Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECȚIE

Data:
Unitatea de învățământ:
Propunător: Druță (Cusutură) Luiza
Clasa a I-a
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Artă vizuală și abilități plastice
Titlul lecției: Tehnici simple: rupere, tăiere, decupare după contur, lipire - Felicitare
Tipul lecției: formarea de pricepi și deprinderi
Discipline integrate: Arte vizuale și abilități practice, Comunicare în limba română,
Muzică și mișcare și Matematică și explorarea mediului;
COMPETENȚE SPECIFICE:
 ARTĂ VIZUALĂ ȘI ABILITĂȚI PLASTICE
2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici
accesibile;
 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate;
 MUZICĂ ȘI MIȘCARE
1.1. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între Do1-Do2, alcătuite din formule
ritmicomelodice simple şi repetate;
 MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
2.2 Recunoașterea unor figuri și corpuri geometrice în mediul apropiat și în reprezentări
plane accesibile (incluzând desene, reproduceri de artă, reprezentări schematice)

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 ARTĂ VIZUALĂ ȘI ABILITĂȚI PLASTICE
O1: să efectueze corect operațiile de lucru: schițare, decupare după contur, rupere,
lipire, în realizarea unei felicitări pentru mama sa;
O2: să auto(evalueze) în mod obiectiv lucrările finale pe baza criteriilor de evaluare:
acuratețe, grad de finalilizare, curățenia la bancă, corectitudine;

1
 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
O3. să decodifice mesajul încifrat în ghicitorile prezentate;
O4. să formuleze răspunsuri corecte și dezvoltate referitoare la textul auditat “Legenda
ghiocelului”;
 MUZICĂ ȘI MIȘCARE
O5. să redea cântecul“Vine, vine primvara” fragmentar și integral, în colectiv și
grupuri mici, respectând cerințele unei emisii, intonații și dicții corecte și expersive;
 MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
O6. Să identifice figurile geometrice (cerc, dreptunghi) din care este alcătuită
felicitarea;
Mijloace de învățare: video proiector, leptop, coli colorate; lipici, cariocă verde, creion
grafic, foarfecă, capace (pentru realizarea cercurilor), prezentarea power point cu Legenda
ghiocelului,
Metode și procedee: explicația, demonstrația, conversația, cântecul, exercițiul, lectura;
Forme de organizare: frontal, individual și pe grupe
RESURSE:
Bibliografie
Programa școlară pentru disciplinaARTĂ VIZUALĂ ȘI ABILITĂȚI PRACTICE, pentru
clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București, 2013;
http://krokotak.com/2021/02/snowdrops-2/
https://www.twinkl.ro/resource/legenda-ghiocelului-prezentare-powerpoint-ro-dlc-501
Resurse umane: 32 de elevi
Resurse temporale: 45 min.

2
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Secventele Timp Ob. Activitatea învățătorului Activitatea elevilor Metode și Mijloace de Forme de Evaluar
lectiei Op. procedee învățământ organizare ea
Moment 1 Asigur climatul psihopedagogic adecvat Elevii se pregătesc pentru Conversația Activitate
organizatori min. pentru buna desfăşurare a activităţii; ora de Artă vizuală și frontală
c Pregătesc materialele necesare. abilități practice.
Captarea 5 Se vor realiza exerciţii pentru ȋncălzirea Elevii vor executa Activitate Aprecieri
atenţiei min. musculaturii fine a mâinii: exercițiile de încălzire a frontală verbale
- ȋnchidem şi deschidem musculaturii fine a mâinii.
pumnişorii;
- mişcăm degetele;
O3 - plouă; Exercițiul
- cântăm la pian;
- avem un boboc de floare, care
ȋncepe să se deschidă ȋncet,
ȋncet, până când ȋi cad petalele;
mâna noastră este un cap de lebădă, care
se tot mişcă: se roteşte, ciuguleşte
grăunţe.

-Vă plac ghicitorile? -.......daaa Conversația


Propunătoarea le va zice copiilor niște Elevii vor ghici despre
ghicitori: cine/ce este vorba: Activitate
Zăpada s-a topit, frontală
Ghiocelul a răsărit, .......PRIMĂVARA
Pomul a înmugurit. Exercițiu
Ce anotimp a sosit?

Voinicel cu haină albă, Aprecieri


Iese primul din zăpada .......GHIOCELUL verbale

3
și vestește-n toată țara
Că sosește primăvară?

Alb si rosu, deodata, .......MĂRȚIȘORUL


E un dar pentru o fata.
De i-l dai, e bucurie
Si simbol de vesnicie.

-În ce data suntem noi azi? .......25 martie 2021


-În ce anotimp suntem? ........de iarnă Conversația Activitate
-După iarnă ce anotimp urmează? .......primăvara frontală

Anunţarea 2 -Pentru că se apropie cel mai așteptat și Elevii ascultă cu atenție Explicația Activitate Aprecieri
temei şi a min. iubit anotimp, primăvară, și o dată cu indicațiile mele. frontală verbale
obiectivelor venirea acestui anotimp va veni Ziua
Mamei, azi la la ora Arte vizuale și
abilități practice vom confecţiona din
hârtie albă şi colorată felicitări pentru
mamele voastre cu ocazia zilei de 1-8
Martie. În realizarea felicitări vor utiliza
tehnici simple precum ruperea, tăiere,
decuparea după contur și lipire.
Dirijarea 29 • Intuirea modelului și a materialelor: Elevii analizează felicitarea
învăţării min. Voi prezenta elevilor modelul de și enumeră materialele din
felicitare pentru mama care îl vor avea care este realizată.
de realizat
-Din ce material a fost confecționat ...... hârtie colorată și hârtie
felicitarea? albă, lipici,
-Ce tehnică credeți că am folosit pentru ......pentru realizarea Conversația Modelul de Activitate Aprecieri
a obține formele de pe felicitare? felicitării a-ți decupat, ați felicitare frontală verbale
lipit, ați rupt, ați colorat. Hârtie colorată
-Ce floare am realizat pe felicitare? ........un ghiocel. verde, albă

