Sunteți pe pagina 1din 4

BETON ARMAT.

PROIECTAREA LA FORFECARE (EC2)

ARMAREA LA FORȚĂ TĂIETOARE PRIN INTERMEDIUL ETRIERILOR

.............................................................................................................................................................................................................................................

PAS.1 CALCULĂM FOȚA TĂIETOARE DE PROIECTARE V Ed

Rezultă în urma efectuării analizei structurale din combinația SLU cea mai defavorabilă pentru elementul
structural considerat

.............................................................................................................................................................................................................................................

PAS.2 CALCULĂM REZISTENȚA LA FORFECARE A SECȚIUNII DE BETON FĂRĂ ARMĂTURĂ TRANSVERSALĂ

1/ 3
[
V Rd .c = C Rd .c∗k∗ { 100∗ρl∗f ck } +k 1∗σ cp ∗b w∗d ]
Dar V Rd .c trebuie să fie mai mare sau egal decât:

V Rd .c ≥ [ v min +k 1∗σ cp ]∗b w∗d

Aici avem:

V Rd .c – rezistența la forfecare a secțiunii din beton fără armătură dispusă la forfecare

γ c – coeficient parția de siguranță pentru beton. γ c =1.5

0.18
C Rd . c = =0.12
γc

d – înălțimea utilă a secțiunii

b w – lățimea minimă a secțiunii

200
k =1+
√ d
≤2.0( deci are maximvaloarea 2)

A sl
ρl = ≤ 0.02
b w∗d

A sl – aria de armătură întinsă care se extinde peste secțiunea de clacul cu o lungime egală cu cel puțin (lungimea
de ancoraj + înălțimea efectivă = l bd +d )

k 1=0.15

Efortul axial din secțiune


σ cp=
Aria secțiunii

v min=0.0035∗k 1.5∗√ f ck

.............................................................................................................................................................................................................................................

VERIFICAREA.1
BETON ARMAT. PROIECTAREA LA FORFECARE (EC2)

Dacă V Rd .c ≥ V Ed atunci armătura transversală (de forfecare) se dispune constructiv

Dacă V Rd .c <V Ed se trece mai departe la PAS.3

.............................................................................................................................................................................................................................................

PAS.3 VERIFICĂM DACĂ FORȚA TĂIETOARE DE CALCUL DEPĂȘEȘTE V Rd .max ⁡( 22)

v 1∗f ck ∗b w∗z
V Rd .max =
1.5∗(cot θ+tan θ)

Unde:

v1 - factor de reducere a rezistenței

f ck
v1 =0.6∗ 1− ( 250 )
Calculăm V Rd .max ⁡( 22) – (considerând z=0.9∗d ) rezultă:

f ck
V Rd .max ⁡(22)=0.124∗b w∗d∗ 1− ( 250
∗f ck)
.............................................................................................................................................................................................................................................

VERIFICARE.2

Dacă V Rd .max ⁡(22) ≥ V Ed atunci armătura continuăm calculul considerând unghiul de înclinare a diagonalei
compriamte θ=22

Dacă V Rd .max ⁡( 22)< V Ed atunci trecem la PAS.4

.............................................................................................................................................................................................................................................

PAS.4 CALCULĂM VALOAREA UNGHIULUI θ DATĂ DE VALOAREA FORȚEI TĂIETOARE DE CALCUL

Calculăm V Rd .max ⁡(45) – (considerând z=0.9∗d ) rezultă:

f ck
V Rd .max ⁡(22)=0.18∗bw ∗d∗ 1− ( 250 )
∗f ck

Calculăm valoarea unghiului θ

V Ef
θ=0.5∗sin(−1)
{ V Rd .max ⁡(45) }
.............................................................................................................................................................................................................................................

VERIFICARE.3 – Verificăm dacă dimensiunea secțiunii este adecvată.


BETON ARMAT. PROIECTAREA LA FORFECARE (EC2)

Dacă θ> 45 ° atunci trebuie să intervenim ori la dimensiunile secțiunii ori la marca betonului, după care
recalculăm valoarea unghiului θ (PAS.4) – facem acest lucru până ce obținem o valoare pentru θ mai mică sau
egală cu 45 °

Dacă θ ≤ 45 ° atunci trecem la pasul următor unde calculăm cantitatea de armătură necesară folosint valoarea
calculată a lui θ la PAS.4

.............................................................................................................................................................................................................................................

PAS.5 CALCULUL ARMĂTURII TRANSVERSALE

Se face cu relația:

A sw V Ed ∗γ s
=
s z∗f yw ∗cot θ

Considerând z=0.9∗d (aproximativ) și γ s =1.15 rezultă:

A sw V Ed
=
s 0.78∗d∗f yw∗cot θ

Este aria brațelor de forfecare dintr-o secțiune – pentru un etrier simplu = 2 brațe de forfecare rezultă
A sw=2∗π∗ϕ2 /4

Procedură:

Calea 1: alegem diametrul și numărul de ettrieri din secțiune rezultă astfel alegem A sw și folosind formula de mai
sus calculăm distanța snec necesară între etrieri

Calea 2: alegem (impunem) distanța între etrieri rezultând aria necesară de armătură transversală într-o secțiune
A sw. nec

.............................................................................................................................................................................................................................................

PAS.6 CALCULUL ARIEI MINIME DE ARMĂPTURĂ TRANSVERSALĂ (CONFORM EC2)

0.5
A sw .min 0.08∗f ck ∗bw
=
s f ywk

.............................................................................................................................................................................................................................................

PAS.7 VERIFICĂM REZISTENȚA LA FORFECARE A SECȚIUNII

Se consideră că întreaga forfecare trebuie să poată fi preluată de armătura transversală, rezultă:

A sw
V Rd .s = ∗0.78∗d∗f yw∗cot θ
s
.............................................................................................................................................................................................................................................
BETON ARMAT. PROIECTAREA LA FORFECARE (EC2)

PAS.8 CALCULUL FORȚEI DE ÎNTINDERE LONGITUDINALE SUPLIMENTARE (REZULTATĂ CA EFECT AL


PRELUĂRII EFORTULUI DE FORFECARE)

∆ F td =0.5∗V Ed∗cot θ

Această forță se adaugă suplimentar la forța de întindere din armătura longitudinală rezultând o arie de armătură
suplimentară față de cea rezultată în urma încovoierii.

.............................................................................................................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și