Sunteți pe pagina 1din 2

FACULTATEA DANUBIUS GALATI

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT : I.F.


SPECIALIZAREA: DREPT
ANUL: IV, SEM I
STUDENT: ZBRANCA ELENA ELIZA

DREPTUL MUNCII ȘI SECURITĂȚII SOCIALE

Redactează un eseu de 30-60 de rânduri, în care să analizezi suspendarea si


incetarea contractului individual de muncă!

Art. 10 din Codul muncii actual prevede ”contractul individual de muncă 
estecontractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să
presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau
juridică, în schimbul uneiremuneraţii denumite salariu”.
În doctrina românească s-au dat mai multe definiţii ale contractului
individual demuncă, de exemplu:
- înţelegerea încheiată în scris, între o persoană fizică, pe de o parte şi, de
regulă, o unitate pede altă parte, prin care prima se obligă a presta munca
prevăzută în contract – îndeplinind atribuţiile ce-i revin, cu respectarea
disciplinei şi legalităţii;
- înţelegerea dintre o persoană fizică, denumită salariat şi o persoană
fizică sau persoană juridică denumită angajator, prin care salariatul se obligă să
presteze munca prevăzută încontract, îndeplinind atribuţiile pe care şi le-a
asumat, în condiţiile de disciplină stabilite prinlege şi de către angajator, în
schimbul unui salariu şi a altor drepturi convenite.
Suspendarea contractului individual de muncă este perioada în care
munca prevăzută în contract nu se prestează şi, în consecinţă, de regulă, nu se
plăteşte nici salariul de către angajator; este deci o suspendare a efectelor
principale ale contractului individual de muncă.
Conform art. 49 din Codul muncii, suspendarea contractului individual de
munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al
uneia dintre părți.
Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea
prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre
angajator.
 Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale
partilor decat cele prevazute la alin. (2), daca acestea sunt prevazute prin legi
speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contracte individuale
de munca sau prin regulamente interne.
 În cazul suspendarii contractului individual de munca, se suspenda toate
termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea
contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul
individual de munca inceteaza de drept.
După încetarea cauzei care a determinat suspendarea contractului
individual de muncă, salariatului îi revine obligaţia de a-şi relua obligaţiile de
serviciu. La rândul său, angajatorul este obligat să primească la muncă pe
salariat, în aceleaşi condiţii ca mai înainte de suspendarea contractului
individual de muncă.
Raportul juridic de muncă încetează prin acordul părților (salariat și acel î
n favoarea căruia se prestează munca); la expirarea termenului pentru care a fost
stabilit; din voința uneia din părți, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.
Toate tipurile de contract individual de muncă pot înceta prin acordul
părților, de drept sau din inițiativa uneia din părți. Regula este că situațiile de
încetare a contractului de muncăsunt cele prevăzute de lege, grupate într-un
capitol special al Codului muncii. Sunt totuși și excepții de la această regulă,
aplicabile în situații speciale cum ar fi perioada de probă, anularea
judecătorească a deciziei de concediere sau transferul întreprinderii.
În concluzie, spre deosebire de încetarea raportului juridic de
muncă prin desfacerea contractului individual de muncă, când are loc o
încetare definitivă a contractului, cu toate efectele sale, cauzele de
suspendare privesc efectele principale ale contractului individual demuncă,
şi anume prestarea muncii de către salariat, respectiv plata drepturilor
de natură salarială de către angajator, conform art. 49 alin. (2) din Codul
Muncii.
 

S-ar putea să vă placă și