Sunteți pe pagina 1din 1

https://manuale.edu.

ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Istorie/Corint%20II/

Unitatea 1 – ALFABETUL ISTORIEI

LECȚIA 1 – Izvoarele istorice

A. Ce este istoria? Un răspuns posibil: Știință și poveste.


Din timpuri străvechi, oamenii au fost interesați să știe cum au trăit și ce au realizat cei dinaintea
lor, pentru a învăța din faptele trecutului și din experiența înaintașilor. Astfel a apărut istoria ca știință, care
studiază evoluția omenirii din cele mai vechi timpuri până în prezent.
Istoria cercetează toate aspectele vieții oamenilor: ocupațiile oamenilor (aspecte economice);
modul în care au fost și sunt conduse comunitățile (aspecte politice), respectiv modul în care a fost
organiată și au trăit oamenii în societate (aspecte sociale), precum și arta, cultura, credințele
religioase (aspecte culturale și religioase).
Totodată, istoricii caută să afle cauzele diferitelor fapte istorice, consecințele acestora, ce schimbări
au produs și cum au influențat viața oamenilor.
B. Izvoare istorice
Întrucât istoria este o știință, istoricii au nevoie de dovezi sau de mărturii pentru a o cunoaște, a înțelege
și a o explica. Acestea sunt izvoarele (sau sursele) istorice, care sunt foarte variate (unelte, vase din
ceramică, inscripții, monede, arme, ruine, construcții, scrisori, legende, tratate sau actele încheiate între
diferite țări).

De reținut:
▪ Istoria este știința care studiază evoluția societății omenești.
▪ Izvoarele (sau sursele) istorice sunt dovezi sau mărturii care oferă informații despre trecut.
▪ Sursele istorice pot fi primare, secundare și orale.
▪ Pentru reconstituirea trecutului, istoria folosește discipline auxiliare precum arheologia (inclusiv
aeriană și subacvatică), cartografia (studiul hărților), numismatica (studiul monedelor) sau epigrafia
(analiza inscripțiilor).
▪ Cele mai vechi izvoare istorice scrise au apărut în urmă cu 5 000 de ani, odată cu inventarea
scrierii.
▪ Herodot din Halicarnas este considerat a fi ”părintele istoriei”, știință patronată de muza CLIO.

Activitate independentă:
Citiți cu atenție textul de mai jos:

”Istoria este știința care studiază evoluția societății omenești din trecut până în prezent. Obiectul
istoriei nu se limitează doar la evenimentele politice, cum ar de exemplu bătăliile sau faptele
conducătorilor. El cuprinde și aspectele economice, sociale și culturale (uneltele, ocupațiile și organizarea
oamenilor, creațiile artistice și credințele religioase, viața de zi cu zi etc.). Istoria este o relatare, o
construcție a unei imagini a trecutului făcută de oameni (istorici) care încearcă să descrie, să explice sau
să facă înțelese timpurile care s-au scurs.”
(Ph. Aries, Timpul istoriei)

Pornind de la textul dat și informațiile primite în oră, răspundeți următoarelor cerințe:


1. Numiți știința care studiază evoluția societății omenești.
2. Descrieți obiectul științei menționate, argumentând cu două informații selectate din text.
3. Precizați numele celui considerat a fi ”părintele istoriei”.