Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ORDIN AL
MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE

Nr. ______din _______

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a


Direcției Generale Urgențe Medicale

Având în vedere prevederile art. I alin. (51) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul
Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale
Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului
Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 857/2011
privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului sănătăți și al ministrului afacerilor interne nr.
493/69/2014 privind condițiile de exercitare de către Ministerul Sănătății și Departamentul pentru
Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a controlului operațional și a inspecției
activității serviciilor de ambulanță și UPU/CPU și pentru aprobarea modalităților și procedurilor de
monitorizare a serviciilor de ambulanță și UPU/CPU,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea
nr.15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare a Direcției Generale Urgențe Medicale


prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul de organizare şi funcționare a


Direcției generale management urgențe medicale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne
nr. 65/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 14 iunie 2017, se
abrogă.

Art. 3 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

LUCIAN NICOLAE BODE


SECRETAR GENERAL

Ștefania Gabriella FERENCZ

AVIZAT AVIZAT
DI
DIRECȚIA GENERALĂ RECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ
MANAGEMENT RESURSE UMANE

(Î) DIRECTOR GENERAL (Î)DIRECTOR GENERAL

Chestor de poliție Comisar-șef de poliție

Valentin MINOIU Gabriel CRĂCIUN