Sunteți pe pagina 1din 30

CADASTRU_SEMESTRUL 2

CURS 9

Viziune nouă asupra cadastrului: 3D, 4D

Cuprins Pagina
9.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 9 1
9.2. Necesitatea introducerii cadastrului 3D 1
9.3. Situația cadastrului 3D la nivel internațional 4
9.4. Cadastru 4D 7
9.5. Bibliografie minimală 9
Timp de învățare 4h

9.1. OBIECTIVELE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE NR. 9

• În acest capitol se va defini conceptul modern de cadastru 3D și 4D, precum și stadiul


implementării acestor concepte la nivel internațional

9.2. Necesitatea introducerii cadastrului 3D


În proporție covârșitoare, în lucrările de cadastru, lucrăm în spațiul cu două dimensiuni. Totuși
există cazuri când sunt necesare și determinări de altitudine, acestea fie că sunt făcute în mod clasic
prin măsurători, fie prin realizarea unui model digital atunci când vorbim de concepte noi cum ar fi
cadastrul 3D.
Cadastrul, până în prezent, reprezintă o serie de determinări 2D, necesare pentru a înregistra statutul
juridic al unuia sau a mai multor imobile. Delimitările imobilelor existente sau a imobilelor noi
rezultate sunt definite în două dimensiuni(Fendel, 2002).
Prin urmare, informațiile 3D capătă tot mai multă importanță. Acestea oferă extrem de multe date
referitoare la modul în care sunt organizate terenurile și construcțiile pe teritoriul unei țări, ceea ce
facilitează activitatea administrativă.
În ultimii ani, un număr de factori politici, economici, de mediu și sociali precum și inovația
tehnologică rapidă au schimbat profund perspectivele pentru gestionarea terenurilor și, în special, a
construcțiilor. În acest context, problema securității deținerii și înregistrării drepturilor de
proprietate este recunoscută din ce în ce mai mult ca o componentă importantă pentru eliminarea
sărăciei și realizarea dezvoltării economice durabile.
Având în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă, toate statele membre ale ONU își
dezvoltă și modernizează cadastrul și sistemele de înregistrare a terenurilor și, în paralel,
formalizează piața imobiliară. Sistemele actuale de administrare a terenurilor și cadastrul au nevoie
demetode noi. Acestea trebuie să evolueze continuu pentru a face față tendințelor în curs de
desfășurare, cum ar fi: urbanizarea, schimbările demografice, discrepanțelesociale, transformarea
digitală, economia globală volatilă, prejudiciile cauzate mediului antropic și așa mai departe.
Ideea de cadastru 3D este discutată de profesioniștii din domeniul măsurătorilor terestre de ani buni.
În ciuda tuturor studiilor, cercetărilor și progresului în aceasta direcție, până la aceasta oră, nicio
țară din lume nu are implementat un sistem cadastral 3D complet, ci doar elemente 3D în sistemul
cu două dimensiuni. Problematica înregistrării adecvate a proprietăților devine însă din ce în ce mai
complexă, astfel că în multe cazuri înregistrările existente trebuie să capete un grad mai mare de
complexitate(Mangioni, et al., 2012).

________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 1
CADASTRU_SEMESTRUL 2

Înregistrarea proprietății trebuie să ofere informații cu privire la drepturile legate de o anumită


proprietate și restricțiile legale la care aceasta este supusă. În sistemul în două dimensiuni parcela
este elementul de baza. Parcelele nu au voie să se suprapună sau să existe goluri între ele. Realitatea
însă nu operează în două dimensiuni. Dacă din punct de vedere al poziționării se lucrează în 2D, din
punct de vedere juridic înregistrarea proprietății s-a făcut întotdeauna în 3 dimensiuni.
Nevoia de spațiu în zonele urbane duce la multe situații de suprapunere fizică a unor imobile în
lumea reală. Putem avea cazuri ca: stații de metrou, drumuri pe sub construcții, linii de metrou
suspendate etc. Există la ora actuală destule soluții în cadrul sistemului 2D care pot acoperi aceste
tipuri de situații, însă introducerea celei de-a treia dimensiuni ar putea ilustra mai bine situațiile
întâlnite în practică.

Figura 9.1 Reprezentare autostradă 3D sub calea ferată (civil)


După cum s-a precizat, aceste situații de suprapuneri de drepturi de proprietate nu este nouă.
Factorii care au dus la nevoia trecerii în spațiul cu trei dimensiuni sunt:
- creșterea valorii proprietăților imobiliare
- creșterea numărului de rețele edilitare, mijloace de transport sub și supraterane, parcări subterane,
clădiri construite deasupra rețelelor de infrastructură
- abordări 3D în domenii multiple
- nevoia unei cât mai fidele reprezentări a realități fizice și juridice
O situație de proprietate 3D reprezintă o situație în care vorbim de proprietăți așezate în straturi,
proprietățile fiind așezate unele peste altele, fiecare dintre deținători folosind un anumit volum
spațial limitat în trei dimensiuni.
Situațiile de înregistrare în trei dimensiuni pot fi de mai multe tipuri:

________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 2
CADASTRU_SEMESTRUL 2

1) Etichete 3D în actualul sistem cadastral. Obiectele sunt reprezentate în 2D, situațiile care
presupun reprezentări 3D sunt rezolvate ad-hoc. Soluția este atașarea unor etichete 3D în hărțile
cadastrale, persoanele interesate putând consulta informațiile din registre aflate sub forma digitală.
O astfel de soluție presupune crearea unei referințe a obiectului 3D în înregistrarea 2D.
Reprezentarea acestuia urmând să se facă în afara bazei de date grafice 2D, într-un mediu separat
unde se poate realiza vizualizarea 3D.
2) Soluția hibridă. Presupune păstrarea obiectelor 2D în sistemul cadastral 3D cu păstrarea relațiilor
implicite între parcelă și obiectul 3D. Relațiile implicite există prin definirea spațială a obiectelor și
pot fi accesate prin funcții spațiale. Situația legală se preia din documentele oficiale care trebuie să
conțină informații 3D precise. Stocarea elementelor 3D în cadrul cadastrului 3D este foarte
avantajoasă pentru că oferă accesibilitate, iar cele două tipuri de obiecte pot fi combinate automat.
Aceasta înseamnă că stocarea în aceeași bază de date a acestor tipuri de obiecte poate duce la
operați de tipul interogărilor și analizelor. Un alt avantaj este accesarea datelor juridice atunci când
acestea se referă la spațiul 3D. În afară de acestea se stochează și atributele obiectelor, relațiile
juridice, precum și legăturile dintre obiecte.
3) Înregistrarea completă în 3D. Este o problemă mai complexă care presupune în primul rând ca
legislația și forma de înregistrare cadastrală să fie capabilă să admită drepturile 3D. Din punct de
vedere legal, trebuie introduse obiectele legale în trei dimensiuni. În aceste condiții apar câteva
consecințe(Mangioni, et al., 2012):
- trebuie redefinit conceptul de proprietate, o parcelă 2D este definită doar la sol, în timp ce
proprietatea în 3D poate fi deasupra sau dedesubtul solului
- sunt posesorii imobilelor în 3D obligați să tolereze deasupra sau dedesubtul imobilului lor o
parcelă 3D?
- ce se întâmplă dacă un imobil 3D se mișcă din cauza deplasării terenurilor?
- relațiile între obiecte trebuie clar definite de la drepturile de acces până la cele de protecție
Colectarea datelor pentru un astfel de sistem trebuie să se facă având în vedere scopul final. Astfel
se va avea în vedere alegerea instrumentelor de colectare care să dea posibilitatea prelucrării și
vizualizării datelor în spațiul cu trei dimensiuni.
Implementarea unui sistem cadastral 3D trebuie să fie făcută pas cu pas. Întâi de toate trebuie
subliniate avantajele acestei forme de înregistrare. Apoi trebuie promovată înregistrarea voluntară a
situațiilor de proprietate 3D. În timp, în piață, această nevoie va fi din ce în ce mai prezentă.
Regulile de înregistrare trebuie îmbunătățite pe măsură ce sunt înregistrate din ce în ce mai multe
imobile pe baza bunelor practici deduse în timpul înregistrărilor.

