Sunteți pe pagina 1din 1

Seminar 5 Bazele Statisticii, CSIE, anul I, 2018-2019

1. Un cercetător face un studiu asupra unor firme, privind şansele pe care acestea le oferă
tinerilor angajaţi de a promova repede şi de a avansa în carieră. Pentru aceasta el a cuprins
în studiu un număr de 20 de companii producătoare de tehnologie de vârf şi a înregistrat
timpul scurs de la angajarea iniţială a unui salariat în firmă până la prima promovare a
acestuia. Firmele au fost grupate după mărime, iar datele înregistrate sunt:

Mărimea Număr de săptămâni de la angajare până la prima


firmelor promovare
Mici 30; 26; 30; 38; 32; 24; 32; 30;
Medii 30; 34; 32; 25; 36;
Mari 49; 42; 43; 48; 40; 49; 40.
Se cere (a-b de facut ca tema inainte de seminarul 5):
a) să se determine numărul mediu de săptămâni până la prima promovare, pe fiecare grupă de
firme, precum şi pe total;
b) calculati dispersia pentru fiecare grupa ;
c) aplicati regula de compunere a variabilitatii; aplicati regula de adunare a dispersiilor;
d) sa se arate care dintre serii este mai omogena, si care este mai eterogena ;
e) cat la suta din variabilitatea datelor este explicata de factorul de grupare ? Comentati
rezultatul obtinut.

2. Intr-o duminica, pentru un eșantion de 29 de muzee s-au înregistrat date privind numărul
vizitatorilor sositi in trei momente diferite ale zilei. In urma prelucrării datelor, s-au obținut
următoarele rezultate:
Numărul mediu de
Momentul din timpul Număr de vizitatori Dispersia numărului de
zilei(Groups) muzee (Count) (Average) vizitatori (Variance)
dimineața 10 34,2 61,06
prânz 9 75,4 175,15
seara 10 58,1 59,21
a. Ce grupa de muzee este mai omogenă după numărul de vizitatori? Dar cea mai
eterogenă?
b. Determinați în ce măsură momentul zilei influențează variația numărului de vizitatori,
folosind coeficientul de determinație.
c. Cât la suta din fluctuația numărului de vizitatori se datorează altor factori?
d. Arătați care este probabilitatea ca muzeele din eșantion sa fie vizitate in timpul dimineții
sau prânzului. Dar în timpul serii?