de transfer între aer și materialul
solid este mare deci rezultă și o rată mare a transferului de căldură. Generatorul de aer cald
este un cuptor pe bază de lemne sau cărbune, dar la care poate fi adaptat și un arzător pe gaz.
Materialul tocat umed este uscat în câteva minute și este transportat mai departe prin
intermediul unui ventilator centrifugal.
Presa de peleți este un utilaj care folosește motoare de putere care învârt rolele
metalice ce presează materialul tocat pe o matriță cu găuri. În urma presării prin aceste găuri
materia primă tocată se compresează și formează o masă compactă ce ia forma, diametrul și
lungimea găurii din matriță. Datorită temperaturii de aproximativ 70-80⁰C ce se produce prin
frecare, fibrele din materia primă se unesc între ele și se plastifiază astfel că peleții au o
consistență destul de dură.
Banda transportoare ajută ușurarea muncii operatorilor prin conducerea masei
lemnoase către tocător. Înclinația benzii transportoare este de 45⁰.
Mașina automată de împachetat în saci de plastic are capacitatea de reglaj între 10-30
kg pentru sacii de plastic sau între 50-100 kg pentru sacii de rafie.
Pentru transportarea comenzilor către persoanele care achiziționează peleți de la sediul
firmei și nu-și pot asigura singuri transportul se va achiziționa o autoutilitară cu o capacitate
maximă de transport de 3,5 tone.

10
Pentru ușurarea activității de depozitare și încărcarea peleților se va achiziționa un
motostivuitor electric cu o capacitate maximă de 2 tone și înălțimea maximă de ridicare de
3,5m.

Procurarea materiei prime:


Materia primă necesară producerii de peleți este lemnul iar în acest sens se vor încheia
contracte de furnizare cu diferite gatere, tâmplării, fabrici de mobilă și alte unități de
prelucrare a lemnului care dispun de bucăți de lemn, rumeguș și crengi care vor fi livrate
firmei noastre la prețul de 48RON/tonă.

Amplasarea firmei:
Sediul și hala industrială pentru fabricarea peleților vor fi amplasate în județul
Maramureș, comuna Recea unde proprietarul firmei deține 2 hectare de pământ. Locația are
acces la drumul național E58 și dispune de toate facilitățile precum: apă, gaz metan,
canalizare, energie electrică, lucru care ajută la desfășurarea în condiții optime a activității de
aprovizionare, producție și comercializare. Suprafața terenului necesar este de 2500 m² iar
hala va avea o suprafață de 1500 m² și va fi compusă din secție de producție peleți, un
depozit, un birou, sală pentru servit masa și două toalete.
Amenajarea halei industriale:

Birou Toaletă Toaletă


1 2

Sală pentru servit masa


Secție de producție

Depozit

Analizarea mediului în care va evalua afacerea (Analiza PEST):


Factori politici:

11
1. Uniunea Europeană este un susținător marcant pe scena energiei regenerabile,
prin politicile ecologice și fondurile alocate în acest sens cât și prin noul demers
impus tuturor țările membre a cotei de 20% de energie regenerabilă până în anul
2020;
2. Programe naționale finanțate de la bugetul de stat, implementate de Agenția
Națională pentru Implementarea Proiectelor și programelor pentru IMM.
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală finanțează investiții în
utilaje de brichetat pentru obținerea peleților, prin intermediul următoarelor
măsuri:
- Măsura 121 ,,Modernizarea exploatațiilor agricole”;
- Schema de ajutor de stat N578/2009 sprijină energia din surse regenerabile;
- Masura 312 ,,Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi” în
zone rurale;
- Submăsura 6.4 Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
3. Programul Casa Verde: scopul programului îl reprezintă îmbunătățirea calității
aerului, apei și solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea
lemnului și a combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice
folosite pentru încălzire și obținerea de apă caldă menajeră, precum și
stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie
regenerabilă, nepoluante;
4. Modificări frecvente în clasa politică.

