Sunteți pe pagina 1din 1

NR.

_________/ DIN ______________

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Subsemnatul(a) _______________________________________, domiciliat(ă) în


localitatea ________________, str. __________________________________________________,
nr. ________, bl.________, sc. ________, ap. ________, angajat(ă) la ______________________,
în departamentul / sectorul ________________________, având cartela cu numarul ___________,
declar pe propria răspundere că nu m-am prezentat la locul de muncă din data de _____________
deoarece _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Recunosc că am acumulat __________ absenţe nemotivate şi mi s-a adus la cunoştiinţă desfacerea
Contractului de muncă conf. art. 61 lit. a din Codul Muncii.

Data Semnătura
________________ ________________

S-ar putea să vă placă și