Sunteți pe pagina 1din 2

SOCIETATEA COMERCIALA

Cert. nr. 7
Registrul Comertului - Prahova: J29 / 1317 / 1997
Cod Fiscal: R9921025; Cont nr. 2511.1-132.1/ROL
BRAZI 2011  PRAHOVA ISO 9002 Tel /Fax: ++4044-17.25.52 Tel: ++4044-14.31.21 / 3171–3172

Către,
Consiliul de Administraţie al S.C. EDIZOL S.A. BRAZI

În atenţia d-lui preşedinte

Am luat cunoştinţă, în perioada de când am fost numit director general al S.C. EDIZOL
S.A. de situaţia deosebit de grea, din toate punctele de vedere prin care trece societatea.
Am dispus şi primit o analiză a activităţii economico-financiare a societăţii de unde am
putut trage concluzia sus menţionată.
De la începutul anului şi până în prezent societatea a înregistrat pierderi din producţie din
ce în ce mai mari.
De asemeni portofoliul de lucrări este extrem de redus, toate lucrările sunt luate în regim de
subantrepriză şi sunt la limita de jos a profitabilităţii.
O parte din personalul tesa şi maiştrii nu acordă interesul corespunzător realizării sarcinilor
de serviciu şi în general a tuturor problemelor ce apar, având în vedere că acest personal este totuşi
foarte redus ca numeric.
Nu este ocupat postul de director tehnic în specialitatea construcţii şi de asemenea în
compartimentul PLUP există o singură persoană, dar şi aceea cu un interes scăzut faţă de
problemele specifice.
Problema cea mai gravă este că şi directorul economic al societăţii prezintă acelaşi interes
scăzut faţă de problemele societăţii. Nu a răspuns întocmai solicitării scrise privind analiza tehnico-
economică cerută, a prezentat date care ulterior au fost corectate. Nu manifestă interes pentru
întocmirea şi urmărirea listei de creanţe şi garanţii de bună execuţie, nu are suficient dinamism, dar
are în schimb o atitudine refractară iar colaborarea dintre noi este mai mult decât greoaie.
Consider că la numericul existent, la problemele deosebit de grele ale societăţii nu se
justifică postul de director economic şi mai ales de nivelul de retribuire al acestuia.
Pentru toate acestea, propun Consiliului de Administraţie modificarea organigramei de
funcţionare, în sensul desfiinţării postului de director economic şi înfiinţarea unui post de
contabil şef, concomitent cu despărţirea de d-na economist David Maria în condiţiile legii, cu
acordarea unui preaviz de 30 de zile şi trecerea în şomaj.
Societatea va face toate diligenţele în scopul organizării unui concurs pentru ocuparea
postului de contabil şef într-un timp foarte scurt.

DIRECTOR GENERAL,
ING. FAVA GHEORGHE
SOCIETATEA COMERCIALA
Cert. nr. 7
Registrul Comertului - Prahova: J29 / 1317 / 1997
Cod Fiscal: R9921025; Cont nr. 2511.1-132.1/ROL
BRAZI 2011  PRAHOVA ISO 9002 Tel /Fax: ++4044-17.25.52 Tel: ++4044-14.31.21 / 3171–3172

S-ar putea să vă placă și