Factori economici:
1. Românii au o putere medie de cumpărare de 4.181 de euro, ocupând locul 33 în
Europa din acest punct de vedere în anul 2016. Totuși, în comparaţie cu 2015,
puterea nominală de cumpărare pe cap de locuitor ar fi crescut cu aproape 12%;
2. România a înregistrat progrese vizibile în privinţa corectării dezechilibrelor
macroeconomice, creând premisele pentru o creştere economică robustă. Aceste
progrese ar putea fi erodate pe termen mediu. Produsul Intern Brut (PIB) este
aşteptat să crească cu 6,5% în 2017 înainte să scadă la 5,0% în 2018. Se
anticipează că stimulii fiscali vor ajuta creşterea economică pe termen scurt, dar
este puţin probabil ca aceasta să fie sustenabilă. Deficitul bugetar va rămâne la
3% din PIB anul acesta, dar va depăşi 3% din PIB în 2018;
3. Costul ulităților ridicate;
4. Creșterea/scăderea creditelor.

Factori sociali:
1. Sunt ecologici, provenind din deșeuri lemnoase și reprezintă o sursă de energie
curată;
2. Cenușa rezultată în urma arderii peletului poate fi folosită ulterior ca
îngrășământ natural deoarece este bogată în minerale;
3. Nivelul de dezvoltare al învățământului este în scădere, numărul studenților
scăzând cu 30% în anul 2016 datorită nivelului slab de pregătire cât și
natalitatea scăzută care a început să se vadă tot mai mult din 2010;
12
4. Crearea de noi locuri de muncă.

Factori tehnologici:
1. Lucrul cu mărfuri neperisabile asigură ușurința în depozitare, manipulare și
transport;
2. Tehnologie modernă și automatizată cu un consum redus de energie electrică;
3. Sacii de peleți au avantajul că se depozitează ușor, iar o tonă de peleți ocupă
până la 1,2 m².

1.2 Planul de marketing

Analiza situației firmei pe piață (Analiza SWOT):


1. Puncte tari:
- Sunt non-poluanți;
- Manipulare ușoară a mărfii;
- Condiții de depozitare ușor de îndeplinit;
- Se lucrează fără mărfuri perisabile;
- Număr redus de personal pentru deservire;
- Cost redus al materiei prime;
- Cea mai ieftină modalitate de încălzire;
- Sunt economici.
- Întreținere minimă a instalațiilor de ardere a peleților, acestea fiind curățate doar
de cenușă o dată pe săptămână;
- Cenușa rezultată este bogată în minerale fiind folosită cu succes ca
îngrășământ;
- Peleții din lemn ard aproape fără emisie de fum;
- Provin dintr-o resursă regenerabilă si sustenabilă;
- Rezolvă problemele privind colectarea deșeurilor lemnoase și agricole;
- Nu prezintă pericol la manipulare si transport;
- Costuri scăzute și cu o evoluție constantă;
- Conținut redus de apă și cenușă;
- Emisii foarte scăzute;
- Densitate ridicată;
- Au conținut scăzut de metal;
- Contribuie la independența energetică a țării;
- Creează locuri de muncă în industria de profil;
- Prețul peleților este mult mai stabil decât prețul mereu crescător al
combustibilor fosili;
- Este o sursă de energie modernă, curată, ieftină și regenerabilă.

2. Puncte slabe:
- Capacitatea de producție limitată;
- Creșterea prețului energiei electrice;
13
- Costul ridicat al unei centrale pe peleți;
- O centrală termică pe peleți necesită montarea unui coș de fum;
- Promovarea insuficientă a acestui tip de combustibil;
- Piața de desfacere nu este încă bine dezvoltată;
- Costurile pentru echipamentele de producție.
3. Oportunități:
- Înnăsprirea legislației de mediu;
- Tendința globală de reducere a emisiilor poluante;
- Achiziția și împădurirea unei suprafețe de teren cu planta salcie energetică.
- Instabilitatea prețurilor combustibilor fosili;
- Proiectele de cercetare aflate în derulare vor duce la îmbunătățirea metodelor
de producere a peleților;
- Necesitatea multor companii de a scăpa de deșeurile lemnoase oferă modalități
ieftine de obținere a materiei prime.

