Sunteți pe pagina 1din 5

Nume: ____________________________________ Data: _________________________

Test de evaluare finala - U.C.I.C. - SAGA C


1. Aplicarea strategiilor de îmbunătăţire a activităţii la locul de muncă prin utilizarea softului specializat implica

Evaluarea softurilor identificate - avantaje /dezavantaje, preţ, timp de operare, viteza de lucru, calitatea informaţiilor rezultate, accesibilitatea softului.
Studierea internetului pentru alegerea celei mai bune solutii.
Identificarea tipurilor de calculatoare necesare locului de muncă

2. SAGA C. este o solutie care permite informatizarea activitatii contabile pentru

Companii multinationale
Persoane fizice si juridice care isi intocmesc o evidenta contabila
Firme mici si mijlocii, cabinete de contabilitate sau contabili independenti.

3. Saga C este un program de contabilitate care poate fi implementat astfel

Gratuit, dar actualizările şi asistenţa pentru acest program nu sunt gratuite, conform licenţei de utilizare.
Este total gratuit fara a fi necesara achizitia licentelor.
Fara plata licentei, in prealabil, nu se poate descarca si instala.

4. Conform imaginii atasate, executabilul SetupC.exe, se va instala dupa ce se da click pe “Urmatorul” si se bifeaza “Sunt de acord cu
termenii si conditiile licentei” in:

Directorul de destinatie ales, exemplu: C:SAGA C.3.0


Niciodata nu se va instala pe directorul C
Obligatoriu in directorul C

5. Imaginea atasata reprezinta etapa in care se solicita:

Configurarea datelor necesare programului cu informatii despre gestiuni, salariati si articole.


Să configurezi sociatetea pentru care vei lucra cu informaţiile: Codul generat automat de program, incepand cu 0001, denumirea
societăţii, CUI - ul, acesta se va înscrie fără a fi precedat de atributul fiscal si nr.registrul comerţului.
Configurarea datelor necesare programului, pentru fiecare societate în parte cu soldurile initiale din balanta de verificare.

6. Operatiunea de preluare a soldurilor initiale, conform imaginii se efectueaza atunci cand:

Societatea este nou infiintata.


/
S-a mai lucrat cu SAGA C, dar se continua activitatea pentru luna urmatoare.
S-a folosit o altă aplicaţie pentru evidenţa contabilă, datele ce urmează a fi preluate le găseşti în balanţe de verificare a lunii precedente
celei cu care vrei să începi lucrul în SAGA C.

7. În partea de jos sunt trei taburi: Informaţii generale, "Conturi automate" şi "Setări diverse". Aceste taburi se folosesc pentru:

Configurarea societatii in program cu toate datele de identificare necesare pentru o functionare corecta a programului.
Daca sunt bifate toate optiunile se va ingreuna derularea programului.
Nu sunt utile si pot fi ignorate.

8. Din meniul „Ajutor”alegem Manual de utilizare. Acesta serveste la:

Manualul de utilizare al softului ne oferă informații despre: legislatia si fiscalitatea aplicata in domeniu.
Manualul de utilizare al softului ne oferă informații despre: meniul programului, navigare, operatii cu date etc
Manualul de utilizare al softului nu ne oferă informații despre: navigarea sau cautarea in program, tiparirea sau salvarea documentelor contabile.

9. La alegerea meniului "Fişiere", conform imaginii se pot realiza setari pentru:

Operatiuni de casa, banca, deconturi, imobilizari, intrari, iesiri, etc.


Gestiuni, articole, tipuri de articole, salariati, plan de conturi, etc.
Configurare firma

10. La alegerea meniului "Operatii", conform imaginii se pot realiza operatiuni cu:

Configurarea datelor necesare functionarii programului.


Generarea balantei de verificare, a registrelor contabile, a situatiilor financiare anuale.
Intrari, iesiri, imobilizari, productie, de casa, de banca, salarii etc.

11. La alegerea meniului "Situatii-listari", conform imaginii se pot genera:

Analitice la conturile sintetice in planul de conturi.


Balanta de verificare, registrele contabile, situatii financiare anuale, etc.
State de plata, registru de casa, registru de banca.

12. La alegerea meniului "Diverse", conform imaginii se pot realiza urmatoarele:


/
Setarea opţiunililor de configurare a societăţilor, salariilor şi utilizatorilor.
La societăţile existente deja, de aici, se vor putea modifica denumirea, codul fiscal şi/sau numărul de înmatriculare la ORC.
Introducerea comenzilor de la terţi, introducerea contractelor şi generarea facturilor corespunzătoare acestora şi operaţiunile de
import/export de date.

13. Opţiunea „Articole contabile” este fereastra ce permite introducerea de note contabile manual, astfel:

Data, numărul documentului, suma, contul care se debiteaza si cel care se crediteaza, restul informatiilor se genereaza automat.
Data, numărul documentului, suma, contul care se debiteaza si cel care se crediteaza, explicatiile si tipul inregistrarii.
Nu se pot introduce note contabile manual, toate notele contabile sunt generate automat de program.

14. După cum putem vedea, fereastra „Intrări” are doua secțiuni, una sus și una jos. Pentru a înregistra un document apăsam „Adaug”,
completăm datele solicitate, apoi apăsăm „Salvez”. Dacă dorim putem renunța, apăsând „Renunț”. Adevarat sau fals?

Adevarat.
Fals.

