Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrul individual

Coeficienţii
Litera
Pentru nume Pentru prenume
A 1,45 1,45
B 1,54 1,54
C 1,43 1,63
D 1,72 1,72
E 1,81 1,81 Datele iniţiale ale aplicaţilor vor fi individualizate cu
F 1,90 1,45
ajutorul unui coeficient de individualizare, care se va
G 1,99 1,55
H 1,45 1,26 determina în funcţie de iniţiala numelui şi a prenumelui.
I 1,55 1,35 Coeficienţii pentru nume şi pentru prenume sunt prezentaţi
J 1,26 1,02 în tabel. Astfel pentru determinarea coeficientului de
K 1,9 1,11 individualizarea persoanei numite Victor C. se vor înmulţi
L 1,8 1,02 coeficientul pentru nume corespunzător iniţialei C (1.43) cu
M 1,7 1,93 coeficientul pentru prenume V (1,63), şi se va obţine
N 1,6 1,84
coeficientul 2,331 cu care se vor înmulţi toate valorile
O 1,5 1,75
P 1,4 1,66 iniţiale ale caracteristicilor.
Q 1,3 1,57
R 1,2 1,48
S 1,1 1,39
T 1,1 1,45
U 1,25 1,54
V 1,18 1,63
W 1,27 1,72
X 1,36 1,81
Y 1,02 1,45
Z 1,93 1,85

Problema 1

Se cunosc următoarele date privind ritmul salariului lunar și rata șomajului:

ritmul 2,67
salariului 1,61 1,66 1,80 1,95 2,05 2,12 2,25 2,45 2,55
lunar %
rata 1,8
1,0 1,38 1,15 1,50 1,55 1,20 1,10 1,0 1,35
șomajului %
ritmul
salariului 2,73 2,80 2,93 3,02 3,15 3,27 3,45 3,60 3,80
lunar%
rata
1,90 1,45 1,85 1,20 1,50 1,25 1,40 1,30 1,60
șomajului %

1) Specificarea si identificarea modelului econometric ce descrie legătura dintre cele două variabile;
2) Se estimeze parametrii modelului şi să se calculeze valorile teoretice ale variabilei endogene;
3) Calculați covarianța.
4) Calculați dispersia a variabilelor x si y.
5) Măsuraţi intensitatea legăturii dintre cele două variabile folosind şi testaţi semnificaţia acestuia pentru un
nivel de încredere =10%;

S-ar putea să vă placă și