4. Amenințări:
- Dificultăți cu aprovizionarea pe timp de iarnă;
- Schimbarea prețului energiei electrice și a combustibililor;
- Incertitudinea politicii fiscale;
- Creșterea prețului materiei prime;
- Alți combustibili obținuți din biomasă pot constitui produse și pot afecta piața
peleților;
- Procesul de aplicare și obținere a surselor de finanțare pentru demararea
proiectului este unul de durată și complex;
- Dezvoltarea tehnologiilor de energie alternativă competitoare de pe piață;

Mixul de marketing:
 Produs: Peleți. Se va comercializa în saci de câte 20kg pentru consumatorii
casnici iar pentru consumatorii industriali se va vinde pe tonă.
 Preț: preţurile practicate se formează luându-se în considerare următoarele
aspecte: costurile de producţie, preţurile practicate de concurenţă, acceptarea
anumitor niveluri de preţ de către consumator, influenţe pe care un anumit nivel
de preţ îl are asupra imaginii produsului. Astfel, sacul ambalat de 20 kg se va
vinde la prețul de 25RON inclusiv transport cu comandă la sediul firmei iar
pentru clienții care vor opta cantități mari, o tonă va avea prețul de 500RON,
neavând inclus prețul transportului.
 Promovare: promovarea produselor se va face în domeniul online, reclame,
anunţuri în presă, benner publicitar, vom contacta mass-media locală care
difuzează reportaje despre activitatea comunităţii, despre noi afaceri apărute
prin intermediul căreia vom face cunoscut faptul că suntem un nou producător
de combustibili ecologici şi vom prezenta caracteristicile produsului şi
avantajele achiziţionării lui.
 Plasare: sediul și hala industrială va fi în comuna Recea unde se va construi
hala pe terenul în suprafață de 2 hectare aflat în proprietate personală de către
proprietarul firmei. Acestă locație va constitui atât fabricarea produsului cât și
un punct de desfacere principal pentru consumatorii industriali. Pentru a ajunge

14
la consumatorii casnici se va încheia contracte cu rețeaua de retail Dedeman și
Praktiker. Volumul vânzărilor va fi structurat astfel: 35% din producție va fi
vândută către Dedeman și Praktiker iar 65% din producție va fi vândută la
sediul firmei.

Profilul consumatorilor:
Viitori potențiali clienți cuprind două mari categorii: consumatorii casnici și
consumatorii industriali - instituții/societăți comerciale. Consumatorii industriali, fie ei
societăți comerciale de producție sau servicii, instituții publice sau unități bancare au ca punct
comun consumul mare de resurse energetice pentru a-si încălzi sediile. La orașe, gazul metan
este cel mai des folosit pentru încălzirea clădirilor, în timp ce la sate și în zonele cu o
infrastructură de utilități precară, lemnul sau motorina devine resursa principală pentru
incălzire. Spre deosebire de lemnul de foc, peleți au o putere calorică sporită și un preț mai
mic cu aproximativ 12%. Consumatorii industriali și casnici vor fi atrași de oferta societății
noastre în urma prezentării avantajelor peleților în comparație cu celelalte surse de energie.
De aceea, tindem în primul an spre parteneriate în orașele și comunele din județul unde
urmează să fie amplasat punctul de producție cu următorii clienți:
- Primăriile orașelor;
- Sediile Poliției;
- Școli și licee;
- Societăți comerciale;
- Consumatori casnici.

Strategia de marketing:
1. Strategia de vânzare și distribuție: dorim să comercializăm produsele atât în mod
direct de la sediul firmei, cât şi prin magazine de specialitate, pe bază de
contracte de furnizare. Intenţionăm ca în acest din urmă caz să impunem
comerciantului vânzarea produsului nostru cu un preţ maximal, recomandat de
noi, din care să îi acordăm acestuia un discount, pentru a ne asigura că preţul final
de vânzare nu e mărit artificial prin adaos comercial. Pentru consumatorii
industriali se vor organiza și licitații pentru prețul/tonă.

2. Politica de preț: în prezent preţul cu amănuntul al peleților se situează între 400-


780 lei/tonă inclusiv TVA, în funcție de calitate și materie primă. Nivelul
cheltuielilor ne permite să practicăm un preţ avantajos de 500 lei/tonă, fără a fi
inclus prețul transportului, oferind astfel un raport foarte bun de calitate/preţ.
Sacul ambalat de 20 kg se va vinde la prețul de 25RON inclusiv transport cu
comandă la sediul firmei.

3. Politica de promovare: promovarea produselor se va face în domeniul online,


reclame, anunţuri în presă, benner publicitar, vom contacta mass-media locală
care difuzează reportaje despre activitatea comunităţii, despre noi afaceri apărute
prin intermediul căreia vom face cunoscut faptul că suntem un nou producător de
combustibili ecologici şi vom prezenta caracteristicile produsului şi avantajele
achiziţionării lui.

