Sunteți pe pagina 1din 2

DISCIPLINA: TEORIA ȘI METODOLOGIA CURRICULUMULUI

SPECIALIZAREA: PED/PIPP
SĂPTĂMÂNA VII (19-23 Aprilie)
Nume și prenume student:

Cuvinte cheie: obiective

Activitate

1. Stabiliți cărui domeniul taxonomic îi aparține fiecare obiectiv și marcați cu un „X”


în coloana pe care o considerați a fi corectă.

OBIECTIVE DOMENI DOMENIU DOMENIU


UL L L
COGNITI AFECTIV- PSIHOMO
V ATITUDIN TOR
AL
O1-Să perceapă componentele spaţio-temporale
(ritm, durată, distanţă, localizare).
O2-Să înţeleagă mecanismul de funcționare a unui
instrument muzical.
O3-Să identifice cel puțin două obiecte prin
descoperirea caracteristicilor acestora pe baza unor
întrebări și răspunsuri, în cadrul unor jocuri de
grup.
O4-Să distingă cel puțin 3 diferențe între imaginile
date.
O5-Să manifeste în timpul activităţii atitudini de
cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.
O6-Să scrie un text de cel puțin o pagină despre
protejarea mediului înconjurător.
O7-Să cunoască cel puțin 3 instrumente necesare
unei lucrări de atelier.
O8-Să interpreteze cântecele însoțiți de dirijarea cu
ambele brațe, urmând o mișcare egală jos-sus.
O9-Să recunoască formulele de salut în diverse
contexte familiare.
O10- Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în
poziţia stând, şezând şi în deplasare).

2. Formulați pentru domeniul: Om și societate, 3 obiective operaționale, respectând


procedura lui R.f. Mager (nivelul I: 3-5 ani sau nivelul II: 5-6/7 ani). Aveți
posibilitatea de a alege tema pentru domeniul menționat mai sus.

3. Formulați pentru domeniul: Limbă și comunicare, 3 obiective, folosind taxonomia


lui Landsheere ((nivelul I: 3-5 ani sau nivelul II: 5-6/7 ani).
Termen 27 Aprilie 2021. Activitățile trebuie trimise și pe adresa de e-mail:
adelinaiulia.ionita@yahoo.com.

R. Mager

 Comportamentul final (ce trebuie să realizeze elevul).


 Descrierea condițiilor de realizare.
 Nivelul de reușită minimală (nr. minim de răspunsuri corecte/ admise și intervalul
de timp maxim oferit pentru rezolvarea sarcinii).

Gilbert de Landsheere

 Cine (toți elevii)


 Când (pe parcursul lecțiilor-mixtă, de consolidare, recapitulare-sau la sfârșitul
activităților -de transmitere, formare de priceperi și deprinderi).
 Ce (comportamentul elevului)
 Cum (strategia didactică)
 Care (performanța minin acceptată-nr., greșeli acceptate).

Feedback

1. Prin realizarea acestor sarcini am învățat...................................................................


..........................................................................................................................................
2. În rezolvarea acestor activități, m-am confruntat cu următoarele dificultăți: .............
..........................................................................................................................................