Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluarea capitalului social - Aplicatii

1. La infiintarea unei societati cu raspundere limitata se constituie un capital social de 7.000 lei, care
este divizat in 70 de parti sociale.

2. Pentru o actiune s-a primit un dividend de 50 lei, iar rata medie a dobanzii este de 20%. Sa se
calculeza valoarea financiara a actiunii.

3. Dividendul pe actiune este de 50 lei, partea din profit incorporata in rezerve este de 5 lei /actiune,
iar rata dobanzii este de 20% pe an. Sa se calculeza valoarea de randament a actiunii.

4. Dispuneti de urmatoarele informatii despre societatea X:


Activ Suma Capitaluri proprii + Datorii Suma
Imobilizari corporale 5.000Capitalul social (500 actiuni) 5.000
Stocuri 400Rezerve 500
Creante 200Profit 1.000
Disponibilitati 1.500Furnizori 400
Active de regularizare 300Credite bancare 500
Total 7.400Total 7.400

Sa se calculeze valoarea nominala si valoarea contabila

S-ar putea să vă placă și