Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Petrol-Gaze, Ploiesti

-REINTEGRAREA SOCIO PROFESIONALA A


TINERILOR PROVENITI DIN SISTEMUL DE
PROTECTIE SAU DIN MEDII DEFAVORIZATE-

Asistenţă şi consiliere socială/Strategii de consiliere a persoanelor cu


ADHD

Florea Cristina

Chipcea Marina Valentina

Costas Alina-Mihaela

Craciun Madalina

2020
REINTEGRAREA SOCIO PROFESIONALA A TINERILOR PROVENITI DIN
SISTEMUL DE PROTECTIE SAU DIN MEDII DEFAVORIZATE

I. REZUMATUL PROIECTULUI

Aproape de implinire varstei de 18 ani, majoritatea tinerilor se gandesc la traseul pe care


vor sa il urmeze in viata. Unii dintre ei sunt indrumati de familie, de rude, de prieteni. Acestia isi
urmeaza studiile sau cursuri specifice, de cele mai multe ori fiind sprijiniti financiar de familie.
Ramane insa un grup de tineri care nu a beneficiat de caldura unui camin. Acestia sunt tinerii
proveniti din centrele de stat sau cei care provin dintr-un mediu defavorizat.

Prezentul proiect isi propune sa dezvolte modalitati de reintegrare socio-profesionala de


care acesti tineri sa beneficieze. Prin intermediul activitatilor de autogospodarire desfasurate, a
cursurilor specifice, a sedintelor de consiliere vocationala si a interventiei unui psiholog, tinerii
vor dobandi resursele necesare spre o viata indepedenta. In urma acestui program de interventie,
tinerii isi vor dezvolta anumite abilitati, atitudini, isi vor descoperi aptitudinile, fiind sprijiniti si
in identificarea unui loc de munca sau in continuarea studiilor.

Principalele obiective ale acestui proiect sunt: (re)integrarea in societate a acestor tineri a
caror stima de sine este scazuta si insertia pe piata muncii.

In urma inscrierii si participarii active la programele desfasurate in cadrul proiectului,


tinerii vor fi integrati in societate si vor deveni independenti, avand un loc de munca asigurat.

II. JUSTIFICAREA PROIECTULUI

Tinerii care ies din centrele de plasament la vârsta majoratului sunt în atenția statului și a
ONG-urilor încă din anii 2000 .Un prim pas făcut în integrarea socio-profesională a acestora se
referă la ,,,dezvoltarea unor programe de orientare socio-profesională pentru copiii și tinerii care
părăsesc sistemul de protecție, elaborarea unui model de formare complementară pentru copiii și
tinerii din sistemul de protecție, formarea profesională a adolescenților(...) care să faciliteze
integrarea socială și profesională a tinerilor care ies din sistemul de protecție la vârsta
majoratului.’’ (Manual de proceduri privind inserția socio-profesională a tinerilor care părăsesc
sistemul de protecție a copilului, Baia Mare, 2006, p.114, Ștefan Dărăbuș)

În Prahova, numărul copiilor care au intrat în centrele de plasament în perioada 2017-


septembrie 2020 este evidențiat prin următoarele date statistice oferite de Direcția Generală de
Asistența Socială și Protecția Copilului.

Perioada Copii intrați în plasament din sistemul de


protecție public și privat

2017 98

2018 104

2019 72

Ianuarie-septembrie 2020 69

În urma unei cercetări efectuate în iunie 2020 de Asociația Sociometrics (Grup de analiză
socială și economică), numărul tinerilor care au ieșit la vârsta majoratului din plasament între
2014- 2017 este de 13.151 dintre care 90 de adolescenți erau din județul Prahova. 49% dintre ei
s-au autolevaluat ca fiind pregătiți să se descurce singuri. 34% dintre tineri s-au angajat în țară în
primele 12 luni după ce au ieșit din centrele de plasament,iar 18% au plecat să muncească în
străinătate.

