Sunteți pe pagina 1din 66

MINISTERUL CULTURII

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2015


- Județul Constanţa -

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


1 CT-I-s-A-02553 Situl arheologic "Oraşul municipiul Peninsula Constanţa, între Bd.
antic Tomis" CONSTANŢA Ferdinand, faleza de E a oraşului până
la plaja Modern, Cazino, Poarta 1, port
comercial, Bd. Termele Romane (fost
Marinarilor), str. Traian
2 CT-I-m-A-02553.01 Bazilica mare municipiul Între Bd. Ferdinand şi str. Traian, sub sec. V - VI p. Chr., Epoca
CONSTANŢA blocul C2 romano-bizantină
3 CT-I-m-A-02553.02 Bazilica mică municipiul Între Bd. Ferdinand şi str. Traian, sub sec. V - VI p. Chr., Epoca
CONSTANŢA blocul C3 romano-bizantină
4 CT-I-m-A-02553.03 Bazilica creştină municipiul În vecinătatea Porţii nr.1 Port sec. V - VI p. Chr., Epoca
CONSTANŢA romano-bizantină
5 CT-I-m-A-02553.04 Bazilica creştină municipiul În zona hotelului IBIS, în perimetrul str. sec. V - VI p. Chr., Epoca
CONSTANŢA Mircea cel Bătrân, Ecaterina Varga, romano-bizantină
Negru Vodă, Dragoş Vodă
6 CT-I-m-A-02553.05 Edificiul roman cu mozaic municipiul Între Piaţa Ovidiu şi Bd. Termele sec. IV - VI p. Chr., Epoca
CONSTANŢA Romane (fost Marinarilor), faleza de SV romano-bizantină
a Peninsulei
7 CT-I-m-A-02553.06 Amfiteatru municipiul În zona hotelului IBIS, în perimetrul str. sec. II - III p. Chr., Epoca
CONSTANŢA Mircea cel Bătrân, Ecaterina Varga, romană
Negru Vodă, Dragoş Vodă
8 CT-I-m-A-02553.07 Locuirea citadină Tomis municipiul Lângă Catedrala ortodoxă "Sf. Petru şi sec. IV a. Chr. - sec. V p.
CONSTANŢA Pavel", între str. Arhiepiscopiei, bd. Chr., Epoca greacă,
Elisabeta şi str. Revoluţiei din 22 romană şi romano-
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1079
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


decembrie 1989 bizantină
9 CT-I-m-A-02553.08 Zidul de incintă al cetăţii municipiul Intersecţia str. Mircea cel Bătrân cu sec. III - VI p. Chr., Epoca
Tomis CONSTANŢA Dragoş-Vodă, intersecţia bd. Ferdinand romană
cu str. Răscoala 1907, de-a lungul Bd.
Ferdinand până la Teatrul Fantasio, cu
prelungirea până la intersecţia Bd.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Ferdinand cu str. St. Mihăileanu, şi în
continuare până la Poarta 3 Port
10 CT-I-m-A-02553.09 Locuire municipiul Lângă Catedrala ortodoxă "Sf. Petru şi Neolitic, Cultura
CONSTANŢA Pavel", între str. Arhiepiscopiei, bd. Gumelniţa, faza A II
Elisabeta şi str. Revoluţiei din 22
decembrie 1989
11 CT-I-m-A-02553.10 Apeducte - galerii municipiul În subsolul oraşului antic Tomis şi la sec. III p. Chr., Epoca
CONSTANŢA baza falezelor, cu intrări la Plaja romană
"Modern", Portul Tomis, Şcoala 2,
Tribunal, Edificiul roman cu mozaic şi
Bd. Termele Romane
12 CT-I-m-A-02553.11 Turn de apărare municipiul Bd. Termele Romane (fost Marinarilor), sec. IV - VI p. Chr., Epoca
CONSTANŢA în dreptul Porţii nr. 2 a portului romano-bizantină
comercial
13 CT-I-m-A-02553.12 Therme municipiul Bd. Termele Romane (fost Marinarilor), sec. III - IV p. Chr., Epoca
CONSTANŢA la 150 m SE de Edificiul cu mozaic romană
14 CT-I-s-A-02554 Aşezare municipiul La intersecţia Bd.Tomis cu Bd. Aurel sec. IV - VI p. Chr., Epoca
CONSTANŢA Vlaicu şi malul de S al lacului Siutghiol romano-bizantină
15 CT-I-s-A-02555 Necropola oraşului antic municipiul Perimetrul delimitat de str. Iederei, Bd.
Tomis CONSTANŢA Aurel Vlaicu de la intersecţia cu bd. 1
Mai, str. Cumpenei, str. Nicolae
Filimon, bd. Aurel Vlaicu până la
Pescărie - la S de Mamaia, malul mării
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1080
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


şi Portul Comercial
16 CT-I-m-A-02555.01 Necropolă romană municipiul Perimetrul delimitat de str. Iederei, Bd. sec. I - VI p. Chr., Epoca
CONSTANŢA Aurel Vlaicu de la intersecţia cu bd. 1 romană
Mai, str. Cumpenei, str. Nicolae
Filimon, bd. Aurel Vlaicu până la
Pescărie - la S de Mamaia, malul mării

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


şi Portul Comercial
17 CT-I-m-A-02555.02 Necropolă municipiul Perimetrul delimitat de str. Iederei, Bd. sec. IV a. Chr. - sec. I p.
CONSTANŢA Aurel Vlaicu de la intersecţia cu bd. 1 Chr., Epoca elenistică
Mai, str. Cumpenei, str. Nicolae
Filimon, bd. Aurel Vlaicu până la
Pescărie - la S de Mamaia, malul mării
şi Portul Comercial
18 CT-I-m-A-02555.03 Cavoul cu Orant "de la municipiul Bd. Ferdinand, intersecţia cu str. Traian, sec. IV p. Chr., Epoca
Egreta” CONSTANŢA în vecinătatea bl. B1, la cca. 20 m E romană
19 CT-I-m-A-02555.04 Mormântul hypogeu municipiul Str. Mircea cel Bătrân, la intersecţia cu sec. IV p. Chr., Epoca
paleocreştin CONSTANŢA str. Ştefan cel Mare, la 40 m de faleza romană
de E a peninsulei, lângă Restaurantul
Zorile
20 CT-I-m-A-02555.05 Criptă paleocreştină municipiul Str. Traian 19, în curtea Colegiului sec. V - VI p. Chr., Epoca
CONSTANŢA Naţional Mihai Eminescu romano-bizantină
21 CT-I-s-A-02556 Aşezare municipiul La S de intrarea în portul Constanţa sec. I - III p. Chr., Epoca
CONSTANŢA SUD, zona Fabrica de Oxigen romană
22 CT-I-m-A-02557.08 Valul mic de pământ municipiul Intră în mun. Constanţa în partea de V, sec. VI p. Chr., Epoca
CONSTANŢA prin zona industrială Palas. Traseul se romano-bizantină
îndreaptă spre mare, în zona Porţii 4 a
Portului Comercial

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1081
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


23 CT-I-m-A-02558.05 Valul mare de pământ municipiul Intră în mun. Constanţa în partea de V, sec. IX, Epoca medieval
CONSTANŢA în zona bd. I.C.Brătianu - zona C.F., timpurie
cartier Palas. Traseul se îndreaptă spre
mare, între Porţile 3 şi 4 ale Portului
Comercial
24 CT-I-m-A-02559.09 Valul de piatră municipiul Intră în mun. Constanţa în partea de V, sec. X, Epoca medieval
CONSTANŢA prin Zona industrială Palas. Traseul se timpurie

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


îndreaptă spre mare, între Porţile 3 şi 4
ale Portului Comercial
25 CT-I-s-A-02557 Valul mic de pământ Pe o lungime de 61 km, urmând un sec. VI p. Chr., Epoca
aliniament care pleacă, din V, de pe romană
malul abrupt al Dunării, la cca.1km NV
de satul Cochirleni, de la Cetatea
Pătulului, străbate teritoriile
administrative Rasova, Peștera,
Medgidia, Ciocârlia, Murfatlar, Valu lui
Traian, intră în mun. Constanţa în
partea de V, prin zona industrială Palas
și se îndreaptă spre mare, în zona Porţii
4 a Portului comercial.
26 CT-I-s-A-02558 Valul mare de pământ Pe o lungime de 41 km, pornind, în V, sec. IX, Epoca medieval
de la "Cetatea Pătulului" situată pe timpurie
malul drept al Dunării, la N de satul
Cochirleni, străbate teritoriile
administrative Rasova, Medgidia,
Poarta Albă, Murfatlar, Valu lui Traian,
intră în mun. Constanța în V, în, zona
bd. I.C.Brătianu - zona C.F. cartier Palas
și se îndreaptă spre mare, între Porţile
3 şi 4 ale Portului comercial.

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1082
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


27 CT-I-s-A-02559 Valul de piatră Pe o lungime de 59 km, urmând un sec. X, Epoca medieval
aliniament care pleacă, în partea de V, timpurie
din dreptul insulei Hinog şi a cetăţii
Axiopolis de pe malul drept al Dunării,
străbate teritoriile administrative
Cernavodă, Peștera, Medgidia, Poarta
Albă, Murfatlar, Valu lui, Traian, intră în

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


mun.Constanţa în partea de V, prin
zona industrială Palas, se îndreaptă
spre mare, între Porţile 3 şi 4 ale
Portului comercial
28 CT-I-s-A-02561 Sit arheologic subacvatic Platforma continentală a litoralului
românesc al Mării Negre (jud.
Constanţa)
29 CT-I-m-A-02561.01 Vestigii arheologice Platforma continentală a litoralului Epoca medievală
subacvatice românesc al Mării Negre (jud.
Constanţa)
30 CT-I-m-A-02561.02 Vestigii arheologice Platforma continentală a litoralului Epoca romano-bizantină
subacvatice românesc al Mării Negre (jud.
Constanţa)
31 CT-I-m-A-02561.03 Vestigii arheologice Platforma continentală a litoralului Epoca romană
subacvatice românesc al Mării Negre (jud.
Constanţa)
32 CT-I-m-A-02561.04 Vestigii arheologice Platforma continentală a litoralului Epoca elenistică
subacvatice românesc al Mării Negre (jud.
Constanţa)
33 CT-I-m-A-02561.05 Vestigii arheologice Platforma continentală a litoralului Epoca greacă
subacvatice românesc al Mării Negre (jud.
Constanţa)

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1083
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


34 CT-I-s-B-02562 Aşezare greco - romană sat 2 MAI; comuna La NV de sat sec. III a. Chr. - sec. III p.
LIMANU Chr., Epoca romană
35 CT-I-s-A-02563 Tumuli sat 2 MAI; comuna În perimetrul întregii comune sec. IV - III a. Chr., Latène
LIMANU
36 CT-I-s-B-02564 Aşezare sat 23 AUGUST; Pe malul de N al lacului Tatlageac şi sec. II - IV p. Chr., Epoca
comuna 23 AUGUST malul mării romană

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


37 CT-I-s-B-02565 Situl arheologic de la 23 sat 23 AUGUST; La capătul V al lacului Tatlageac, pe
August, punct "Tatlageac" comuna 23 AUGUST ambii versanţi ai văii
38 CT-I-m-B-02565.01 Aşezare sat 23 AUGUST; La capătul V al lacului Tatlageac, pe sec. VIII - X, Epoca
comuna 23 AUGUST ambii versanţi ai văii medieval timpurie, Cultura
Dridu
39 CT-I-m-B-02565.02 Aşezare sat 23 AUGUST; La capătul V al lacului Tatlageac, pe Epoca romană
comuna 23 AUGUST ambii versanţi ai văii
40 CT-I-s-B-02566 Aşezare sat 23 AUGUST; Pe o mică peninsulă pe latura de SV a sec. III a. Chr. - sec. VI p.
comuna 23 AUGUST lacului Tatlageac Chr., Epoca greco-romană
41 CT-I-s-A-02567 Situl arheologic de la sat ADAMCLISI; sec. II - VII
Adamclisi comuna ADAMCLISI
42 CT-I-m-A-02567.01 Cetatea Tropaeum Traiani sat ADAMCLISI; La 400 m NV de sat, pe Valea Urluia, la sec. II - VII, Epoca romană
comuna ADAMCLISI N de DN3 Constanța-Ostrov şi romano-bizantină
43 CT-I-m-A-02567.02 Bazilică sat ADAMCLISI; Pe dealul de la N de cetate sec. V - VI p. Chr., Epoca
comuna ADAMCLISI romano-bizantină
44 CT-I-m-A-02567.03 Necropolă sat ADAMCLISI; Pe dealul de la N de cetate sec. V - VI p. Chr., Epoca
comuna ADAMCLISI romano-bizantină
45 CT-I-m-B-02567.04 Ansamblu de apeducte sat ADAMCLISI; Pe coasta de S a dealului ce delimitează sec. II - III, Epoca romană
comuna ADAMCLISI satul, spre N, începând de la cişmeaua
satului

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1084
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


46 CT-I-m-A-02567.05 Monumentul triumfal sat ADAMCLISI; La NE de sat, la 1,5 km pe drumul ce sec. II p. Chr., Epoca
Tropaeum Traiani comuna ADAMCLISI porneşte din DN3 la E de sat romană
47 CT-I-m-A-02567.06 Altarul roman de la sat ADAMCLISI; La 200 m E de Monumentul triumfal sec. II p. Chr., Epoca
Adamclisi comuna ADAMCLISI romană
48 CT-I-m-A-02567.07 Tumul roman sat ADAMCLISI; La 100 m N de Monumentul triumfal sec. II p. Chr., Epoca
comuna ADAMCLISI romană

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


49 CT-I-m-A-02567.08 Termele cetăţii Tropaeum sat ADAMCLISI; Între cetate şi DN 3 Constanţa - Ostrov sec. I p. Chr., Epoca
Traiani comuna ADAMCLISI romană
50 CT-I-m-A-02567.09 Locuinţe extramurane sat ADAMCLISI; Între cetate şi DN 3 Constanţa - Ostrov sec. I p. Chr., Epoca
comuna ADAMCLISI romană
51 CT-I-s-B-02568 Necropolă sat ADAMCLISI; La intersecţia DN 3 cu aleea spre sec. V - IV a. Chr., Latène,
comuna ADAMCLISI Monumentul Triumfal Cultura dacică
52 CT-I-s-B-02569 Aşezare sat ADAMCLISI; Pe versantul cuprins între DN 3 şi latura sec. VIII - X, Epoca
comuna ADAMCLISI de SV a cetăţii, în marginea de V a medieval timpurie
satului
53 CT-I-m-B-02570 Apeductul de la Şipote sat ADAMCLISI; La marginea de SV şi S a satului sec. IV p. Chr., Epoca
comuna ADAMCLISI Adamclisi romană
54 CT-I-s-B-02571 Aşezare sat ADAMCLISI; Pe dealul de la E de cetate sec. VIII - X, Epoca
comuna ADAMCLISI medieval timpurie
55 CT-I-s-A-02572 Ansamblu tumuli sat ADAMCLISI; În perimetrul întregii comune sec. IV a. Chr. - sec. III p.
comuna ADAMCLISI Chr., Latène
56 CT-I-s-B-02573 Situl arheologic de la Agigea sat AGIGEA; comuna La cca. 500 m V de moara de măcinat
AGIGEA scoici
57 CT-I-m-B-02573.01 Aşezare sat AGIGEA; comuna La cca. 500 m V de moara de măcinat sec. I a. Chr., Epoca
AGIGEA scoici romană
58 CT-I-m-B-02573.02 Aşezare sat AGIGEA; comuna La cca. 500 m V de moara de măcinat sec. III - I a. Chr., Epoca
AGIGEA scoici elenistică
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1085
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


59 CT-I-s-A-02574 Ansamblu tumuli sat AGIGEA; comuna De-a lungul Canalului Dunăre - Marea sec. III - I a. Chr., Latène
AGIGEA Neagră, la cca. 500 m SE de Lazu, 200 m
V de lacul Agigea, între acestea şi valea
aflată la S de şoseaua Constanţa -
Mangalia
60 CT-I-s-B-02575 Situl arheologic de la Agigea sat AGIGEA; comuna Pe valea actuală a localităţii
AGIGEA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


61 CT-I-m-B-02575.01 Aşezare sat AGIGEA; comuna Pe valea actuală a localităţii Epoca medieval timpurie
AGIGEA
62 CT-I-m-B-02575.02 Aşezare sat AGIGEA; comuna Pe valea actuală a localităţii Epoca romană
AGIGEA
63 CT-I-m-B-02575.03 Aşezare sat AGIGEA; comuna Pe valea actuală a localităţii Latène
AGIGEA
64 CT-I-s-B-02576 Aşezare sat AGIGEA; comuna În N canalului, în zona staţiei de sec. IX - XI, Epoca
AGIGEA ascultare radio medieval timpurie
65 CT-I-s-A-02577 Aşezarea fortificată de la sat ALBEŞTI; comuna "La Cetate”, la 2 km SV de sat sec. IV - II a. Chr., Epoca
Albeşti, punct "La Cetate” ALBEŞTI elenistică, Cultura Albeşti I
66 CT-I-s-B-02578 Aşezarea fortificată de la sat ALBEŞTI; comuna "Căscaia”, în rezervaţia naturală sec. IV - II a. Chr., Epoca
Albeşti, punct "Căscaia” ALBEŞTI Hagieni, la 2.5 km SE de sat elenistică
67 CT-I-s-A-02579 Fortificaţia de la "Dealul sat ALBEŞTI; comuna "Dealul Albeşti”, la cca. 2 km V de sat sec. IV - I a. Chr., Epoca
Albeşti” ALBEŞTI elenistică, Cultura Albeşti
II
68 CT-I-s-B-02580 Situl arheologic de la Albeşti sat ALBEŞTI; comuna Pe platoul situat la 500 m S de sat sec. III a.Chr. - IV p.Chr.
ALBEŞTI
69 CT-I-m-B-02580.01 Aşezare sat ALBEŞTI; comuna Pe platoul situat la 500 m S de sat sec. II - IV p. Chr., Epoca
ALBEŞTI romană

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1086
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