4
-Când apare ghiocelul? ........primăvara Foarfec
-Ce anunță el? ........este vestitorul Lipici
primăverii Carioci
-Ce mesaj scriem pe felicitare sau în -.........La mulți ani,
interiorul ei? mami!....Te iubesc, mamica
mea!
• Prezentarea informațiilor despre
Legenda ghiocelului:
Cu ajutorul leptopului și a video Lectura
Elevii ascultă cu atenție
proiectorului le voi citi elevilor Legenda
informațiile.
ghiocelului. Video
proiector
https://www.twinkl.ro/resource/legenda-
Leptop
ghiocelului-prezentare-powerpoint-ro- Prezentare Activitate
power point frontală Aprecieri
dlc-501
O4 verbale
După care voi purta discuții pe baza Elevii răspund la întrebări:
prezentării:
- Unde se petrece întâmplarea? ....într-o grădină Conversația
- Care sunt personajele povestirii? ....fata Raza de soare,
florile: trandafirul, laleaua,
crinul, vioreaua, ghiocelul.
- De ce se contraziceau florile în .....deoarece credeau să ele
grădină? sunt alese de fată.
- De ce plângea ghiocelul? ....fata cu trena i-a frânt Activitate
- Cum s-a gândit prințesa să aline codița. frontală
suferința ghiocelului? .....să-i îndeplinească o Aprecieri
- Ce a cerut ghiocelul? dorință. verbale
....să fie vestitorul
primăverii.
O.1

5
. • Demonstrarea și explicarea modului
de lucru:
Vom viziona cu ajutorul Elevii urmăresc tutorialul și
videoproiectorului tutorialul ascultă explicațiile
http://krokotak.com/2021/02/snowdro porpunătoarei.
ps-2/

-Floarea ghioceluilui ce formă are? ......de cerc


-Câte cercuri decupăm? .......3 cercuri Conversația
O6 -Ce culoare are petalelel ghiocelului? .......petalelel sunt albe
-Pentru a forma frunzele ghiocelului .......dreptunghiulară Activitate Aprecieri
mai întâi ce formă trebuie să decupăm? frontală verbale
-Câte dreptunghiuri decupăm? .......2 dreptunghiuri
-Ce culoare au frunzele ghiocelului? ........sunt verzi
Felicitarea noastră ce formă are? ......dreptunghiulară

După care explic încă o dată pas cu pas


cum s-a executat felicitarea în timp ce și Demonstrația
execut în fața lor: Activitate
⁎ cu ajutorul unui capac vom desena trei Explicația frontală
cercuri pe care le vom decupa, două
dintre ele le vom îndoi. Al treilea cerc
desenăm cu cariocă verde partea de sus
și lipim celelalte două cercuri îndoite pe Aprecieri
el. verbale
⁎ rupem o bucată de hârtie albă care va
simboliza zăpada de unde iese ghiocelul și o
lipim pe partea de jos a felicitării
⁎ decupăm pe lung două dreptunghiuri
O.2 late care la capete le decupam rotund,
. ele vor reprezenta frunzele și le lipim pe Activitate Aprecieri
felicitare individuală verbale

6
⁎ desenăm cu carioca verde codița Un elev explică pas cu pas
ghiocelului și tuplina. ce au de făcut pentru a
Voi explica elevilor faptul că tehnicile realiza felicitarea.
de lucru se află în strânsă legătură cu
respectarea etapelor de lucru. Dacă
etapele vor fi respectate pas cu pas,
produsul final va fi foarte reuşit. Elevii vor avea pe bancă
Cer unui elev să prezinte etapele materialelel necesare pentru
de realizare a felicitării. a realiza felicitarea.

• Realizarea lucrării de către elevi:


Solicit elevilor să realizeze lucrarea
dând dovada de creativitate, lucrând
îngrijit şi curat, având grijă să nu se
răneascǎ și mai ales să respecte
etapelede lucru în vederea realizării
felicitării.
Pe parcursul orei urmăresc modul de
realizare a lucrărilor de către copii;
îndrum, corectez, încurajez, atenţionez
Analiza şi 2 Realizez o expoziţie cu lucrările Elevii se vor evalua și Conversația Activitate Aprecieri
aprecierea min. elevilor. autoevalua asupra frontală verbale
lucrărilor Se face aprecierea şi autoaprecierea lor, produsului finit.
elevilor ţinând cont de următoarele criterii:
- respectarea etapelor de lucru;
- gradul de finalizare al lucrǎrii ;
- aspectul estetic;
- originalitate.
Încheierea 6 O5 Fac aprecieri pozitive individuale şi Elevii ascultă aprecierile cântecul Activitate Aprecieri
activităţii min. colective. mele. frontal verbale
Voi întreba pe elevii ce cântece tema Vor intona cântecelul Pe grupe
primăvara știu. individual

7
Le voi solicita să se pregatească, să stea
depți, cu mâinile pe lângă corpuri, vom
audia cântecul ,,Vine, vine primăvara!”.
https://www.youtube.com/watch?
v=bJ0ShmKjSvA și intrepreta toți, pe
grupe și individual.

8
9
10

S-ar putea să vă placă și