Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA ECOLOGICA

FACULTATE DE PSIHOLOGIE – BUCURESTI

REFERAT – DREPTUL SECURITATII SOCIALE


Sistemul public de pensii – Institutie a Dreptului Securitatii
Sociale

PROFESOR :
ALEXANDRU TICLEA

Masterand an 2, sem 1
Marinescu Daniela

1
Sistemul public de pensii - Institutie a Dreptului Securitatii Sociale

Securitatea sociala este o institutie ce contine un ansamblu de norme juridice care


reglementeaza relatiile de securitate sociala, urmarind securitatea economica a
indivizilor. Este o disciplina autonoma care apartine dreptului public, desprinsa din
dreptul muncii, iar dreptul muncii a fost desprins din dreptul civil. Este alcatuita din
ansamblul normelor juridice care reglementeaza atat relatiile de asigurari sociale, cat si
cele de asistenta sociala.

Sistemul public de pensii si alte drepturi sociale– notiuni generale

Sistemul public de pensii reprezinta o forma de inlocuire a venitului acordat


persoanelor care au fost incadrate intr-un loc de munca pe baza de contract individual de
munca si ca urmare a atingerii unei varste sau aparitia unei invaliditati, acestea pot
beneficia de drepturile de asigurari sociale garantate de stat ; aceste asigurari sunt
obligatorii sau facultative.
Asigurarea obligatorie este asigurata in sistemul public de pensii si alte drepturi de
asigurari sociale si cuprinde mai multe categorii de persoane (conf. Art 5 din Legea
nr.19/2000) ; persoane fizice si juridice, care platesc din veniturile brute, o suma aferenta
asigurarilor sociale de stat .
Asigurarea facultativa este posibila pe baza de contract de asigurare si pot contribui
persoanele care nu au venituri brute sau cele neintegrate in sistemul public.
Fiecarui asigurat i se atribuie un cod de asigurari sociale, pe baza caruia se tine
evidenta drepturilor si obligatiilor respective.
Pentru ca un asigurat sa beneficieze de drepturile sale este necesar un acord intre
parti (asigurat si asigurator) iar acesta se numeste raport de asigurare.
Trasaturi caracteristice ale raportului de asigurare :
- partile raportului de asigurare sunt, pe de o parte persoana fizica/juridica
(asiguratul), iar pe de alta parte organizatia de asigurari prin mecanisme
competente ;
- raportul de asigurare (raport juridic de tip cumulativ), contine : dreptul
asiguratului de a primi indemnizatia si obligatia institutiei de a o vira in
conturile asigurari sociale, precum si obligatia asiguratului de a contribui cu
venituri reprezentand plata contributiei sale ;
-raportul de asigurare si continutul acestuia este o regula/lege care se aplica
fara a cere consimtamantul partilor ;
-continutul raportului priveste : pensiile si alte drepturi de asigurari sociale,
asigurarile sociale de sanatate, protectia somerilor ;
Notiunea de asigurari sociale cuprinde reglementari privind :
a).pensiile si alte drepturi de asigurari sociale
b).asigurarile sociale de sanatate
c).asigurarile de somaj