70 CT-I-m-B-02580.02 Villa rustica sat ALBEŞTI; comuna Pe platoul situat la 500 m S de sat sec. III a. Chr. - IV p. Chr.,
ALBEŞTI Epoca greacă şi romană
71 CT-I-s-A-02581 Tumuli sat ALBEŞTI; comuna În perimetrul întregii comune sec. IV - II a. Chr., Latène
ALBEŞTI
72 CT-I-s-B-02582 Sanctuar preistoric sat ALBEŞTI; comuna La 600 m E de aşezarea Albeşti, pe o
ALBEŞTI suprafaţă de 800 mp

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


73 CT-I-s-B-02583 Aşezare sat ALBEŞTI; comuna La intrarea în sat dinspre Mangalia, la sec. IV a. Chr. - sec. II p.
ALBEŞTI NE de DJ 393 Chr., Epoca greacă şi
romană
74 CT-I-s-B-02584 Fortificaţie sat ALBEŞTI; comuna La S de cartierul tătăresc sec. IV - II a. Chr., Epoca
ALBEŞTI elenistică
75 CT-I-s-A-20171 Tumuli sat ALIMAN; comuna În perimetrul întregii comune sec. I - III p. Chr., Epoca
ALIMAN romană
76 CT-I-s-B-02588 Aşezare rurală sat BĂLTĂGEŞTI; La 2 km V se satul Băltăgești sec. II - III p. Chr., Epoca
comuna CRUCEA romană
77 CT-I-s-B-02589 Necropolă sat BĂLTĂGEŞTI; În vatra satului sec. IV - III a. Chr., Latène
comuna CRUCEA
78 CT-I-s-B-02590 Aşezare rurală oraş BĂNEASA Întregul intravilan al orașului Băneasa, sec. II - III p. Chr., Epoca
cu străzile aferente, principale și romană
secundare, perimetrul localității
Băneasa și cartierul Cărpiniș
79 CT-I-s-B-02591 Necropolă oraş BĂNEASA În vatra localităţii, lângă Cișmeaua sec. IV - III a. Chr., Latène
Mică, pe strada Sudului
80 CT-I-s-A-02592 Tumuli oraş BĂNEASA În perimetrul agricol al orașului sec. I - III p. Chr., Epoca
Băneasa, zona dealul ”Drahma” - ”La romană
Movilă”

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1087
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


81 CT-I-s-A-02593 Necropolă sat BUGEAC; comuna "Gheţărie”, la extremitatea de SV a sec. V - IV a. Chr., Latène,
OSTROV satului, pe malul lacului Cultura geto - dacică
82 CT-I-s-B-02594 Necropolă sat BUGEAC; comuna "Canara”, la 1.5 km SV de marginea sec. VI - V a. Chr., Latène
OSTROV satului, pe malul de N al lacului timpuriu, Cultura geto -
dacică
83 CT-I-s-B-02595 Necropolă sat BUGEAC; comuna În NE satului, între DN 3 şi braţul sec. IV a. Chr., Latène,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


OSTROV Ostrov, la km 118.8 Cultura geto - dacică
84 CT-I-s-A-02596 Tumuli sat BUGEAC; comuna De o parte și de alta a DN 3 Constanța- Epoca antică
OSTROV Ostrov, între Bugeac și Ostrov
85 CT-I-s-B-02597 Aşezare sat BUGEAC; comuna "Ceairul lui Marinciu”, pe malul lacului sec. I - III p. Chr., Epoca
OSTROV Bugeac, la 4 km SV de sat romană, Cultura dacică
86 CT-I-s-B-02598 Situl arheologic de la Canlia, sat CANLIA; comuna "Gura Canliei”, pe ambii versanţi ai
punct "Gura Canliei" LIPNIŢA promontoriilor dinspre Dunăre ai
Dealului Uscat şi Ghivizlicul Mare
87 CT-I-m-B-02598.01 Aşezare sat CANLIA; comuna "Gura Canliei”, pe ambii versanţi ai Epoca medieval timpurie
LIPNIŢA promontoriilor dinspre Dunăre ai
Dealului Uscat şi Ghivizlicul Mare
88 CT-I-m-B-02598.02 Aşezare sat CANLIA; comuna "Gura Canliei”, pe ambii versanţi ai sec. I - II p. Chr., Epoca
LIPNIŢA promontoriilor dinspre Dunăre ai romană
Dealului Uscat şi Ghivizlicul Mare
89 CT-I-m-B-02598.03 Necropolă de înhumaţie şi sat CANLIA; comuna "Gura Canliei”, pe ambii versanţi ai sec. I - II p. Chr., Epoca
incineraţie LIPNIŢA promontoriilor dinspre Dunăre ai romană
Dealului Uscat şi Ghivizlicul Mare
90 CT-I-m-B-02598.04 Aşezare sat CANLIA; comuna "Gura Canliei”, pe ambii versanţi ai Latène, Cultura geto -
LIPNIŢA promontoriilor dinspre Dunăre ai dacică
Dealului Uscat şi Ghivizlicul Mare

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1088
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


91 CT-I-m-B-02598.05 Aşezare sat CANLIA; comuna "Gura Canliei”, pe ambii versanţi ai Hallstatt
LIPNIŢA promontoriilor dinspre Dunăre ai
Dealului Uscat şi Ghivizlicul Mare
92 CT-I-s-B-02599 Situl arheologic de la Canlia, sat CANLIA; comuna "Dealul Dervent”
punct "Dealul Dervent" LIPNIŢA
93 CT-I-m-B-02599.01 Fortificaţie bizantină sat CANLIA; comuna "Dealul Dervent” sec. X - XI, Epoca medieval

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


LIPNIŢA timpurie
94 CT-I-m-B-02599.02 Aşezare sat CANLIA; comuna "Dealul Dervent” Epoca romană
LIPNIŢA
95 CT-I-m-B-02599.03 Aşezare sat CANLIA; comuna "Dealul Dervent” Epoca fierului
LIPNIŢA
96 CT-I-m-B-02599.04 Aşezare sat CANLIA; comuna "Dealul Dervent” Epoca bronzului
LIPNIŢA
97 CT-I-m-B-02599.05 Aşezare sat CANLIA; comuna "Dealul Dervent” Neolitic
LIPNIŢA
98 CT-I-s-A-02600 Situl arheologic "Cetatea sat CAPIDAVA; La marginea de SV a satului, pe malul
Capidava" comuna TOPALU Dunării, la S de DJ 223
99 CT-I-m-A-02600.01 Cetatea Capidava sat CAPIDAVA; La marginea de SV a satului, pe malul sec. VIII - XI, Epoca
comuna TOPALU Dunării, la S de DJ 223 medieval timpurie
100 CT-I-m-A-02600.02 Aşezare civilă sat CAPIDAVA; La marginea de SV a satului, pe malul sec. VIII - XI, Epoca
comuna TOPALU Dunării, la S de DJ 223 medieval timpurie
101 CT-I-m-A-02600.03 Cetatea Capidava sat CAPIDAVA; La marginea de SV a satului, pe malul sec. II - VII, Epoca romană
comuna TOPALU Dunării, la S de DJ 223
102 CT-I-m-A-02600.04 Aşezare civilă sat CAPIDAVA; La marginea de SV a satului, pe malul sec. II - VII, Epoca romană
comuna TOPALU Dunării, la S de DJ 223
103 CT-I-s-A-02601 Situl arheologic de la sat CAPIDAVA; "La Grajduri”, la 500 m NE de cetatea sec. IV - XI
Capidava, punct "La comuna TOPALU Capidava
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1089
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


Grajduri"

104 CT-I-m-A-02601.01 Necropolă plană sat CAPIDAVA; "La Grajduri”, la 500 m NE de cetatea sec. IV - XI, Epoca
comuna TOPALU Capidava medieval timpurie
105 CT-I-m-A-02601.02 Necropolă tumulară sat CAPIDAVA; "La Grajduri”, la 500 m NE de cetatea sec. IV - XI, Epoca
comuna TOPALU Capidava medieval timpurie

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


106 CT-I-s-B-02602 Villa rustica de la Capidava, sat CAPIDAVA; "Vlah - Canara”, la 1,5 km E de cetatea sec. II - III p. Chr., Epoca
punct "Vlah-Canara" comuna TOPALU Capidava romană
107 CT-I-s-A-02603 Necropolă sat CAPIDAVA; În partea de SE a cetăţii, peste zona sec. VIII, Epoca medieval
comuna TOPALU termelor romane timpurie
108 CT-I-s-B-02604 Situl arheologic de la sat CAPIDAVA; La V de cetate, în curbura traseului
Capidava comuna TOPALU Dunării, sub malul înalt
109 CT-I-m-B-02604.01 Aşezare sat CAPIDAVA; La V de cetate, în curbura traseului sec. V - II a. Chr., Latène,
comuna TOPALU Dunării, sub malul înalt Cultura geto - dacică
110 CT-I-m-B-02604.02 Aşezare sat CAPIDAVA; La V de cetate, în curbura traseului Hallstatt
comuna TOPALU Dunării, sub malul înalt
111 CT-I-s-B-02605 Amfiteatru natural cu sat CASIAN; comuna La 1,5 km SV de sat, pe malul de S al sec. II - III p. Chr., Epoca
inscripţii rupestre în limba GRĂDINA râului Casimcea romană
greacă
112 CT-I-s-B-02606 Aşezare sat CASIAN; comuna Pe malul stâng al Casimcei, la 600 m SE mil. IV a. Chr., Neolitic
GRĂDINA de podul de cale ferată de la Casian
113 CT-I-s-B-02607 Aşezare sat CASIAN; comuna Lângă terasa Casimcei, pe malul de N, sec. V - IV a. Chr., Hallstatt
GRĂDINA la 1 km V-SV de sat
114 CT-I-s-B-02608 Locuirea din "Peştera sat CASIAN; comuna "Peştera Casian”, la cca 2,3 km V-SV de sec. IX - XII, Epoca
Casian” GRĂDINA sat, pe malul de S al râului Casimcea medieval timpurie
115 CT-I-s-B-02609 Aşezare sat CASIAN; comuna Pe malul de N al Casimcei, la 2 km V de sec. III - I a. Chr., Epoca
GRĂDINA satul Casian și 2 km SE de satul Cheia elenistică
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1090
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


116 CT-I-s-B-02610 Aşezare sat CASICEA; comuna În N satului, la cca. 2 km de sat, pe un sec. IV - VI p. Chr., Epoca
AMZACEA deal romano-bizantină
117 CT-I-s-A-02614 Fortificaţie sat CASTELU; comuna În marginea de SE a satului sec. IV - VI p. Chr., Epoca
CASTELU romano-bizantină
118 CT-I-s-B-02615 Aşezare rurală sat CASTELU; comuna La 300 m E de sat sec. I - III p. Chr., Epoca
CASTELU romană

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


119 CT-I-s-A-02616 Tumuli sat CASTELU; comuna În perimetrul întregii comune Epoca antică
CASTELU
120 CT-I-s-B-02617 Aşezare sat CASTELU; comuna "Coada Malului”, în partea de SE a sec. IX - X, Epoca medieval
CASTELU comunei, pe terasa de N a Văii Carasu timpurie
121 CT-I-s-B-02618 Necropolă sat CASTELU; comuna În incinta fostului SMA sec. IX - X, Epoca medieval
CASTELU timpurie
122 CT-I-m-A-02559.01 Valul de piatră oraş CERNAVODĂ Din dreptul insulei Hinog şi a cetăţii sec. X, Epoca medieval
Axiopolis, de pe malul drept al Dunării, timpurie
la 3.25 km S de oraşul Cernavodă
123 CT-I-s-A-02619 Situl arheologic de la oraş CERNAVODĂ "Dealul Sofia”, începând de la 100 m V
Cernavodă, punct "Dealul de Primăria oraşului până la malul
Sofia” Dunării
124 CT-I-m-A-02619.01 Aşezare oraş CERNAVODĂ "Dealul Sofia”, începând de la 100 m V Perioada de tranziţie la
de Primăria oraşului până la malul epoca bronzului, Cultura
Dunării Cernavodă, fazele I, II, III
125 CT-I-m-A-02619.02 Aşezare oraş CERNAVODĂ "Dealul Sofia”, începând de la 100 m V Neolitic, Cultura
de Primăria oraşului până la malul Gumelniţa
Dunării
126 CT-I-s-A-02620 Situl arheologic de la oraş CERNAVODĂ La 3 km S de Cernavodă, în faţa insulei
Cernavodă, "Cetatea Hinog, pe malul drept al Dunării
Axiopolis"

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1091
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


127 CT-I-m-A-02620.01 Cetatea Axiopolis oraş CERNAVODĂ La 3 km S de Cernavodă, în faţa insulei sec. IV a. Chr. - sec. VII,
Hinog, pe malul drept al Dunării Latène, epoca romană şi
bizantină
128 CT-I-m-A-02620.02 Necropola cetăţii Axiopolis oraş CERNAVODĂ La 4.5 km de DJ 223 Cernavodă - sec. VI - VII, Epoca
Cochirleni şi la 70 m V de şosea romano-bizantină
129 CT-I-m-A-02620.03 Tumul oraş CERNAVODĂ La 4.5 km de DJ 223 Cernavodă - Epoca antică

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Cochirleni şi la 70 m V de şosea
130 CT-I-s-A-02621 Situl arheologic de la sat CETATEA; comuna Intravilan
Cetatea DOBROMIR
131 CT-I-m-A-02621.01 Cetatea Hisarlâc sat CETATEA; comuna Intravilan sec. XIII - XIV, Epoca
DOBROMIR medievală
132 CT-I-m-A-02621.02 Aşezare sat CETATEA; comuna În marginea de NV a localităţii, pe sec. II - VI p. Chr., Epoca
DOBROMIR dealul Hisarlâk, la poalele cetăţii romană şi romano-
bizantină
133 CT-I-s-A-02622 Situl arheologic de la Cheia sat CHEIA; comuna "La Izvor”, la confluenţa pârâului
GRĂDINA Ghelengic-mal E cu râul Casimcea-mal
S, la 1 km S de sat
134 CT-I-m-A-02622.01 Locuire rupestră sat CHEIA; comuna "La Izvor”, la confluenţa pârâului Neolitic
GRĂDINA Ghelengic-mal E cu râul Casimcea-mal
S, la 1 km S de sat
135 CT-I-m-A-02622.02 Locuire rupestră sat CHEIA; comuna "La Izvor”, la confluenţa pârâului Paleolitic
GRĂDINA Ghelengic -mal E cu râul Casimcea-mal
S, la 1 km S de sat
136 CT-I-s-B-02623 Aşezare sat CHIRNOGENI; "Dealul Chirnogeni”, la NE de sat, lângă sec. XIII - XI a. Chr., Epoca
comuna CHIRNOGENI staţia de pompare bronzului târziu, Cultura
Coslogeni

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1092
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


137 CT-I-s-B-02624 Aşezare rurală sat CIOBANU; comuna Intravilan şi la V de sat sec. I - III p. Chr., Epoca
CIOBANU romană timpurie
138 CT-I-s-A-02625 Ansamblu tumuli sat CIOCÂRLIA; În perimetrul comunei Epoca antică
comuna CIOCÂRLIA
139 CT-I-m-A-02557.05 Valul mic de pământ sat CIOCÂRLIA DE Coboară până la 3 km NE de satul sec. VI p. Chr., Epoca
SUS; comuna Ciocârlia de Sus romană

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


CIOCÂRLIA
140 CT-I-s-B-02626 Situl arheologic de la sat COBADIN; comuna În perimetrul satului
Cobadin COBADIN
141 CT-I-m-B-02626.01 Aşezare rurală sat COBADIN; comuna În perimetrul satului sec. IV a. Chr - VI p. Chr,
COBADIN Epoca romană
142 CT-I-m-B-02626.02 Tumuli sat COBADIN; comuna În perimetrul satului Epoca antică
COBADIN
143 CT-I-m-A-02557.01 Valul mic de pământ sat COCHIRLENI; La cca. 1 km NV de satul Cochirleni, pe sec. VI p. Chr., Epoca
comuna RASOVA coama ridicăturii de teren situată romană
imediat la N de "Cetatea Pătulului" şi la
7km S de gara CFR Cernavodă
144 CT-I-m-A-02558.01 Valul mare de pământ sat COCHIRLENI; Pornește spre V de la ”Cetatea sec. IX, Epoca medieval
comuna RASOVA Pătulului”, situată pe malul drept al timpurie
Dunării, și trece pe la N de satul
Cochirleni
145 CT-I-s-A-02627 "Cetatea Pătulului” sat COCHIRLENI; ” Cetatea Pătulului”, pe malul drept al sec. IV - VI p. Chr., Epoca
comuna RASOVA Dunării, la cca. 2 km NV de sat romano-bizantină
146 CT-I-s-B-02628 Situl arheologic de la sat COGEALAC; "Bent”, la 300 m E de sat
Cogealac, punct "Bent" comuna COGEALAC
147 CT-I-m-B-02628.01 Aşezare sat COGEALAC; "Bent”, la 300 m E de sat sec. I - III p. Chr., Epoca
comuna COGEALAC romană

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1093
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


148 CT-I-m-B-02628.02 Aşezare sat COGEALAC; "Bent”, la 300 m E de sat sec. V a. Chr. - sec. I p.
comuna COGEALAC Chr., Epoca elenistică
149 CT-I-s-B-02629 Aşezare rurală sat COGEALAC; "Via lui Ciurea” la 1 km V de sat sec. IV p. Chr., Epoca
comuna COGEALAC romană
150 CT-I-s-A-02630 Tumuli sat COGEALAC; În perimetrul întregii comune Epoca antică
comuna COGEALAC