Figura 9.2 Problematicile cadastrului 3D


________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 3
CADASTRU_SEMESTRUL 2

Test de autoevaluare
a) De ce este necesar cadastrul 3D?
b) Cum se poate face înregistrarea 3D?

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:


Ideea de cadastru 3D este discutată de profesioniștii din domeniul
măsurătorilor terestre de ani buni. În ciuda tuturor studiilor,
cercetărilor și progresului în aceasta direcție, până la aceasta oră, nicio
țară din lume nu are implementat un sistem cadastral 3D complet, ci
doar elemente 3D în sistemul cu două dimensiuni. Problematica
înregistrării adecvate a proprietăților devine însă din ce în ce mai
complexă, astfel că în multe cazuri înregistrările existente trebuie să
capete un grad mai mare de complexitate(Mangioni, et al., 2012).
Înregistrarea proprietății trebuie să ofere informații cu privire la
drepturile legate de o anumită proprietate și restricțiile legale la care
aceasta este supusă. În sistemul în două dimensiuni parcela este
elementul de baza. Parcelele nu au voie să se suprapună sau să existe
goluri între ele. Realitatea însă nu operează în două dimensiuni. Dacă
din punct de vedere al poziționării se lucrează în 2D, din punct de
vedere juridic înregistrarea proprietății s-a făcut întotdeauna în 3
dimensiuni.
9.3. Situația cadastrului 3D la nivel internațional

Olanda
Discuțiile asupra unui sistem de înregistrare 3D au început în momentul apariției unor situații în
care anumite imobile nu puteau fi înregistrate în sistem fără ambiguități.
La momentul actual proprietățile sunt definite la nivelul parcelelor aflate pe suprafața terenului.
Proprietățile 3D nu există independent în legislație, ci sunt legate de cele 2D. Informațiile asupra
imobilelor 3D sunt obținute prin interogarea documentelor care stabilesc proprietatea imobilelor
2D. În înregistrarea cadastrală există ca entități separate doar apartamentele. În sistemul cadastral
olandez se înregistrează doar parcelele și rețelele edilitare de telecomunicații. Acestea, deși sunt
subterane, se înregistrează tot la suprafața prin clasificări în baza de date și coduri de vizibilitate
speciale(Stoter, 2004).
Danemarca
La momentul actual proprietățile sunt definite la nivelul parcelelor aflate pe suprafața terenului.
În Danemarca există patru entități care dețin competența în înregistrarea cadastrală: componenta
tehnică (planurile cadastrale) sunt deținute de Ministerul Mediului, componenta legală (Cartea
Funciară) este deținută de Ministerul Justiției, Informațiile despre construcții sunt deținute de
comunitățile locale, iar componenta economică este reglementată de Ministerul Economiei. În
aceste condiții accesarea informației este destul de greoaie(Stoter, 2004).
Înregistrarea cadastrală conține doar registrul parcelelor și al proprietarilor, astfel că nu se știu
drepturile și sarcinile fiecărui imobil. Pentru a se putea știi aceste lucruri trebuie interogată Cartea
Funciară. Pentru a putea implementa un sistem 3D trebuie facilitat accesul la informații.
Norvegia
Necesitatea înregistrării 3D a proprietăților a fost o nevoie sesizata de autoritățile norvegiene încă
din anii 90. Cele trei tipuri de proprietate 3D care trebuie înscrise ar fi:
- volume dedesubtul suprafeței pământului ca: parcări subterane, centre comerciale, tuneluri

________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 4
CADASTRU_SEMESTRUL 2

- construcții realizate pe piloni situate deasupra suprafeței pământului, în special deasupra


drumurilor și cailor ferate
- construcții pe piloni ridicate deasupra marii sau apelor dulci
În aceste condiții va fi concepută o lege referitoare la înregistrarea proprietăților 3D, a construcțiilor
care traversează mai multe parcele. Așteptând această lege, municipalitățile au început să aibă în
vedere înregistrarea proprietăților ca volume deasupra sau dedesubtul pământului. Proprietățile sunt
supuse acelorași reguli și restricții ca și pentru cele în două dimensiuni. În cazul măsurării
imobilelor 2D, acest lucru se face înainte de stabilirea limitelor de proprietate. În cazul imobilelor
3D acest lucru nu se poate face pentru că limitele unei construcții nu se pot măsura înainte ca
aceasta să fie terminată. De aceea planurile și schițele clădirii sunt suficiente pentru înregistrare. În
registrele cadastrale însă suprafețele sunt înscrise sub formă de metri pătrați nu de metri cubi.
Entitatea 3D primește un număr cadastral unic și este legată de parcela 2D deasupra sau dedesubtul
căreia se află(Stoter, 2004).
Suedia
În Suedia, necesitatea înregistrării proprietății în 3D a apărut ca o consecință a dificultății
înregistrării apartamentelor, spațiilor comune și dependințelor acestora. Astfel în 2004 a fost
promulgată o lege care stabilește cadrul pentru înregistrarea 3D. Pentru a evita existența unor spații
de gol, de aer, orice proprietate 3D trebuie să fie legată de o construcție. Limitele sunt păstrate
separat de registrele pentru înregistrarea 2D însă în baza de date cadastrală. Pentru proprietățile 3D
au fost stabilite următoarele criterii(El-Mekawy, et al., 2014)(Larsson, et al., 2018):
- titlul trebuie să fie permanent;
- titlul trebuie să poată fi transferat fără parcela de sub el;
- o proprietate 3D trebuie să poată fi publică, să se poată accesa datele despre ea pentru eventuale
tranzacții sau accesarea unor instrumente de creditare;
- noua lege trebuie să fie în concordanță cu cele existente care țin de înregistrarea 2D.
Deși se pot înscrie, imobilele 3D nu sunt supuse obligației de a fi măsurate, astfel că limitele lor pot
să nu fie cunoscute cu precizie. Imobilele se înregistrează în planul cadastral de baza prin amprentă
lor la sol. Această abordare nu acoperă toate cazurile de înregistrare 3D.
Australia
Înregistrarea imobilelor 3D se aplică în statul Queensland din Australia încă din 1997. Sistemul
înregistrează grafic însă numai amprenta elementului înregistrat. Conform legii, o parcelă 3D este
nelimitată în adâncimea sa pe verticală.
Aproape toate terenurile libere sunt măsurate de către inginerii topografi licențiați. Legea
infrastructurii geodezice și cartografice (2003) ghidează geodezii și asistă la menținerea
infrastructurii, Legea geodezilor (2009) ghidează activitățile inginerilor și asigură protecția
proprietarilor de terenuri. În plus, există mai multe directive pentru geodezi: Manualul practicilor
funciare(the Land Practice Manual), cerințele cadastrale de cercetare (the Cadastral Survey
Requirements (CSR)) și Înregistrator de titluri pentru realizarea planului cadastral (Registrar of
Titles Directions for Preparation of Plan- RTDPP). Toate aceste legi și directive au oferit un cadru
juridic solid pentru înregistrarea corpurilor de proprietate 3D(Stoter, 2004).
Elementele 3D care se înregistrează sunt(Stoter, 2004):
- parcelele construite, care se definesc ca având podea, pereți și tavan;
- parcele având restricții în adâncime sau înălțime;
- parcele volumetrice care sunt delimitate de parcele de suprafață și astfel independente de limitele
parcelei 2D de suprafață;
- parcele volumetrice rezultate în urma diviziunilor.
Planurile volumetrice includ desene cu cote în sistemul național de cote, însă grafic este desenată
numai amprenta elementului 3D, fiind astfel imposibil de determinat dacă acestea se suprapun.

