Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare Mer 182

Numele, prenumele ________________


V-1
1. Citeşte enunţul din coloana stângă a tabelului de mai jos şi notează în dreptul ei, în
coloana din dreapta, litera A, dacă definiţia este corectă şi litera F, dacă definiţia este
greşită (8 puncte)
Nr. Conţinutul enunţului A/F
1 Selecția se refera la acel set de activități pe care organizația le folosește pentru a
atrage candidați pentru posturile scoase la concurs
2 Recompensa primită de salariat din partea firmei în care activează - recompensa A
externă
3 Contractul individual de muncă se întocmeşte în două exemplare A
4 Sporuri la salariu - sumele de bani acordate angajaţilor, în mod diferenţiat, pentru A
realizări deosebite
5 Obiectivul este rezultatul pe care tinde să-l realizeze compania A
6 Nu există o structura-standard a planului de afaceri A
7 Planul de afacere se elaborează doar ca pe o necesitate pentru a începe o afacere F
nouă
8 Misiunea este o adresare mai mult spre exteriorși și argumentează necesitatea A
existenţei organizaţiei

2. Citeşte cu atenţie enunţurile de mai jos şi completează ideile cu informaţia


corespunzătoare (4 puncte)

1. Planul de afaceri reprezintă reprezintă un nomenclator de activităţi planificate în baza


anumitor informaţii justificative în scopul estimării rezultatului financiar pozitiv sau
negativ al activităţii antreprenoriale.
2. În compartimentul ”Strategia de marketing” a planului de afaceri este prezentată informații
despre starea existentă a pieței și tendințele în evoluția ei.
3. Resursele necesare pentru a iniţia o afacere sunt cele umane, finanţare, materiale şi
informaționale________________.
4. CV- Curriculum Vitae este prezentare personală,unde ne prezinta pe noi cât și calificările
noastre de specialitate.
3. Formulaţi misiunea şi 3 obiective principale a întreprinderii, având în vedere că planul
de afaceri este elaborat pentru o farmacie. (5 puncte)

Misiunea este aceea de a contribui la imbunatatirea starii de sanatate a semenilor nostri. De a ajuta în
permanentã prin sfaturi si recomandãri profesioniste, prin oferirea unei game largi de produse,
inclusiv consiliere de frumusete, oferirea de terapii alternative si produse homeopate cãtre clienti,
eliberarea de retete gratuite si compensate, inclusiv antidiabetice
Obiectivele:
1.Sfaturi si recomandari profesioniste
2.Preturi competitive
3.Abordarea unei atitudini proactive la tendintele pietei.
1
4. Completează coloana din dreapta tabelului de mai jos cu răspunsurile corespunzătoare
(13 puncte)
Nr Întrebări Răspunsuri
.
Un plan de afaceri
1 1. Omul de afaceri – persoana care îşi asumă conştient anumite riscuri în
se bazează pe dorinţa de a obţine profit;
următoarele trei
elemente: 2. Ideea de afaceri – activităţile desfăşurate de către omul de afaceri,
(3 puncte) care consumă resurse, dar care generează profit;
3. Mediul de afaceri – mediul în care omul de afaceri îşi desfăşoară
activităţile sale.
Conform codului
2 1. 24 de ore pentru salariaţii în vîrstă de la 15 la 16 ani;
muncii durata
săptămânală redusă 2. 35 de ore pentru salariaţii în vîrstă de la 16 la 18 ani;
a timpului de 3. 35 de ore pentru salariaţii care activează în condiţii de muncă
muncă în RM vătămătoare, conform nomenclatorului aprobat de Guvern.
constituie:
(3 puncte)
3 1. Aflării lui în concediu medical;
Nu se admite
concedierea 2. Aflării lui în concediu de odihna anuală;
salariatului în 3. Aflării lui în concediu de studii;
perioada:
(4 puncte) 4. Aflării lui în concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 6
ani.
Un plan de afaceri
4 1. Să aloce resurse;
ajută o afacere
(3 puncte) 2. Să se concentreze asupra punctelor-cheie;
3. Să fie pregătită pentru a soluţiona probleme şi a folosi oportunităţi.

30 puncte – nota ”10”


27 – 29 - nota «9»
23 – 26 - nota «8»
19 - 22 - nota «7»
15 – 18 - nota «6»
10 – 14 nota «5»
2
6 - 9 nota «4»
3 - 5 – nota «3»
1 - 2 - nota «2»