Previziunea vânzărilor:
15
Dupa achiziția echipamentelor pentru producția de peleți societatea va achiziționa
materie primă pentru o producție de 160 tone pentru primul stoc de producție, fiind o
producție la capacitatea cea mai mica de 500 kg/h. Această cantitate va fi ambalată în saci de
20 kg pentru vânzare. Se vor obține astfel 8000 saci care vor fi vânduti cu 25 RON fiecare.
Pentru consumatorii industriali o tonă se va vinde la prețul de 500 RON. Se preconizează să
se mărească producția pentru anul 2019, respectiv 2020, cu un procentaj de 15%, respectiv
30%.

Bugetul activităților de marketing:

Pentru prima jumătate a anului 2018 bugetul activităților de marketing este în total de 14900
RON:
Nr. 2018
Crt Activitate
. Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6
1. Cercetare de piață 500 500 500
2. Traininguri pentru 3000
angajați
3. Benner publicitar 500 500 500 500
4. Anunțuri în presă 200 200 200 200 200
5. Sondaj de opinie 1000 1000
6. Website, creare și 5000 400
întreținere
Total 1500 1200 700 1700 5700 4100

Pentru a doua jumătate a anului 2018 bugetul activităților de marketing este în total de 12400
RON:

Nr. 2018
Crt. Activitate
Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
1. PR & Networking 1500 1500
2. Pliante 300 300 300 300 300 300
3. Reportaje la radioul 400 400 400
local
4. Cercetarea 1000 1000
nivelului de
satisfacție a
clienților
5. Redactare 1000 1000

16
comunicate de
presă
6. Website întreținere 400 400 400 400 400 400
Total 700 1100 1700 3600 1700 3600
2.3 Planul de management

Resurse umane:
Necesarul de personal este de 6 angajați + Directorul general, proprietarul firmei.
Angajarea personalului societății se va face de către Directorul general, prin organizarea unor
interviuri. Personalul este repartizat astfel:
 Un om de serviciu pentru asigurarea curățeniei în fabrică și a utilajelor;
 Un operator taie crengile care sunt prea lungi cu ajutorul motofierăstrăului
și așează într-un container lemnele pentru a le livra celui care alimentează
banda de transport;
 Un operator încarcă lemnele din container pe banda de transport, ambalează
produsul finit în saci de 20kg și asigură la sfârșitul programului de lucru
necesarul de materie primă pentru următoarele comenzi;
 Motostivuitoristul încarcă sacii cu peleți pe un palet după care, cu ajutorul
motostivuitorului, duce paleții în depozit și pregătește comanda spre livrare;
 Agentul de livrări se ocupă cu livratul peleților la domiciliul clienților;
 Directorul general se ocupă cu preluarea comenzilor și supervizează
întreaga activitate a întreprinderii;
 Șeful de marketing va asigura o bună promovare a produselor cât și
folosirea unor strategii pentru a obține rezultate cât mai bune în folosul
societății.

Fondul de salarii/lună:

Nr.
Crt. Funcția Salar net Salar brut
1. Director general 2500 RON 4370 RON
2. Șef Marketing 2200 RON 3845 RON
3. Agent vânzări 2100 RON 3670 RON
4. Motostivuitorist 2000 RON 3480 RON
5. Operator 1 2000 RON 3480 RON
6. Operator 2 2000 RON 3480 RON
7. Om de serviciu 1800 RON 3116 RON
Total 14600RON 25441 RON

17
Fișa postului Om de serviciu:
Denumirea postului: Om de serviciu.
Se subordonează: Directorului.
Pregătirea: Școală profesională/liceu, Certificat de calificare/specializare Agent
curățenie.
Experiența: minim 1 an.
Aptitudini: atenție la detalii, hărnicie, rezistență la oboseală.
Responsabilități și sarcini:
- Asigurarea curățeniei în fabrică;
- Curățarea utilajelor implicate direct sau indirect în procesul de producere.

