Sunteți pe pagina 1din 1

POLISUL, oganizare internă.

ATENA și SPARTA

Termeni-cheie:
polis = oraș-stat (cuprinde cetatea propriu-zisă și teritoriul agricol din jur).
democrațe = regim politic în care puterea aparține poporului.
oligarhie = regim politic în care conducerea aparține unui număr redus de oameni (aristocrați).

A. Organizarea internă a unui polis Zona sacră a orașului (akropolis)

Agora (piața
publică)

Locuințe

Teritorii agricole

Zidurile
cetății

B. Locuitorii unui polis:


▪ cetățenii – întemeietorii cetății și urmașii lor – oameni liberi, care se bucurau de drepturi depline;
▪ străinii - erau grecii sosiți în cetate după întemeierea ei; oameni liberi, dar fără drepturi politice;
▪ sclavii (cei lipsiți de libertate personală).
Cetățenii formau poporul, numit demos. Unii dintre ei puteau fi oameni înstăriți (aceștia erau aristocrații),
iar alții erau oameni simpli: agricultori, meșteșugari, negustori. Femeile, copiii, străinii și sclavii nu aveau
drepturi politice, de aceea nu puteau participa la conducerea unui polis.

C. Modele de conducere și educație:

Atena Sparta
Așezare provincia Attica, Grecia centrală provincia Laconia, Pelopones
geografică
Tip de conducere Democrația Oligarhia
(guvernare) În Adunarea Poporului, cea mai Spartanii formau aristocrația, fiind singurii
importantă instituție politică, cetățenii locuitori care se bucurau de drepturi
dezbăteau și aprobau legile. Anual, politice. Statul spartan avea un caracter
funcțiile de conducere erau acordate militar, principala preocupare a
prin tragere la sorți. spartanilor fiind pregătirea pentru luptă.
Reformatori: Solon, Clistene, Pericle.
Tip de educație bun cetățean: educație intelectuală și bun soldat: pregătire militară, disciplină
pregătire fizică. severă și o viață simplă în slujba cetății.
- criptii = expediții nocturne de
masacrare a hiloților (populația cucerită).