Sunteți pe pagina 1din 1

Asociația Robert Cole

Strada Liceului Nr. 6


605200 Comănești
Județul Bacău
C.I.F: 9301350
Tel/Fax: 0234 374371

Nr. 1027 /19.02.2019

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta se atestă faptul că doamna CROITORU NUȚA-VASILICA, domiciliată


în localitatea COMĂNEȘTI, str. NICOLAE GHICA, bl. 2, sc. A, et. 1, ap.4, județul BACĂU,
posesoare a actului de identitate CI, seria XC, nr. 980760, CNP 2731027043762, este
angajata ASOCIAȚIEI ”ROBERT COLE”, CUI 9301350, cu sediul social în COMĂNEȘTI,
strada LICEULUI nr. 6, județul BACĂU, în funcția de LUCRĂTOR SOCIAL pe perioadă
nedeterminată începând cu data de 01.11.2008.
Salariul lunar net al angajatei Croitoru Nuța-Vasilica în lunile noiembrie
2018, decembrie 2018 și ianuarie 2019 a fost de 1500,00 Ron.
Eliberăm prezenta pentru a-i servi la: alocatie.

Director,
ASOCIAȚIA ROBERT COLE
Tatiana-Cristina CHIRILĂ

S-ar putea să vă placă și