2
Dispozitii generale privind sistemul unitar de pensii incepand din
20 dec 2010

Sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, denumit in continuare


sistemul public de pensii, este un sistem garantat de stat, un drept la asigurari sociale.
Acesta functioneaza avand ca principii de baza, urmatoarele :
1. principiul unicitatii – toti participantii la sistemul public de pensii au aceleasi
drepturi si norme
2. principiul egalitatii – toti participantii la sistemul public de pensii beneficiaza de
tratament nediscriminatoriu
3. psincipiul solidaritatii sociale – toti participantii isi asuma atat obligatiile cat si
beneficiile
4. principiul obligativitatii – atat persoanele fizice cat si cele juridice au obligatia de
a participa la sistemul public de pensii
5. principiul contributivitatii – drepturile de asigurari sociale se cuvin conform
contributiilor sistemului public de pensii
6. principiul repartitiei – fondurile sunt redistribuite pentru plata obligatiilor
sistemului public de pensii
7. principiul autonomiei – sistemul public de pensii este bazat pe administrarea de
sine statatoare
8. principiul imprescriptibilitatii – dreptul la pensie nu se prescrie
9. principiul incesibilitatii – dreptul la pensie nu poate fi cedat
Asiguratii sunt persoane fizice/juridice care au cel putin 18 ani si care desfasoara
activitati pe baza de contract individual de munca sau doresc sa-si asigure sau sa-si
completeze venitul asigurat, inclusiv soldatii si gradatii voluntari ; acestia achita, personal
sau prin intermediul angajatorului (care se obliga sa plateasca obligatiile acestuia),
asigurarile sociale, in fiecare luna, la termenul stabilit de CNPP. Acestea sunt achitate pe
baza unui contract de asigurare sociala, contract incheiat voluntar intre persoane fizice
si casele teritoriale de pensii in scopul asigurarii in sistemul public de pensii.
CNPP, prin casele teritoriale de pensii, controleaza modul in care angajatorii isi
respecta termenele si obligatiile de plata. Acestea verifica legalitatea si corectitudinea
datelor inscrise in declaratia nominala de asiguare si a obligatiilor de plata catre bugetul
asigurarilor sociale de stat. Obligatia prezentarii actelor doveditoare revine persoanei in
cauza. Aceasta are obligatia sa depuna in termen de 30 de zile de la data incadrarii,
documentele necesare asigurarii pe baza declaratiei individuale de asigurare. Venitul
lunar asigurat nu poate fi mai mic decat 35% din castigul salarial mediu brut si nici mai
mare decat acesta de 5 ori.
In cazul suspendarii activitatii, pe baza documentelor doveditoare, contributiile sunt
sistate temporar, la cererea asiguratului
Evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale se realizeaza pe baza CNP-ului
asiguratului.
MAI prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date,
furnizeaza toate documente necesare persoanelor care se afla pe teritoriul Romaniei si
pentru care CNPP si casele de pensii teritoriale intocmesc documentatii de plata unor
prestatii sociale.

3
Constituie stagiu de cotizare :
1. vechimea in munca pana la 1/4/2001
2. vechimea in serviciu pentru persoanele cu contract individual de munca,
inclusive soldatii si gradatii voluntary, pana la data intrarii in vigoare a
actualei Legi
3. perioada cuprinsa intre 1/4/2001 si actuala reglementare a prezentei Legi, in
care persoanele au fost asigurate in baza Legii 19/2000
4. perioada cuprinsa intre 1/1/2010 si data intrarii in vigoare a prezentei Legi
pentru cadrele militare in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut
special
5. perioada suplimentara la vechimea in munca/serviciu acordata in baza
legislatiei anterioare datei de 1/4/2001 pentru perioadele realizate in grupa I,
a-II-a, respective conditii deosebite/speciale
6. vechimea in munca in baza prevederilor Decretului –Lege 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice cu
incepere de la 6/3/1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite
in prizonieri
7. vechimea in munca realizat de agricultori anterior datei de 1/4/2001
8. perioadele ulterioare datei de 1/4/2001 care reprezinta stagiu de cotizare
realizat in conditii speciale/alte conditii, se acorda perioade suplimentare, care
constituie stagii de cotizare in conditii normale:
a. 3 luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite de munca
b. 6 luni pentru fiecare an lucrat in conditii speciale de munca
c. 12 luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite, speciale si alte
conditii de munca specifice pentru cadrele militare in activitate
9. perioadele de cotizare si in alte state decat Romania.

Bugetul asigurarilor sociale de stat

Este aprobat de stat anual, pe baza propunerilor CNPP. Provine din contribuiile de
asigurari sociale, dobanzi, penalitati si alte venituri dar si sume alocate din bugetul de stat
pentru echilibrarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Acopera prestatiile de asigurari sociale din sistemul public de pensii, finantarea
unor investitii proprii.
Se preleva anual 3% din bugetul asigurarlor sociale de stat, pentru constituirea unui
fond de rezerva, rezerva care va acoperi unele prestatii de asigurari sociale temeinic
motivate.
ANAF si CNPP, in termen de 6 luni de la publicarea prezentei Legi, au obligatia sa
coreleze bazele proprii de date pentru realizarea unei evidente corecte a drepturilor si
obligatiilor participantilor la sistemul public/privat de pensii.
In cazul neachitarii la termen a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de
stat, casele teritoriale de pensii procedeaza la aplicareadobanzilor si penalitatilorde
intarziere, mergand pana la executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite.

4
Categorii de pensii in sistemul public de pensii

1. Petru limita de varsta


Pag8 cap IV