Sunteți pe pagina 1din 3

DISCIPLINA: TEORIA ȘI METODOLOGIA CURRICULUMULUI

SPECIALIZAREA: PED/PIPP
SĂPTĂMÂNA XI (10- 14 Mai)
Nume și prenume student:

Cuvinte cheie: obiective

Activitate:

1. Analizați următoarele exemple de obiective și recunoașteți dacă este un obiectiv


operațional care respectă modelul propus de Landsheere. Asociați fiecărui criteriu specific
tehnicii propuse de Landsheere, cu răspunsul pe care îl considerați a fi corect.

 La sfârșitul orei, elevul va fi capabil să recunoască cel puțin 5 verbe din 7 câte are
textul dat, folosind sublinierea cu o nuanță deschisă.

Obiectivul:
Gilbert de Landsheere Răspuns
1. Cine va produce comportamentul?
2. Când ?
3. Ce comportament observabil va dovedi că
obiectivul este atins?
4. În ce condiții are loc comportamentul?
(cum?)
5. Pe ce criterii putem afirma că produsul a
fost realizat? (care?)

 La sfârșitul orei, elevii clasei a IV-a vor fi capabili să ordoneze trei fracții care au
același numărător folosind reprezentările grafice. Obiectivul va fi considerat atins
dacă vor fi ordonate în ordine crescătoare 3 din cele 5 șiruri de fracții propuse de
profesor.

Obiectivul:
Gilbert de Landsheere Răspuns
1. Cine va produce comportamentul?
2. Când ?
3. Ce comportament observabil va dovedi că
obiectivul este atins?
4. În ce condiții are loc comportamentul?
(cum?)
5. Pe ce criterii putem afirma că produsul a
fost realizat? (care?)

 La sfârșitul activității, elevii vor fi capabili să analizeze verbele într-un text dat,
exclusiv în baza cunoștiințelor dobândite, fără niciun ajutor din partea
profesorului. Obiectivul va fi considerat atins dacă vor fi analizate corect 7 din
cele 10 verbe existente în text.
Obiectivul:
Gilbert de Landsheere Răspuns
1. Cine va produce comportamentul?
2. Când ?
3. Ce comportament observabil va dovedi că
obiectivul este atins?
4. În ce condiții are loc comportamentul?
(cum?)
5. Pe ce criterii putem afirma că produsul a
fost realizat? (care?)

2. Formulați pentru fiecare domeniu de mai jos, 4 obiective operaționale, respectând


tehnica propusă de Landsheere.

 Comunicare în Limba Română (CLR), Varianta C, auxiliar pentru clasa a II-a

Competența generală:
1. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare

Competențe specifice:
1.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
1.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază.
1.3. Exprimarea unor idei, sentimente, păreri prin intermediul limbajelor convenționale

Obiectivul:
Gilbert de Landsheere Răspuns
1. Cine va produce comportamentul?
2. Când ?
3. Ce comportament observabil va dovedi că
obiectivul este atins?
4. În ce condiții are loc comportamentul?
(cum?)
5. Pe ce criterii putem afirma că produsul a
fost realizat? (care?)

 Dezvoltare personală
Aria curriculară: Consiliere și orientare
Nr. de ore: 1 oră/săptămână

Competența generală:
1. Manifestarea interesului pentru autocunoaștere și a atitudinii pozitive față de sine și față
de ceilalți

Competențe specifice:
1.1. Stabilirea unor asemănări și deosebiri între sine și ceilalți, după criterii simple
1.2. Respectarea unor reguli de igienă personală

Obiectivul:
Gilbert de Landsheere Răspuns
1. Cine va produce comportamentul?
2. Când ?
3. Ce comportament observabil va dovedi că
obiectivul este atins?
4. În ce condiții are loc comportamentul?
(cum?)
5. Pe ce criterii putem afirma că produsul a
fost realizat? (care?)

1. Prin realizarea acestor sarcini am învățat...................................................................


..........................................................................................................................................
2. În rezolvarea acestor activități, m-am confruntat cu următoarele dificultăți: .............
..........................................................................................................................................

Succes!