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


151 CT-I-s-B-02631 Aşezare sat COGEALAC; Pe traseul între Gura Dobrogei şi sec. I - III p. Chr., Epoca
comuna COGEALAC Tariverde, de o parte şi de alta a DN 22 romană
152 CT-I-s-B-02632 Situl arheologic de la Corbu, sat CORBU; comuna "Capul Midia”, la 3.5 km SSE de satul
punct "Capul Midia" CORBU Corbu, zona de SV a peninsulei;
suprapusă de pichetul de grăniceri şi de
o cherhana
153 CT-I-m-B-02632.01 Aşezare sat CORBU; comuna "Capul Midia”, la 3.5 km SSE de satul sec. I - IV p. Chr., Epoca
CORBU Corbu, zona de SV a peninsulei; romană
suprapusă de pichetul de grăniceri şi de
o cherhana
154 CT-I-m-B-02632.02 Aşezare sat CORBU; comuna "Capul Midia”, la 3.5 km SSE de satul sec. V a. Chr. - sec. I p.
CORBU Corbu, zona de SV a peninsulei; Chr., Latène, Cultura greco
suprapusă de pichetul de grăniceri şi de - getică
o cherhana
155 CT-I-m-B-02632.03 Aşezare sat CORBU; comuna "Capul Midia”, la 3.5 km SSE de satul sec. VI - V a. Chr., Hallstatt
CORBU Corbu, zona de SV a peninsulei; târziu
suprapusă de pichetul de grăniceri şi de
o cherhana
156 CT-I-s-A-02633 Ansamblu tumuli sat CORBU; comuna În perimetrul întregii comune Epoca antică
CORBU
157 CT-I-s-B-02634 Necropolă de inhumaţie sat CORBU; comuna În marginea de V a cimitirului sec. VI - V a. Chr., Hallstatt
CORBU târziu, Cultura greco -

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1094
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


getică

158 CT-I-s-B-02635 Situl arheologic de la Corbu sat CORBU; comuna "Valea Vetrei”, între Corbu de Jos şi
de Jos, punct "Valea Vetrei" CORBU Corbu de Sus
159 CT-I-m-B-02635.01 Aşezare sat CORBU; comuna "Valea Vetrei”, între Corbu de Jos şi sec. I - VI p. Chr., Epoca
CORBU Corbu de Sus romană

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


160 CT-I-m-B-02635.02 Aşezare sat CORBU; comuna "Valea Vetrei”, între Corbu de Jos şi sec. IV a. Chr. - sec. I p.
CORBU Corbu de Sus Chr., Latène, Cultura greco
- getică
161 CT-I-s-B-02636 Aşezare rurală sat CORBU; comuna La 1 km NV de sat sec. III - IV p. Chr., Epoca
CORBU romană
162 CT-I-m-B-02637 Fortificaţie sat COROANA; "Oierie”, în marginea de NE a satului sec. IV p. Chr., Epoca
comuna ALBEŞTI romană
163 CT-I-s-B-20170 Fortificaţie sat COROANA; Cca. 500 m SV de sat sec. IV - I a. Chr., Epoca
comuna ALBEŞTI elenistică, Cultura Albeşti
164 CT-I-s-A-02641 Aşezare tip davă sat COSLUGEA; "Colţul Pietrei”, pe malul de SE al sec. III - I a. Chr., Latène,
comuna LIPNIŢA lacului Oltina Cultura geto - dacică
165 CT-I-s-B-02638 Situl arheologic de la sat COSTINEŞTI; La cca. 250 m N de Pescărie, în malul
Costineşti, punct comuna COSTINEŞTI mâncat de ape; la 200-300 m N -
"Parthenopolis" obiectivul 2
166 CT-I-m-B-02638.01 Aşezare sat COSTINEŞTI; La cca. 250 m N de Pescărie, în malul Epoca romană
comuna COSTINEŞTI mâncat de ape; la 200-300 m N -
obiectivul 2
167 CT-I-m-B-02638.02 Aşezare (Parthenopolis) sat COSTINEŞTI; La cca. 250 m N de Pescărie, în malul sec. IV a. Chr. - sec. VI p.
comuna COSTINEŞTI mâncat de ape; la 200-300 m N - Chr.
obiectivul 2

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1095
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


168 CT-I-m-B-02638.03 Tumuli sat COSTINEŞTI; La cca. 250 m N de Pescărie, în malul Epoca antică
comuna COSTINEŞTI mâncat de ape; la 200-300 m N -
obiectivul 2
169 CT-I-s-B-02639 Aşezare sat COSTINEŞTI; La 2 km NE de intersecţia şoselei sec. IV a. Chr., Epoca
comuna COSTINEŞTI naţionale Constanţa - Mangalia cu elenistică, Cultura Albeşti
drumul spre Costineşti, la 200 m de
punctul electric

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


170 CT-I-s-B-02640 Situl arheologic de la sat COSTINEŞTI; La N de tabără, pe micul promontoriu
Costineşti comuna COSTINEŞTI între mare şi lac
171 CT-I-m-B-02640.01 Aşezare sat COSTINEŞTI; La N de tabără, pe micul promontoriu Epoca romană
comuna COSTINEŞTI între mare şi lac
172 CT-I-m-B-02640.02 Aşezare sat COSTINEŞTI; La N de tabără, pe micul promontoriu Neolitic
comuna COSTINEŞTI între mare şi lac
173 CT-I-s-B-02642 Aşezarea rurală de la sat CREDINŢA; "Dealul Mocanilor”, la 300 m NE de sat, sec. III - IV p. Chr., Epoca
Credinţa comuna CHIRNOGENI pe panta de V a dealului Mocanilor romană
174 CT-I-s-B-02643 Aşezare rurală sat CRUCEA; comuna sec. I - III p. Chr., Epoca
CRUCEA romană
175 CT-I-s-A-02644 Tumuli sat CRUCEA; comuna În perimetrul întregii comune Epoca antică
CRUCEA
176 CT-I-s-B-02645 Situl arheologic de la sat CUMPĂNA;
Cumpăna comuna CUMPĂNA
177 CT-I-m-B-02645.01 Aşezare rurală sat CUMPĂNA; sec. I - IV p. Chr., Epoca
comuna CUMPĂNA romană
178 CT-I-m-B-02645.02 Tumuli sat CUMPĂNA; Epoca antică
comuna CUMPĂNA
179 CT-I-s-B-02646 Apeduct sat CUZA-VODĂ; În zona de SSV a satului sec. I - III p. Chr., Epoca
comuna CUZA-VODĂ romană

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1096
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


180 CT-I-s-B-02647 Situl arheologic de la Cuza- sat CUZA-VODĂ; În zona sediului fostului CAP
Vodă comuna CUZA-VODĂ
181 CT-I-m-B-02647.01 Aşezare sat CUZA-VODĂ; În zona sediului fostului CAP Epoca romană
comuna CUZA-VODĂ
182 CT-I-m-B-02647.02 Aşezare sat CUZA-VODĂ; În zona sediului fostului CAP Hallstatt
comuna CUZA-VODĂ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


183 CT-I-s-A-02648 Situl arheologic de la Deleni sat DELENI; comuna În perimetrul agricol al localităţii sec. I - III p. Chr., Epoca
DELENI romană
184 CT-I-m-A-02648.01 Cariera de piatră a cetăţii sat DELENI; comuna În perimetrul agricol al localităţii sec. I - III p. Chr., Epoca
Tropaeum Traiani DELENI romană
185 CT-I-m-A-02648.02 Ansamblu tumuli sat DELENI; comuna În perimetrul agricol al localităţii sec. I - III p. Chr., Epoca
DELENI romană
186 CT-I-m-A-02558.03 Valul mare de pământ sat DOROBANŢU; Taie cotul dealului Castelu şi coboară în sec. IX, Epoca medieval
comuna NICOLAE apropiere de gara CFR Dorobanţu timpurie
BĂLCESCU
187 CT-I-m-A-02559.04 Valul de piatră sat DOROBANŢU; Pe lângă gara CFR Dorobanţu sec. X, Epoca medieval
comuna NICOLAE timpurie
BĂLCESCU
188 CT-I-s-B-02649 Situl arheologic de la sat DOROBANŢU; În zona gării
Dorobanţu comuna NICOLAE
BĂLCESCU
189 CT-I-m-B-02649.01 Aşezare rurală sat DOROBANŢU; În zona gării sec. I - sec. III, Epoca
comuna NICOLAE romană
BĂLCESCU
190 CT-I-m-B-02649.02 Aşezare sat DOROBANŢU; În zona gării sec. I a. Chr., Latène,
comuna NICOLAE Cultura geto - dacică
BĂLCESCU

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1097
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


191 CT-I-s-A-02650 Situl arheologic de la sat DULGHERU; La V de sat şi în partea de NV a satului sec. II - III p. Chr., Epoca
Dulgheru comuna SARAIU romană
192 CT-I-m-A-02650.01 Aşezare rurală sat DULGHERU; La V de sat şi în partea de NV a satului sec. II - III p. Chr., Epoca
comuna SARAIU romană
193 CT-I-m-A-02650.02 Ansamblu tumuli sat DULGHERU; La V de sat şi în partea de NV a satului Epoca antică
comuna SARAIU

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


194 CT-I-s-B-02651 Complexul religios de la sat DUMBRĂVENI; "Canaraua Fetei”, la 1.5 km SE de sat, sec. X - XI, Epoca medieval
Dumbrăveni, punct comuna lângă Valea Ceairului, între satele timpurie
"Canaraua Fetei” DUMBRĂVENI Dumbrăveni şi Olteni
195 CT-I-s-B-02652 Situl arheologic de la sat DUNĂREA; Intravilan, zona centru - Est, pe malul
Dunărea comuna SEIMENI Dunării
196 CT-I-m-B-02652.01 Aşezare rurală sat DUNĂREA; Intravilan sec. I - IV p. Chr., Epoca
comuna SEIMENI romană
197 CT-I-m-B-02652.02 Necropolă sat DUNĂREA; Intravilan sec. IV - III a. Chr.
comuna SEIMENI
198 CT-I-s-A-02653 Situl arheologic de la sat DUNĂRENI; "Bratca", pe malul drept al Dunării,
Dunăreni, punct "Bratca” comuna ALIMAN lângă lacul Mârleanu
199 CT-I-m-A-02653.01 Aşezare sat DUNĂRENI; "Bratca", pe malul drept al Dunării, sec. VI - X, Epoca medieval
comuna ALIMAN lângă lacul Mârleanu timpurie
200 CT-I-m-A-02653.02 Cetate sat DUNĂRENI; "Bratca", pe malul drept al Dunării, sec. II - VI p. Chr., Epoca
comuna ALIMAN lângă lacul Mârleanu romană
201 CT-I-s-A-02654 Situl arheologic de la sat DUNĂRENI; "Dealul Muzait”, la 5 km NE de satul
Dunăreni, punct "Dealul comuna ALIMAN Dunăreni, și la N de satul Vlahii, pe
Muzait" malul Dunării
202 CT-I-m-A-02654.01 Cetatea medieval timpurie sat DUNĂRENI; "Dealul Muzait”, la 5 km NE de satul Epoca medieval timpurie
comuna ALIMAN Dunăreni, și la N de satul Vlahii, pe
malul Dunării

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1098
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


203 CT-I-m-A-02654.02 Cetatea Sacidava sat DUNĂRENI; "Dealul Muzait”, la 5 km NE de satul sec. II - VI p. Chr., Epoca
comuna ALIMAN Dunăreni, și la N de satul Vlahii, pe romană
malul Dunării
204 CT-I-m-A-02654.03 Cetate getică sat DUNĂRENI; "Dealul Muzait”, la 5 km NE de satul Latène, Cultura geto -
comuna ALIMAN Dunăreni, și la N de satul Vlahii, pe dacică
malul Dunării

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


205 CT-I-s-A-02655 Situl arheologic de la sat DUNĂRENI; "Gura Zăvalului” sec. IV - I a. Chr., Latène
Dunăreni, punct "Gura comuna ALIMAN
Zăvalului"
206 CT-I-m-A-02655.01 Aşezare sat DUNĂRENI; "Gura Zăvalului” sec. IV - I a. Chr., Latène,
comuna ALIMAN Cultura geto - dacică
207 CT-I-m-A-02655.02 Necropolă tumulară sat DUNĂRENI; "Gura Zăvalului” sec. IV - I a. Chr., Latène,
comuna ALIMAN Cultura geto - dacică
208 CT-I-s-B-02656 Situl arheologic de la Eforie localitatea EFORIE În sudul localităţii
Sud SUD; oraş EFORIE
209 CT-I-m-B-02656.01 Aşezare localitatea EFORIE În sudul localităţii sec. II - IV p. Chr., Epoca
SUD; oraş EFORIE romană
210 CT-I-m-B-02656.02 Aşezare localitatea EFORIE În sudul localităţii sec. IV - I a. Chr., Latène
SUD; oraş EFORIE
211 CT-I-s-B-02657 Necropolă sat FĂUREI; oraş La cca. 200 m N de cimitirul turcesc, sec. IV - III a. Chr., Latène,
BĂNEASA Dealul ”Macmara”, zona extravilan Cultura geto - dacică
212 CT-I-s-B-02658 Necropolă de incineraţie sat FÂNTÂNA MARE; Pe dealul din marginea de NV a satului sec. IV - II a. Chr., Latène,
comuna Cultura geto - dacică
INDEPENDENŢA
213 CT-I-s-A-02659 Ansamblu tumuli sat FÂNTÂNA MARE; În perimetrul întregii comune Epoca antică
comuna
INDEPENDENŢA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1099
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


214 CT-I-s-B-02660 Situl arheologic de la sat FÂNTÂNELE; În afara localităţii
Fântânele comuna FÂNTÂNELE
215 CT-I-m-B-02660.01 Aşezare rurală sat FÂNTÂNELE; În afara localităţii sec. I - III p. Chr., Epoca
comuna FÂNTÂNELE romană
216 CT-I-m-B-02660.02 Apeducte sat FÂNTÂNELE; În afara localităţii Epoca romană
comuna FÂNTÂNELE

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


217 CT-I-s-B-02661 Aşezare rurală sat FLORIILE; comuna Intravilan şi în partea de SV a satului sec. I - VI p. Chr., Epoca
ALIMAN romană
218 CT-I-s-B-02662 Aşezare sat GALIŢA; comuna "La gura Văii Cuiugiuc”, la cca 1 km la S sec. X, Epoca medievală
OSTROV de sat timpurie
219 CT-I-s-B-02663 Aşezare rurală sat GĂLBIORI; comuna Intravilan sec. I - VI p. Chr., Epoca
CRUCEA romană
220 CT-I-s-A-02664 Tumuli sat GĂLBIORI; comuna La V de sat Epoca antică
CRUCEA
221 CT-I-s-A-02665 Cetatea Cius sat GÂRLICIU; comuna "Hisarlâc”, la 5,5 km SSV de sat, pe un sec. IV p. Chr., Epoca
GÂRLICIU promontoriu pe malul de N al lacului romană
Hisarlâc
222 CT-I-s-A-02666 Ansamblu tumuli sat GÂRLICIU; comuna În perimetrul întregii comune Epoca antică
GÂRLICIU
223 CT-I-s-B-02667 Aşezarea de la Gârliţa sat GÂRLIŢA; comuna "La gura Văii Babei”, pe malul de S al sec. X - VII a. Chr., Hallstatt
OSTROV lacului Bugeac
224 CT-I-s-B-02668 Situl arheologic de la sat GENERAL "Movila de cenuşă”, la 3 km NE de sat
General Scărişoreanu SCĂRIŞOREANU;
comuna AMZACEA
225 CT-I-m-B-02668.01 Aşezare sat GENERAL "Movila de cenuşă”, la 3 km NE de sat sec. I - III p. Chr., Epoca
SCĂRIŞOREANU; romană
comuna AMZACEA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1100
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


226 CT-I-m-B-02668.02 Aşezare sat GENERAL "Movila de cenuşă”, la 3 km NE de sat sec. IV - I a. Chr.
SCĂRIŞOREANU;
comuna AMZACEA
227 CT-I-m-B-02668.03 Tumuli sat GENERAL "Movila de cenuşă”, la 3 km NE de sat Epoca antică
SCĂRIŞOREANU;
comuna AMZACEA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


228 CT-I-s-B-02669 Fortificaţia de la sat GHINDĂREŞTI; "La Cetate", la NV de sat sec. I - VI p. Chr., Epoca
Ghindăreşti, punct "La comuna GHINDĂREŞTI romană
Cetate"
229 CT-I-s-B-02670 Situl arheologic de la sat GHINDĂREŞTI; "Tunel”, la 2 km S de sat
Ghindăreşti comuna GHINDĂREŞTI
230 CT-I-m-B-02670.01 Aşezare sat GHINDĂREŞTI; "Tunel”, la 2 km S de sat sec. I - VI p. Chr., Epoca
comuna GHINDĂREŞTI romană
231 CT-I-m-B-02670.02 Aşezare sat GHINDĂREŞTI; "Tunel”, la 2 km S de sat Hallstatt
comuna GHINDĂREŞTI
232 CT-I-m-B-02670.03 Aşezare sat GHINDĂREŞTI; "Tunel”, la 2 km S de sat Epoca bronzului
comuna GHINDĂREŞTI
233 CT-I-m-B-02670.04 Aşezare sat GHINDĂREŞTI; "Tunel”, la 2 km S de sat mil. IV a. Chr., Neolitic
comuna GHINDĂREŞTI
234 CT-I-s-B-02671 Aşezare rurală sat GRĂDINA; comuna La 500 m SV de sat sec. III - IV p. Chr., Epoca
GRĂDINA romană
235 CT-I-s-A-02672 Situl arheologic de la sat GRĂDINA; comuna În perimetrul întregii localităţi
Grădina GRĂDINA
236 CT-I-m-A-02672.01 Ansamblu tumuli sat GRĂDINA; comuna În perimetrul întregii localităţi Epoca antică
GRĂDINA
237 CT-I-m-A-02672.02 Aşezare sat GRĂDINA; comuna În perimetrul întregii localităţi Neolitic
GRĂDINA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1101
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


238 CT-I-s-A-02673 Situl arheologic de la Gura sat GURA DOBROGEI; Pe valea pârâului Gura Dobrogei, la 1.5
Dobrogei comuna COGEALAC km SE de sat
239 CT-I-m-A-02673.01 Locuire rupestră sat GURA DOBROGEI; Pe valea pârâului Gura Dobrogei, la 1.5 Epoca fierului
comuna COGEALAC km SE de sat
240 CT-I-m-A-02673.02 Locuire rupestră sat GURA DOBROGEI; Pe valea pârâului Gura Dobrogei, la 1.5 Epoca bronzului
comuna COGEALAC km SE de sat