________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 5
CADASTRU_SEMESTRUL 2

Figura 9.3 Statul Queensland din Australia și vizualizare 3D


Problema care trebuie rezolvată este integrarea obiectelor 3D și 2D în același mediu. În aceste
condiții, este evident că trebuie să avem coordonatele altimetrice ale obiectelor în sistemul în care
se efectuează lucrările. Există o diferență între planurile 2D (Standard Format Plan), planurile de
unități de clădiri 3D (Building Format Plan (BFP)) și planurile 3D (Volumetric Format Plans
(VFP)) pe care o vom detalia în acest subcapitol.
Planurile cadastrale 3D (BFP și VFP) prezintă geometria 2D pe planul de bază cu reprezentări
izometrice 3D care fac parte din planul cadastral. Obiectele 3D au sisteme de numerotare diferite
pentru a se deosebi de un număr de lot 2D. Se face distincția între lot și parcelă. Lotul este suprafața
sau parcela de bază, în timp ce parcela este conținută într-un lot. În cazul în care lotul nu are nici o
altă parcelă, cum ar fi cazul unui lot 2D, lotul și parcela sunt adesea folosite interschimbabil și se
înțelege din context. Elementelor 2D trebuie să le fie asociată cota pentru a pute stabili relația
________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 6
CADASTRU_SEMESTRUL 2

topologică cu elementele 3D. Imobilele pot fi deasupra, dedesubt sau se pot intersecta. Aceasta
soluție presupune realizarea unor modele digitale ale terenului și suprafețelor la nivel național. O
astfel de procedură ar fi costisitoare și destul de greu de realizat. O altă soluție, mai simplă, este ca
numai obiectelor 3D să le fie asociate coordonatele altimetrice, acest lucru ducând totuși la o
oarecare inconsistență a datelor.

Test de autoevaluare
a) În ce țări din lume sunt implementate parțial sisteme cadastrale
3D?
b) Ce soluții avem pentru integrarea datelor 3D în planurile 2D?

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:


Problema care trebuie rezolvată este integrarea obiectelor 3D și 2D în
același mediu. În aceste condiții, este evident că trebuie să avem
coordonatele altimetrice ale obiectelor în sistemul în care se
efectuează lucrările. Există o diferență între planurile 2D (Standard
Format Plan), planurile de unități de clădiri 3D (Building Format Plan
(BFP)) și planurile 3D (Volumetric Format Plans (VFP)) pe care o
vom detalia în acest subcapitol. Imobilele pot fi deasupra, dedesubt
sau se pot intersecta. Aceasta soluție presupune realizarea unor
modele digitale ale terenului și suprafețelor la nivel național. O astfel
de procedură ar fi costisitoare și destul de greu de realizat. O altă
soluție, mai simplă, este ca numai obiectelor 3D să le fie asociate
coordonatele altimetrice, acest lucru ducând totuși la o oarecare
inconsistență a datelor.

9.4. Cadastru 4D
Toate drepturile, restricțiile și responsabilitățile din sistemul 3D sunt înregistrate, iar orice drept,
restricție sau responsabilitate care poate fi înregistrată în sistemul 2D este de asemenea posibil să fie
înregistrată pe parcele 3D.
În acest moment cadastrul 3D rămâne un concept cu care lucrează îndeosebi comunitatea științifică.
Aplicarea lui în practica se face treptat, de către anumite țări care au identificat nevoia extinderii
sistemului actual 2D.
Într-o discuție despre "eficacitatea prețurilor" trebuie să luam în considerare și timpul, adică cea de-
a 4-a dimensiune. În înregistrarea cadastrală clasică, de obicei, ne referim la istoricul actelor de
proprietate și la drepturile de proprietate sau cum forma și mărimea parcelelor de teren și a
obiectelor cadastrale se schimbă în timp. Însă exista o componentă de timp-cost în construcția
cadastrului, o relație între timp și proprietate. Pe măsură ce marile orașe ale lumii devin metropole,
valoarea terenului și a îmbunătățirilor lui cresc și ele. Astfel, timpul și impactul acestuia asupra
administrării terenului conduce la nevoia de a continua cercetarea cu privire la aspectele
fundamentale ale politicilor tehnico-administrative, legale și financiare cu privire la gestionarea
terenurilor.
Utilizarea terenurilor este un proces din ce în ce mai complex. Este necesar ca sistemele cadastrale
să ia în considerare și gestionarea celei de-a treia (volumul) și celei de-a patra dimensiuni (timpul).
Până în prezent, câteva țări au elaborat mai multe studii referitoare la cadastrul 3D / 4D, în funcție
de sistemele lor juridice și de nevoile tehnice. Acum se acceptă în general că actualul model de date

________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 7
CADASTRU_SEMESTRUL 2

cadastrale ar trebui îmbunătățit și actualizat pentru a reflecta toate dimensiunile. În practica actuală,
informațiile temporale și multidimensionale sunt tratate ca date atributive. Studiile anterioare au
arătat că această abordare are unele limitări în ceea ce privește reprezentarea și înregistrarea
situațiilor 3D / 4D.

Figura 9.4 Model de clădire 3D cu structuri 3D interioare (stânga) și cu spații de volum


interior 3D (dreapta)

Figura 9.5 Reprezentarea datelor 2.5D (stânga) și Geometria fațadelor (dreapta) în


CityEngine

O utilizare a cadastrului 4D a spațiului are loc în complexe de apartamente. Din punct de vedere
juridic, fiecare proprietar de apartament are proprietatea deplină a unei părți a clădirii (apartament).
Zonele comune ale clădirii, cum ar fi scările și ascensoarele, se află în proprietate comună.
În cadastrul 2D se păstrează doar parcela, amprentă la sol a blocului de apartamente și prin urmare,
apartamentele individuale nu pot fi recunoscute pe harta cadastrală. În consecință, unitățile de
apartamente nu pot fi interogate spațial. Înregistrarea 3D ar rezolva aceste probleme. Fiecare
apartament ar putea fi reprezentat fidel, cu ajutorul determinărilor volumetrice. Fiecare zonă
comună ar putea fi reprezentată în straturi, astfel încât să poată fi determinată cu ușurință cota parte
a fiecărui proprietar. Abordările 2D nu permit înțelegerea cu ușurință a situației juridice complete a
terenurilor: cadastrele 3D și 4D vor atenua neconcordanțele administrative și vor îmbunătăți
procesul de luare a deciziilor.

________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 8
CADASTRU_SEMESTRUL 2

Figura 9.6 Reprezentarea 2D și 3D

Test de autoevaluare
a) Ce presupune conceptul de 4D?
b) Unde se poate aplica conceptul de 4D?

