Sunteți pe pagina 1din 1

SOCIETATEA COMERCIALA

Cert. nr. 7
Registrul Comertului - Prahova: J29 / 1317 / 1997
Cod Fiscal:R9921025;RO54RNCB0205044861500001

BRAZI 2011  PRAHOVA ISO 9002 Tel /Fax: +40244-57.25.52 Tel: +40244-54.31.21 / 3171–3172

Către,
S.C. TROTUŞ S.A.

Dărmăneşti, Calea Trotuşului nr. 2, judeţul Bacău

În atenţia Domnului Director General,


Domnului/Doamnei Director economic

Prin prezenta vă rugăm să procedaţi la achitarea către societatea noastră a sumei de


40.000 lei reprezentând c/val parţială a debitului neachitat de către societatea dvs.,
pentru a putea ajuta S.C. EDIZOL S.A. să depăşească situaţia economico-finaciară
dificilă cu care se confruntă şi de asemenea pentru a putea ieşi din blocajul financiar.
Din această sumă vă vor fi returnaţi 24.430,07 lei în vederea compensării sumei
pe care societatea noastră v-o datorează la rândul ei.

Vă mulţumim pentru colaborare!

Director general, Contabil şef, Compartiment juridic,

Ing. Nicolau Carmen Ec. Pătulea Venera Cons. jr. Bobeică Mădălina-Maria

S-ar putea să vă placă și