Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației Naționale

Casa Corpului Didactic „Grigore


Tabacaru” Bacău

Aplicație practică (9)

MODULUL I. Evaluarea educațională în context școlar și profesional didactic


3. Evaluarea cadrelor didactice în contexte profesionale didactice
3.1. „Obiectul evaluării”: de la evaluarea prin obiective, la evaluarea pe baza competențelor
profesionale ale cadrelor didactice

Sarcină de lucru:

Având în vedere profilul de competențe manageriale ale cadrului didactic debutant, numiți
câteva din vulnerabilitățile acestuia și găsiți soluții în vederea diminuării lor. Aveți în vedere specificul
disciplinei predate.

Nr crt Competențe Problema/descrierea Abordarea/acțiunea propusă


1. Competențe de
comunicare

2. Competențe de
utilizare a
tehnologiilor
3. Competențe care
vizează propria
dezvoltare
4. Competențe
psihosociale
5. Competențe de
conducere și
coordonare
6. Competențe de
evaluare