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


241 CT-I-m-A-02673.03 Locuire rupestră sat GURA DOBROGEI; Pe valea pârâului Gura Dobrogei, la 1.5 Neolitic
comuna COGEALAC km SE de sat
242 CT-I-m-A-02673.04 Locuire rupestră sat GURA DOBROGEI; Pe valea pârâului Gura Dobrogei, la 1.5 Mezolitic
comuna COGEALAC km SE de sat
243 CT-I-m-A-02673.05 Locuire rupestră sat GURA DOBROGEI; Pe valea pârâului Gura Dobrogei, la 1.5 Paleolitic
comuna COGEALAC km SE de sat
244 CT-I-s-B-02674 Situl arheologic de la Gura sat GURA DOBROGEI; La confluenţa pârâului Gura Dobrogei
Dobrogei comuna COGEALAC cu râul Casimcea
245 CT-I-m-B-02674.01 Aşezare sat GURA DOBROGEI; La confluenţa pârâului Gura Dobrogei sec. I - III p. Chr., Epoca
comuna COGEALAC cu râul Casimcea romană
246 CT-I-m-B-02674.02 Aşezare sat GURA DOBROGEI; La confluenţa pârâului Gura Dobrogei sec. III - I a. Chr., Epoca
comuna COGEALAC cu râul Casimcea elenistică, Cultura greco -
indigenă
247 CT-I-s-B-02675 Situl arheologic de la Haţeg sat HAŢEG; comuna În zona canalului de irigaţii, la NV de
ADAMCLISI sat, în apropierea şi pe malurile lacului
Baciului, în comunele Adamclisi şi
Rasova
248 CT-I-m-B-02675.01 Aşezare sat HAŢEG; comuna În zona canalului de irigaţii, la NV de Epoca medieval timpurie
ADAMCLISI sat, în apropierea şi pe malurile lacului
Baciului, în comunele Adamclisi şi
Rasova

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1102
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


249 CT-I-m-B-02675.02 Aşezare sat HAŢEG; comuna În zona canalului de irigaţii, la NV de sec. I - VI p. Chr., Epoca
ADAMCLISI sat, în apropierea şi pe malurile lacului romană
Baciului, în comunele Adamclisi şi
Rasova
250 CT-I-m-B-02675.03 Aşezare sat HAŢEG; comuna În zona canalului de irigaţii, la NV de sec. IV - II a. Chr., Latène,
ADAMCLISI sat, în apropierea şi pe malurile lacului Cultura geto - dacică
Baciului, în comunele Adamclisi şi

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Rasova
251 CT-I-s-A-02676 Situl arheologic "Cetatea oraş HÂRŞOVA Malul Dunării - str. Dobrogei până la
Carsium" de la Hârşova intersecţia cu str. Gh. Doja - spre V de-a
lungul str. Carsium până la intersecţia
cu str. Lunei - str. Lunei şi str. Venus
spre S, până la malul Dunării, la Crucea
monument
252 CT-I-m-A-02676.01 Cetatea medievală oraş HÂRŞOVA Malul Dunării - str. Dobrogei până la sec. X - XIX, Epoca
intersecţia cu str. Gh. Doja - spre V de-a medievală
lungul str. Carsium până la intersecţia
cu str. Lunei - str. Lunei şi str. Venus
spre S, până la malul Dunării, la Crucea
monument
253 CT-I-m-A-02676.02 Cetatea Carsium oraş HÂRŞOVA Malul Dunării - str. Dobrogei până la sec. I - VI p. Chr., Epoca
intersecţia cu str. Gh. Doja - spre V de-a romană
lungul str. Carsium până la intersecţia
cu str. Lunei - str. Lunei şi str. Venus
spre S, până la malul Dunării, la Crucea
monument
254 CT-I-s-A-02677 Tell oraş HÂRŞOVA La marginea de SV a oraşului; de la mil. V a. Chr., Neolitic
malul Dunării spre N pe str. Grădinilor,
str. Gh. Doja, apoi pe str. Danubiu până
la Dunăre
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1103
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


255 CT-I-s-A-02678 Situl arheologic de la oraş HÂRŞOVA
Hârşova
256 CT-I-m-A-02678.01 Necropolă otomană oraş HÂRŞOVA În partea de ENE a oraşului, între sec. XV - XIX
şoseaua de centură, Intreprinderea de
Sârmă şi Cabluri şi cimitirul turcesc
257 CT-I-m-A-02678.02 Necropolă oraş HÂRŞOVA În partea de ENE a oraşului, de la sec. IV - VI p. Chr., Epoca

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


şoseaua de centură şi rampa de gunoi romano-bizantină
până la str. Gropilor şi str. Cloşca
258 CT-I-m-A-02678.03 Necropolă plană oraş HÂRŞOVA În partea de ENE a oraşului, de la sec. II - III p. Chr., Epoca
şoseaua de centură şi rampa de gunoi romană
până la str. Gropilor şi str. Cloşca
259 CT-I-m-A-02678.04 Aşezare oraş HÂRŞOVA În partea de SE și E a oraşului, de la Epoca romană
malul Dunării, între Şantierul Naval şi
Romcereal, spre N dincolo de DN2A
Hârşova - Constanţa
260 CT-I-m-A-02678.05 Necropolă tumulară oraş HÂRŞOVA În partea de SE, E și NE a oraşului, de la Epoca romană
malul Dunării, între Şantierul Naval şi
Romcereal, spre N dincolo de DN2A
Hârşova - Constanţa şi DN22A Hârşova -
Tulcea
261 CT-I-s-B-02679 Fortificaţie de plan sat ION CORVIN; Între Cuzgun şi Aliman Epoca romană
poligonal comuna ION CORVIN
262 CT-I-s-B-02680 Val de pământ sat ION CORVIN; între Cuzgun şi Aliman
comuna ION CORVIN
263 CT-I-s-A-02681 Situl arheologic "Cetatea sat ISTRIA; comuna "La cetate”, la SE de sat, pe malul
Histria" ISTRIA lacului Sinoe
264 CT-I-m-A-02681.01 Cetatea Histria sat ISTRIA; comuna "La cetate”, la SE de sat, pe malul sec. VII a. Chr. - sec. VII p.
ISTRIA lacului Sinoe Chr., Epoca greco-romană

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1104
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


265 CT-I-m-A-02681.02 Aşezare civilă sat ISTRIA; comuna "La cetate”, la SE de sat, pe malul sec. VII a. Chr. - sec. VII p.
ISTRIA lacului Sinoe Chr., Epoca greco-romană
266 CT-I-m-A-02681.03 Necropolă tumulară şi plană sat ISTRIA; comuna "La cetate”, la SE de sat, pe malul sec. VII a. Chr. - sec. VII p.
ISTRIA lacului Sinoe Chr., Epoca greco-romană
267 CT-I-s-A-02682 Situl arheologic de la Istria, sat ISTRIA; comuna "Movilele Dese”, la 1.5 km NV de
punct "Movilele Dese" ISTRIA cetate, pe malul lacului Sinoe, pe

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


promontoriu
268 CT-I-m-A-02682.01 Necropolă tumulară sat ISTRIA; comuna "Movilele Dese”, la 1.5 km NV de sec. I - IV p. Chr., Epoca
ISTRIA cetate, pe malul lacului Sinoe, pe romană
promontoriu
269 CT-I-m-A-02682.02 Necropolă tumulară sat ISTRIA; comuna "Movilele Dese”, la 1.5 km NV de sec. VI a. Chr. - sec. I p.
ISTRIA cetate, pe malul lacului Sinoe, pe Chr., Epoca greacă
promontoriu
270 CT-I-s-B-02683 Situl arheologic de la Istria, sat ISTRIA; comuna "Bent”, în vatra satului Istria sec. VI - V a. Chr.
punct "Bent" ISTRIA
271 CT-I-m-B-02683.01 Aşezare sat ISTRIA; comuna "Bent”, în vatra satului Istria sec. VI - V a. Chr., Latène
ISTRIA
272 CT-I-m-B-02683.02 Necropolă sat ISTRIA; comuna "Bent”, în vatra satului Istria sec. VI - V a. Chr., Latène
ISTRIA
273 CT-I-s-B-02684 Aşezare rurală sat ISTRIA; comuna În dreptul podului de pe DJ226A către sec. IV - III a. Chr., Epoca
ISTRIA cetatea Histria, între lacurile Nuntași și elenistică
Histria
274 CT-I-s-B-02685 Aşezare rurală sat ISTRIA; comuna La 1,5 km SE de sat sec. II - III p. Chr., Epoca
ISTRIA romană
275 CT-I-s-B-02686 Situl arheologic de la Istria sat ISTRIA; comuna Pe malul lacului Sinoe, la N de valul
ISTRIA care delimitează necropola tumulară a
Histriei

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1105
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


276 CT-I-m-B-02686.01 Aşezare sat ISTRIA; comuna Pe malul lacului Sinoe, la N de valul sec. I - VI p. Chr., Epoca
ISTRIA care delimitează necropola tumulară a romană
Histriei
277 CT-I-m-B-02686.02 Aşezare sat ISTRIA; comuna Pe malul lacului Sinoe, la N de valul sec. III - I a. Chr.., Epoca
ISTRIA care delimitează necropola tumulară a elenistică
Histriei

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


278 CT-I-m-B-02686.03 Aşezare sat ISTRIA; comuna Pe malul lacului Sinoe, la N de valul Neolitic
ISTRIA care delimitează necropola tumulară a
Histriei
279 CT-I-s-B-02687 Aşezare sat ISTRIA; comuna "Drumul vacilor”, la 600 m S de sat Neolitic
ISTRIA
280 CT-I-s-B-02688 Situl arheologic de la sat IVRINEZU MIC; Pe platoul ce pătrunde în lacul
Ivrinezu Mic comuna PEŞTERA Crachişului, la 1.7 - 1.8 km NNV de sat
281 CT-I-m-B-02688.01 Aşezare sat IVRINEZU MIC; Pe platoul ce pătrunde în lacul
comuna PEŞTERA Crachişului, la 1.7 - 1.8 km NNV de sat
282 CT-I-m-B-02688.02 Fortificaţie sat IVRINEZU MIC; Pe platoul ce pătrunde în lacul sec. VI - V a. Chr., Hallstatt
comuna PEŞTERA Crachişului, la 1.7 - 1.8 km NNV de sat
283 CT-I-m-B-02688.03 Val de apărare sat IVRINEZU MIC; Pe platoul ce pătrunde în lacul Hallstatt
comuna PEŞTERA Crachişului, la 1.7 - 1.8 km NNV de sat
284 CT-I-s-B-02689 Aşezare sat IVRINEZU MIC; La 400-500 m V de fortificaţie
comuna PEŞTERA
285 CT-I-s-A-02690 Situl arheologic de la sat IVRINEZU MIC; În perimetrul întregii localităţi
Ivrinezu Mic comuna PEŞTERA
286 CT-I-m-A-02690.01 Aşezare sat IVRINEZU MIC; În perimetrul întregii localităţi sec. IX - XI, Epoca
comuna PEŞTERA medieval timpurie
287 CT-I-m-A-02690.02 Ansamblu tumuli sat IVRINEZU MIC; În perimetrul întregii localităţi Epoca antică
comuna PEŞTERA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1106
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


288 CT-I-m-A-02557.02 Valul mic de pământ sat IVRINEZUL MARE; Prin NE satului Ivrinezul Mare sec. VI p. Chr., Epoca
comuna PEŞTERA romană
289 CT-I-s-A-02691 Situl arheologic de la sat IZVOARELE; "Cale-Gherghi”, pe malul Dunării, la 3
Izvoarele comuna LIPNIŢA km în aval de sat
290 CT-I-m-A-02691.01 Fortificaţie medievală sat IZVOARELE; "Cale-Gherghi”, pe malul Dunării, la 3 Epoca medievală
comuna LIPNIŢA km în aval de sat

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


291 CT-I-m-A-02691.02 Aşezare sat IZVOARELE; "Cale-Gherghi”, pe malul Dunării, la 3 Epoca medievală
comuna LIPNIŢA km în aval de sat
292 CT-I-m-A-02691.03 Cetatea Sucidava sat IZVOARELE; "Cale-Gherghi”, pe malul Dunării, la 3 sec. II - VI p. Chr., Epoca
comuna LIPNIŢA km în aval de sat romană
293 CT-I-m-A-02691.04 Cetate sat IZVOARELE; "Cale-Gherghi”, pe malul Dunării, la 3 sec. III - I a. Chr., Latène,
comuna LIPNIŢA km în aval de sat Cultura geto - dacică
294 CT-I-s-B-02692 Aşezare rurală sat LAZU; comuna În vatra satului şi în apropierea sec. II - VI p. Chr., Epoca
AGIGEA cimitirului romană
295 CT-I-s-B-02693 Aşezare sat LAZU; comuna În marginea de NNV a satului, la cca. sec. IV - VI p. Chr., Epoca
AGIGEA 300 m de ultimele case şi la cca. 100 m romano-bizantină
SV de un pâlc de nuci, pe versantul de V
al văii
296 CT-I-s-A-02694 Ansamblu tumuli sat LIPNIŢA; comuna În perimetrul întregii comune Epoca antică
LIPNIŢA
297 CT-I-s-B-02695 Aşezare rurală sat LUMINIŢA; sec. II - IV p. Chr., Epoca
comuna CORBU romană
298 CT-I-s-A-02696 Situl arheologic "Oraşul municipiul MANGALIA Între Sanatoriul balnear, Casa de
antic Callatis" Cultură, str. Constanţei, Geamie şi
intrarea în portul comercial
299 CT-I-m-A-02696.01 Cetatea romană şi romano- municipiul MANGALIA Între Sanatoriul balnear, Casa de sec. I - VII p. Chr., Epoca
bizantină Cultură, str. Constanţei, Geamie şi romană şi romano-

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1107
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


intrarea în portul comercial bizantină

300 CT-I-m-A-02696.02 Morminte hypogee municipiul MANGALIA Pe DJ391 spre Albeşti, în zona sec. VI - VII, Epoca
paleocreştine cu inscripţii intersecţiei cu str. Vârtejan, în dreptul romano-bizantină
Fabricii de lapte, staţia de betoane şi de
biogaz

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


301 CT-I-m-A-02696.03 Bazilică municipiul MANGALIA La SE de stadion, lângă zidul de incintă sec. V - VI p. Chr., Epoca
(latura de N) romano-bizantină
302 CT-I-m-A-02696.04 Clădire municipiul MANGALIA În marginea de SE a stadionului sec. V - VI p. Chr., Epoca
romano-bizantină
303 CT-I-m-A-02696.05 Necropolă municipiul MANGALIA În marginea de V a oraşului, între calea sec. IV - VI p. Chr., Epoca
ferată, drumul spre Albeşti şi grajdurile romano-bizantină
CAP Mangalia
304 CT-I-m-A-02696.06 Zidul de apărare al cetăţii municipiul MANGALIA La S de oraş, lângă staţia de decantare sec. VI a. Chr. - V p. Chr.,
Callatis Epoca greco-romană
305 CT-I-m-A-02696.07 Necropola tumulară municipiul MANGALIA În perimetrul întregului teritoriu sec. III - I a. Chr., Epoca
administrativ Mangalia elenistică
306 CT-I-m-A-02696.08 Colonia greacă Callatis municipiul MANGALIA Între Sanatoriul balnear, Casa de sec. IV - I a. Chr., Epoca
Cultură, str. Constanţei, Geamie şi greacă
intrarea în portul comercial
307 CT-I-m-A-02696.09 Mormântul "cu papirus” municipiul MANGALIA În partea de V a stadionului, lângă sec. IV - I a. Chr., Latène
Muzeu
308 CT-I-m-A-02696.10 Necropolă municipiul MANGALIA Zona stadionului şi a Sanatoriului TBC sec. IV - II a. Chr., Epoca
elenistică
309 CT-I-m-A-02696.11 Mormântul cu boltă (scitic) municipiul MANGALIA Pe malul lacului Mangalia, la V de satul sec. IV - III a. Chr., Latène
2 Mai

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1108
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


310 CT-I-m-A-02696.12 Zid de incintă municipiul MANGALIA Pe latura de S a stadionului, pe sub hala sec. IV a. Chr., Epoca
centrală şi piaţa actuală romană
311 CT-I-m-A-02558.02 Valul mare de pământ municipiul MEDGIDIA Dispare la pct. Gura Ghermelelor, sec. IX, Epoca medieval
reapărând 13 km la E, la pct. Pietre, timpurie
apoi traversează mun. Medgidia în
lungul str. Poporului

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


312 CT-I-m-A-02559.03 Valul de piatră municipiul MEDGIDIA Traversează teritoriul actual al mun. sec. X, Epoca medievală
Medgidia în lungul str. Poporului timpurie
313 CT-I-s-B-02697 Aşezare municipiul MEDGIDIA Între str. Nicolae Bălcescu, Republicii, sec. IX - XI, Epoca
Poporului şi Decebal medieval timpurie
314 CT-I-s-B-02698 Necropolă de înhumaţie municipiul MEDGIDIA "Forja Veche”, în curtea Intreprinderii sec. II - I a. Chr., Latène
Mecanice de Utilaje Medgidia, str.
Independenței, zona de NV a
municipiului
315 CT-I-s-B-02699 Aşezare municipiul MEDGIDIA Str. Dumbrava Roşie, de o parte și de sec. IX - XI, Epoca
alta a acesteia medieval timpurie
316 CT-I-s-B-02700 Aşezare sat MIHAI VITEAZU; "Dealul Mormintelor”, la 1 km SSE de sec. IV - VI p. Chr., Epoca
comuna MIHAI biserica din sat romano-bizantină
VITEAZU
317 CT-I-s-A-02701 Ansamblu tumuli sat MIHAI VITEAZU; în perimetrul întregii comune Epoca antică
comuna MIHAI
VITEAZU
318 CT-I-m-A-02559.02 Valul de piatră sat MIRCEA VODĂ; Prin perimetrul agricol al satului Mircea sec. X, Epoca medieval
comuna MIRCEA Vodă, la 1 km S de gara CFR Mircea timpurie
VODĂ Vodă
319 CT-I-s-A-02560 Ansamblu tumuli sat MIRCEA VODĂ În perimetrul întregii comune Epoca antică

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1109
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