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:


Într-o discuție despre "eficacitatea prețurilor" trebuie să luam în
considerare și timpul, adică cea de-a 4-a dimensiune. În înregistrarea
cadastrală clasică, de obicei, ne referim la istoricul actelor de
proprietate și la drepturile de proprietate sau cum forma și mărimea
parcelelor de teren și a obiectelor cadastrale se schimbă în timp. Însă
exista o componentă de timp-cost în construcția cadastrului, o relație
între timp și proprietate. Pe măsură ce marile orașe ale lumii devin
metropole, valoarea terenului și a îmbunătățirilor lui cresc și ele.
Astfel, timpul și impactul acestuia asupra administrării terenului
conduce la nevoia de a continua cercetarea cu privire la aspectele
fundamentale ale politicilor tehnico-administrative, legale și financiare
cu privire la gestionarea terenurilor. O utilizare a cadastrului 4D a
spațiului are loc în complexe de apartamente. Din punct de vedere
juridic, fiecare proprietar de apartament are proprietatea deplină a unei
părți a clădirii (apartament). Zonele comune ale clădirii, cum ar fi
scările și ascensoarele, se află în proprietate comună.
În cadastrul 2D se păstrează doar parcela, amprentă la sol a blocului
de apartamente și prin urmare, apartamentele individuale nu pot fi
recunoscute pe harta cadastrală. În consecință, unitățile de
apartamente nu pot fi interogate spațial. Înregistrarea 3D ar rezolva
aceste probleme. Fiecare apartament ar putea fi reprezentat fidel, cu
ajutorul determinărilor volumetrice.

9.5. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ

1. Raluca Manea,2020 – Cadastru – note de curs ppt, Bucuresti


2. Badea, G., 2013 - Cadastru. Bucuresti, editura Conspress

________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 9
CADASTRU_SEMESTRUL 2

CURS 8

Cadastrul economic

Cuprins Pagina
8.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 8 1
8.2. Bonitare cadastrală 1
8.3.Evaluarea terenurilor și clădirilor 6
8.4. Bibliografie minimală 8
Timp de învățare 2h

8.1. OBIECTIVELE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE NR. 8

• În acest capitol se va defini aspectul economic al activității de cadastru, numit bonitare și se va


analiza modul de încadrare a terenurilor și construcțiilor în clase de bonitare

8.2. Bonitare cadastrală

Prin bonitarea terenurilor agricole se determină producția și fertilitatea acestor terenuri. Bonitarea
terenurilor este operațiunea complexă de cunoaștere aprofundată a performantelor unui teren. Pentru
bonitarea terenurilor se determină și se apreciază calitățile tehnice prin intermediul unui sistem de
indici tehnici folosiți la calculul notei de bonitare.
Prin notele de bonitare ale terenurilor agricole, determinate în funcție de calitatea culturilor, se
stabilește calitatea terenurilor. Bonitarea cadastrală calculată printr-o metodă complexă reprezintă
componenta calitativă a cadastrului. Prin încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate, rezultă
date necesare sistemului de impozite și taxe pentru stabilirea corectă a obligațiilor fiscale ale
contribuabililor pe teritorii administrative și la nivel de proprietar(Badea, 2013).
Bonitarea cadastrală este necesară în procesul de evaluare a terenurilor, arendărilor și
concesionărilor, în obținerea unui credit ipotecar, scopul stabilirii sarcinilor ce revin asupra
terenurilor agricole ca urmare a circulației juridice a acestora.
O altă problemă pentru care se solicită studii de bonitare cadastrală este momentul în care se dorește
schimbarea categoriei de folosință a terenurilor.
Productivitatea agricolă depinde de o serie de condiții care țin de: relief, condiții de mediu, tip de
sol și hidrologie. Există o serie de indicatori măsurabili care se iau în considerare la stabilirea
notelor de bonitare(Musat, 2014):
- alunecări stabilit prin indicatorul 38;
- anumite forme de microrelief, panta indicatorul 33;
- media anuală a temperaturii aerului indicatorul 3C;
- media anuală a precipitațiilor indicatorul 4C;
- adâncimea apei pedofreatice indicatorul 39;
- textura și contraste de textură 23;
- gleizare 14;
________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 1
CADASTRU_SEMESTRUL 2

- pseudogleizare 15;
- salinizare sau alcalizare indicatorii 16 și 17;
- volum edafic util (pe adâncimea intre 0-150 cm) indicatorul 133;
- porozitate totala (pe orizontul restrictiv din intervalul 20-70 cm) indicatorul 44;
- reacția solului indicatorul 63;
- rezerva de humus (pe adâncimea între 0-50 cm) indicatorul 144;
- inundabilitate indicatorul 40;
- poluare indicatorul 29;
- conținut de CaCO_3 indicatorul 61;
- exces de umiditate de suprafață 181.
Pentru a stabili nota de bonitare se folosesc cei 17 indicatori care pot avea valori între 0 și 1.
Produsul acestora se înmulțește cu 100 astfel rezultatul maxim se obține dacă toți indicatorii au
valoarea 1, iar valoarea minimă este obținută dacă cel puțin unul dintre indicatori este egal cu 0.

Nota de bonitare = ( *100

Gruparea terenurilor în 5 clase de calitate se va face după cum urmează(Musat, 2014):


clasa I - 81-100 de puncte de bonitare;
clasa a II-a - 61- 80 de puncte de bonitare;
clasa a III-a - 41- 60 de puncte de bonitare;
clasa a IV-a - 21- 40 de puncte de bonitare;
clasa a V-a - 1- 20 de puncte de bonitare,
Gleizarea și pseudogleizarea – sunt procese pedogenetice generate de excesul temporar sau
permanent de apă în sol. În aceste condiții sunt favorizate procesele de reducere, în special a Fe și
Mn, compuși reduși rezultați imprimând orizontului culori albăstrui-vinețiu-verzui (orizont cu
aspect marmorat).
Gleizarea - Excesul de apă provenit din pânza freatică situată la adâncime critică și afectează baza
profilului de sol, favorizează procesul de gleizare.
Salinizarea reprezintă procesul pedogenetic prin care crește conținutul în săruri solubile, peste 0,10-
0,15 % întâlnit în solurile obișnuite.
Acest proces se produce atunci când solul este umezit freatic până la suprafață, climatul arid
intensifică evaporația și depunerea sărurilor solubile în partea superioară a profilului de sol unde se
formează crustă.
Exista câteva principii în stabilirea bonității cadastrale(Badea, 2013):
1. Calitatea terenurilor se stabilește în funcție de capacitatea lor de a fi utilizate ca mijloc de
producție