III. IDENTIFICAREA GRUPULUI TINTA

Grupul țintă vizat în cadrul proiectului sunt tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani,
tineri proveniți din centre de plasament, sau proveniți dintr-un mediu defavorizat, indiferent de
gen, etnie, religie sau nivelul de educație al acestora. Proiectul isi propune sa intervina pentru un
numar de 100 de beneficiari( 50 proveniti din sistem, 50 proveniti din medii familiale, dar
defavorizate)
Potentialii beneficiari au fost identificati in urma intalnirilor cu asistentii sociali din cadrul
DGASPC Prahova, astfel incat sa se identifice tinerii din sistemul de protectie care se pot incadra
la acest proiect. In acelasi timp, au avut loc discutii cu asistentii sociali din primarii, astfel incat
sa se identifice tinerii din medii defavorizate.

Pentru a acorda șanse egale tuturor, nu a fost ales niciun criteriu de selecție, iar candidatii
au fost înscriși doar pe baza dosarului personal care include următoarele date:

-act de identitate

-diploma de absolvire a ultimei forme de invatamant ( daca exista)

-adeverință medicala

S-a realizat un focus grup cu potentiali beneficiari, astfel incat sa se identifice nevoile lor si
dorinta de participare la acest proiect. Dupa identificare beneficiarilor, a avut loc etapa de
inscriere si de impartire pe grupe.

Participanții vor funcționa pe grupe pe tot parcursul activitatii, grupați câte 10 -15 persoane
în funcție de dinamica grupului pentru a evita stagnarea, încurajând astfel progresul fiecăruia.

Pentru a eficientiza procesul de învățare, s-a utilizat metoda chestionarului pentru a se


stabili nivelul de plecare al fiecărui individ. Pe baza răspunsurilor s-au creat grupurile de lucru
menționate mai sus.

Chestionarul reprezinta un instrument de cercetare ce consta într-o serie de întrebări, folosit


pentru a aduna informații despre persoane, care are succes azi în toate domeniile de interes.

Acesta a cuprins un numar de 10 intrebari:

1. Care este ultima forma de învățământ absolvita?

2. Ce v-a determinat sa va înscrieți la acest modul?

3. Care sunt așteptările dvs. de la acesta?

4. Numiti 3 dintre activitățile dvs. preferate.


5. Atunci când sunteți într-un grup, sunteți cel/cea care deschide conversația sau cel
care prefera sa asculte?

6. Numiti 3 abilități pe care considerați ca le stăpâniți foarte bine.

7. Care este experienta dvs în câmpul muncii?

8. Ati mai participat la un astfel de modul?

9. Care credeți ca este cea mai mare calitate a dvs.?

10. Care credeți ca este cel mai mare defect al dvs.?

IV. SCOPUL PROIECTULUI

Integrarea socială, dar și profesională a tinerilor din sistemul de protecție în vederea unei
bune adaptări în societate și pe piața muncii. Astfel, se urmărește crearea condițiilor favorabile
integrării tinerilor care ies la vârsta majoratuliui din cadrul sistemului de protecție cu scopul de a
facilita integrarea socială și profesională a acestora. Totodată, se exemplifică utilizarea resurselor
materiale existente cu scopul de a ajuta la crearea unui cadru legal care să servească drept suport
în facilitatea integrarării socio-profesionale a tinerilor ieșiti din centrele de plasament.

