Sunteți pe pagina 1din 2

Mindreanu Gabriel Nicusor cls a Xa seral

Riscul şi reuşita in afaceri

Într-o afacere riscul trebuie gestionat în mod eficient. De regulă, există 4etape în abordarea
riscurilor: identificarea riscurilor, analiza lor, asumarea şi controlul acestora şi, nu în ultimul
rând, transferul riscurilor.

Dacă primele două etape sunt clare, fiind evidente şi necesare identificarea și analiza riscurilor
aferente afacerii, în etapa a treia se pune problema dacă acceptăm aceste riscuri, controlându-le
şi, bineînţeles, asumându-ne consecinţele ca acestea să se producă, sau, potrivit etapei a patra,
dacă le transferam parţial sau total către o instituţiespecializată în protecţia la acestea, cum ar fi
societăţile de asigurări-reasigurări.

Riscurile asociate afacerii rezidă, printre altele, în concurena neloială, lipsa de onestitate în
derularea contractelor, folosirea de instrumente false de plată, înşelarea partenerilor de afaceri şi,
nu de puţine ori, a asociaţilor, frauda internă sau externă companiei, folosirea cu rea-credinţă a
finanţărilor, management defectuos, conjuncturi potrivnice de piaţă, dezechilibre ale cursurilor
valutare, deficiene ale pieţei în amonte şi aval şi multe alte elemente de risc, unele chiar
instituţionale sau de forţă majoră, care afectează profitabilitatea şi chiar existenţa companiilor.

Incoerenţa legislativă adeseori invocată şi mai ales modul arbitrar de interpretare a actelor
normative care guvernează mediul de afaceri sunt alţi factori de riscce pot conduce la pierderi
pentru companii, de multe ori din această cauză ajungându-sela colaps financiar sau la alte
situaţii nedorite.

Printr-un management defectuos al riscurilor, informaţii economico-financiare incorecte au


condus la luarea de decizii greşite, cu urmări dintre cele mai grave pentru companii.

Trebuie reţinut că, pentru identificarea riscurilor asociate afacerii, existăun instrument
managerial extrem de eficient, şi anume analiza de tip due-diligence, care nu ar trebui să
lipsească societăţii înainte de luarea unei decizii importante. În ultimii ani s-a observat
recrudescenţa unui risc cu consecinţe extrem de grave pentru afaceri, şi anume gestionarea
necorespunzătoare a proceselor pe care cei mai mulţi dintre oamenii de afaceri le derulează prin
companiile lor la diferitele instanţe de judecată.

Firmele se limitează,de multe ori să transfere spre anumite case de avocaţi,responsabilitatea


acestor procese, aşteptând rezultatul final favorabil, care, de cele maimulte ori, este defavorabil,
producând pierderi grele pentru companie, uneori echivalentecu falimentul.

Se consideră că, gestionând riguros şi eficient riscurile la care compania este expusă, costurile
aferente prevenţiei sunt cu mult mai mici decât cele cu corecţia,respectiv cu înlăturarea sau
minimizarea efectelor.

Statisticile internaţionale demonstrează că un management defectuos alriscurilor asociate


afacerilor face ca 5 din 10 afaceri să reziste în primul an de existenă, iar dintre acestea numai
una să atingă 5 ani de activitate. Prin urmare, un managementeficient al riscurilor reprezintă, fără
îndoială, o condiţie a succesului în afaceri.

Cu certitudine, nevoia de siguranţă în afaceri devine stringentă, maximizarea profiturilor şi


minimizarea pierderilor reprezentând un obiectiv fundamental strategic pentru orice companie
responsabilă.