Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației Naționale

Casa Corpului Didactic „Grigore


Tabacaru” Bacău

Aplicație practică (6)

MODULUL I. Evaluarea educațională în context școlar și profesional didactic


2. Evoluția semantică a conceptului de evaluare în educație
2.2. Tipologii ale funcțiilor evaluării

Sarcina de lucru

În lucrarea Pedagogie și psihologie pentru examenele de definitivat și gradele didactice,


Marin Stoica, referindu-se la evaluarea activității elevilor, enumeră opt funcții ale acesteia.
Analizați fiecare din aceste funcții ținând cont de disciplina pe care o predați și de nivelul de
vârstă a celor cu care lucrați la clasă. În analiza d-voastră, atingeți următoarele repere:
1. Ce înseamnă?
2. În ce măsură este aplicabilă funcția la evaluarea cadrelor didactice? Explicați!

 funcţia de constatare şi diagnosticare a performanţelor obţinute

 funcţia de reglare şi perfecţionare continuă a metodologiei instruirii;

 funcția de informare a părinților și a societății cu privire la evoluția pregătirii elevilor


 funcția motivațională, de stimulare a interesului pentru învățare, autocunoaștere si
autoapreciere corectă

 funcţia de predicţie şi decizie privind desfăşurarea viitoare a activităţii didactice;

 funcţia de selecţionare şi clasificare în raport de rezultatele obţinute

 funcţia formativ-educativă

 funcţia de perfecţionare a întreg sistemului şcolar