Sunteți pe pagina 1din 2

Nr............../........................

Catre,

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CONSTANTA

Subsemnatul.......................................................domiciliat/a in

localitatea .................................................Str...............................Nr......Bl ..........Sc........

Ap............judetul..................................CNP....................................................legitimat cu

B.I/C.I.........../....................eliberat de ...........................................solicit eliberarea unui


certificat cu informatii * extrase din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii cu registrele
generale de evidenta a salariatilor depuse conform H.G. nr.905/2017 care abroga H.G.500/2011**
fiindu-mi necesar la ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________

* Datele inscrise in certificat/adeverinta sunt "date cu caracter personal" în intelesul Regulamentului


2016/679/UE privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestora si nu pot fi puse la dispoziţie decât in condiţiile acestui act
normativ.
Pe cale de consecinta, certificatele / adeverintele se elibereaza numai titularului sau
imputernicitului acestuia prin procura notariala.
**Prestarile de servicii în domeniul relaţiilor de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor
fizice autorizate şi a altor entităţi constituite în condiţiile legii, se efectueaza numai dupa confirmarea
achitarii tarifului stabilit – 20 lei/document - Ordinul M.M.F.P.S.P.V. nr.826/28.05.2014.

Nr.telefon................................

Data................................ Semnatura,

____________________________________________________________________________
DECLARATIE DE CONSIMTAMANT
ITM Constanta prin intermediul serviciilor/compartimentelor functionale prelucreaza datele dumneavoastra cu
caracter personal (CNP, adresa, numar telefon) prin mijloace automatizate sau manuale destinate solutionarii cererii
pe care o adresati institutiei noastre.
Sunteti obligat sa furnizati datele personale solicitate pentru a va putea solutiona cererea dumneavoastra in termenul
prevazut de lege.
Refuzul dumneavoastra de a furniza datele personale determina imposibilitatea serviciilor din cadrul ITM Constanta
de a va rezolva cererea.
Va asiguram ca institutia noastra va respecta dispozitiile Regulamentului 2016/679/UE privind protecţia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, pastrand
confidentialitatea datelor cu caracter personal pe care le comunicati.
Sunt / nu sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea solutionarii cererii mele.
Data................................ Semnatura,

S-ar putea să vă placă și