Sunteți pe pagina 1din 1

SOCIETATEA COMERCIALA

Cert. nr. 7
Registrul Comertului - Prahova: J29 / 1317 / 1997
Cod Fiscal:R9921025;RO54RNCB0205044861500001

BRAZI 2011  PRAHOVA ISO 9002 Tel /Fax: +40244-57.25.52 Tel: +40244-54.31.21 / 3171–3172

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa S.C. EDIZOL S.A. – Brazi , cu sediul în Comuna Brazi, str. Uzinei, nr.1,
reprezentată legal prin Administrator Unic - ec. Sălăjan Bogdan-Lucian o împuterniceşte
pe dra consilier juridic Bobeică Mădălina-Maria, posesor al C.I. seria PH nr. 989692,
eliberat de SPCLEP Ploieşti la data de 28.03.2011, pentru eliberare extras de carte
funciară (pentru informare) pentru imobilul situat în Comuna Brazi, str. Uzinei nr. 1,
judeţul Prahova, având Cartea funciară numărul 501 a Comunei Brazi cu număr cadastral
993, de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova.

ADMINISTRATOR UNIC,
EC. SĂLĂJAN BOGDAN-LUCIAN

S-ar putea să vă placă și