Sunteți pe pagina 1din 1

SOCIETATEA COMERCIALA

Cert. nr. 7
Registrul Comertului - Prahova: J29 / 1317 / 1997
Cod Fiscal:R9921025;RO54RNCB0205044861500001

BRAZI 2011  PRAHOVA ISO 9002 Tel /Fax: +40244-57.25.52 Tel: +40244-54.31.21 / 3171–3172

Către,

ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE PRAHOVA

S.C. EDIZOL S.A., cu sediul în Comuna Brazi, str. Uzinei nr. 1, judeţul
Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova
sub nr. J29/1317/1997, C.U.I. R9921025, reprezentată legal prin Administrator Unic – ec.
Sălăjan Bogdan-Lucian,
Prin prezenta vă rugăm să ne comunicaţi dacă în perioada de suspendare a
activităţii (suspendarea a început în data de 02.09.2011, aceasta fiind declarată pentru o
perioada de 3 ani) putem efectua următoarele operaţiuni contabile:

- înregistrarea de venituri pe data de 01.09.2011;


- emiterea de chitanţe pentru recuperarea creanţelor;
- înregistrarea amortizării mijloacelor fixe;
- înregistrarea elementelor similare veniturilor din rezerve din reevaluare
105 = 1065;
- ridicarea disponibilităţilor băneşti din bancă pentru plata salariilor restante având în
vedere faptul că societatea are conturile blocate;
- efectuarea rulajelor pe casă şi bancă;
- actualizarea conturilor la cursul valutar
- efectuarea de rulaje pe stocuri.

ADMINISTRATOR UNIC,
EC. SĂLĂJAN BOGDAN-LUCIAN

S-ar putea să vă placă și