Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru:

Descoperiți în careul alăturat termeni-cheie, utilizați în cadrul lecției: calendar, clepsidra, cronologie,
era istorică, harta, periodizare, secol, spațiu, timp.

C A S D F G H J T J I E
A R E A L J A E I O V R
L E C T I K R U M I E A
E D O R N L T F P D C I
N C L V A F A L S O R S
D R U M S W C Q B Y M T
A T I T S P A T I U X O
R O Z S O I G A R A B R
A C R O N O L O G I E I
Y I Y X M R A O Z S B C
E C L E P S I D R A M A
D U T I Q G Y F I M W N
P E R I O D I Z A R E X