Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației Naționale

Casa Corpului Didactic


„Grigore Tabacaru” Bacău

Aplicații practice (3)

MODULUL I. Evaluarea educațională în context școlar și profesional didactic


2. Evoluția semantică a conceptului de evaluare în educație
2.2. Tipologii ale funcțiilor evaluării

Sarcina de lucru:

Realizați o analiză comparativă a celor trei tipuri de evaluare (inițială, formativă, sumativă)
completând schema:
Evaluarea iniţială Evaluarea formativă Evaluarea sumativă

Scopul

urmărit

Principiul

temporalității

Obiectul

evaluării

Funcții

îndeplinite

Modalități de

realizare

Avantajele

Dezavantajele
Din punct de

vedere al

notării