V. OBIECTIVELE PROIECTULUI

1- Integrarea sociala a tinerilor proveniti din sistemul de stat si a celor din medii
defavorizate

2- Integrarea profesionala a tinerilor proveniti din sistemul de stat si a celor din medii
defavorizate

3- Dezvoltarea abilitatilor de viata independeta


VI. ACTIVITATILE DESFASURATE

A1.1 Participarea la orele de dezvoltare personala – Tinerii vor adopta o atitudine


potrivita fata de ei si fata de ceilalti, isi vor imbuntatai relatia de comunicare cu ceilalti, isi vor
descoperi calitatile, diferentele dintre indivizi, isi vor imbunatati stimei de sine;

A1.2 Participarea la activitati de timp liber cu scopul de a socializa ( iesiri la teatru,


activitati in comunitate, vizite in spitale si azile, voluntariat, acces la programe de educatie
sexuala si pentru sanatate, programe de educatie familiala, servicii sociale, activitati de
ecologizare etc)

A 2.1 Sustinerea sedintelor de consiliere vocationala de grup- Tinerii vor cunoaste


informatiile cu privire la contractul de munca, tipurile de salarii, tipurile de concedii, drepturi si
obligatii la locul de munca, relatia cu angajatorul si colegii;

A2.2 Sustinerea orelor de consiliere vocationala individuala- Tinerii isi vor identifica
punctele tari si slabe ( prin intermediul analizei SWOT), vor sustine TESTUL HOLLAND, astfel
incat sa identifice principalele domenii de activitate potrivite, isi vor redacta CV-ul, suport
pentru finalizarea studiilor, acces la cursuri de calificare in functie de abilitatile lor;

A2.3 Simularea interviului. Tinerii vor participa la simulari de interviu.

A2.3 Desfasurarea unor ore de practica, la angajatori parteneri. Tinerii vor dobandi in
urma acestei practici desfasurate, abilitati necesare in momentul angajarii.

A3.1 Participarea la activitati de autogospodarire ( utilizarea masinii de spalat,


utilizarea aragazului, activitati de cusut, activitati de calcat, gatit curatenie, gradinarit etc.)

A3.1 Orientarea in oras- Tinerii vor participa la activtati de orietnatre in oras, identificare
a institutiilor si serviciile comunitatii, utilizarea mijloacelor de transport in comun, efectuarea
cumparaturilor in functie de buget;
VII. RESURSE

VIII. DURATA PROIECTULUI SAU PERIOADA DE TIMP

Planificarea activitatilor si durata acestora

Nr.activitat Descrierea activitatii Luna


e I-IV V-VII VIII-XII I-IV V-VII VIII-XII
2020 2020 2020 2021 2021 2021
Tinerii vor participa la ședințe de
dezvoltare personală, unde își vor
dobândi încrederea în sine, își vor
A.1.1 îmbunătăți relațiile interpersonale
și vor comunica între ei. Aceste X X X
ședințe îi va ajuta să
conștientizeze ce anume îi
blochează, fiind un proces de
conștientizare și de
responsabilizare orientat către
soluție, către un viitor bazat pe
dialog(conversație).
Vor fi organizate activități de
timp liber în care tinerii se vor
A.1.2 relaxa, vor socializa și vor învăța X X
lucruri noi și folositoare pentru
integrarea socială. Aceste
activități de timp liber îi ajută la
dezvoltarea lor fizică, psihică,
socială, cognitivă și relațională.
Tinerii vor participa la ședințe de
grup unde vor afla informații
despre un contract de
A.2.2 muncă,drepturi și obligații, relații X X X
antrepersonale. Vor avea loc
prezentări, discuții și dezbateri
legate de toate aspectele pe care
trebuie să le cunoască o persoană
atunci când se angajează.
Tinerii vor participa la ore de
A.2.2 consiliere vocațională, individual,
în care vor fi desfășurate ședințe X X X
de pregătire pentru alegerea unei
profesii având în vedere
caracteristicile de personalitate
ale fiecăruia,tinând cont și de
preferintele,nevoile si dorintele
lor. Vor susține testul Holland, își
vor realiza analiza Swot și vor
avea acces la cursuri de calificare
în funcție de abilitățile lor.
Vor avea loc simulări de
interviuri, unde tinerii vor invata
cum trebuie să se prezinte, sa se
A.2.3 comporte si ce vestimentație
trebuie să fie adecvată unui loc de X
munca. Vor invata cum sa ofere
informații pertinente despre ei si
cum sa isi pregătească un Cv. Li
se vor oferi "secretele" pentru a
face o impresie buna la un
interviu.
Vor fi organizate activități de
autogospodărire, în care tinerii
vor învăța cum sa utilizeze
A.3.1 instrumentele de uz casnic. Rolul X X X X X X
acestor activități este de a le
dezvolta tinerilor deprinderile
pentru o viață
independentă( deprinderi privind
îngrijirea personală, deprinderi
privind managementul
banilor,deprinderi de dezvoltare
socială, de gestiune a locuinței și
folosirea resurselor comunitare
etc).
Tinerii vor participa la activități
de orientare în oraș,identificare a
A.3.1 instituțiilor importante din oraș, X X X X
utilizarea mijloacelor de transport
în comun etc. Orientarea este mai
mult o luptă cu ei înșiși, cu
limitele lor atât fizice cât și
intelectuale.
IX. EVALUARA PROIECTULUI.

