Sunteți pe pagina 1din 1

SOCIETATEA COMERCIALA

Cert. nr. 7
Registrul Comertului - Prahova: J29 / 1317 / 1997
Cod Fiscal:R9921025;RO54RNCB0205044861500001

BRAZI 2011  PRAHOVA ISO 9002 Tel /Fax: +40244-57.25.52 Tel: +40244-54.31.21 / 3171–3172

Către,

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova

Adresă: Municipiul Ploieşti, str. Nicolae Iorga nr. 1, judeţul Prahova

Tel/fax: 0244/577.380

Subscrisa S.C. EDIZOL S.A. cu sediul în Comuna Brazi, str. Uzinei nr. 1,
judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Prahova sub nr. J29/1317/1997, C.U.I. R9921025, reprezentată legal prin Administrator
Unic – ec. Sălăjan Bogdan-Lucian, prin prezenta vă comunicăm următoarele:

- începând cu data de 02.09.2011, S.C. EDIZOL S.A. îşi suspendă temporar


activitatea pe o perioadă de 3(trei) ani, potrivit dispoziţiilor art. 237 alin. (2) din
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi completată.

Administrator Unic, Compartiment juridic,

Ec. Sălăjan Bogdan-Lucian Cons. jr. Bobeică Mădălina-Maria

S-ar putea să vă placă și