Sunteți pe pagina 1din 4

Fişă de caracterizare psihopedagogică

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic Ion Ghica Tarrgoviste


Localitatea: Targoviste, Clasa: a XC-a

I. DATE BIOGRAFICE ALE ELEVULUI


Numele şi prenumele: M.O.
Data naşterii: 11.5.2004
Locul naşterii: Târgoviște
Domiciliul actual: Târgoviște

II. MEDIUL FAMILIAL


Tatăl: nume şi prenume: M.D. vârsta 42
Ocupaţia: maistru oțelar Mechel Târgoviște
Mama: nume şi prenume: M.D. vârsta 40
Ocupaţia: inspector specialitate Primăria Târgoviște
Fraţi şi surori (nume, vârsta, ocupaţia )
S. – 5 ani

Condiţii de viaţă: Normale

Atmosfera şi climatul educativ:


 înţelegere deplină între părinţi şi copii x

 conflicte mici şi trecătoare în familie

 dezacord marcant între părinţi, eventual între părinţi şi copii

 familie dezorganizată sau în curs de dezorganizare

 alte situaţii...................................................................

Atitudinea familiei faţă de şcoală (interes, colaborare, indiferenţă):


Părinții prezintă interes și preocupare normal față de activitatea școlară.

III.STAREA DE SĂNĂTATE:
Antecedente (boli, situaţii deosebite):
Nu prezintă.
Starea actuală de sănătate:
Foarte buna

Recomandări medicale importante pentru procesul de învăţământ:


Nu necesita.
IV. SITUAŢIA ŞCOLARĂ
a)Rezultate la învăţătură:
Clasa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Media FB FB FB FB 9.80 9.80 9.66 9.58 9.43

b) Date seminificative:
Clasa
Disciplinele şcolare cu Matematică, biologie, istorie, fizica
rezultatele cele mai
bune
Disciplinele şcolare cu Romana,
rezultatele cele mai
slabe

c) cercuri frecventate de elev:


………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

d) participarea la concursuri şcolare şi extraşcolare:


Participă la olimpiade.

V. PROCESELE INTELECTUALE, PERSONALITATEA


ŞI STILUL DE MUNCĂ

Nivelul de inteligenţă al elevului


Foarte inteligent Inteligent Inteligenţă medie Inteligenţă
scăzută
x

Memoria
Foarte bună Bună Suficient dezvoltată Slabă
x
Limbajul
Vocabular bogat Exprimare uşoară şi Vocabular redus Exprimare
Exprimare frumoasă corectă Exprimare greoaie foarte săracă şi
incoerentă
x

Caracteristici de pesonalitate:
a)Temperamentul: introvertit - extravertit
 deschis, comunicativ, sociabil x

 închis, rezervat, puţin sociabil

 tip combinat

 impulsiv, nestăpânit, uneori adaptabil

 energic, vioi, uşor adaptabil

 liniştit, domol, reţinut, chiar lent

 rezistenţă redusă la efort

 rezistenţă mare la efort

b) Aptitudinile:
 Intelectuale x
 tehnice
 practice
 artistice
 sportive x
 altele:……………………………………………………………………...

c) Caracterul:
Trăsături dominante de caracter:
- pozitive.................................................................................................
- negative.................................................................................................

Stilul de muncă:
 sistematic, temeinic, cu preocupări de aprofundare (depăşind manualul

sau programa)
 organizat, ritmic, rămânând în limitele manualului (programei) x

 este inegal, prezintă fluctuaţii vizibile în rezultatele şcolare, alternează

pregătirea conştiincioasă cu perioade de delăsare


 neglijent, improvizează răspunsurile, copiază temele de la alţii,
speculează nota
 învaţă în salturi, numai pentru a obţine note de trecere (cu lacune mari în
cunoştinţe)
 alte menţiuni.................................................................................................

Independenţă şi creativitate
 inventiv, cu manifestări de creativitate

 ocazional are iniţiativă, manifestă independenţă x

 lucrează mai mult şablonard, stereotip

 nu manifestă deloc iniţiativă şi independenţă

 alte aprecieri.................................................................................................

Echilibrul emotiv
 hiperemotiv, excesiv de timid, emoţiile îi dezorganizează performanţele

 emotiv, dar fără reacţii dezadaptative x

 controlat, stăpânit (cu preţul unui efort)

 calm, echilibrat, uneori nepăsător

VI Orientarea şcolară şi profesională


Opţiunile elevului:
Scoala militara
……………………………………………………………………………….
Dorinţele părinţilor:
Parintii il sustin si incearca impreuna sa gaseasca o solutie optima
……………………………………………………………………………….
Sfatul de orientare al profesorului-diriginte/învăţătorului:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

VII. Concluzii, aprecieri, recomandări:


Copilul este dezvoltat normal fizic și sihic.
Realizarea unui program de pregatire adecvat.
Organzarea eficienta a timpului de studiu.
……………………………………………………………………………….

Data completării fişei: 15.05.2020