Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educației Naționale

Casa Corpului Didactic


„Grigore Tabacaru” Bacău

Aplicație practică (5)

MODULUL I. Evaluarea educațională în context școlar și profesional didactic


2. Evoluția semantică a conceptului de evaluare în educație
2.2. Tipologii ale funcțiilor evaluării

Sarcină de lucru:

Asociați fiecărui tip de evaluare din listă funcţia pe care o îndeplinește și argumentați răspunsurile.
Particularizați la disciplina pe care o predați.

TIP DE EVALUARE FUNCȚIE ARGUMENT


evaluare orală curentă
(ascultarea elevilor),
test scris la sfârşit de capitol
(lucrarea de control)
lucrare scrisă semestrială (teza)
examen de bacalaureat
concurs de admitere la facultate
proba practică a examenului în
vederea obţinerii definitivatului
în învăţământ (inspecția)
concurs pentru ocuparea funcției
de director/inspector.