Fișa postului Operator 1 și 2:


Denumirea postului: Operator producere.
Se subordonează: Directorului.
Pregătirea: Școală profesională/liceu, cunoștințe minime referitoare la scopul
activității sale și la desfășurarea procesului de producere.
Experiența: experiență anterioară în lucrul cu utilaje asemănătoare celor utilizate în
fabrică.
Aptitudini: atenție, inteligență, pricepere, calm, forță fizică, rezistență la efort,
îndemânare, lucru în echipă.
Responsabilități și sarcini: manevrarea materiei prime și a produsului finit în scopul
efectuării tuturor operațiilor necesare prelucrării cât și asigurarea necesarului de
materie primă.

Fișa postului Motostivuitorist:


Denumirea postului: Motostivuitorist.
Se subordonează: Directorului.
Pregătirea: Școală profesională/liceu, Curs de calificare autorizație ISCIR.
Experiența: minim 1 an într-un post asimilar.
Aptitudini: rezistența la stres, lucru în echipă, onestitate și loialitate, atenție,
asumarea responsabilității, rezistență fizică, capacitate de prevedere a situațiilor
deosebite.
Responsabilități și sarcini:
- Răspunde de buna desfășurare a depozitării mărfurilor;
- Verifică condițiile tehnice ale principalelor sisteme ale vehiculului;
- Efectuează curățenia interioară și exterioară a vehicului zilnic;
- Verifică și completează nivelul de combustibil al utilajului;
- Localizează și analizează defectele apărute la utilaj;

18
- Intervine prompt pentru evitarea sau limitarea efectelor în caz de avarie;
- Respectă codurile de semnalizare;
- Păstrează cu grijă bunurile din dotare;
- Ia măsuri pentru folosirea integrală a timpului de lucru;

Fișa postului Agent livrări:


Denumirea postului: Agent livrări.
Se subordonează: Directorului.
Pregătirea:
- Studii superioare de specialitate;
- Cunoștințe avansate de limba engleză;
- Cunoștințe operare PC (Windows, Microsoft Word și Excel, Internet);
- Permis de conducere categoria B.
Experiența: experiență în domeniu minim 1 an și experiență în conducerea auto
(carnet categoria B, fără antecedente).
Aptitudini: capacitate foarte bună de comunicare și relaționare cu clienții, atenție
distributivă, simț pentru detaliul semnificativ, capacitate rapidă de decizie,
personalitate energică, gândire pozitivă, amabilitate și eficiență.
Responsabilități și sarcini:
- Livrează marfa în bună stare și în timp util către clienți, conform traseului
realizat de superiorul direct;
- Încasează sumele datorate de client, în baza documentelor emise și cu
respectarea dispozițiilor superiorului;
- Predă, Directorului, banii încasați la sfârșitul fiecărui traseu, instrumentele de
plată și alte documente specifice;
- Reprezintă imaginea și interesele companiei.

Fișa postului Responsabil marketing:


Denumirea postului: Responsabil Marketing.
Se subordonează: Directorului.
Pregătirea:
- Studii superioare;
- Cunoștințe necesare: Marketing operațional, Managementul evenimentelor
speciale, relații publice, cunoașterea pieței media, tehnici de negociere, operare
PC: MS Office, editare grafică (Corel, Adobe), limba engleză (citit, scris,
vorbit), pregătirea de materiale și rapoarte, cunoașterea legislației în domeniu.
Experiența:
- Experiență în specialitate: minim 2 ani experientă în marketing sau pre-sales;
- Preferabil 1 an experientă pe un post asemănător.
Aptitudini: aptitudine generala de învățare, de comunicare, abilități de negociere,
întocmire rapidă a documentelor (prelucrare cifre și cuvinte), inteligență de nivel
superior, flexibilitate mentală, gândire analitică și sintetică, creativitate, spirit
organizatoric, echilibru emoțional, capacitate de a lucra cu oamenii, rezistență la
19
stres, claritate și coerență în exprimare, punctualitate, orientare spre profit,
perseverență, activism, energie, capacitate de identificare a oportunităților, interes
pentru informarea altora, sociabilitate, tact, amabilitate.
Responsabilități și sarcini:
- Întocmeste rapoarte de vânzări pe produse și le prezintă superiorului ierarhic;
- Urmăreste evolutia vânzărilor, identifică și propune superiorului ierarhic
măsuri de corecție/optimizare;
- Implementează măsurile aprobate;
- Actualizează fișierele de prețuri pentru produse;
- Realizează cercetări de piață, prelucrează datele obținute și le transmite
superiorului ierarhic pentru analiză;
- Propune superiorului ierarhic acțiuni de promovare pentru produsele alocate și
asigură realizarea acestora;
- Asigură relațiile publice și promovarea publicitară a produselor alocate;
- Identifică și propune modalități de actualizare a paginii web;
- Organizează acțiunile de promovare a brandurilor alocate;
- Raportează superiorului ierarhic rezultatele acțiunilor de promovare;
- Solicită prețuri speciale pentru licitații sau lichidări de stoc;
- Elaborează și susține programe interne de informare pentru produsele alocate;
- Asigură documentația și materialele promoționale pentru produsele alocate;
- Oferă asistență de specialitate pentru identificarea soluțiilor optime de vânzare;
- Informează despre noutățile referitoare la produsele furnizorilor alocați și
promoțiile curente;
- Oferă suport informațional pentru stabilirea politicii de abordare a licitațiilor în
funcție de informațiile din piață și concurență.