320 CT-I-s-B-02702 Situl arheologic de la sat MIRCEA VODĂ; În vecinătatea gării Mircea Vodă
Mircea Vodă comuna MIRCEA
VODĂ
321 CT-I-m-B-02702.01 Aşezare sat MIRCEA VODĂ; În vecinătatea gării Mircea Vodă sec. IX - XI, Epoca
comuna MIRCEA medieval timpurie
VODĂ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


322 CT-I-m-B-02702.02 Castru sat MIRCEA VODĂ; În vecinătatea gării Mircea Vodă sec. IV - VI p. Chr., Epoca
comuna MIRCEA romano-bizantină
VODĂ
323 CT-I-m-B-02702.03 Aşezare sat MIRCEA VODĂ; În vecinătatea gării Mircea Vodă sec. IV - VI p. Chr., Epoca
comuna MIRCEA romano-bizantină
VODĂ
324 CT-I-s-B-02703 Villa rustica sat MOŞNENI; La 10 km N de Mangalia şi la 1 km SV de sec. II - III p. Chr., Epoca
comuna 23 AUGUST fostul IAS Moşneni romană
325 CT-I-m-A-02559.06 Valul de piatră oraş MURFATLAR Pe direcția NV-SE, la N de oraşul sec. X, Epoca medieval
Murfatlar timpurie
326 CT-I-s-A-02585 Ansamblul rupestru de la oraş MURFATLAR Str. Muzeului 1, pe versantul de N al sec. X - XI, Epoca medieval
Murfatlar ”Dealului Tibișir”, pe malul de SV al timpurie
canalului Dunăre-Marea Neagră, la S de
DN3 Constanța-Ostrov
327 CT-I-m-A-02585.01 Biserici oraş MURFATLAR Str. Muzeului 1, pe versantul de N al sec. X - XI, Epoca medieval
”Dealului Tibișir”, pe malul de SV al timpurie
canalului Dunăre-Marea Neagră, la S de
DN3 Constanța-Ostrov
328 CT-I-m-A-02585.02 Morminte oraş MURFATLAR Str. Muzeului 1, pe versantul de N al sec. X - XI, Epoca medieval
”Dealului Tibișir”, pe malul de SV al timpurie
canalului Dunăre-Marea Neagră, la S de
DN3 Constanța-Ostrov

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1110
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


329 CT-I-m-A-02585.03 Chilii oraş MURFATLAR Str. Muzeului 1, pe versantul de N al sec. X - XI, Epoca medieval
”Dealului Tibișir”, pe malul de SV al timpurie
canalului Dunăre-Marea Neagră, la S de
DN3 Constanța-Ostrov
330 CT-I-m-A-02585.04 Galerii oraş MURFATLAR Str. Muzeului 1, pe versantul de N al sec. X - XI, Epoca medieval
”Dealului Tibișir”, pe malul de SV al timpurie
canalului Dunăre-Marea Neagră, la S de

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


DN3 Constanța-Ostrov
331 CT-I-m-B-02586 Turn de piatră oraş MURFATLAR La NE de oraş

332 CT-I-s-A-02587 Castrul de apărare a valului oraş MURFATLAR Epoca romană

333 CT-I-s-B-02704 Aşezare oraş NĂVODARI La S de oraş, aproape de DN86 spre sec. I - III p. Chr., Epoca
Mamaia romană
334 CT-I-s-B-02732 Aşezare oraş NĂVODARI Insula Ostrov din lacul Taşaul mil. IV a. Chr., Eneolitic,
Cultura Gumelniţa
335 CT-I-s-B-02705 Situl arheologic de la Negru oraş NEGRU VODĂ La marginea de N a localităţii
Vodă
336 CT-I-m-B-02705.01 Aşezare oraş NEGRU VODĂ La marginea de N a localităţii sec. X, Epoca medieval
timpurie
337 CT-I-m-B-02705.02 Ansamblu tumuli oraş NEGRU VODĂ La marginea de N a localităţii Epoca antică

338 CT-I-s-B-02706 Situl arheologic de la sat NEGURENI; oraş "Pădurea Negureni", la cca. 200 m S de
Negureni BĂNEASA DN3, Trupul Valea Cișmelelor
339 CT-I-m-B-02706.01 Aşezare sat NEGURENI; oraş "Pădurea Negureni", la cca. 200 m S de sec. XI, Epoca medieval
BĂNEASA DN3. Întregul intravilan al satului timpurie
Negureni, cu străzile aferente,
principale și secundare, perimetrul
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1111
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


localității Negureni

340 CT-I-m-B-02706.02 Aşezare sat NEGURENI; oraş "Pădurea Negureni", la cca. 200 m S de sec. VI p. Chr., Epoca
BĂNEASA DN3. Întregul intravilan al satului romano-bizantină
Negureni, cu străzile aferente,
principale și secundare, perimetrul
localității Negureni

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


341 CT-I-s-B-02707 Apeduct sat NEGURENI; oraş La 500 m V de aşezare, Trupul Valea sec. III p. Chr., Epoca
BĂNEASA Cișmelelor romană
342 CT-I-s-B-02708 Aşezare sat NICOLAE La N de sat, pe DJ Nicolae Bălcescu - sec. XIII - XII a. Chr., Epoca
BĂLCESCU; comuna Medgidia bronzului
NICOLAE BĂLCESCU
343 CT-I-s-B-02709 Aşezare sat NISIPARI; comuna La 4 km N de sat sec. I - III p. Chr., Epoca
CUZA VODĂ romană
344 CT-I-s-B-02710 Aşezare sat NISTOREŞTI; La 200 m N de sat sec. I - VI p. Chr., Epoca
comuna PANTELIMON romană
345 CT-I-s-B-02711 Aşezare sat NISTOREŞTI; La 1,5 km N de sat sec. III - IV p. Chr., Epoca
comuna PANTELIMON romană
346 CT-I-s-B-02712 Aşezare grecească sat NUNTAŞI; comuna La capătul de V al satului sec. VI - IV a. Chr., Latène
ISTRIA
347 CT-I-s-B-02713 Aşezare rurală sat NUNTAŞI; comuna La 300 m SV de sat sec. II - III p. Chr., Epoca
ISTRIA romană
348 CT-I-s-B-02714 Aşezare sat NUNTAŞI; comuna Nuntaşi Băi, la 300 m sec. IV - II a. Chr., Epoca
ISTRIA elenistică
349 CT-I-s-B-02715 Situl arheologic de la sat NUNTAŞI; comuna La 1 km N de Băile Nuntaşi, cca. 400 m sec. I - III p. Chr.
Nuntaşi, punct Nuntaşi Băi ISTRIA SV de intersecţia DJ226 Năvodari -
II Mihai Viteazu cu DJ226A spre Histria

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1112
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


350 CT-I-s-B-02716 Situl arheologic de la sat NUNTAŞI; comuna La capătul de E al satului sec. IV - VI p. Chr., Epoca
Nuntaşi, punct Nuntaşi Băi ISTRIA romano-bizantină
III
351 CT-I-s-B-02717 Situl arheologic "Cetatea sat OLTINA; comuna "Dealul Măciuca” sec. IV - VI p. Chr.
Altinum" -Oltina OLTINA
352 CT-I-m-B-02717.01 Cetatea Altinum sat OLTINA; comuna "Dealul Măciuca” sec. IV - VI p. Chr., Epoca

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


OLTINA romano-bizantină
353 CT-I-m-B-02717.02 Cuptoare de ars ceramică sat OLTINA; comuna "Dealul Măciuca” sec. IV - VI p. Chr., Epoca
OLTINA romano-bizantină
354 CT-I-s-A-02718 Ansamblu tumuli sat OLTINA; comuna În perimetrul întregii comune
OLTINA
355 CT-I-s-A-02719 Situl arheologic Durostorum sat OSTROV; comuna "Regie”, în apropierea punctului de
OSTROV trecere peste Dunăre, pe malul drept,
în dreptul punctului de trecere a
frontierei la Silistra, Bulgaria
356 CT-I-m-A-02719.01 Necropolă sat OSTROV; comuna "Regie”, în apropierea punctului de Epoca medieval timpurie
OSTROV trecere peste Dunăre, pe malul drept,
în dreptul punctului de trecere a
frontierei la Silistra, Bulgaria
357 CT-I-m-A-02719.02 Canabele castrului sat OSTROV; comuna "Regie”, în apropierea punctului de sec. II - IV p. Chr., Epoca
Durostorum OSTROV trecere peste Dunăre, pe malul drept, romană
în dreptul punctului de trecere a
frontierei la Silistra, Bulgaria
358 CT-I-m-A-02719.03 Necropolă sat OSTROV; comuna "Regie”, în apropierea punctului de sec. II - IV p. Chr., Epoca
OSTROV trecere peste Dunăre, pe malul drept, romană
în dreptul punctului de trecere a
frontierei la Silistra, Bulgaria

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1113
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


359 CT-I-s-A-02720 Cetatea bizantină din insula sat OSTROV; comuna Insula "Păcuiul lui Soare" sec. X - XV, Epoca
Păcuiul lui Soare OSTROV medieval timpurie
360 CT-I-s-B-02721 Necropolă sat OSTROV; comuna În dreptul silozurilor fostului SMA - str. sec. IV a. Chr., Hallstatt
OSTROV Almalăului 12-16
361 CT-I-s-A-02722 Ansamblu tumuli sat OSTROV; comuna În perimetrul întregii comune Epoca antică
OSTROV

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


362 CT-I-s-A-02723 Situl arheologic de la Ovidiu oraş OVIDIU Pe malul lacului Siutghiol, în partea de
SE a oraşului, la SV de insula Ovidiu
363 CT-I-m-A-02723.01 Castru oraş OVIDIU Pe malul lacului Siutghiol, în partea de sec. IV - VI p. Chr., Epoca
SE a oraşului, la SV de insula Ovidiu romană
364 CT-I-m-A-02723.02 Aşezare oraş OVIDIU Pe malul lacului Siutghiol, în partea de Epoca romană
SE a oraşului, la SV de insula Ovidiu
365 CT-I-s-B-02724 Situl arheologic de la Palazu localitatea PALAZU
Mare MARE; municipiul
CONSTANŢA
366 CT-I-m-B-02724.01 Aşezare rurală localitatea PALAZU intravilan sec. II - IV p. Chr., Epoca
MARE; municipiul romană
CONSTANŢA
367 CT-I-m-B-02724.02 Necropolă localitatea PALAZU Neolitic
MARE; municipiul
CONSTANŢA
368 CT-I-s-B-02725 Aşezare sat PALAZU MIC; "La pământul galben”, la 1 km NV de sec. I - III p. Chr., Epoca
comuna MIHAIL podul DN22 Constanţa-Tulcea peste romană timpurie
KOGĂLNICEANU Casimcea și 1 km de sat
369 CT-I-s-A-02726 Situl arheologic "Cetatea sat PANTELIMON; În vecinătatea de E a satului, la S de sec. II - IV p. Chr.
Ulmetum" de la Pantelimon comuna PANTELIMON DJ226B

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1114
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


370 CT-I-m-A-02726.01 Cetatea Ulmetum sat PANTELIMON; În vecinătatea de E a satului, la S de sec. II - IV p. Chr., Epoca
comuna PANTELIMON DJ226B romană
371 CT-I-m-A-02726.02 Castru de pământ sat PANTELIMON; În vecinătatea de E a satului, la S de sec. II - IV p. Chr., Epoca
comuna PANTELIMON DJ226B romană
372 CT-I-m-B-02727 Aşezare rurală sat PĂDURENI; Intravilan sec. I - IV p. Chr., Epoca
comuna DOBROMIR romană

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


373 CT-I-s-B-02728 Aşezare sat PECINEAGA; La cca 3 km E de sat sec. II - IV p. Chr., Epoca
comuna PECINEAGA romană
374 CT-I-s-A-02729 Tumuli sat PECINEAGA; La 2-4 km SV de sat Epoca antică
comuna PECINEAGA
375 CT-I-s-B-02730 Aşezare rurală sat PETROŞANI; Intravilan şi la E de sat sec. II - IV p. Chr., Epoca
comuna DELENI romană
376 CT-I-s-B-02731 Aşezare sat PIATRA; comuna "Răţărie”, pe o peninsulă pe malul de N sec. III a. Chr., Epoca
MIHAIL al lacului Tașaul, la cca. 2,5 km SE de elenistică
KOGĂLNICEANU sat, la S de DC85 spre Luminița, com.
Corbu
377 CT-I-s-B-02733 Situl arheologic de la sat PIETRENI; comuna La intrarea în sat dinspre Deleni (SV),
Pietreni DELENI Sola II C2
378 CT-I-m-B-02733.01 Villa rustica sat PIETRENI; comuna La intrarea în sat dinspre Deleni (SV), sec. III - IV p. Chr., Epoca
DELENI Sola II C2 romană
379 CT-I-m-B-02733.02 Mormânt de înhumaţie sat PIETRENI; comuna La intrarea în sat dinspre Deleni (SV), sec. III - IV p. Chr., Epoca
DELENI Sola II C2 romană
380 CT-I-s-A-02734 Tumuli sat PIETRENI; comuna În perimetrul întregii localități Epoca antică
DELENI
381 CT-I-s-B-02735 Situl arheologic de la sat PLOPENI; comuna La 6 km V de sat Credinţa, între acesta
Plopeni CHIRNOGENI şi satul Plopeni

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1115
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


382 CT-I-m-B-02735.01 Cimitir de incineraţie sat PLOPENI; comuna În vatra satului sec. X, Epoca medieval
CHIRNOGENI timpurie
383 CT-I-m-B-02735.02 Fortificaţie sat PLOPENI; comuna La 6 km V de sat Credinţa, între acesta sec. IV - VI p. Chr., Epoca
CHIRNOGENI şi satul Plopeni romano-bizantină
384 CT-I-m-A-02558.06 Fortificaţie din sistemul sat POARTA ALBĂ; Valul mare de pământ, cu fortificații - sec. VI p. Chr., Epoca
marelui val de pământ comuna POARTA apare în NV teritoriului administrativ, la medieval timpurie

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


ALBA E de cariera Lafarge Medgidia, apoi un
tronson pe direcția NV-SE, la N de satul
Poarta Albă și la S de Penitenciarul
Poarta Albă, la N de Canalul Poarta
Albă-Midia, Năvodari, la E de satul
Poarta Albă, la limita cu teritoriul
administrativ al orașului Murfatlar
385 CT-I-m-A-02559.05 Valul de piatră sat POARTA ALBĂ; Prin capătul de S al satului Poarta Albă sec. X, Epoca medieval
comuna POARTA timpurie
ALBĂ
386 CT-I-s-B-02736 Situl arheologic de la sat RASOVA; comuna "Malul Roşu”, la 1,5 km NE de sat, pe
Rasova RASOVA malul Dunării, la N de DJ223
387 CT-I-m-B-02736.01 Aşezare sat RASOVA; comuna "Malul Roşu”, la 1,5 km NE de sat, pe sec. VIII - X, Epoca
RASOVA malul Dunării, la N de DJ223 medieval timpurie
388 CT-I-m-B-02736.02 Aşezare sat RASOVA; comuna "Malul Roşu”, la 1,5 km NE de sat, pe Epoca romană
RASOVA malul Dunării, la N de DJ223
389 CT-I-m-B-02736.03 Aşezare sat RASOVA; comuna "Malul Roşu”, la 1,5 km NE de sat, pe sec. VI a. Chr., Hallstatt
RASOVA malul Dunării, la N de DJ223
390 CT-I-s-B-02737 Sistem de castre sat RASOVA; comuna La 2,5 km E de sat, deasupra văii sec. II - IV p. Chr., Epoca
RASOVA Caramancea romană
391 CT-I-m-B-02738 Fortificaţie sat RASOVA; comuna În vatra satului sec. X, Epoca medieval
RASOVA timpurie

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1116
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


392 CT-I-s-B-02739 Situl arheologic de la sat RASOVA; comuna "Pescărie”, la 3 km SV de sat, pe malul
Rasova, punct "Pescărie" RASOVA lacului Baciu
393 CT-I-m-B-02739.01 Aşezare fortificată sat RASOVA; comuna "Pescărie”, la 3 km SV de sat, pe malul sec. VIII - X, Epoca
RASOVA lacului Baciu medieval timpurie
394 CT-I-m-B-02739.02 Aşezare sat RASOVA; comuna "Pescărie”, la 3 km SV de sat, pe malul sec. II - III p. Chr., Epoca
RASOVA lacului Baciu romană

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


395 CT-I-s-A-02740 Tumuli sat RASOVA; comuna În perimetrul întregii comune Epoca antică
RASOVA
396 CT-I-s-B-02741 Grotă cu inscripţii latine sat RÂMNICU DE JOS; "Chirişlic” sec. I - III p. Chr., Epoca
comuna COGEALAC romană
397 CT-I-m-A-02557.03 Valul mic de pământ sat REMUS OPREANU; La aprox. 2 km S de satul Remus sec. VI p. Chr., Epoca
municipiul MEDGIDIA Opreanu, în zona DJ222 Medgidia- romană
Peștera
398 CT-I-m-B-02742 Stânci cu cruci gravate sat REMUS OPREANU; La intersecţia Văii Alibei-Ceair cu Valea sec. VIII - IX, Epoca
municipiul MEDGIDIA Carasu medieval timpurie
399 CT-I-s-A-02743 Situl arheologic de la Satu sat SATU NOU;
Nou comuna OLTINA
400 CT-I-m-B-02743.01 Aşezare fortificată sat SATU NOU; "La Cetate”, la 3 km N de sat, pe malul sec. X - XI, Epoca medieval
comuna OLTINA Dunării; "Capul Dealului" timpurie
401 CT-I-m-B-02743.02 Necropolă de incineraţie sat SATU NOU; "La armane” sec. IX - X, Epoca medieval
comuna OLTINA timpurie
402 CT-I-m-A-02743.03 Aşezarea fortificată "Dava" sat SATU NOU; "Valea lui Voicu”, la 3 km N de sat, pe sec. III - I a. Chr., Latène,
comuna OLTINA malul Dunării Cultura geto - dacică
403 CT-I-m-A-02743.04 Fortificaţie de tip ”dava” sat SATU NOU; "Vadul vacilor”, la 3 km NNV de sat şi la sec. II a. Chr., Latène,
comuna OLTINA 300 m în amonte de "Valea lui Voicu", Cultura geto - dacică
pe malul Dunării