________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 2
CADASTRU_SEMESTRUL 2

2. Tipul de sol este cu atât mai bun cu cât permite cultivarea unui număr cât mai mare de plante.
3. Pe terenurile favorabile tuturor culturilor, zonele climatice și factorii economici sunt decisivi în
stabilirea categoriilor de culturi.
În funcție de sol, relief, climă, apa freatică, avem următoarele clase de calitate (Musat, 2014)
(Badea, 2013):
Clasa I (81-100 puncte) terenuri cu soluri foarte fertile, profunde, cu textura mijlocie, permeabile,
neafectate de fenomene de degradare, situate pe suprafețe plane sau foarte slab înclinate, în condiții
climaterice de temperaturi și precipitații favorabile pentru culturi. Terenuri cu preț abilitate foarte
bună pentru culturile de câmp fără nici o restricție; pot fi cultivate fără aplicarea unor măsuri de
prevenire a degradării sau de ameliorare a solului.
Clasa a II a (61-80 puncte) terenuri cu soluri fertile, profunde, cu textura mijlocie sau mijlociu-fină,
cu permeabilitate bună sau mijlocie-mică, slab afectate de fenomene de degradare, situate pe
suprafețe plane sau slab înclinate, în condiții climaterice de temperatură și precipitații favorabile
pentru culturi. Terenurile cu preț abilitate bună, cu limitări reduse; pericolul de degradare a solului
sau deficiențele existente pot fi înlăturate prin tehnologii curente sau măsuri ameliorative la
îndemâna fermierului.
Clasa a III a (41-60 puncte) terenuri cu soluri mijlociu fertile, profunde sau moderat profunde, cu
textura mijlocie, mijlociu-grosieră sau fină moderată afectate de fenomene de degradare situate pe
suprafețe plane sau mijlociu înclinate, în condiții climaterice de temperatură și precipitații moderat
favorabile pentru culturi. Terenuri cu pretabilitate mijlocie, cu limitări moderate, care reduc gama
culturilor agricole și necesită, pentru prevenirea degradărilor și/sau ameliorare, măsuri de
ameliorare sau amenajare.
Clasa a IV a (21-40 puncte) terenuri cu soluri slab fertile, frecvent scheletice sau cu rocă dură, la
adâncime mică, cu textura variată, puternic afectate de fenomene de degradare, în condiții
climaterice puțin favorabile pentru culturile agricole. Terenuri cu pretabilitate slabă (marginală) cu
limitări severe care determină diminuări sistematice, apreciabile ale recoltelor la culturile de câmp;
necesită măsuri intensive de amenajare și/sau ameliorare.
Clasa a V a (1-20 puncte) terenuri cu soluri foarte slab fertile, improprii pentru folosință arabilă,
foarte puternic afectate de fenomene de degradare. Terenuri cu limitări foarte severe, nepretabile în
condiții de neamenajare nici pentru culturi de câmp, nici pentru livezi sau vii; pentru a fi luate în
cultură necesită măsuri de amenajare și ameliorare speciale, complexe, intensive; prin amenajare ele
pot fi trecute la diverse folosințe superioare.
Aceste clasificări care se fac și în funcție de: gruparea parcelelor, formă și obstacole, distanța față
de centrul localității, de centrul de depozitare și valorificare a produselor sau de gară, de calitatea
drumurilor.
Nevoile cadastrului la care trebuie să răspundă cadastrul calitativ agricol sunt(Badea, 2013):
- furnizarea datelor cerute de cadastrul general (impozite, taxe);
- furnizarea de suport pentru decizii ale unor instituții publice în probleme de teren agricol:
scoaterea din circuitul agricol, concesionări, despăgubiri, echivalări, stabilirea valorii de patrimoniu,
litigii;
- furnizarea de suport pentru proiecte/planificări de interes public și privat la diferite niveluri
teritoriale și administrative: fundamentarea strategiilor, elaborarea legislației și reglementărilor,
________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 3
CADASTRU_SEMESTRUL 2

fundamentarea și proiectarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare sau agropedoameliorative, studii de


impact asupra mediului, organizarea teritoriului agricol;
- furnizarea unor servicii în domeniul public sau privat: fundamentarea valorii arendei, evaluări în
scopul acordării de credite, fundamentarea unor valori de referință pentru diferite scopuri.

Figura 20.1 Model de aviz Oficiul de studii pedologice și agrochimice Timiș

Bonitarea clădirilor
Determinările calitative asupra construcțiilor conțin informații legate de calitatea clădirilor și a
instalațiilor existente în clădiri, cum sunt:
- Structura de rezistență a clădirii;
- Materialele de construcție din care este făcută clădirea;
- Starea tehnică a clădirii și gradul ei de întreținere;
- Existența și gradul de uzură al instalațiilor tehnico-sanitare: lumină, termoficare, apă,
gaz,etc.
Clădire se pot clasifica astfel, după gradul de uzură:
Clădiri foarte bune = pt cladiri construite din materiale durabile, cu o vechime < de 20 ani, cu
finisaje, instalatii complete, care nu necesita reparatii
Clădiri bune = pt cladirile constr din materiale durabile, cu finisaje si instalatii complete, care
necesita unele lucrari de imbunatatire dar nu ft importante, vechime 20-50 ani
Clădiri mediocre =cladiri constr din materiale durabile, cu instalatii incomplete, finisaje putin
deteriorate, vechime de peste 50 ani sau cladirile din paianta, din lemn cu vechime peste 20 ani
Clădiri rele=cladirile realizate din materiale dure sau nu, avand deteriorari importante in
structura+finisaj, crapaturi in fundatie/ziduri, necesita serioase lucrari de reparatie
Clădiri insalubre=cladirile care nu corespund folosintei ca urmare a degradarilor si prezinta pericol
pt viata si sanatatea celor care o folosesc
Clădire ruina =cladirile a caror stare de degradare impune demolarea lor
________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 4
CADASTRU_SEMESTRUL 2

Figura 20.2. Indicii de cartare ai clădirilor

Figura 20.3. Interpretarea indicilor de cartare

________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 5
CADASTRU_SEMESTRUL 2

Test de autoevaluare
a) Ce este bonitarea terenurilor?
b) Ce sunt notele de bonitare?
c) Care sunt clasele de calitate ale terenurilor?
d) Cum se clasifică construcțiile după gradul de uzură?

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:


Bonitarea terenurilor este operațiunea complexă de cunoaștere
aprofundată a performantelor unui teren. Pentru bonitarea terenurilor
se determină și se apreciază calitățile tehnice prin intermediul unui
sistem de indici tehnici folosiți la calculul notei de bonitare.
Prin notele de bonitare ale terenurilor agricole, determinate în funcție
de calitatea culturilor, se stabilește calitatea terenurilor. Bonitarea
cadastrală calculată printr-o metodă complexă reprezintă componenta
calitativă a cadastrului. Prin încadrarea terenurilor agricole în clase de
calitate, rezultă date necesare sistemului de impozite și taxe pentru
stabilirea corectă a obligațiilor fiscale ale contribuabililor pe teritorii
administrative și la nivel de proprietar(Badea, 2013).

8.3. Evaluarea terenurilor și clădirilor

Evaluarea nu este un calcul precis al valorii conform unor formule matematice, ci, mai mult, un
proces de estimare a unui tip al valorii pentru un anumit tip de bun la o anumită dată. La nivel
național, exercitarea profesiei de evaluator este reglementată de ANEVAR (Asociația Națională a
Evaluatorilor Autorizați din România), înființată prin Ordonanță de Guvern în anul 2011. Există
patru tipuri de bunuri ce pot fi realizate de evaluatori autorizați(ANEVAR, 2011):
• proprietatea imobiliară (bunul imobil),
• bunuri mobile,
• întreprinderi, participații la întreprinderi și proprietăți imobiliare generatoare de afaceri,
• instrumentele financiare.
Evaluarea bunurilor imobile se realizează pentru mai multe obiective(ANEVAR, 2011):
• Vânzarea/cumpărarea unui bun;
• Fuziuni și schimburi de proprietăți;
• Garantarea împrumuturilor;
• Justa compensare în caz de expropriere sau pentru restituirea proprietăților;
• Înregistrarea în situațiile financiare;
• Evaluarea pentru asigurare;
• Evaluarea în cadrul procesului de insolvență/faliment;
• Alte scopuri.
Prețul este suma de bani care a fost cerută, oferită sau plătită pentru un bun. Imediat ce tranzacția a
fost realizată, prețul poate rămâne același sau se poate schimba în funcție de condițiile pieței.
Costul este reprezentat de suma de bani plătită anterior (în numerar sau echivalente de numerar) de
cumpărător pentru bunuri sau servicii sau suma de bani necesară pentru a crea sau a produce bunul
sau serviciul de către producător.
Valoarea este cel mai probabil un preț care va fi plătit pentru anumite bunuri sau servicii la o
anumită dată. Valoarea de piață este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data
evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat

________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 6
CADASTRU_SEMESTRUL 2

obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în


cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere (ANEVAR, 2011).
Pentru a efectua o evaluare este necesară cunoașterea celor trei abordări ale valorii(ANEVAR,
2011):

Abordarea prin cost


Este mai puțin relevantă în cazul abundenței informațiilor de piață, dar devine predominantă în
cazul lipsei informațiilor comparabile. Este fundamentată pe principiul că un cumpărător va plăti
pentru un activ cel mult costul necesar obținerii unui activ cu aceeași utilitate prin construire sau
prin cumpărare.
Abordarea prin cost este practicată în următoarele situații(ANEVAR, 2011):
- Când există un număr limitat de tranzacții din cauza naturii specializate, modelului sau
localizării activului, sau când activul în sine nu generează un flux de numerar sau când
fluxul de numerar asociat cu acesta nu poate fi separat de întreprinderea care utilizează
activul. De aceea, abordarea prin cost se utilizează în mod tipic ca abordarea primară în
evaluare atunci când abordarea prin piață sau prin venit nu se pot aplica;
- Când activul subiect a fost construit și pus în funcțiune recent;
- Când activul subiect se află în fază de proiect sau se află în stadiul de în curs de
execuție/neterminat.
Costul de înlocuire net este considerat ca o aplicație a abordării prin cost acceptabilă pentru
obținerea unui înlocuitor (surogat) pentru valoarea de piață a proprietăților cu piață limitată și a
celor specializate, atunci când informațiile relevante sunt rare sau inexistente(ANEVAR, 2011).
Costul de reproducere este costul estimat pentru a construi, la data evaluării, o replică exactă a
activului subiect, deci cu aceleași specificații, folosind aceleași materiale, tehnici de construire,
calitate și proiect, inclusiv cu toate deficiențele activului subiect(ANEVAR, 2011).
Pentru a determina costul de înlocuire net trebuie calculată deprecierea. Aceasta trebuie scăzută din
costul de înlocuire sau din cel de reproducere(ANEVAR, 2011).
Deprecierea este definită ca fiind o pierdere a utilității unui activ cauzată fie de deteriorarea fizică,
de schimbările tehnologice, ale schemelor de evoluție a cererii și de modificările mediului
înconjurător, care se concretizează într-o pierdere de valoare.
Deprecierea poate fi de trei feluri:
- fizică;
- funcțională;
- economică.
Pentru a determina valoarea de piață trebuie adăugat la toate acestea prețul terenului.

Abordarea prin piață


Abordarea prin comparația vânzărilor consideră că prețurile proprietăților sunt stabilite de piață.
Valoarea de piață poate fi calculată în urma studierii prețurilor de pe piață ale proprietăților
competitive. Atunci când există informații disponibile, abordarea prin comparație a vânzărilor este
cea mai directă și sistematică abordare pentru estimarea valorii.
Pentru a putea face o comparație se folosesc proprietăți subiect și proprietăți comparabile Pentru
comparație se folosesc o serie de unități: prețul de vânzare pe metru pătrat sau se poate folosi prețul
pe cameră.
Corecțiile prețurilor comparabile se fac prin luarea în considerare a diferențelor dintre următoarele
elemente de comparație(ANEVAR, 2011):
- drepturile de proprietate transferate;
- localizarea;
- calitatea terenului sau vârsta și caracteristicile terenurilor;
- utilizarea permisă sau zonarea pentru fiecare proprietate;
________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 7
CADASTRU_SEMESTRUL 2

- situațiile în care a fost determinat prețul și tipul valorii cerut;


- data efectivă a dovezii despre preț și data evaluării cerută.

Abordarea prin venit


Această abordare are în vedere convertirea fluxurilor de venit viitoare în valoarea de piață a
activului. Ca și în cazul abordării prin piață și în abordarea prin venit trebuie să existe proprietăți
comparabile. Capitalizarea veniturilor utilizează procesele care calculează valoarea actualizată a
beneficiilor viitoare, anticipate.

Test de autoevaluare
a) Ce se înțelege prin evaluare?
b) Cum se face evaluarea bunurilor imobile?
c) Ce înseamnă abordarea prin cost?

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:


Evaluarea nu este un calcul precis al valorii conform unor formule
matematice, ci, mai mult, un proces de estimare a unui tip al valorii
pentru un anumit tip de bun la o anumită dată. La nivel național,
exercitarea profesiei de evaluator este reglementată de ANEVAR
(Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România),
înființată prin Ordonanță de Guvern în anul 2011.

8.4. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ

1. Raluca Manea,2020 – Cadastru – note de curs ppt, Bucuresti


2. Badea, G., 2013 - Cadastru. Bucuresti, editura Conspress

________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 8
CADASTRU_SEMESTRUL 2

CURS nr. 6

Aplicația eTerra

Cuprins Pagina
6.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 6 1
6.2. Descrierea aplicației eTerra 1
6.3. Bibliografie minimală 12
Timp de învățare 4h

6.1. OBIECTIVELE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE NR. 6

• În acest capitol se vor trece în revistă pașii urmați pentru introducerea unei documentații în
sistemul informatic eTerra

6.2. Descrierea aplicației eTerra


Realizarea și întocmirea documentaților digitale pentru lucrările de specialitate în domeniul
cadastrului de către persoanele autorizate au condus la nevoia de standardizare modului de
introducere în baza de date de la nivel național. Astfel au fost adoptate mai multe programe, primul
program a fost GenerareCP.exe care conținea coordonatele de pe contur ale imobilelor și datele din
fișa corpului de proprietate. La ora actuală s-a adoptat o soluție mai eficientă, mai practică prin care
se asigură suportul cu Directiva INSPIRE, aceasta este geoportalul eTerra3. Geoportalurile sunt
adesea sisteme de gestionare a conținutului și/sau software specializate pentru portaluri, care oferă o
valoare adăugată suplimentară prin integrarea geodatelor individuale specializate are loc prin
combinarea tehnologiilor Internet și a funcționalităților GIS bazate pe serviciile geodate.
Prin crearea și actualizarea documentațiilor tehnice în sistemul eTerra persoana autorizată are acces
direct la planul cadastral și la anumite informații din cărțile funciare. Fiindcă se folosește un
geoportal online în care bazele de date pentru acesta se actualizează în timp real informațiile pot fi
folosite de mai multe parți interesate. Această componentă oferă funcționalități de creare,
vizualizare și editare a documentațiilor.
Înregistrarea pe platforma online se face pe baza unui cont creat de ANCPI, după care se introduce
utilizatorul și parola.