Am propus ca și metoda de evaluare chestionarul, datorita ușurinței de aplicare și


construire, fiind una dintre cele mai utilizate metode de investigare.

Chestionarul a cuprins întrebări deschise, iar participanții au fost rugati sa acorde


importanta tuturor întrebărilor, acestea fiind într-un număr de 10.

Timpul efectiv de lucru alocat răspunsurilor- 45min

Întrebări:

1. Ce părere aveți despre afirmația „toți avem drepturi egale”?

2. Cine considerati ca este principalul actor în integrarea dvs. pe piața muncii?

3. Cunoașteți instituții care desfășoară proiecte pentru reintegrarea socio-


profesionala a tinerilor?

4. Cum apreciați calitatea acestui modul?

5. Cum v-a ajutat/dezvoltat acesta?

6. Cum v-a schimbat viata sociala cunoștințele acumulate la acest modul?

7. Ce ați dobândit pe parcursul activităților?

8. Cât de multe percepții v-au fost schimbate vis-a-vis de alți oameni și de dvs?

9. Considerați ca în urma parcurgerii activităților v-ați atins obiectivele?

10. În ce măsură ați aprecia impactul parcurgerii acestui modul în cariera dvs.?

X. REZULTATE ASTEPTAE

Indicatori cantitativi: din numarul de 100 de beneficiari inscrisi in cadrul proiectului, 80 dintre
acestia frecventeaza si se implica activ, reusind sa dobandeasca abilitatile necesare catre o viata
independenta. Activitatile se desfasoara o data la 2 saptamani, iar factorii de risc ce pot interveni
sunt : demotivarea, naveta pe care unii dintre participanti sunt nevoiti sa o faca, situatia
financiara, durata proiectului.

Indicatori calitativi: beneficiarii care se implica activ in cadrul proiectului, arata un deosebit
respect pentru toate activitatile si respecta obiectivele propuse impreuna cu formatorii din
proiect. Legatura dintre formatori si asistenti maternali/familie este una stransa, acestia avand
acelasi scop comun.

XI. ARGUMENTAREA DURABILITATII PROIECTULUI

Acest proiect va fi continuat chiar și după perioada de desfășurare menționată anterior, dar
activitățile realizate vor fi în număr mai mic, vor fii implicați mai mulți participanți și va fi
urmărit constant. Astfel, o activitate de lungă durată este reprezentată de implicarea comunității
în integrarea socio-profesională a acestora, socializând de fiecare dată când au ocazia prin
implicarea lor în programe de voluntariat.

O altă activitate care este realizată după finalizarea proiectului face referire la organizarea
unui petreceri de 2 ori pe an în care acești tineri își vor prezenta punctele forte cum consideră în
funcție de ceea ce le place să facă (joc de rol, master-chef, filmulețe, poezii, imagini)

S-ar putea să vă placă și