Fișa postului Director:


Denumirea postului: Director.
Se subordonează: viitorilor asociați.
Pregătirea:
- Studii superioare;
- Cursuri de pregătire: management, finanțe, vânzări, Legislație;
- Cunoștințe privind tehnici de negociere;
- Cunoașterea generală a mediului de afaceri românesc.
- Nivel avansat în limba engleză.
Aptitudini: aptitudine generală de învățare, de comunicare, aptitudini de calcul, de a
lucra cu documente, planificare și organizare a operațiilor și activităților, abilități de
negociere, spirit organizatoric, echilibru emoțional, capacitate de a evalua și a lua
decizii, capacitate de a lucra cu oamenii, rezistență mare la stres, punctualitate,
gândire strategică, spontaneitate, spirit practic, sociabilitate, tact, amabilitate,
conducerea și controlul oamenilor, ambiție, încredere în sine, activism, energie.
Responsabilități și sarcini:
- Supravegherea derulării producției;
- Prezentarea rapoartelor de activitate și raportarea oricărei situații către asociați;
20
- Administrarea si dezvoltarea portofoliului de clienți și de furnizori autohtoni și
străini;
- Prezentarea, promovarea și vânzarea produselor în conformitate cu standardele
și politicile comerciale ale companiei;
- Urmărirea realizării planului de vânzări lunar, trimestrial, anual;
- Participarea la negocieri, întocmirea contractelor, monitorizarea derulării și
finalizării acestora;
- Decide asupra noilor direcții de dezvoltare;
- Stabilește planurile de vânzări și profit;
- Aprobă bugetele și corecțiile necesare;
- Semnează documentele de angajare, colaborare și încetare a relațiilor de
muncă;
- Semnează deciziile de modificare a funcției/salariului pentru angajații firmei;
- Semnează organigrama și nomenclatorul de funcții al firmei;
- Semnează contracte cu furnizori, clienți și parteneri strategici;
- Aprobă procedurile de interes general ale firmei;
- Semnează referate de investiții, statele de plată și rapoartele financiare ale
firmei;
- Solicită rapoarte de activitate și ia măsurile necesare în vederea creșterii
eficienței activității firmei;
- Utilizează echipamente/consumabile/materiale și calculatorul puse la dispoziție
de firmă;
- Stabilește prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din subordine;
- Aprobă recompense/penalizări, prelungirea/încetarea activității după perioada
de probă a angajaților;
- Aprobă/respinge cereri ale personalului din subordine;
- Respectarea obligațiilor firmei față de furnizori, clienți, organele financiare și
organismele guvernamentale;
- Asigurarea drepturilor bănești ale personalului angajat al firmei conform
clauzelor contractuale și legislației muncii;
- Îndeplinirea la termen și în conformitate cu dispozițiile legale a obligațiilor față
de furnizori și clienți;
- Corectitudinea datelor raportate.

21
Graficul GANTT:

Nr. Activitate Responsabil L1 L2 L3 L4 L5 L6


Crt.
1. Înființarea firmeiFirmă specializată
de contabilitate
2. Ținerea evidenței Firmă specializată
contabile de contabilitate
3. Construcție hală Director general

4. Utilare Director general

5. Angajare personal

6. Training angajați

7. Promovarea Responsabil
produsului marketing

Nr. Activitate Responsabil L7 L8 L9 L10


Crt.

