Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educației Naționale

Casa Corpului Didactic


„Grigore Tabacaru” Bacău

Aplicații practice (4)

MODULUL I. Evaluarea educațională în context școlar și profesional didactic


2. Evoluția semantică a conceptului de evaluare în educație
2.2. Tipologii ale funcțiilor evaluării

Sarcină de lucru:

Alegeți o disciplină de învățământ predată de un profesor debutant și completați, în schema de


mai jos, cate cinci puncte tari și cinci puncte slabe care ar putea exista în cazul fiecăreia din
cele trei metode de evaluare inițială a cadrului didactic

Disciplina ....................................................................

Asistență la
ore
Metode
de
Modalități evaluare Puncte tari Puncte slabe
de
evaluare
inițială
Evaluare
inițială a curentă
cadrului
didactic

Analiză