Figura 6.1 Conectarea în aplicația e-terra


După autentificare, prima etapa este de a alege una dintre cele șase opțiuni prezentate mai jos.
________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 1
CADASTRU_SEMESTRUL 2

Figura 6.2 Opțiunile de selectare a acțiunilor


La prima opțiune sunt datele persoanei autorizate, adresa, CNP, datele autorizației seria, numărul,
data pentru una dintre categoriile A,B,C, sau D, emise de ANCPI.
Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară a introdus funcția de Vizualizare Carte Funciară , care
este utilă inginerilor în procesul de întocmirea a documentațiilor pentru că furnizează în timp real
informații despre operațiunile în desfășurare.

Figura 6.3Avantaje vizualizare Carte Funciară


La a treia opțiune se pot căuta toate cererile înregistrate în sistemul eTerra indiferent de autorizat,
condiția este ca persoana care interoghează platforma să cunoască câteva informații cu privire la
solicitare. Informațiile cunoscute se completează în câmpurile de mai jos și se interoghează baza de
date.

Figura 6.4 Căutarea cererilor de înregistrare în sistemul e-terra


Rezultatul căutării în lista cereri registratură

________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 2
CADASTRU_SEMESTRUL 2

Figura 6.5 Rezultatul căutării în lista cereri registratură


În etapa Adăugare Cerere Registratură se completează pe rând fiecare dintre câmpurile informații:
cerere, obiecte, documente, informații imobiliare și alte informații. Această etapă se încheie de către
autorizat prin salvarea datelor înregistrate. Cererea primește un număr provizoriu care se va
transforma într-un număr definitiv doar prin prezentarea notei de înregistrare și a documentului de
plată de către persoana autorizată lucrătorului OCPI care va finaliza acest proces.
La secțiunea obiecte se pot selecta în funcție de tipul lucrării sau de informațiile necesare servicii
principale și secundare.
1.Actualizare informații tehnice
Servicii principale (ANCPI, 2019)
261 Înscriere construcții
Servicii secundare
• 231 Drept de proprietate sau dezmembrăminte, în favoarea persoanelor juridice
• 232 Drept de proprietate sau dezmembrăminte, în favoarea persoanelor fizice
• 242 Alte notari (inclusiv radierea)
• 251M Îndreptare eroare materială (MIXT)
• 254 Modificare suprafață
• 255 Repoziționare imobil
• 262 Extindere/desființare construcții și actualizare informații tehnice
262 Extindere/desființare construcții și actualizare informații tehnice (ANCPI, 2019)
o 211 Recepție și înființare carte funciară
o 231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, în favoarea persoanelor juridice
o 232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, în favoarea persoanelor fizice
o 251M Îndreptare eroare materiala (MIXT)
o 254 Modificare suprafață
o 255 Repoziționare imobil
o 261 Înscriere construcții
2. Avize și recepții (ANCPI, 2019)
111 Aviz începere lucrări
112 Recepție tehnică pentru lucrări de măsurători terestre
113 Recepție lucrări fotogrammetrice
114 Recepția documentelor cartografice de uz public care nu implică măsurători
3. Consultare informare

________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 3
CADASTRU_SEMESTRUL 2

Figura 6.6 Selectarea operațiunilor


După selectarea unui serviciu principal, aplicația va afișa lista de servici secundare asociate
serviciului principal selectat.

Figura 6.7 Selectarea serviciilor secundare


Se vor selecta serviciile secundare ce sunt incluse pe cerere și se vor completa câmpurile solicitate.
4. Dezmembrare / comasare
221 Recepție dezmembrare / comasare (ANCPI, 2019)
• 251C Îndreptare eroare materială și repoziționare imobil (CAD)
222 Înscriere dezmembrare / comasare în cartea funciară (ANCPI, 2019)
• 231 Drept de proprietate sau dezmembrăminte, în favoarea persoanelor juridice
• 232 Drept de proprietate sau dezmembrăminte, în favoarea persoanelor fizice
• 242 Alte notări (inclusiv radierea)
________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 4
CADASTRU_SEMESTRUL 2

223 Dezmembrare pentru exproprieri (ANCPI, 2019)


• 251C Îndreptare eroare materială și repoziționare imobil (CAD)
5. Furnizare date de cadastru, geodezie și cartografie
6. Intabulare sau înscriere provizorie (ANCPI, 2019)
231 Drept de proprietate sau dezmembrăminte, în favoarea persoanelor juridice
• 232 Drept de proprietate sau dezmembrăminte, în favoarea persoanelor fizice
• 242 Alte notari (inclusiv radierea)
232 Drept de proprietate sau dezmembrăminte, în favoarea persoanelor fizice (ANCPI, 2019)
• 231 Drept de proprietate sau dezmembrăminte, în favoarea persoanelor juridice
• 242 Alte notari (inclusiv radierea)
7. Modificare UAT
MODUAT-Recepție/Înființare/Sistare în urma modificării UAT (ANCPI, 2019)
• 251M Îndreptare eroare materială (Mixt)
8. Notare
242 Alte notări (inclusiv radierea) (ANCPI, 2019)
• 255 Repoziționare imobil
9. Prima înregistrare a imobilelor/unităților individuale(u.i.)
211 Recepție și înființare carte funciară (ANCPI, 2019)
• 231 Drept de proprietate sau dezmembrăminte, în favoarea persoanelor juridice
• 232 Drept de proprietate sau dezmembrăminte, în favoarea persoanelor fizice
• 242 Alte notari (inclusiv radierea)
• 251M Îndreptare eroare materiala (MIXT)
• 261 Înscriere construcții
• 262 Extindere/desființare construcții și actualizare informații tehnice
212 Recepție (nr. cadastral) (ANCPI, 2019)
• 251C Îndreptare eroare materiala și repoziționare imobil (CAD)
213 Înființare carte funciară (ANCPI, 2019)
• 231 Drept de proprietate sau dezmembrăminte, în favoarea persoanelor juridice
• 232 Drept de proprietate sau dezmembrăminte, în favoarea persoanelor fizice
• 242 Alte notari (inclusiv radierea)
10. Rectificare (ANCPI, 2019)
251C Îndreptare eroare materială și repoziționare imobil (CAD)
251M Îndreptare eroare materială (MIXT)
252 Rectificare limite imobil
254 Modificare suprafață
255 Repoziționare imobil
256 Anulare operațiuni cadastrale
După selectarea serviciilor principale și eventual a serviciilor secundare se poate aplica o reducere
financiară pentru serviciul selectat, cantitatea selectată se poate modifica, dacă se dorește
soluționarea cererii în regim de urgență, atunci se va bifa câmpul "Urgența", dacă solicitantul
beneficiază de reducere și la taxa de urgență, se va bifa câmpul "Reducere urgență" corespunzător
serviciilor pentru care se aplică reducerea. Dacă s-a bifat câmpul "Reducere urgență" pentru un
serviciu, valoarea taxei de urgență corespunzătoare acelui serviciu se va calcula ținându-se cont de
reducerea selectată în câmpul "Reducere".
Ultima opțiune este Documentația Tehnică de unde se poate selecta Creare, buton ce direcționează
către o nouă fereastră de unde putem selecta tipul de documentație tehnică, județul și unitatea
administrativ-teritorială.