1. Achiziție materie primă

2. Producție primul stoc de Operator 1


peleți Operator 2
3. Depozitare primul stoc de Motostivuitorist
peleți
4. Distribuție primul stoc de Agent livrări
peleți
5. Ținerea evidenței Firmă specializată
22
contabile de contabilitate
6. Promovarea Responsabil
marketingului markenting

2.4 Riscurile afacerii

Din perspectiva riscurilor care le prezintă atât piața cât și cadrul legislativ din
România, compania ia în calcul o posibilă aderare clusterul inovativ al biomasei, Green
Energy. Avantajele aderării la acest cluster sunt multiple, inclusiv economice și de găsire a
soluțiilor financiare și de reprezentare. Din cluster fac parte pe lângă reprezentanții
economici, administrațiile publice locale, universități, firme de consultanță și instituții care
pot să contribuie la dezvoltarea activității de obținere și valorificarea biomasei ca sursă de
energie regenerabilă, cu toate aspectele legate de acest domeniu.

Risc Prob. de Impact P Răsp. la risc Resp. Rezultat


apariție potențial G implem. după
R răspuns implem.
Intrarea 5 8 40 Soluționare Șef Stabilizare
unui nou Marketing
competitor
pe piață
Apariția 2 2 4 Supraveg. și Șef Nemodificat
unei noi reevaluare Marketing
taxe
Pierderea 6 9 54 Se iau măsuri Șef Revenirea la
principalul urgente Marketing poziția
ui client anterioară
pierderii
Creșterea 3 5 15 Monitorizare Director Scăderea
prețului la Acceptare general profitului
materia
primă

23
CAP. II PARTEA FINANCIARĂ
2.1 Prezentarea ipotezelor care stau la baza previziunilor

Etapele detaliate a activităților:

Nr. Activitate Desfășurare Buget


Crt.
1. Înființarea fimei Directorul va încheia un contract cu o firmă de
specializare contabilă pentru înființarea firmei
cât și ținerea evidenței pe parcurs. 2850
Înființarea fimei: 1500.
Ținerea evidenței: 9luni x 150 = 1350
2. Terenul Nu necesită achiziționare fiind deținut în
proprietate personală de către proprietarul firmei. 0

3. Studiu geotehnic Analizarea calității și caracteristicile terenului de


fundare. 5 000

4. Proiect tehnic Se va întocmi proiectul tehnic a halei industriale


de către un arhitect. 20 000

5. Obținerea avizelor Obținerea avizelor și acordurilor furnizorilor de


utilități urbane prezente în zonă (electricitate, 5 000
alimentare cu apa și canalizare, salubritate,
pompieri)

6. Aprobarea Pe baza dosarului întocmit de arhitect se va


autorizației de elibera din partea autorităților dreptul de 5 000
construire începerea lucrărilor.

7. Construirea halei Se va angaja o firmă specializată pentru


construirea halei industriale. 200 000

8. Utilare Se va face de către Director care va da comandă


echipamente de echipamentele necesare liniei de producție, va 250 000
amenaja biroul, toaletele și sala pentru servit
masa.

24
9. Angajare personal Angajările respectiv organizarea interviurilor se
vor face de către Director în două tranșe: în a
doua lună pentru postul de Responsabil Punctul 10
Marketing iar începând cu luna a cincea pentru
restul posturilor vacante.
10. Training angajați Operatorul 1 și 2 vor asista la cursuri de folosirea
echipamentelor cât și familiarizarea cu procesul 3000
de producție.
11. Necesar fond În funcție de lunile lucrate:
salarizare Director - 10luni x 4370 = 43 700
Responsabil Marketing - 8luni x 3845 = 30 760
Agent livrări - 2luni x 3670 = 7 340 108 912
Motostivuitorist - 2luni x 3480 = 6 960
Operator 1 + 2 = 2luni x 3480 x 2 = 13 920
Om de serviciu - 2luni x 3116 = 6232
12. Promovarea Se va începe cu luna a treia de către Responsabil Buget
produsului Marketing. Marketing =
27 300
13. Achiziție materie Operatorul 1 și 2 vor efectua necesarul de
primă materie primă pentru primul stoc de producție.
Pentru obținerea unei tone de peleți sunt
necesare 1,5 tone de materie primă după cum Materie primă
urmează: 160 tone x 48
- 800kg rumeguș x 0,03RON/kg = 24 = 7 680
- 500kg bucăți de lemn x 0,04RON/kg = 20
- 200kg crengi x 0,02RON/kg = 4
Pentru primul stoc de peleți tindem la o
producție de 160 tone.
14. Producție primul Operatorul 1 și 2 se vor ocupa de producerea și
stoc de peleți finalizarea primului stoc de peleți. Se va calcula 10 000
cheltuielile cu utilitățile pe 2 luni.
15. Depozitare primul Motostivuitoristul va depozita produsul finit în
stoc de peleți depozit spre distribuție. Se va calcula cheltuielile 5 000
cu întreținerea motostivuitorului pe 2 luni.
16. Distribuție primul Agentul de livrări va livra produsul finit
stoc de peleți clienților care nu au posibilitatea de transport. Se 8 000
va calcula cheltuielile cu combustibilul aferent 2
luni.
TOTAL 657 262 RON
141 052 Euro