15. Putem face modificări la datele introduse daca nu am apăsat butonul „Validez” din partea de jos a ferestrei. După validare se activează butonul „Devalidez”.
Nu putem face modificări până nu devalidăm înregistrarea. Adevarat sau fals?

Fals.
Adevarat.

16. Pentru a putea emite facturi folosim opțiunea „Ieșiri”. Datele solicitate se introduc așa cum am arătat in imaginea atasata. Pentru
validarea inregistrarilor trebuie sa efectuam urmatorii pasi:

Se introduc datele clientului in partea de sus, iar in partea de jos introducem articolele vandute.
Se introduc datele clientului in partea de sus, iar in partea de jos se introduc toate articolelor vândute, se validează înregistrarea prin
apăsarea butonului „Validez”.
Se introduc datele clientului in partea de sus, iar in partea de jos introducem totalul vanzarilor.

17. Cu ajutorul opțiunii Imobilizari înregistrăm și ținem evidența mijloacelor fixe. Fereastra „Imobilizări” are trei secțiuni paginate:

Lista imobilizărilor, Plan amortizare și Registrul imobilizărilor.


Lista imobilizărilor, Reevaluări/Suspendări/Casări/Plan amortizare și Registrul imobilizărilor.
Lista imobilizărilor, Modernizări/Reevaluări/Suspendări/Casări/Plan amortizare și Registrul imobilizărilor.

18. La optiunea Imobilizari introducem datele mijlocului. Documentul de achiziție a mijlocului fix (factura) trebuie să fie deja înregistrată în contabilitate în
fereastra „Intrări”. Pentru continuarea procedurii de inregistrare a mijlocului fix trebuie sa:
/
Completăm cu grijă datele care ni se solicită: nr. inv., denumire, nr. doc., alegem gestiunea și cod clasa, introducem data de intrare și valoarea, contul și contul
de amortizare. După introducerea datelor salvăm înregistrarea.
Completăm cu grijă datele care ni se solicită: nr. inv., denumire, nr. doc., alegem gestiunea și cod clasa, introducem data de intrare și valoarea, contul și contul
de amortizare.
Completăm cu grijă datele care ni se solicită: nr. inv., denumire, nr. doc., alegem gestiunea și cod clasa, introducem data de intrare și valoarea, După
introducerea datelor salvăm înregistrarea.

19. Pentru emiterea unui bon de consum, sau pentru înregistrarea unui bon de consum întocmit pe un formular tipizat, deschidem fereastra „Bonuri de consum”
cu opțiunea din meniu „Operații/Bonuri de consum”. Urmatoarele etape sunt:

Introducem datele socilitate in fereastra de sus, accesam "Salvez" si apoi "Adaug" in partea de jos. Dupa introducerea articolului si cantitatea accesam "Salvez" si
apoi "Validez"..
In partea de jos articolul nu trebuie introdus.
Bonul de consum se poate genera fara sa validam operatiunea.

20. Registru de casa cumuleaza informatiile din Introducerea plăţilor către furnizori sau a încasărilor de la clienţi. Acestea se pot face astfel:

In optiunea registru de casa nu putem introduce si alte tipuri de incasari si plati, decat cele specifice furnizorilor si clientilor.
In ecranul de detalii adăugam o linie pentru plată furnizori. În cont debit introducem contul 401 şi apăsam tasta ENTER. Pentru încasare clienţi, in cont credit
introduceţi contul 4111 şi apăsaţi ENTER.
Platile trebuie introduse exclusiv la intrari, iar incasarile trebuie operate exclusiv la iesiri.

21. Jurnalul de banca nu permite generarea de jurnale distincte pentru conturile analitice in situatia in care firma are conturi de disponibil deschise la mai multe
banci.

Fals.
Adevarat.

22. Prin intermediul ecranului State de plată se asigură:

Realizarea statelor de salarii pentru salariaţii permanenţi şi colaboratori, generarea declaraţiei 112. tipărirea statelor, listelor de avans, a fluturaşilor, etc.
întocmirea pontajului.
Introducerea salariatilor cu datele lor personale.
Generarea adeverintelor de salariati si a REVISALULUI.

23. Butonul Tiparire, asa cum este prezentat in imaginea alaturata, ajuta la tiparirea urmatoarelor documnete:

Situatia salariatilor angajati in firma


Tiparirea declaratiei 112.
Listă de avansuri •Stat de plată •Fluturaşi •Recapitulaţie (centralizator) •Situaţie sporuri permanente

24. Pentru a închide luna alegem din meniu „Operatii/Inchidere lună”. Conform imaginii, dupa introducerea tuturor datelor trebuie sa:
/
Inchiderea lunii se face automat fara sa accesam butoanele Validare.
Daca am accesat toate butoanele Validare nu se mai pot adauga sau modifica documente.
Accesam toate taburile si apasam butonul Validare.

25. Pentru generarea documentului Balanta de verificare, mergem la „Situatii-Listari/Balante” asa cum ne prezinta imaginea alaturata.
Avem urmatoarele optiuni:

Accesam butonul Tiparire pentru a vizualiza documentul Balanta de verificare, verificam daca totalurile sunt egale si corectitudinea
inregistrarilor si apoi listam.
Renuntam la efectuarea unei comenzi, intrucat nu se poate genera Balanta de verificare.
Accesam butonul Tiparire pentru a vizualiza documentul Balanta de verificare.

S-ar putea să vă placă și