Sunteți pe pagina 1din 1

DISCIPLINA: TEORIA ȘI METODOLOGIA CURRICULUMULUI

SPECIALIZAREA: PED/PIPP
SĂPTĂMÂNA IV
Nume și prenume student:

Cuvinte cheie: Curriculum formal (Curriculum Național, curriculum nucleu, aprofundat,


extins, trunchi comun, CDȘ)

Activitate

1. Alegeți un plan cadru în vigoare pentru învățământul preuniversitar și menționați


disciplinele care fac parte din trunchiul comun.

2. Elaborați orarul pentru una dintre clasele I-IV la alegere, ținând cont de particularitățile
psihologice și de vârstă ale elevilor. Consultați planul de învățământ în vigoare.
Cum credeți că percepe elevul distribuția inegală a orelor? De exemplu: conform planului-
cadru pentru clasa pregătitoare sunt alocate 5 ore pentru disciplina Comunicare în limba
română, iar pentru Limba modernă și Religie este alocată câte o oră. Menționați 2 strategii
de schimbare a percepției.

3. Descărcați de pe site-ul www.edu.ro sau www.ise.ro planul-cadru pentru clasa a III-a și


identificați următoarele elemente:
 Disciplinele obligatorii,
 Ce reprezintă numărul de ore din trunchiul comun?
 Câte ore de CDȘ sunt alocate?
 Definiți conceptul de CDȘ.

Termen 30 Martie 2021. Activitățile trebuie trimise și pe adresa de e-mail:


adelinaiulia.ionita@yahoo.com.

Feedback

1. Prin realizarea acestor sarcini am învățat...................................................................


..........................................................................................................................................
2. În rezolvarea acestor activități, m-am confruntat cu următoarele dificultăți: .............
..........................................................................................................................................