________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 5
CADASTRU_SEMESTRUL 2

Figura 6.8 Selectarea opțiunilor pentru documentația tehnică


Prin continuarea procesului se ajunge la o nouă fereastră unde găsim date despre :
• zona informații cerere și flux: cod înregistrare, județ, UAT, Flux.
• zona de prezentare a componentei imobilului (ierarhie teren, parcelă, construcție,
apartament).
• butoane de creare a componentelor imobilului (ierarhie teren, parcelă, construcție,
apartament).
• zona de definire și a documentelor asociate documentației tehnice.
• zona de introducere a persoanelor asociate documentației tehnice.
• funcționalitățile de zoom in și zoom out pe hartă;
• buton acționare validare date textuale. Acesta funcționează pe sistem „Semafor”:
 Roșu: în cazul în care au fost identificate erori ce nu permit trecerea mai departe pe fluxul
de lucru
 Portocaliu – în cazul în care au fost identificate avertizări. Decizia asupra continuării pe
fluxul de lucru după ce au fost identificate este luată de utilizator.
 Verde: nu au fost identificate erori, validarea s-a soluționat cu succes.
• buton acționare validare date tehnice:
 Roșu: în cazul în care au fost identificate erori ce nu permit trecerea mai departe pe fluxul
de lucru
 Portocaliu – în cazul în care au fost identificate avertizări. Decizia asupra continuării pe
fluxul de lucru după ce au fost identificate este luata de utilizator.
Verde: nu au fost identificate erori, validarea s-a soluționat cu succes.
• buton salvare documentație tehnice.
• completare cerere asociata documentației tehnice introduse.
• căutare imobile în harta.
• opțiuni de lucru cu harta.
• harta.

________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 6
CADASTRU_SEMESTRUL 2

Figura 6.9 Completarea datelor tehnice


În această etape se completează datele despre teren, actele ce stau la baza realizării lucrării
înregistrate și datele despre proprietari.
Date despre teren
În funcție de tipul de lucrare și codul selectat sunt active câmpurile număr cadastral și număr cartea
funciară.

________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 7
CADASTRU_SEMESTRUL 2

Figura 6.10 Activarea câmpurilor număr cadastral și număr cartea funciară


”Suprafață din acte” de la secțiunea teren se completează și se validează când informația este
disponibilă din actele prezentate de proprietar. Există situații când apare o diferență dintre suprafața
din acte și suprafața rezultată din coordonate, dar care trebuie să nu depășească limita stabilita prin
lege conform regulamentului de întocmire a documentațiilor cadastrale.

Figura 6.11 Selectarea câmpului acte

Figura 6.12 Câmpurile pentru editarea actelor


În Editare date textuale Act se vor completa informațiile referitoare la actele atașate cereri
completându-se pe rând pentru fiecare document următoarele date (ANCPI, 2019):
- Tip document
- Număr
- Data
- Instituția care a emis documentul
Dacă se dorește atașarea documentului se va apăsa butonul Încarcă fișier și se va alege documentul
scanat.
Datele despre persoane/beneficiar

________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 8
CADASTRU_SEMESTRUL 2

Figura 6.13 Câmpurile pentru editarea actelor

Figura 6.14 Completarea câmpurilor pentru persoanele fizice


Se va menționa dacă beneficiarul este persoana fizică sau juridică.
Se vor completa câmpurile "Nume" și "Prenume", dacă beneficiarul este persoană fizică, sau
câmpul "Denumire" dacă este persoană juridică.
- dacă a fost bifat câmpul "Persoana juridică" aplicația va realiza validare de CUI
- dacă a fost bifat câmpul "Persoana fizică" aplicația va realiza validare de CNP.
În partea din dreapta sunt unelte importante pentru realizarea lucrărilor fără erori, suprapuneri, dar
care oferă de asemenea informații persoanei autorizate.

Oferă accesul la valorile atributelor asociate unei geometrii


Ultima unealtă introdusă, dar poziționată în partea din dreapta sub informații este eTerra info. Pin
interogare se pot obține informații cu privire la istoricul imobilului, astfel componenta timp este
introdusă în sistemul eTerra oferindu-se acces și persoanelor autorizate.

________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 9
CADASTRU_SEMESTRUL 2

Figura 6.15 Eterra Info

În partea dreapta jos sunt afișate coordonatele Stereografice, dar din cauza incompatibilității
programelor CAD , a sistemelor de axe sunt inversate. Prima coordonată afișată este Y iar cea de-a
doua este X. Import este opțiunea de a realiza importul datelor spațiale din diverse formate.

Figura 6.16 Importul datelor spațiale în diverse formate

Una dintre cele mai importante componente este aceea de export de date spațiale în diverse formate.
Se pot exporta date cu privire la un imobil sau o zona de interes. Prin această componentă se acordă
acces autorizaților la datele spațiale pentru a se elimina suprapuneri de geometrii.

________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 10
CADASTRU_SEMESTRUL 2

Figura 6.17 Desenarea diverselor geometrii

Din a cincea opțiune se pot desena diferite forme geometrice.

Figura 19.18 Harta de bază

________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 11
CADASTRU_SEMESTRUL 2

Opțiunea 6 este denumită Harta de bază. În aceasta se permite selectarea harții de baza dintr-o
mulțime predefinită, în funcție de anul realizării hărții începând cu anul 2005. Pentru unele zone
este o modalitate de a urmării în timp unele schimbări cu privire la forma terenurilor sau a tipurilor
de categorii de folosință.

Figura 6.19 Straturile disponibile pentru afișare

Prezintă lista straturilor disponibile pentru afișare și capabilitatea de filtrare a acestora.


Aplicația eTerra permite înregistrarea lucrărilor în mod sporadic uzual, dar pentru înregistrarea în
mod sistematic este necesar ca persoana autorizată să înștiințeze ANCPI-ul că a semnat un contract
de prestator. În aplicație se atribuie rolul de user prestator pentru județul unde se va realiza
înregistrarea sistematică , în funcție de tipul de lucrare se alege rolul și județul.

Figura 6.20 Schimbare rol

Pentru înregistrarea în mod sistematic sunt 3 opțiuni disponibile, utilizatorul poate alege între: Lista
Livrări Cadastru General, Cadastru General și Raport Cadastru General.

Figura 6.21 Cadastru sistematic în eTerra

________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 12
CADASTRU_SEMESTRUL 2

În Livrări Cadastru General se alege UAT-ul, se numește livrareași se importă arhiva zip cu fișierele
cgxml.
Export Cadastru General este o unealtă din care se pot exporta imobile pe trei criterii:
• ExportUAT – toate imobilele din stratul permanent din unitatea administrativ-teritorială
• Export în funcție de dată a tuturor imobilelor pentru care au fost realizate lucrări în intervalulales.
• Exportimobil – directivedecăutareimobiledupăidentificatorisauadresă
Rapoarte Cadastru General este opțiunea din care se poate descărca în variantă pdf. sau .exl fișiere
despre rapoarte, statistici, liste și situații. Aceste rapoarte sunt de ajutor pentru toate entitățile
implicate în procesul de realizare a cadastrului sistematic.

Test de autoevaluare
a) Ce este eTerra?
b) Ce operațiuni se pot face prin intermediul eTerra?
c) Cum se face recepția documentelor tehnice?

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:


Prin crearea și actualizarea documentațiilor tehnice în sistemul eTerra
persoana autorizată are acces direct la planul cadastral și la anumite
informații din cărțile funciare. Fiindcă se folosește un geoportal online
în care bazele de date pentru acesta se actualizează în timp real
informațiile pot fi folosite de mai multe parți interesate. Această
componentă oferă funcționalități de creare, vizualizare și editare a
documentațiilor.

6.3. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ

1. Raluca Manea,2020 – Cadastru – note de curs ppt, Bucuresti


2. Badea, G., 2013 - Cadastru. Bucuresti, editura Conspress

________________________________________________________________________________
PĂUNESCU VLAD, MANEA RALUCA 13