25
2.2 Prezentarea situației previzionate

Fluxul de numerar previzionat de SC Pelet eco-friendly SRL se bazează pe următoarele:


 Plata salariilor în fiecare lună pentru personalul de producție;
 Angajarea temporară în luna august a cinci persoane pentru activitățile cu
caracter ocazional de strângere a biomasei din păduri. Numărul de zile aferent
recoltării cantității necesare de materie primă va fi de 10 zile. Se va lucra cu un
program de 8 ore/persoană zilnic cu plata pe oră de 10 RON;
 În primele trei luni se cheltuie 1000 RON pentru finisări și accesorii;
 În luna septembrie vine mărită factura de la energie electrică cu 20% față de
lunile anterioare. În restul lunilor factura este de 600 RON;
 În ultima lună cheltuielile pentru stocuri se majorează dublu față de luna
precedentă;
 Taxele la Primărie se plătesc din două în două luni începând cu prima lună în
valoare de 100 RON.

Iunie Iulie August Sept. Oct. Noi.


Intrări/CA
Vânzări 13 000 14500 17000 17500 18000 25000
Plăți de la alți 0 200 350 450 516 650
debitori
Total Intrări 13 000 14700 17350 17950 18516 25650
Ieșiri/Cheltuieli
Stoc 600 900 1400 2000 2400 4800
Salarii 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900 16 900
Iluminat 600 600 600 600 600 720
Taxe Primărie 100 0 0 100 0 0
Finisări/Accesori 1000 1000 1000 0 0 0
i
Total Ieșiri 15200 15400 15900 14200 15900 22420
Flux Numerar -2200 -700 1450 3750 2616 3230
Net
Balanță 0 -2200 -2900 -1450 2300 4916
deschidere
Balanță -2200 -2900 -1450 2300 4916 8146
Închidere
26
CONCLUZII

Capacitățile de producție ale societății comerciale se vor adapta în funcție de cererea


previzionată. Prețul unei tone de peleți va fi pentru început de 500 RON pentru consumatorii
industriali care vor cumpăra în cantități mari. Capacitatea maximă de producție lunară se
poate ridica între 500-700 kg/h. Calculând la capacitatea minimă de 500 kg/h rezultă o
producție lunară de 80 tone. Dacă producția se ambalează în saci de câte 20 kg rezultă 4000
de saci la prețul de vânzare de 25RON inclusiv transport. Pentru primul stoc de producție
rezultă o cifră de afaceri de 100 000 dacă producția este vândută la saci de 20kg fără luarea în
calcul a consumatorilor industriali cărora s-ar vinde o tonă cu 500RON.
Fabrica de peleți poate deveni o afacere profitabilă în următorii ani dacă cantitățile
livrate consumatorilor vor acoperi în întregime cheltuielile directe și indirecte precum și
costurile investiției inițiale. De obicei, afacerile cu peleți devin profitabile din al treilea an de
funcționare după ce firma capătă notorietate pe piață, reușește să-și atragă suficienți clienți și
reușește să transmită potențialilor clienți avantajele acestui tip de combustibil.

27
ANEXE

Tocător crengi:

Presă de peleți:

28
Uscător de peleți:

Motostivuitor:

29
Bandă transportoare:

Linia de producție montată:

30

S-ar putea să vă placă și