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1117
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


404 CT-I-s-B-20168 Aşezare fortificată sat SATU NOU; "Capul dealului”, la 6 km ENE de sat şi sec. IV - XII, Epoca
comuna OLTINA la 4 km NV de Oltina medieval timpurie
405 CT-I-s-B-02744 Aşezare sat SĂCELE; comuna La 300 m E de sat sec. III - II a. Chr., Epoca
SĂCELE elenistică
406 CT-I-s-B-02745 Aşezare sat SĂCELE; comuna La 300 m SE de sat sec. I - III p. Chr., Epoca
SĂCELE romană timpurie

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


407 CT-I-s-B-02746 Fortificaţie sat SEIMENI; comuna În partea de N a fermei piscicole sec. IV - VI p. Chr., Epoca
SEIMENI Domneasca, spre malul Dunării, la cca. romano-bizantină
300 m
408 CT-I-s-B-02747 Aşezare sat SEIMENI; comuna Între bazinele piscicole "Domneasca sec. IX - X, Epoca medieval
SEIMENI Mare" şi "Domneasca Mică", la N de timpurie
acestea, la cca. 1,3 km SE de sat
409 CT-I-s-B-02748 Aşezare fortificată sat SEIMENII MICI; La cca. 1 km S de sat, pe terasa de N a sec. IX - XI, Epoca
comuna SEIMENI fostului lac Ramadan (fosta parte de V a medieval timpurie
lacului Țibrinu)
410 CT-I-s-A-02749 Tumuli sat SEIMENII MICI; În perimetrul întregii localităţi Epoca antică
comuna SEIMENI
411 CT-I-s-B-02750 Aşezare sat SIBIOARA; comuna Pe o peninsulă pe malul de V al lacului sec. I - IV p. Chr., Epoca
LUMINA Taşaul, în apropierea fermei de romană
animale, la cca 1,5 km NNE de sat
412 CT-I-s-A-02751 Tumuli sat SIBIOARA; comuna În perimetrul satului Epoca antică
LUMINA
413 CT-I-s-B-02752 Situl arheologic de la Sinoe sat SINOE; comuna "Peninsula Sinoe”, la 4,3-5 km E de sat,
MIHAI VITEAZU pe Dealul Cale
414 CT-I-m-B-02752.01 Aşezare sat SINOE; comuna "Peninsula Sinoe”, la 4,3-5 km E de sat, sec. III - IV p. Chr., Epoca
MIHAI VITEAZU pe Dealul Cale romană

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1118
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


415 CT-I-m-B-02752.02 Aşezare fortificată sat SINOE; comuna "Peninsula Sinoe”, la 4,3-5 km E de sat, sec. VI - V a. Chr., Latène,
MIHAI VITEAZU pe Dealul Cale Cultura greacă
416 CT-I-m-B-02752.03 Val sat SINOE; comuna "Peninsula Sinoe”, la 4,3-5 km E de sat, sec. VI - V a. Chr., Latène,
MIHAI VITEAZU pe Dealul Cale Cultura greacă
417 CT-I-s-B-02753 Aşezare sat STEJARU; comuna "La piatra” sec. V - VI p. Chr., Epoca
SARAIU romano-bizantină

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


418 CT-I-s-B-02754 Situl arheologic de la sat STEJARU; comuna Pe versantul sudic al văii Dulgheru
Stejaru SARAIU
419 CT-I-m-B-02754.01 Aşezare sat STEJARU; comuna Pe versantul sudic al văii Dulgheru sec. XIV - XI a. Chr., Epoca
SARAIU bronzului târziu, Cultura
Noua
420 CT-I-m-B-02754.02 Aşezare sat STEJARU; comuna Pe versantul sudic al văii Dulgheru sec. XV - XII a. Chr., Epoca
SARAIU bronzului târziu, Cultura
Coslogeni
421 CT-I-s-B-02755 Aşezare sat STRAJA; comuna La 1 km V de sat sec. II - III p. Chr., Epoca
CUMPĂNA romană
422 CT-I-s-B-20169 Castru adiacent valului de sat STRAJA; comuna sec. IX - X, Epoca medieval
piatră CUMPĂNA timpurie
423 CT-I-s-B-02756 Aşezare fortificată sat STUPINA; comuna "La derea”, în marginea de E a satului sec. IX - XII, Epoca
CRUCEA medieval timpurie
424 CT-I-s-B-02757 Aşezare sat TARIVERDE; La marginea de S a localităţii, pe malul sec. VI a. Chr. - sec. I p.
comuna COGEALAC pârâului Yuman-Dere Chr., Latène, Cultura greco
- getică
425 CT-I-s-B-02758 Situl arheologic de la sat TÂRGUŞOR; De-a lungul căii ferate Târguşor-
Târguşor comuna TÂRGUŞOR Cogealac, la ENE de Halta CFR Târguşor
și pe DC81, VSV de sat Gura Dobrogei

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1119
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


426 CT-I-m-B-02758.01 Aşezarea urbană Ester sat TÂRGUŞOR; De-a lungul căii ferate Târguşor- sec. XVI - XVIII, Epoca
comuna TÂRGUŞOR Cogealac, la ENE de Halta CFR Târguşor medievală
și pe DC81, VSV de sat Gura Dobrogei
427 CT-I-m-B-02758.02 Necropolă sat TÂRGUŞOR; De-a lungul căii ferate Târguşor- sec. XVII - XVIII, Epoca
comuna TÂRGUŞOR Cogealac, la ENE de Halta CFR Târguşor medievală
și pe DC81, VSV de sat Gura Dobrogei

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


428 CT-I-s-B-02759 Aşezare sat TÂRGUŞOR; "Urs”, la 4 km SE de sat și cca 700 m NV mil. V a. Chr., Neolitic,
comuna TÂRGUŞOR de Ferma de animale Cultura Hamangia
429 CT-I-s-B-02760 Aşezare oraş TECHIRGHIOL "Dealul Minerva”, în marginea de NE a mil. V a. Chr., Neolitic,
oraşului, pe malul lacului Techirghiol Cultura Hamangia
430 CT-I-s-B-02761 Situl arheologic de la oraş TECHIRGHIOL La 1,5 km de fosta carieră Techirghiol
Techirghiol
431 CT-I-m-B-02761.01 Aşezare oraş TECHIRGHIOL La 1,5 km de fosta carieră Techirghiol sec. I - VI p. Chr., Epoca
romană
432 CT-I-m-B-02761.02 Aşezare oraş TECHIRGHIOL La 1,5 km de fosta carieră Techirghiol mil. IV a. Chr., Epipaleolitic

433 CT-I-s-B-02762 Situl arheologic de la oraş TECHIRGHIOL În jurul golfului Urluchioi


Techirghiol, punct
"Urluchioi"
434 CT-I-m-B-02762.01 Aşezare oraş TECHIRGHIOL În jurul golfului Urluchioi sec. I - VI p. Chr., Epoca
romană
435 CT-I-m-B-02762.02 Aşezare oraş TECHIRGHIOL În jurul golfului Urluchioi mil. IV a. Chr., Neolitic,
Cultura Hamangia
436 CT-I-s-B-02763 Cetate de pământ sat TICHILEŞTI; În marginea de S a satului sec. VI - V a. Chr., Hallstatt
comuna HORIA
437 CT-I-s-B-02764 Cetate sat TOPALU; comuna "Stânca”, la cca 5 km N de sat sec. II - IV p. Chr., Epoca
TOPALU romană

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1120
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


438 CT-I-s-B-02765 Aşezare sat TRAIAN; comuna La 2,5 km E-SE de sat sec. III - I a. Chr., Epoca
SĂCELE elenistică
439 CT-I-s-B-02766 Aşezare sat TRAIAN; comuna La 2,5 km E-SE de sat sec. I - IV p. Chr., Epoca
SĂCELE romană
440 CT-I-s-B-02767 Aşezare sat TRAIAN; comuna "Valea lui Costea” sec. X - XI, Epoca
SĂCELE migraţiilor

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


441 CT-I-s-A-02768 Tumuli sat TRAIAN; comuna În perimetrul satului Epoca antică
SĂCELE
442 CT-I-s-B-02769 Situl arheologic "Stratonis" - sat TUZLA Capul Tuzla, la 50-150 m S de farul
Tuzla Tuzla, pe malul mării, la cca. 2 km E de
sat
443 CT-I-m-B-02769.01 Aşezarea Stratonis sat TUZLA Capul Tuzla, la 50-150 m S de farul sec. V - VI p. Chr., Epoca
Tuzla, pe malul mării, la cca. 2 km E de romano-bizantină
sat
444 CT-I-m-B-02769.02 Aşezare sat TUZLA Capul Tuzla, la 50-150 m S de farul sec. III a. Chr., Latène
Tuzla, pe malul mării, la cca. 2 km E de
sat
445 CT-I-s-B-02770 Aşezare sat TUZLA La 2,5 km V de satul Tuzla şi la cca. 1 sec. III - IV p. Chr., Epoca
km S de Lacul Techirghiol romană
446 CT-I-s-B-02771 Aşezare sat TUZLA Între golfurile "Tuzla Mică" şi "Tuzla sec. II - III p. Chr., Epoca
Mare", pe malul de S al lacului romană
Techirghiol, la V de peninsula cu turnul
TV
447 CT-I-s-B-02772 Situl arheologic de la Tuzla sat TUZLA Pe peninsula aflată la V de golful Tuzla
Mare, pe malul de SV al lacului
Techirghiol, la cca 4 km V de satul Tuzla

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1121
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


448 CT-I-m-B-02772.01 Aşezare sat TUZLA Pe peninsula aflată la V de golful Tuzla Epoca romană
Mare, pe malul de SV al lacului
Techirghiol, la cca 4 km V de satul Tuzla
449 CT-I-m-B-02772.02 Val sat TUZLA Pe peninsula aflată la V de golful Tuzla Epoca romană
Mare, pe malul de SV al lacului
Techirghiol, la cca 4 km V de satul Tuzla

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


450 CT-I-m-B-02772.03 Şanţ de apărare sat TUZLA Pe peninsula aflată la V de golful Tuzla Epoca romană
Mare, pe malul de SV al lacului
Techirghiol, la cca 4 km V de satul Tuzla
451 CT-I-m-B-02772.04 Aşezare sat TUZLA Pe peninsula aflată la V de golful Tuzla Preistorie
Mare, pe malul de SV al lacului
Techirghiol, la cca 4 km V de satul Tuzla
452 CT-I-s-B-02773 Situl arheologic de la Vadu, sat VADU; comuna "Ghiaur - Chioi”, la 2 km N de
punct "Ghiaur - Chioi” CORBU Intreprinderea de Metale Rare, pe
promontoriu, la coada de S a lacului
Sinoe
453 CT-I-m-B-02773.01 Aşezare sat VADU; comuna "Ghiaur - Chioi”, la 2 km N de sec. XVI - XVIII, Epoca
CORBU Intreprinderea de Metale Rare, pe medievală
promontoriu, la coada de S a lacului
Sinoe
454 CT-I-m-B-02773.02 Necropolă sat VADU; comuna "Ghiaur - Chioi”, la 2 km N de sec. XVI - XVIII, Epoca
CORBU Intreprinderea de Metale Rare, pe medievală
promontoriu, la coada de S a lacului
Sinoe
455 CT-I-m-B-02773.03 Aşezare sat VADU; comuna "Ghiaur - Chioi”, la 2 km N de sec. VI - IV a. Chr., Cultura
CORBU Intreprinderea de Metale Rare, pe greco - getică
promontoriu, la coada de S a lacului
Sinoe

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1122
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


456 CT-I-m-B-02773.04 Val de apărare sat VADU; comuna "Ghiaur - Chioi”, la 2 km N de sec. VI - IV a. Chr.
CORBU Intreprinderea de Metale Rare, pe
promontoriu, la coada de S a lacului
Sinoe
457 CT-I-s-B-02774 Cetatea Karaharman sat VADU; comuna În curtea Intreprinderii de Metale Rare sec. XVII - XIX
CORBU

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


458 CT-I-s-B-02775 Aşezare rurală sat VADU; comuna "Pepiniera”, la 2 km NV de sat sec. II - III p. Chr., Epoca
CORBU romană
459 CT-I-s-B-02776 Vicus Celeris sat VADU; comuna La 1,5 km S de sat sec. II - IV p. Chr., Epoca
CORBU romană
460 CT-I-s-B-02777 Aşezare sat VADU; comuna Pe malul insulei Chituc, la 5 km NE de sec. II - IV p. Chr., Epoca
CORBU sat romană
461 CT-I-s-B-02778 Situl arheologic de la Vadu, sat VADU; comuna "Bardalia”, la 2 km S de sat, la E de
punct "Bardalia" CORBU pichetul de grăniceri Vadu
462 CT-I-m-B-02778.01 Aşezare sat VADU; comuna "Bardalia”, la 2 km S de sat, la E de sec. IV - VI p. Chr., Epoca
CORBU pichetul de grăniceri Vadu romano-bizantină
463 CT-I-m-B-02778.02 Aşezare sat VADU; comuna "Bardalia”, la 2 km S de sat, la E de sec. II - IV p. Chr., Epoca
CORBU pichetul de grăniceri Vadu romană
464 CT-I-m-A-02557.04 Valul mic de pământ localitatea VALEA Prin marginea de SV și S a satului Valea sec. VI p. Chr., Epoca
DACILOR; municipiul Dacilor romană
MEDGIDIA
465 CT-I-m-A-02557.06 Valul mic de pământ sat VALU LUI TRAIAN; La 2,5 km S de satul Valu lui Traian, pe sec. VI p. Chr., Epoca
comuna VALU LUI direcție VSV-ENE, începând din zona romană
TRAIAN podului pe A3 peste Canal Dunăre
Marea Neagră
466 CT-I-m-A-02557.07 Valul mic de pământ sat VALU LUI TRAIAN; Trece pe la aprox. 2.5 km S de gara CFR sec. VI p. Chr., Epoca
comuna VALU LUI Valu lui Traian romană

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1123
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


TRAIAN

467 CT-I-m-A-02558.04 Valul mare de pământ sat VALU LUI TRAIAN; La 2 km N de satul Valu lui Traian, pe sec. IX, Epoca medieval
comuna VALU LUI direcția VNV-ESE timpurie
TRAIAN
468 CT-I-m-A-02559.07 Valul de piatră sat VALU LUI TRAIAN; Intră în sat în zona de NV, străbătând sec. X, Epoca medieval

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


comuna VALU LUI satul pe direcția VNV-ESE timpurie
TRAIAN
469 CT-I-m-A-02559.08 Valul de piatră sat VALU LUI TRAIAN; Iese din sat la limita de SSE apoi sec. X, Epoca medieval
comuna VALU LUI continuă pe direcția VSV-ENE prin timpurie
TRAIAN teritoriul administrativ, trecând la cca 2
km S de Gara CF Valu lui Traian
470 CT-I-s-B-02779 Situl arheologic de la Vama sat VAMA VECHE; La N de sat
Veche comuna LIMANU
471 CT-I-m-B-02779.01 Aşezare sat VAMA VECHE; La N de sat sec. I - III p. Chr., Epoca
comuna LIMANU romană
472 CT-I-m-B-02779.02 Aşezare sat VAMA VECHE; La N de sat sec. III - I a. Chr., Latène,
comuna LIMANU Cultura greacă
473 CT-I-s-A-02780 Situl arheologic de la Vârtop sat VÂRTOP; comuna La 700 - 800 m NE de sat și la 300 m NE sec. I - III p. Chr.
ALBEŞTI de fostele magazii ale CAP
474 CT-I-m-A-02780.01 Necropolă tumulară sat VÂRTOP; comuna La 700 - 800 m NE de sat și la 300 m NE sec. I - III p. Chr., Epoca
ALBEŞTI de fostele magazii ale CAP romană
475 CT-I-m-A-02780.02 Mormânt hypogeu sat VÂRTOP; comuna La 700 - 800 m NE de sat și la 300 m NE sec. I - III p. Chr., Epoca
ALBEŞTI de fostele magazii ale CAP romană
476 CT-I-s-B-02781 Aşezare sat ZORILE; comuna "Groapa cu albeala”, la 2 km S de sat sec. IV - III a. Chr., Latène
ADAMCLISI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1124
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


477 CT-II-m-A-02782 Farul vechi Carol I municipiul Portul Constanţa, dana 0, in larg 1909
CONSTANŢA
478 CT-II-m-B-02783 Fosta Gară maritimă, sediul municipiul Portul Constanţa, dana 11-12 1930 - 1935
Companiei Naţionale CONSTANŢA
Administraţia Porturilor
Maritime Constanţa

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


479 CT-II-m-B-02784 Bursa veche, azi clădire municipiul Portul Constanţa, dana 17 1905 - 1910
birouri CONSTANŢA
480 CT-II-m-B-02785 Uzina Electrică şi sediu municipiul Portul Constanţa, dana 17 1900 - 1905
Sucursala Energetică Port CONSTANŢA
481 CT-II-a-A-02786 Silozurile Anghel Saligny (3) municipiul Portul Constanţa,danele 17- 18 1904 - 1909, 1912 - 1915
CONSTANŢA
482 CT-II-m-B-02787 Cişmea municipiul Bd. Tomis colţ cu Bd. Aurel Vlaicu, în 1864
CONSTANŢA incinta R.A.J.A. - Complex "Cişmea"
483 CT-II-s-B-02811 Situl urban "Zona municipiul Bd. Ferdinand (Faleza-Atelierelor), Cuza
comercială centrală" CONSTANŢA Vodă, Ştefan cel Mare, Atelierelor,
Duca I. Gh., Jupiter, Mercur, Lazăr Ghe.,
Mihăileanu Şt., Romulus P., Enescu G.,
Voronca I.,, Mihai Viteazu, Miron
Costin, Lahovary I., Siretului, G-ral
Manu, Răscoala 1907, Bd. Tomis,
Kogălniceanu M., Mircea cel Bătrân
484 CT-II-s-B-02820 Sit urban municipiul Bd. Mamaia (front NV - Duca I. Gh. -
CONSTANŢA Răscoala 1907), str. Duca I. Ghe.,
Mihăileanu Şt., Remus, Romulus, Mihai
Viteazu, Lahovary I.,
G-ral Manu, Bolintineanu D., Sabinelor,
Vladimirescu T.,Ţepeş Vodă,
Călugăreni, Călăraşi, Castanilor,,

