Sunteți pe pagina 1din 7

Itemi pentru plan de individualizare a învăţării pentru elevii

Competenţa/capacitatea/obiectivul Itemul Obs.

1. Alcătuieşte corect propoziţii I1 Alcătuieşte o propoziţie în care să foloseşti cuvântul “mama”.


folosind cuvinte date
I2 Alcătuieşte câte o propoziţie în care să foloseşti cuvintele: şcoala, Maria, citeşte.
I3 Alcătuieşte câte o propoziţie simplă în care să foloseşti cuvintele: toamna, frunze, nori,
ploaie.

I4 Citeşte cu atenţie propoziţiile de mai jos apoi rezolvă cerinţa dată.


„Doi ţapi tineri şi încăpăţânaţi s-au întâlnit într-o zi pe bârna îngustă aruncată
peste pârâu./ Era cu neputinţă să treacă amândoi odată. /Unul dintre ei trebuia /să se
întoarcă /de unde a pornit /şi/ să lase cale liberă celuilalt./
- Lasă-mă pe mine/ să trec, /zice primul./
- Ia te uită la el, /ce mare domn!/ i-o întoarce al doilea./ Lasă-mă pe mine, /că
eu m-am suit cel dintâi pe puntea asta. /Eu trec!/
- Nu, frate. /Sunt mult mai mare ca tine /şi/ nici nu mă gândesc /să las pe-un
tinerel cu caş la gură/ să treacă înaintea mea!/ Pentru nimic în lume!”/
Poveste populară
Scrie pe spaţiul punctat câte o propoziţie folosin cuvintele subliniate în textul de mai sus.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
I5 Alcătuieşte propoziţii folosind expresiile: “îmi pare rău”, “frunze ruginii”, toamna cea
bogată”.

I6

I7

I8
2. Cunoaşte categorii semantice I1 Scrie cuvinte cu sens opus pentru:
intrarea  ___________
înăuntru  __________
umed  ____________
obişnuit  ____________
primul  ____________
a se opri  ____________
mare  _____________
gros  _____________
vesel  _____________

I2 Scrie cuvinte cu sens opus:


lungi - ___________ tinereţe - _______________
noapte - _________ a pierde - _______________
înalt - ______________ a înceta - _______________

I3 Uneşte cuvintele din coloana A cu cele care au acelaşi sens, din coloana B.
A B
sfioasă coş
a trudi a munci
paner a provoca, a inspira
a insufla text scris de mână
manuscris a munci

I4 Scrie cuvinte cu sens opus celor date:

dreapta _______________ puţin ________________


îngust ________________ iese _________________
afară _________________ repede _______________
uşor _________________ deasupra _____________
a opri _________________ intră _________________
a) Scrie cuvinte cu înţeles asemănător pentru:
supărat
-.......................
.............
a hotărât minciună..........
-....................... ........................ b) Scrie cuvinte cu înţeles opus pentru:
......... tristeţe
istovit -.......................
-....................... .............
.............. cuminţi
elevi-................ - ......................
....................... ................
curajos-............ târziu-..............
...................... ........................
3. Cunoaşte/Aplică corect I1 Încercuieşte literele care completează corect propoziţile de mai jos.
cunoştinţe legate de categoriile căldură.............
gramaticale Substantivul este .......................
partea de vorbire care denumeşte
a) fiinţe, lucruri fenomene ale naturii.
b) o însuşire, o stare, un număr.
c) o acţiune, o stare un număr.
d) un număr, o ordine numerică.
Verbul este partea de vorbire care exprimă
a) un nume sau o însuşire.
b) o acţiune sau o stare.
c) o acţiune sau o însuşire.
un nume sau un număr.
I2 Formulează o propoziţie în care verbul “a citi” să fie la persoana I numărul
plural.
………………………………………………………………………………………………

I3 Încercuieşte literele care completează corect propoziţile de mai jos.

1. În propoziţia: „Albina culege polenul din flori.” predicatul este:


a) albina; b) polenul; c) culege.

2. Propoziţia „Stelele sclipeau.” este propoziţie:


a) simplă; b) dezvoltată.

3. Propoziţia „Printre copacii bătrâni se vedea casa albă, cu ferestre boltite.” este
propoziţie:
a) simplă; b) dezvoltată.
I4 Incercuieste litera corespunzatoare propoziţiilor în care substantivul ,,Luca’’
îndeplineşte funcţia de subiect :
a) Luca merge la stadion.
b) Doi colegi l- au întâlnit pe Luca.
c) Mâine, el şi Luca pleacă la concurs.
d) Veştile de la Luca vor fi bune.
e) Va câştiga concursul Luca.
f) Cu Luca merg la concurs.

I5 Subliniază predicatele cu o linie şi subiectele cu două linii, din textul de mai jos:
„În poiana largă, la vreo cinci sute de metri de intrarea în peşteră, băiatul reconstituie
grupurile:
- Eu, Victor şi Maria vom intra în peşteră. Voi veţi explora coasta muntelui.
Grupul lui Ionel ajunse la intrarea peşterii. Cireşarii îşi vedeau visul cu ochii.”
Analizează cuvintele propoziţiei apoi transformă în propoziţie simplă: Fata
împăratului primeşte cinci trandafiri frumoşi.

