Sunteți pe pagina 1din 3

SOCIETATEA COMERCIALA

Cert. nr. 7
Registrul Comertului - Prahova: J29 / 1317 / 1997
Cod Fiscal:R9921025;RO54RNCB0205044861500001

BRAZI 2011  PRAHOVA ISO 9002 Tel /Fax: +40244-57.25.52 Tel: +40244-54.31.21 / 3171–3172

Către,
S.C. ECOPETROLEUM S.A. BUCUREŞTI

În atenţia domnului preşedinte Chealfă Gheorghe

Având în vedere adresa dvs. nr. 1051/17.07.2008 vă aducem la cunoştinţă


următoarele:

Nr. Instanţa şi Partea Rezumat Stadiul Responsabil


dosar termenul de adversă şi litigiului litigiu
judecată calitatea
12543/281/2007 Judecătoria Garda În fapt prin Instanţa de Consilier
Ploieşti Naţională de procesul verbal judecată a juridic
Mediu- seria D, nr. respins Mădălina
30.05.2008 Comisariatul 26181 din data plângerea Bobeică
Judeţean de 09.08.2007 contravenţiona
13.06.2008 Prahova – am fost lă menţinând
intimat amendaţi cu procesul
S.C. EDIZOL suma de 5.000 verbal de
S.A. Brazi - lei pentru constatare şi
petent nerespectarea sancţionare a
dispoziţiilor contravenţiei
OUG nr. încheiat în data
78/2000 privind de 09.08.2007.
regimul Se va formula
deşeurilor recurs în
termen de 15
zile de la data
comunicării
sentinţei.
2780/281/2008 Judecătoria S.C. ROOL S.C. EDIZOL Instanţa de Consilier
Ploieşti S.A. S.A. a solicitat judecată a juridic
PLOIEŞTI – de la S.C. respins ca Mădălina
26.06.2008 creditoare ROOL S.A. neîntemeiată Bobeică
Ploieşti cererea de
24.07.2008 S.C. EDIZOL furnizarea de somaţie de
S.A. – Brazi - materiale de plată formulată
debitoare construcţie de creditoarea
(nisip şi pietriş). S.C. ROOL
S.C. EDIZOL S.A. Ploieşti.
S.A. şi-a achitat Sentinţa este
debitul datorat irevocabilă şi a
creditoarei, dar fost pronunţată
dintr-o eroare a în şedinţa
acesteia am fost publică din
acţionaţi în data de
instanţă fără să 24.07.2008.
se ţină cont de
faptul că debitul
a fost achitat
prin ordin de
plată. Pentru
acest motiv a
fost formulată
întâmpinare prin
care se cere
anularea acţiunii
formulată de
creditoare.
2785/105/2008 Tribunalul S.C. EDIZOL Terenul S.C. S-a calculat SCPA
Prahova S.A. – EDIZOL S.A. renta anuală în “Toma,
reclamantă este străbătut de cuantum de Manolache şi
25.06.2008 conducte de ţiţei 57.024 lei. S-a Asociaţii“
S.C. CONPET aparţinând S.C. achitat taxa
S.A. - pârâtă CONPET S.A. judiciară de
Pentru acest timbru în
motiv a fost cuantum de
necesară 2.387, 68 lei şi
stabilirea timbru judiciar
cuantumului în cuantum de
unei rente, rentă 5 lei. În
necesară şedinţa din
soluţionării data de
dosarului nr. 25.06.2008
2785/105/2008 instanţa de
aflat pe rolul judecată a
Tribunalului amânat
Prahova. judecarea
cauzei pentru
data de
17.09.2008.
Motivul
amânării îl
constituie
continuitatea
completului
investit.
63/2007 Curtea de S.C. AVAPQ Prin încheierea Instanţa a SCPA
Arbitraj CONSTRUCT contractului nr. admis cererea “Toma,
Comercial S.R.L. – 465/18.08.2006, reclamantei Manolache şi
Internaţional reclamantă contract având prin sentinţa Asociaţii“
ca obiect arbitrală nr.
S.C. EDIZOL modernizare 116/29.05.200
S.A. - pârâtă Han Valea 8 obligând
Uzului, S.C. EDIZOL
societatea S.A. la plata
noastră care de debitului
fapt are calitate restant,
de intermediar, dobânzii
beneficiarul legale,
final al lucrării cheltuielilor
fiind S.C. arbitrale
METAL precum şi a
INVEST GRUP onorariului de
S.R.L., nu şi-a avocat.
onorat obligaţia
faţă de
creditoare
constând în
neplata
următoarelor
sume: 59.087,52
lei reprezentând
c/val debit
neachitat,
3.511,68 lei
reprezentând
c/val dobândă
legală, 9.885,57
lei reprezentând
c/val taxă
arbitrală 1.500
lei reprezentând
c/val onorariu
expert, precum
şi 1.035 lei
reprezentând
c/val onorariu
avocat.

DIRECTOR GENERAL,
ING. FAVA GHEORGHE

COMP. JR.
CONS. JR. BOBEICĂ MĂDĂLINA

S-ar putea să vă placă și