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1125
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


Luminişului, Panait Moşoiu,
Dobrogeanu Gherea, Mr. Murea Gh.,
Topraisar, Iorga N., G-ral Grigorescu E.,
Flămânda, Vulcan Petru
485 CT-II-s-B-02821 Sit urban municipiul Bd. Mamaia (front NV - între str.
CONSTANŢA Bucovinei şi str. Raţiu I.), str. Mircea cel
Bătrân (între str. Munteniei şi str. Iorga

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


N.) Calomfirescu, Andreescu, Vlaicu
Vodă, dr. Sadoveanu, Adam Ion,
Moldovei, Bucovinei, Maramureş,
Romană,, Chiliei, Munteniei, Vasile
Lupu, Alexandru cel Bun, Dumbrava
Roşie, Bogdan Vodă, Iorga N., Bălcescu
N., Vulcan Petru, Crişanei
486 CT-II-s-B-02832 Situl urban "Zona municipiul Faleza Cazino, Poarta 1, Faleza Port
peninsulară Constanţa" CONSTANŢA Tomis, Faleza plaja Modern, bd.
Ferdinand până la str. Atelierelor, str.
Traian, bd. Termele Romane (fost
Marinarilor)
487 CT-II-a-B-02832.02 Situl urban "Zona municipiul Str. Ovidiu, Titulescu, Arhiepiscopiei,
peninsulară Constanţa" CONSTANŢA Mr. Şonţu, Revoluţiei 1989
488 CT-II-a-B-02832.03 Situl urban "Zona municipiul Bd. Tomis (Piata Ovidiu-Ferdinand),
peninsulară Constanţa" CONSTANŢA Mircea cel Bătrân (Piaţa Ovidiu-
Ferdinand), Marc Aureliu, Orientului,
Petru Rareş, Cantemir, Rosetti C.A.,
Sulmona, Doinei,, Callatis, Ţurcanu V.
Poştei, Vântului, Zambaccian K.,
Karatzali A., Alecsandri V., Negru Vodă,
Dragoş Vodă, Plevnei, Varga Ecaterina,
Kogălniceanu M.(până la Bd.Ferdinand)

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1126
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


489 CT-II-a-B-02832.04 Situl urban "Zona municipiul Str. Traian (Piaţa Ovidiu-Atelierelor),
peninsulară Constanţa" CONSTANŢA Basarab, 9 Mai, Dianei, Crângului, Aleea
Canarache
490 CT-II-s-B-02842 Sit urban municipiul Str. Ştefan cel Mare, Saligny A., Griviţa,
CONSTANŢA Brătescu C., Sarmizegetusa, Dacia,
Decebal, Bolintineanu D., Sabinelor,
Abdulachim K., Vladimirescu T., Avram

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Iancu, Atelierelor, Olteniei, Duca I. Gh.,
Jupiter, Mercur, Lazăr Gh., Mihăileanu
Şt., Romulus P., Enescu G., Voronca I.,
Mihai Viteazul, Miron Costin, Lahovary
I., Siretului, G-ral Manu, Răscoala 1907,
Bd. Tomis, Kogălniceanu M., Mircea cel
Bătrân, Smârdan, Bănescu I., Puşkin,
Pârvan V., Eminescu M., Eroilor, Bd.
Mamaia (nr. 2-52)
491 CT-II-a-B-02832.01 Situl urban "Zona municipiul Str. Opreanu Remus, Bd. Elisabeta, Dr
peninsulară Constanţa" CONSTANŢA Cantacuzino, Georgescu Cristea, Dr.
Reiner, Brâncoveanu C., Horia,
Eminescu M., Luntrei
492 CT-II-m-B-02788 Casă municipiul Str. Alecsandri Vasile 10 1920 - 1925
CONSTANŢA
493 CT-II-m-B-02789 Oficiu ROMTELECOM municipiul Str. Alecsandri Vasile 12 1930 - 1940
CONSTANŢA
494 CT-II-m-B-02790 "Casa funcţiei" - M.A.N. municipiul Str. Arhiepiscopiei 5 înc. sec. XX
CONSTANŢA
495 CT-II-m-B-02791 Bancă, azi Sediul B. R. D. - municipiul Str. Arhiepiscopiei 9 1920 - 1930
Société Générale CONSTANŢA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1127
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


496 CT-II-m-A-02792 Palatul Arhiepiscopiei municipiul Str. Arhiepiscopiei 23 1924 - 1931
Tomisului CONSTANŢA
497 CT-II-m-A-02793 Catedrala ortodoxă "Sf. municipiul Str. Arhiepiscopiei 25 1884 - 1885
Apostoli Petru şi Pavel” CONSTANŢA
498 CT-II-m-A-02794 Biserica armenească ”Sf. municipiul Str. Callatis 1 1880
Maria” CONSTANŢA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


499 CT-II-m-B-02795 Casă municipiul Str. Callatis 6 1920
CONSTANŢA
500 CT-II-m-A-02796 Moscheea Carol I municipiul Str. Crângului 1 1910 - 1912
CONSTANŢA
501 CT-II-a-B-02797 Ansamblu de două case municipiul Str. Cuza Vodă 30, 32 1906
CONSTANŢA
502 CT-II-m-B-02797.01 Casă municipiul Str. Cuza Vodă 30 1906
CONSTANŢA
503 CT-II-m-B-02797.02 Casă municipiul Str. Cuza Vodă 32 1906
CONSTANŢA
504 CT-II-m-A-02798 "Casa cu lei", fosta casă municipiul Str. Dianei 1 1898 - 1902
Emirzian CONSTANŢA
505 CT-II-m-B-02799 Casă municipiul Str. Dragoş Vodă 8 înc. sec. XX
CONSTANŢA
506 CT-II-m-A-02800 Farul "Genovez" municipiul Bd. Elisabeta, intersecţia cu str. 1860 - 1861
CONSTANŢA Opreanu Remus
507 CT-II-m-B-02802 Casă municipiul Bd. Elisabeta 3 1902
CONSTANŢA
508 CT-II-m-A-02801 Cazino municipiul Bd. Elisabeta 4 1910
CONSTANŢA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1128
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


509 CT-II-m-B-02803 Casa Bârzănescu municipiul Bd. Elisabeta 5 1900
CONSTANŢA
510 CT-II-m-A-02804 Casa Cănănău, azi Consulat municipiul Bd. Elisabeta 7 1913 - 1926
Chinez CONSTANŢA
511 CT-II-m-B-02805 Casa Zottu, azi Sediu ING municipiul Bd. Elisabeta 9 1904
BARING CONSTANŢA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


512 CT-II-m-B-02806 Casă municipiul Bd. Elisabeta 15 înc. sec. XX
CONSTANŢA
513 CT-II-m-A-02807 Casa Șomănescu, azi Sediu municipiul Bd. Elisabeta 17 1903
COSENA S.A. CONSTANŢA
514 CT-II-m-B-02808 Casa N. Pilescu, azi municipiul Bd. Elisabeta 21 1903
reşedinţa arhiepiscopală CONSTANŢA
515 CT-II-a-B-02809 Ansamblu de două case municipiul Str. Enescu George 6-8 înc. sec. XX
CONSTANŢA
516 CT-II-m-B-02809.01 Casă municipiul Str. Enescu George 6 înc. sec. XX
CONSTANŢA
517 CT-II-m-B-02809.02 Casă municipiul Str. Enescu George 8 înc. sec. XX
CONSTANŢA
518 CT-II-m-B-02810 Geamie municipiul Str. Farului 22A sector Cartier 1870
CONSTANŢA Anadolchioi
519 CT-II-m-B-02812 Casă municipiul Bd. Ferdinand 16 înc. sec. XX
CONSTANŢA
520 CT-II-m-B-02835 Biserica "Sf. Gheorghe” municipiul Str. Iorga Nicolae 12 1905 - 1911
CONSTANŢA
521 CT-II-m-A-02813 Casă municipiul Str. Karatzali Aristide 7 1890
CONSTANŢA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1129
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


522 CT-II-m-B-02814 Teatrul Elpis, azi Teatrul municipiul Str. Karatzali Aristide 16 1898
pentru copii şi tineret CONSTANŢA
Constanţa
523 CT-II-m-B-02815 Casa avocat Traian Bellu, azi municipiul Str. Kogălniceanu Mihail 15 1930
Hotel CONSTANŢA
524 CT-II-m-B-02816 Vila Constantinidi, azi municipiul Str. Kogălniceanu Mihail 22 1905

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


birouri Inspectoratul Şcolar CONSTANŢA
Judeţean
525 CT-II-m-B-02817 Casă municipiul Str. Lahovary Ion 2 1905
CONSTANŢA
526 CT-II-m-A-02818 Biserica "Adormirea Maicii municipiul Str. Lahovary Ion 18 1905 - 1911
Domnului” CONSTANŢA
527 CT-II-m-B-02822 Casă municipiul Str. Marc Aureliu 10 1913
CONSTANŢA
528 CT-II-m-B-02823 Biserica "Sf. Împăraţi municipiul Str. Mihăileanu Ştefan 66 1934 - 1937
Constantin şi Elena” CONSTANŢA
529 CT-II-m-B-02824 Casă municipiul Str. Mircea cel Bătrân 5 înc. sec. XX
CONSTANŢA
530 CT-II-m-A-02825 Casă municipiul Str. Mircea cel Bătrân 30 1897
CONSTANŢA
531 CT-II-m-A-02826 Biserica "Schimbarea la municipiul Str. Mircea cel Bătrân 36 1868, modif. 1947
faţă", fosta biserică greacă CONSTANŢA
"Metamorphosis”
532 CT-II-m-B-02827 Casă municipiul Str. Negru Vodă 8 înc. sec. XX
CONSTANŢA
533 CT-II-m-A-02828 Sediul Comandamentului municipiul Str. Opreanu Remus 13 1879 - 1882
Marinei Militare, fost Hotel CONSTANŢA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1130
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


534 CT-II-m-B-02829 Casa cu bowindouri municipiul Piaţa Ovidiu 4 1913
CONSTANŢA
535 CT-II-m-B-02830 Casă municipiul Piaţa Ovidiu 6 1890
CONSTANŢA
536 CT-II-m-A-02831 Muzeul de Istorie Naţională municipiul Piaţa Ovidiu 12 1913 - 1921
şi Arheologie Constanţa, CONSTANŢA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


fostul Palat Comunal
537 CT-II-m-A-02833 Internatul Colegiului municipiul Str. Răscoala din 1907, 44-46 1910 - 1914
Naţional Pedagogic CONSTANŢA
“Constantin Brătescu”’
538 CT-II-m-B-02834 Fost hotel, azi Banca municipiul Str. Revoluţiei din 22 decembrie 1989, 1913
Naţională Filiala Constanţa CONSTANŢA 1
539 CT-II-m-B-02836 Casa Teodorou Rousou municipiul Str. Rosetti C.A. 6 1887
CONSTANŢA
540 CT-II-m-A-02837 "Casa de piatră", fosta Casa municipiul Str. Rosetti C.A. 7 1882 - 1884
Alleon CONSTANŢA
541 CT-II-m-B-02838 Casă municipiul Str. Siretului 4 sf. sec. XIX
CONSTANŢA
542 CT-II-m-B-02839 Casă municipiul Str. Sulmona 10 1890
CONSTANŢA
543 CT-II-m-B-02840 Grădiniţa nr. 16 municipiul Str. Sulmona 19 sf. sec. XIX
CONSTANŢA
544 CT-II-m-A-02841 Biserica "Sf. Nicolae", fostă municipiul Str. Şonţu Maior 7 1890
bulgară CONSTANŢA
545 CT-II-m-B-02843 Hanul Balcan municipiul Str. Ştefan cel Mare 84 înc. sec. XX
CONSTANŢA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1131
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


546 CT-II-m-B-02819 Casă municipiul Str. Teodorescu Valahu Ion 10 sf. sec. XIX - înc. sec. XX
CONSTANŢA
547 CT-II-m-B-02844 Fost hotel municipiul Str. Titulescu Nicolae 7 1909
CONSTANŢA
548 CT-II-m-B-02845 Hotel "Intim" municipiul Str. Titulescu Nicolae 9 1906 - 1909
CONSTANŢA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


549 CT-II-m-A-02846 Biserica catolică "Sf. Anton" municipiul Str. Titulescu Nicolae 11 1937 - 1938
CONSTANŢA
550 CT-II-m-B-02847 Casă municipiul Str. Titulescu Nicolae 12 1926
CONSTANŢA
551 CT-II-m-B-02848 Casă municipiul Str. Titulescu Nicolae 17 sf. sec. XIX
CONSTANŢA
552 CT-II-m-B-02849 Casa Manicatide municipiul Str. Titulescu Nicolae 36 1899
CONSTANŢA
553 CT-II-m-A-02850 Muzeul de Artă Populară, municipiul Bd. Tomis 32 1896
fosta Poşta veche CONSTANŢA
554 CT-II-m-A-02851 Geamia Hunchiar municipiul Bd. Tomis 41 1862
CONSTANŢA
555 CT-II-m-A-02852 Muzeul de Artă - clădirea municipiul Bd. Tomis 82 1893
veche, fosta şcoală CONSTANŢA
556 CT-II-m-B-02853 Casă municipiul Bd. Tomis 86 1911
CONSTANŢA
557 CT-II-m-B-21100 Casa ”Ion Bănescu” municipiul Bd. Tomis 110
CONSTANȚA
558 CT-II-m-B-02854 Casă municipiul Str. Traian 17 sf. sec. XIX
CONSTANŢA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1132
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


559 CT-II-m-A-02855 Colegiul Naţional “Mihai municipiul Str. Traian 19 1906 - 1908
Eminescu” CONSTANŢA
560 CT-II-m-A-02856 Cercul Militar Constanţa, municipiul Str. Traian 29 1903 - 1904
fosta Prefectură CONSTANŢA
561 CT-II-m-A-02857 Tribunalul Constanţa, fosta municipiul Str. Traian 31 1904 - 1906
Reşedinţă regală CONSTANŢA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


562 CT-II-m-A-02858 Tribunalul Constanţa municipiul Str. Traian 33 1908 - 1912
CONSTANŢA
563 CT-II-m-A-02859 Muzeul Marinei Române, municipiul Str. Traian 53 1908 - 1909
fosta Şcoala de Marină CONSTANŢA
564 CT-II-m-B-02860 Casa Zafirios Kyryakos municipiul Str. Varga Ecaterina 21 1894
CONSTANŢA
565 CT-II-m-B-02861 Casă municipiul Str. Varga Ecaterina 23 1884
CONSTANŢA
566 CT-II-m-B-02862 Vilă municipiul Stradela Vântului 6 1912
CONSTANŢA
567 CT-II-m-A-02863 Vila Mihail C. Sutzu municipiul Str. Zambaccian Krikor 1 1899
CONSTANŢA
568 CT-II-m-B-02864 Geamia sat AMZACEA; Str. Geamiei, la 500 m S de D.N 38 1850 - 1858
comuna AMZACEA
569 CT-II-m-B-02882 Mănăstirea Dervent sat CANLIA; comuna Extravilan, la V de satul Canlia, pe 1936 - 1942
LIPNIŢA frontul nordic al DN 3 Constanţa-
Ostrov, în zona satului Galiţa din
comuna Ostrov
570 CT-II-m-A-02872 Podul Carol I cu statuile oraş CERNAVODĂ Pod peste Dunăre, lângă gara C.F.R. 1890 - 1895
"Dorobanţii" Cernavodă

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1133
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


571 CT-II-s-B-02875 Sit urban oraş CERNAVODĂ Str. Dacia, Eminescu M., Ovidiu,
Bălcescu N., Asachi Gh., Canalului,
Călăraşi
572 CT-II-m-A-02873 Biserica "Sf. Împăraţi oraş CERNAVODĂ Str. Canalului 1882 - 1895
Constantin şi Elena"
573 CT-II-m-A-02874 Geamie oraş CERNAVODĂ Str. Crişan 4 1756

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


574 CT-II-m-B-02876 Casă oraş CERNAVODĂ Str. Dacia 5 1907

575 CT-II-m-B-02877 Casă cu spaţii comerciale oraş CERNAVODĂ Str. Dacia 24 sf. sec. XIX – înc. sec. XX

576 CT-II-m-B-02878 Casă oraş CERNAVODĂ Str. Dumbravei 15 înc. sec. XX

577 CT-II-m-B-02879 Fosta şcoală oraş CERNAVODĂ Str. Mircea cel Batrân 7 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

578 CT-II-m-A-02880 Hotel "Belona" localitatea EFORIE Str. Vladimirescu Tudor 12 dec. IV sec. XX
NORD; oraş EFORIE
579 CT-II-m-B-02881 Geamie sat FÂNTÂNA MARE; sec. XIX
comuna
INDEPENDENŢA
580 CT-II-m-B-02883 Biserica "Sf. Nicolae” sat GÂRLICIU; comuna 1865 - 1902
GÂRLICIU
581 CT-II-s-B-02884 Sit urban oraş HÂRŞOVA Str. Ardealului, 23 August, Eternităţii,
prel. Cuza Al. I., malul Dunării
582 CT-II-a-B-02889 Ansamblul Vasile Cotovu oraş HÂRŞOVA Str. 9 Mai 2 1902

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1134
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


583 CT-II-m-B-02889.01 Fosta şcoală oraş HÂRŞOVA Str. 9 Mai 2 1902

584 CT-II-m-B-02889.02 Locuinţa directorului oraş HÂRŞOVA Str. 9 Mai 2 1902

585 CT-II-m-B-02885 Casa Dutzu Pappuc oraş HÂRŞOVA Str. Crinului 16 înc. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