I6 Încercuieşte literele care completează corect propoziţile de mai jos.

În propoziţia: „Din depărtări, se zăresc cocorii, plecând spre ţări mai calde” subiectul
este:
a) depărtări.
b) se zăresc.
c) cocorii.
d) ţări.

I7 Formulează enunţuri în care predicatele să fie exprimate prin:


 verbul „a răsări”, la timpul prezent, pers. a III-a, nr. sing.
 verbul „a înflori”, la timpul trecut, pers. a III-a, nr. plural;
 verbul „a culege”, la timpul viitor, pers. a II-a, nr. plural.

I8 Formulează câte o propoziţie în care cuvântul şcoală să aibă rol de:

subiect: .......................................................................................................................
atribut: .......................................................................................................................
complement:...............................................................................................................

Analizează cuvintele subliniate.


„Apropiindu-se de lumina licuriciului, cunoscu că se află lângă o scorbură de răchită
bătrână. Pletele lungi ale ramurilor cădeau către ea şi se clătinau alene.
- Asta-i o casă foarte bună, mormăi Patrocle.
Atunci Lizuca îşi ceru voie de la răchită:
- Mătuşă răchită, şopti ea cu sfială, ne dai voie să intrăm în casă la mata?
Răchita o mângâie lin şi-i dădu drumul în scorbură.
(Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată)

I9 „După seceratul grâului au rămas pe mirişte multe boabe cu care se hrăneau. Dimineaţa
beau picături de rouă de pe firele de iarbă. Ziua şedeau la umbră, iar când se potolea
căldura ieşeau cu toţii pe mirişte.”

I10 „În poiana largă, la vreo cinci sute de metri de intrarea în peşteră, băiatul reconstituie
grupurile:
- Eu, Victor şi Maria vom intra în peşteră. Voi veţi explora coasta muntelui.
Grupul lui Ionel ajunse la intrarea peşterii. Cireşarii îşi vedeau visul cu ochii.”

4. Completează tabelul cu subiectele şi predicatele identificate în textul de la exerciţiul 3.

Parte de Parte de
Cuvântul propoziţie vorbire Timpul Genul Persoana Numărul

4. Aplică corect cunoştinţe legate de I1 Dictare:


ortogramele limbii române Într- o primăvară, o prepeliţă s- a lăsat din zbor într- un lan verde de grâu. După
ce şi- a făcut cuibul a ouat câte un ou, în total şapte ouă ca nişte cofeturi, pe care a
început să le clocească.
După trei săptămâni au ieşit nişte pui drăguţi, îmbrăcaţi cu puf galben,ca puii de
găină.
Odată, prin iunie, la vreme de secerat, puiul cel mare n- a alergat la chemarea
mamei. Cum nu ştia să zboare l- a şi prins un flăcău.
- Lasă- l jos, Mărine, că e păcat de el!
Când a scăpat, a fugit speriat la prepeliţă să-i spună păţania. Ea l- a luat, l- a
mângâiat şi i- a spus:
- Vezi dacă nu asculţi? Când vei fi mare, vei face cum vei vrea,dar acum să nu ieşi
niciodată din vorba mea.

I2 Completează spaţiile punctuate cu una din variantele din paranteză.


Fetiţa ……….. imbrăcat cu rochiţa cea nouă. (sa/s- a)
Vineri avem patru………….cinci ore? (sau/s- au)
Bunica ……….. adus o cutie cu bomboane. (ia/i- a)

I3 Completează enunţurile cu următoarele cuvinte: i- a; ia; l- a; la; ne- am; neam.

El ……….spus mamei întregul adevăr.


Maria ……….păpuşa arătându-i-o surorii ei.
Noi ………..îndreptat către parc.
Cântecul privighetorii ………încântat.
…………de neamul nostru n-a părăsit aceste meleaguri.
Karina cântă frumos …………pian.
Alcătuieşte câte o propoziţie cu fiecare ortogramă.

I4 Completează spaţiile punctate folosind cuvintele din paranteză.


a) Pe Costel ……. întreb dacă scorul meciului a fost ……. .
b) - Marcel, ……. auzit că Victor ştie să cânte la …… ?
c) ……. părea că eu ……. mai mult la groapa cu nisip.
d) ……. supără pe Andrei …….. mai tare?
( n- ai, nai, ce- l, cel, nu- l, nul, s- ar, sar )

5. Compune un scurt text I1 Scrie un text de cinci rânduri in care să povesteşti o zi din viaţa ta.
imaginativ, pe o tema dată
I2 Scrie un dialog care ar putea fi folosit într-o compunere cu titlul „La bunici”.

I3 Închipuie-ţi că stai de vorbă cu o frunză care a căzut din pom. Alcătuieşte un dialog din
8-10 rânduri în care să redai discuţia ta cu frunza

I4 Realizează un dialog cerut de imagine, respectând următoarele formule: de salut ,


prezentare şi solicitare:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

________________________________________________