Sunteți pe pagina 1din 12

G.P.N.

Vădăstriţa
comuna Vădăstriţa, județul Olt

OMIDA MANCACIOASA
– proiect de
activitate integrată –

1
PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ȊNVĂȚÂMÂNT: GPN


DATA: 11.05.2021
NIVELUL: II
GRUPA: mijlocie
PROPUNĂTOR:MARINEL DANIELA
TEMA ANUALĂ: Ce şi cum vreau să fiu?
TEMA PROIECTULUI: „Hărnicie, cinste, bunătate”
SUBTEMA – „Insecte din grădina mea”
TIPUL DE ACTIVITATE: dobândire de noi cunoştinţe
FORMA DE ACTIVITATE: activitate integrată ALA1 + ADE (DLC + DOS) + ALA2
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI:
 ADP
 Rutine
 Tranziții
 ALA1 – activități liber alese
 Bibliotecă: „Trasăm corpul omizii” – ovalul – semne grafice
 Artă: „Omida” – modelaj
 Ştiinţe: “Aşezăm omizile de la mic la mare / de la mare la mic”
 ADE – activități pe domenii experiențiale

2
 Activitate integrată (DLC + DOS)
 DLC + DOS – educarea limbajului + activitate practică – „Omida mâncăcioasa” – povestea educatoare +
decupare, asamblare şi lipire
 ALA2
 Joc distractiv – „Spune ce ai gustat...”
 Joc de mişcare – „Cine ajunge primul?” – târâre
DIMENSIUNI ALE DEVOLTARII:
 mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
 relaţii, operaţii şi deducţii logice în mediul apropiat
 premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute
 activare și manifestare a potențialului creativ
COMPORTAMENTE VIZATE:
 identifică elemente caracteristice ale unor fenomene;
 exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă)
 participă la experiențe de lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții
 manifestă creativitate în activități diverse
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 cognitive
 O1 – să demonstreze înțelegerea mesajului unui text, ca urmare a audierii acestuia;
 O2 – să grupeze elemente după mărime;
 O3 – să reprezinte, prin desen elaborat sau doar schematic (grafism – ovalul), corpul omizii;
 O4 – să aşeze animalele la locul lor pe planşă;

3
 O5 – să denumească fructul în funcţie de gust;
 psiho-motorii
 O6 – să confecţioneze produsul finit;
 O7 – să denumească materialele puse la dispoziție;
 O8 – să lucreze curat şi îngrijit pe parcursul activității, păstrând o ținută adecvată în bancă;
 O9 – să execute corect târarea până la un punct dat;
 afective
 O10 – să respecte regulile jocului;
 O11 – să coopereze în realizarea sarcinilor;
 O12 – să-şi exprime părerea despre lucrarea proprie şi despre lucrările colegilor utilizând criteriile de evaluare date.
STRATEGII DIDACTICE: inductiv-semialgoritmice
FORMA DE ORGANIZARE: frontal-individuală, pe echipe, pe centre de interes
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, lucrul individual, turul galeriei,
MIJLOACE ŞI MATERIALE: şorţul povestitor, foarfece, cartoane şi hârtii colorate recompense, fişă de lucru, jetoane, plastelină,
fructe
EVALUARE: aprecieri verbale, fişă de lucru, autoevaluare, examinare prin probă practică
DURATA: o zi
BIBLIOGRAFIE:
 Revista învățământului preşcolar 3- 4/2011, editura Arlequin;
 Ghid orientativ – Laura Mara Culea, editura Diana;
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar- editura Didactica Publishing House, 2009;
 Ziua bună începe la „Ȋntâlnirea de dimineață” – Smaranda Maria Cioflica, editura Didactica Pre;

4
 Pedagogie preşcolară, Elisabeta Voiculescu, editura Aramis;

SCENARIUL ZILEI
Copiii vor intra în sala de grupă în rând câte unul, aşezându-se în formă de semicerc, intonând versurile:
Dimineaţa a sosit,
Noi la grădi am venit.
Pe scăunele ne-aşezăm
Şi frumos să ne salutăm
Activitatea începe cu prezentarea musafirului care se află în sala de grupă pentru a evalua calitatea răspunsurilor copiilor şi
pentru a vedea ceea ce ştiu copiii din grupa mijlocie
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ
Salutul: ,,Bună dimineaţa!” – copiii se vor saluta în sensul acelor de ceasornic, unul după altul folosind un nume de insectă –
ex: ,,Bună dimineaţa albinuţe!”, ,,Bună dimineaţa furnicuţe!” ...
Se va realiza şi prezenţa în ordinea strigării de către educatoare din catalogul grupei, iar copiii îşi vor alege jetonul cu semnul
care-i reprezintă pe fiecare şi îl vor aşeza la panou. Jetoanele rămase le va număra un copil şi le va aşeza în buzunarul absenţilor. Se
numără apoi fetiţele de către un băiat şi băieţii de către o fetiţă.
Calendarul naturii: Se va discuta despre cum este vremea în acea zi, se va alege data şi se va completa calendarul vremii.
Împărtăşirea – se vor numi trei fetiţe şi trei băieţi care să împărtăşească cu colegii de grupă ideile, gândurile visele lor din
noaptea ce a trecut, o întâmplare petrecută în familie.
Se trece la gimnastica de înviorare care se face prin câteva versuri:
„Dacă vreau să cresc voinic
Fac gimnastică de mic:
Merg în pas alergător,
Apoi sar într-un picior,