586 CT-II-m-B-02886 Casă oraş HÂRŞOVA Str. Ovidiu 8 sf. sec. XIX

587 CT-II-m-B-02887 Casă oraş HÂRŞOVA Str. Ovidiu 10 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

588 CT-II-m-B-02888 Casă oraş HÂRŞOVA Str. Ovidiu 11 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

589 CT-II-m-B-02890 Casă oraş HÂRŞOVA Str. Vadului 1 sf. sec. XIX

590 CT-II-m-B-02891 Casă cu prăvălie oraş HÂRŞOVA Str. Vadului 4 1923

591 CT-II-m-A-02892 Geamie oraş HÂRŞOVA Str. Vadului 8 1812

592 CT-II-m-A-20919 Biserica "Sfânta Treime - sat ISTRIA; comuna Str. Bisericii 1 1860
Sfântul Nicolae" ISTRIA
593 CT-II-m-A-02893 Biserica “Sf. Mare Mucenic sat IZVOARELE; a doua jum.a sec. XIX
Dimitrie” comuna LIPNIŢA
594 CT-II-s-B-02894 Sit rural sat IZVOARELE;
comuna LIPNIŢA
595 CT-II-m-B-02895 Cişmea din piatră sat LIPNIŢA; comuna În centrul satului 1902
LIPNIŢA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1135
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


596 CT-II-m-A-02896 Fosta vilă Regală, azi club localitatea MAMAIA; În centrul staţiunii 1926
"Castel" municipiul
CONSTANŢA
597 CT-II-a-B-21001 Ansamblul Cazinoul Mamaia localitatea MAMAIA; În centrul staţiunii 1934 - 1935
municipiul
CONSTANȚA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


598 CT-II-m-B-21001.01 Pavilion central, restaurant localitatea MAMAIA; În centrul staţiunii 1934
municipiul
CONSTANȚA
599 CT-II-m-B-21001.02 Corpuri laterale cu cabine localitatea MAMAIA; În centrul staţiunii, de o parte și de alta 1934
municipiul a Pavilionului central
CONSTANȚA
600 CT-II-m-B-21001.03 Pod cu bar maritim localitatea MAMAIA; În centrul staţiunii, în axul Pavilionului 1935
municipiul central, pe țărmul mării
CONSTANȚA
601 CT-II-s-B-02899 Sit urban municipiul MANGALIA Str. Frumoasei, Pârvan V., Mărăşeşti,
Alecsandri V., Eminescu M., 1
Decembrie 1918, Mihai Viteazul,
Delfinului, str. Mircea cel Bătrân, str.
Izvor
602 CT-II-m-A-02897 Casa Mehmet Hagi Ismail municipiul MANGALIA Str. Delfinului 12 sf. sec. XVIII

603 CT-II-m-B-02898 Casa Şerban municipiul MANGALIA Str. Delfinului 16 sf. sec. XIX

604 CT-II-m-B-02900 Biserica "Sf. Gheorghe” municipiul MANGALIA Str. Mihai Viteazul 7 1914 - 1929

605 CT-II-a-A-02901 Ansamblul geamiei municipiul MANGALIA Str. Oituz 1 1590


"Esmahan Sultan"

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1136
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


606 CT-II-m-A-02901.01 Geamia "Esmahan Sultan" municipiul MANGALIA Str. Oituz 1 1590

607 CT-II-m-B-02902 Şcoală, corpul vechi municipiul MANGALIA Str. Oituz 2 înc. sec. XX

608 CT-II-s-B-02909 Sit urban municipiul MEDGIDIA Str. Poporului, Griviţei, Rahova,
Impăratul Traian, Tineretului, Ovidiu,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Bălcescu Nicolae, Republicii, Decebal,
Kemal Agi Amet, Olteniei
609 CT-II-m-A-02904 Geamie municipiul MEDGIDIA Str. Decebal 10 1857 - 1865

610 CT-II-m-B-02905 Casă municipiul MEDGIDIA Str. Decebal 12 înc. sec. XX

611 CT-II-m-B-02903 Casă municipiul MEDGIDIA Str. Decebal 13 înc. sec. XX

612 CT-II-m-B-02906 Casă municipiul MEDGIDIA Str. Decebal 37 sf. sec. XIX

613 CT-II-m-B-02907 Casa Murad G. Ali municipiul MEDGIDIA Str. Kemal, Agi Amet 24 1906

614 CT-II-m-B-02908 Fosta baie turcească municipiul MEDGIDIA Str. Poporului 36A sf. sec. XIX

615 CT-II-m-B-02910 Seminar musulman municipiul MEDGIDIA Str. Poporului 36A sf. sec. XIX

616 CT-II-m-B-02911 Casă municipiul MEDGIDIA Str. Republicii 36B înc. sec. XX

617 CT-II-m-B-02912 Casă municipiul MEDGIDIA Str. Republicii 56 înc. sec. XX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1137
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


618 CT-II-a-B-02865 Ansamblul Gara Murfatlar oraş MURFATLAR Calea București 1J-3 înc. sec. XX

619 CT-II-m-B-02865.02 Turn de apă oraş MURFATLAR Calea București 1J înc. sec. XX

620 CT-II-m-B-02865.01 Gara Murfatlar oraş MURFATLAR Calea București 3 înc. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


621 CT-II-m-A-02866 Biserica "Naşterea Maicii oraş MURFATLAR Str. Credinţei 9 1903 - 1906
Domnului”
622 CT-II-m-B-02867 Casă oraş MURFATLAR Intrarea Fântâniţei 3 înc. sec. XX

623 CT-II-m-B-02868 Casă oraş MURFATLAR Intrarea Fântâniţei 9 sf. sec. XIX

624 CT-II-m-B-02869 Casa Stamatopoulos oraş MURFATLAR Intrarea Fântâniţei 9A 1899

625 CT-II-m-B-20160 Casă oraş MURFATLAR Str. Fântâniţei f.n. înc. sec. XX

626 CT-II-m-B-02871 Casa Omer Bechir Bey oraş MURFATLAR Str. Matei Corvin 2 sf. sec. XIX

627 CT-II-m-A-02870 Conacul Kogălniceanu, azi oraş MURFATLAR Aleea Mărgăritarelor 16 sf. sec. XIX - înc. sec. XX
Grădiniţă
628 CT-II-m-B-02913 Biserica "Sf. Nicolae” sat NISTOREŞTI; 1896
comuna PANTELIMON
629 CT-II-m-B-02914 Cişmea din piatră sat OLTINA; comuna La 9 km SV de Dunăre, la km 3,45 mijl. sec. XIX
OLTINA
630 CT-II-m-A-02915 Biserica "Înălţarea sat SATU NOU; 1863
Domnului” comuna OLTINA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1138
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


631 CT-II-m-A-02916 Biserica de lemn oraş TECHIRGHIOL Str. Ovidiu 7 sec. XVIII
"Adormirea Maicii
Domnului” ("Sf. Maria
Mare")
632 CT-II-m-B-02917 Biserica "Sf. Gheorghe” sat TICHILEŞTI; 1892 - 1895
comuna HORIA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


633 CT-II-m-B-02918 Cişmea din piatră sat VALEA ŢAPULUI; În fosta vatră a satului desființat, actual sf. sec. XIX
oraş BĂNEASA extravilan
634 CT-II-m-B-02919 Biserica "Sf. Voievozi” sat VULTURU; Str. Preot Anton Popescu 8 1888
comuna VULTURU
635 CT-III-m-B-02920 Statuia lui Mihai Eminescu municipiul Faleza Cazino, în zona ”Farului 1932
CONSTANŢA Genovez”
636 CT-III-m-B-02922 Grupul statuar "Pescarii" municipiul Faleza Cazinoîn zona bd. Elisabeta colţ 1959
CONSTANŢA cu str. Constantin Brâncoveanu
637 CT-III-m-B-02923 Arta monumentală "Marea municipiul Parapetul digului Portului “Tomis” 1965
şi navigaţia" CONSTANŢA
638 CT-III-m-B-02950 Basorelief municipiul În custodie la 1963
CONSTANŢA S.C.EDIL URBAN
639 CT-III-m-A-02924 Statuia lui Anghel Saligny municipiul Bd. Elisabeta, colţ cu str.Ovidiu, 1957
CONSTANŢA deasupra Porţii nr. 1 Port Constanta
640 CT-III-m-B-02921 Statuia "Arcaşul" municipiul Bd. Elisabeta 1, colţ cu str. 1961
CONSTANŢA Arhiepiscopiei, în fața Muzeului ”Ion
Jalea”
641 CT-III-m-B-02925 Basorelief "Oameni cu municipiul Bd. Elisabeta 1, colț cu Str. 1964
tauri" CONSTANŢA Arhiepiscopiei, în fața Muzeului “Ion
Jalea”

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1139
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


642 CT-III-m-B-02926 Bustul lui Vasile Pârvan municipiul Bd. Ferdinand, intersecție cu str. 1957
CONSTANŢA Răscoala 1907, lângă zidul de incintă al
cetății Tomis - "Poarta Măcelarilor”
643 CT-III-m-B-02927 Bustul lui Grigore Antipa municipiul Bd. Mamaia 300, Institutul Naţional de 1958
CONSTANŢA Cercetare - Dezvoltare Marină „Grigore
Antipa”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


644 CT-III-m-A-02928 Statuia lui Ovidiu municipiul Piaţa Ovidiu 1887
CONSTANŢA
645 CT-III-m-B-02929 Statuia "Odihnă" municipiul Str. Soveja 17, Clubul elevilor
CONSTANŢA
646 CT-III-m-B-02930 Statuia "Selena" municipiul Str. Soveja 17, Clubul elevilor 1967
CONSTANŢA
647 CT-III-m-B-02931 Grup statuar "Faun şi municipiul Bd. Tomis, în parcul Teatrului Național 1963
nimfă" CONSTANŢA de Operă și Balet “Oleg Danovski”
Constanța
648 CT-III-m-B-02949 Statuia "Tinereţe" municipiul Bd. Tomis, în parcul Teatrului Național 1962
CONSTANŢA de Operă și Balet “Oleg Danovski”
Constanța
649 CT-III-m-B-02953 Statuia "Extaz" municipiul Bd. Tomis, în parcul Teatrului Național 1962
CONSTANŢA de Operă și Balet “Oleg Danovski”
Constanța
650 CT-III-m-A-02932 Bustul lui Ion Bănescu municipiul Bd. Tomis 51, parcul Primăriei 1910
CONSTANŢA
651 CT-III-m-B-02933 Statuia "Copilul cu broasca" municipiul Bd. Tomis 82, lângă intrarea la Muzeul 1962
CONSTANŢA de Artă Constanţa
652 CT-III-m-B-02934 2 Basoreliefuri "Tineri municipiul Bd. Tomis 102-104, Pe fațada de SE a 1960
Sportivi" CONSTANŢA Sălii Sporturilor Constanța

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1140
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


653 CT-III-m-B-02935 Statuia "Aruncătorul cu municipiul Bd. Tomis 104, Sala Sporturilor 1958
discul" CONSTANŢA
654 CT-III-m-B-02937 Statuia "Fata cu floarea" localitatea EFORIE Bd. Vladimirescu Tudor, lângă 1964
NORD; oraş EFORIE restaurantul “Neon”
655 CT-III-m-B-02938 Statuia "Rod" localitatea EFORIE Bd. Vladimirescu Tudor, lângă hotel 1964
NORD; oraş EFORIE "Belona"

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


656 CT-III-m-B-02939 Artă monumentală localitatea EFORIE Lângă Cantina nr. 1 1962
"Decor dobrogean" SUD; oraş EFORIE
657 CT-III-m-B-02940 Fresca "Marea" localitatea EFORIE Lângă Cantina nr. 1 1962
SUD; oraş EFORIE
658 CT-III-m-B-02941 Bustul lui Ioan Cotovu oraş HÂRŞOVA Str. Șoseaua Constanței 26, În curtea 1934
Liceul “Ioan Cotovu”
659 CT-III-m-B-02942 Statuia "Pe valuri" localitatea MAMAIA; Hotel “IAKI”, curtea interioară 1963
municipiul
CONSTANŢA
660 CT-III-m-B-02943 Arta monumentala "Artele" localitatea MAMAIA; Restaurantul hotelului “Central” 1962
municipiul
CONSTANŢA
661 CT-III-m-B-02944 Statuia "Fată la mare" localitatea MAMAIA; Hotel “Central”, spaţiu verde spre 1961
municipiul Promenada
CONSTANŢA
662 CT-III-m-B-02945 Statuia "Sirena şi delfinul" localitatea MAMAIA; Hotel “Doina” 1961
municipiul Bazin spre Promenadă
CONSTANŢA
663 CT-III-m-B-02946 Statuia "În soare" localitatea MAMAIA; Hotel “Dacia Sud”, pe terasa acoperită 1962
municipiul a restaurantului hotelului
CONSTANŢA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1141
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


664 CT-III-m-B-02947 Grup statuar "Confidenţa" localitatea MAMAIA; Complex hotelier Victoria 1963
municipiul în spaţiul verde spre Promenada
CONSTANŢA
665 CT-III-m-B-02948 Statuia "Răsăritul" localitatea MAMAIA; Hotel “Pelican”, spaţiu verde spre 1961
municipiul Promenadă
CONSTANŢA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


666 CT-III-m-B-02951 Grup statuar localitatea MAMAIA; Hotel “Select”, teren spațiu verde din 1956
"Maternitatea" municipiul spatele hotelului, spre plajă
CONSTANŢA în spaţiul verde spre Promenadă
667 CT-III-m-B-02952 Statuia "Nufărul" localitatea MAMAIA; Hotel “Sulina”, în centrul bazinului din 1962
municipiul spatele hotelului
CONSTANŢA în bazinul spre Promenadă
668 CT-III-m-B-02954 Statuia "Jucătoare de tenis" localitatea MAMAIA; Hotel ”Tomis”, pe spațiul verde din 1961
municipiul spatele hotelului, spre plajă
CONSTANŢA în spaţiul verde spre Promenadă
669 CT-III-m-B-20163 Statuie "Fata cu căprioara" localitatea MAMAIA; Cinema “Albatros” 1964
municipiul
CONSTANŢA
670 CT-III-m-B-20164 Statuia "Fecioara cu mărul" localitatea MAMAIA; Hotel “Cazino” 1943
municipiul
CONSTANŢA
671 CT-III-m-B-20165 Grup statuar "Nou născut" localitatea MAMAIA; Hotel “Rex” 1958
municipiul
CONSTANŢA
672 CT-III-m-B-20166 Bustul lui Ovidiu localitatea MAMAIA; Hotel “Ovidiu” 1958
municipiul
CONSTANŢA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1142
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


673 CT-III-m-B-20167 Grup statuar "Primăvara" localitatea MAMAIA; Hotel “Ovidiu” 1964
municipiul
CONSTANŢA
674 CT-III-m-A-02955 Statuia "Femeie cu harpă" municipiul MEDGIDIA Piaţeta Decebal 1933

675 CT-III-m-B-02956 Basorelief sat MIHAIL 1957

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


KOGĂLNICEANU;
comuna MIHAIL
KOGĂLNICEANU
676 CT-III-m-B-02936 Basorelief "Vinificatia" oraş MURFATLAR Str. Calea București 2, Staţiunea 1965
Experimentală
677 CT-III-m-B-02957 Statuie "Fata şezând" localitatea NEPTUN; Hotel “Traian” 1945
municipiul MANGALIA
678 CT-IV-m-B-02958 Monumentul "Eroii oraş HÂRŞOVA Str. Vadului, în scuarul din centrul vechi 1924
Hârşovei morţi pentru
patrie în războiul pentru
întregirea neamului 1916 -
1919”
679 CT-IV-a-A-20990 Peșterile ”Sf. Apostol sat ION CORVIN; Mănăstirea ”Sf. Apostol Andrei”
Andrei” comuna ION CORVIN
680 CT-IV-m-A- Peștera mare Sf. Apostol sat ION CORVIN; Mănăstirea ”Sf. Apostol Andrei” sec. I p. Chr., 1943
20990.01 Andrei comuna ION CORVIN
681 CT-IV-m-A- Peștera mică Sf. Apostol sat ION CORVIN; Mănăstirea ”Sf. Apostol Andrei” sec. I p. Chr., 1943
20990.02 Andrei comuna ION CORVIN
682 CT-IV-m-B-20991 Izvorul lui Mihai Eminescu sat ION CORVIN; Mănăstirea ”Sf. Apostol Andrei” sec. I p. Chr., 1920
comuna ION CORVIN

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1143
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


683 CT-IV-m-B-02959 Cruce de piatră sat IZVOARELE; În pădurea Pârjoaia, pe teritoriul 1876
comuna LIPNIŢA fortificaţiei romano-bizantine Sucidava
684 CT-IV-m-A- Cimitir musulman municipiul MANGALIA Str. Oituz 1, în curtea geamiei Esmahan sec. XVII
02901.02 Sultan
685 CT-IV-a-B-20989 Cimitirul internațional de sat MIRCEA VODĂ; Str. Gării 2 1926-1930
onoare ”Mircea cel Bătrân” comuna MIRCEA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


VODĂ
686 CT-IV-m-B-02960 Obelisc în memoria eroilor sat SILIŞTEA; comuna În centrul satului 1924
din primul război mondial SILIŞTEA
687 CT-IV-m-B-02961 Obelisc în memoria eroilor sat TÂRGUŞOR; În centrul satului 1929
din primul război mondial comuna TÂRGUŞOR
688 CT-IV-m-B-02962 Monumentul eroilor din oraş TECHIRGHIOL Scuarul din centru, pe faleză 1926 - 1929
primul război mondial 1916-
1918
689 CT-IV-m-B-02963 Monumentul eroilor din sat TOPALU; comuna În centrul satului 1921
primul război mondial 1916- TOPALU
1918
690 CT-IV-m-B-02964 Crucile eroilor din primul sat ŢEPEŞ VODĂ; În curtea bisericii 1917 - 1919
război mondial comuna SILIŞTEA
691 CT-IV-m-B-02965 Obelisc în memoria eroilor sat ŢEPEŞ VODĂ; În curtea şcolii 1923
din primul război mondial comuna SILIŞTEA
692 CT-IV-m-B-02966 Obelisc în memoria eroilor sat VĂLENI; comuna În faţa şcolii 1925
din primul război mondial DOBROMIR
693 CT-IV-m-B-02967 Obelisc în memoria eroilor sat VIROAGA; comuna În curtea bisericii 1936
din primul război mondial CERCHEZU
694 CT-IV-m-B-02968 Obelisc în memoria eroilor sat VULTURU; Str. Eroilor, în centrul satului 1929
din primul război mondial comuna VULTURU

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1144

S-ar putea să vă placă și