5
Mă opresc, respir uşor
Întind braţele să zbor
Toată lumea e a mea
Când mă aşez la podea!
Ăsta-i doar un început!
Ia priviţi cât am crescut!”
...... şi prin cântecul ,,Luați seama bine!”.
Noutatea zilei se va anunţa de către educatoare. Aceasta le arată copiilor că au astăzi alături de ei în sala de grupă o omidă. Ea
a sosit pentru a le aminti copiilor că totul în natură se transformă.
Tranziţie:
„Bat din palme – clap-clap-clap
Din picioare trap-trap-trap
Ne-nvârtim, ne răsucim
Şi spre sectoare pornim!”
Cu ajutorul cutiei fermecate, copiii vor alege câte un jeton care le va preciza sectorul la care vor lucra.
Sarcinile sectoarelor sunt următoarele:
 Bibliotecă: „Trasăm corpul omizii” – ovalul – semne grafice
 Artă: „Omida” – modelaj
 Ştiinţe: “Aşezăm omizile de la mic la mare / de la mare la mic”
Prin metoda „Turul galeriei” copiii vor aprecia munca colegilor de grupă. Voi aprecia şi eu munca micuţilor per ansamblu.

6
Tranziţie:
„Câte unul pe cărare “Rândul iute să-l formăm
Mergem veseli către baie, Lângă uşă ne-aşezăm
Şi cuminţi să aşteptăm
Mergem ca să ne spălăm
Pe mânuţe ne spălăm
Curăţei să arătăm.” Este timpul să mâncăm

După întoarcerea de la baie copiii se vor aşeza pe covor, pentru a participa la povestea pe care vrea să le-o impărtăşească
omida.
Cu ajutorul şorţului povestitor, educatoarea va reda povestea „Omida mâncăcioasă” scrisă de Eric Carl. Ȋn timpul activităţii
copiii sunt atenţi, iar la finalul activităţii educatoarea poartă o discuţie cu preşcolarii pe baza micii poveşti. Pentru a se asigura că cei
mici au înţeles conţinutul poveştii, educatoarea îi va pune pe copii să ordoneze câteva imagini cu etapele poveştii.
Pentru că s-au descurcat minunat la prima activitate, cu ajutorul cântecelului „Bat din palme!”, educatoarea îi conduce pe
preşcolari la măsuţe, unde vor găsi mai multe materiale.
Educatoarea le solicită copiilor să denumească elementele pe care le au pe masă şi îi întreabă ce cred ei că vor realiza. Se
anunţă astfel cea de-a doua activitate, care se va susține la domeniul Om şi societate (DOS) – activitate practică (decupare, asamblare
şi lipire).
Cadrul didactic le arată copiilor planşa model, realizând apoi lucrarea în faţa acestora, având scopul de a le prezenta paşii de
realizare a produsului finit.
Ȋn timpul realizării lucrărilor, educatoarea dă ajutor copiilor care întâmpină dificultăţi.
Prin metoda turul galeriei, preşcolarii vor identifica şi evalua lucrările realizate.

7
Ca nişte mici omidute, copiii se vor târî şi se vor juca, adună fructele din livadă. Fiecare copil va aduce, prin târâre câte un
fruct în coş. Făcând legătura cu fructele colectate de preşcolari la jocul anterior, cei mici se vor juca „Spune ce ai gustat...”. Se
prezintă regulile jocului, fiecare copil având sarcina de a trece pe la masa cu fructe, şi a identifica, folosind simţul gustativ, fructul
oferite de educatoare.

8
9
Ȋncheierea activității Se vor face aprecieri verbale asupra Copiii sunt atenți la Aprecieri finale
modului de participare a copiilor la aprecierile educatoarei conversația individuale şi
activitate. şi cu bucurie recompense colective
Pentru executarea corectă a recompensa.
semafoarelor şi pentru întreaga
activitate desfăşurată în ziua respectivă,
copiii vor primi şi câte o recompensă –
o prăjiturică.

Anexa 2

JOC DISTRACTIV

CE S-A SCHIMBAT?

DESCRIEREA JOCULUI:

10
Se împart copiii în două echipe. Cativa copii sunt asezati in fata celorlalti. Alti doi sunt chemati sa ii observe bine, iar apoi sunt
rugati sa iasa pe hol. Intre timp copiii isi schimba locul sau isi schimba hainutele intre ei. Castiga primul din cei doi care observa ce s-
a schimbat.
Se repeat jocul de mai multe ori.

11
FIŞĂ DE EVALUARE
1. Desparte în silabe cuvintele care denumesc următoarele animale. Reprezintă-
le grafic în spațiul din dreptul fiecărei imagini.
2. Incercuiţi animalele domestice.

S-ar putea să vă placă și