Sunteți pe pagina 1din 2

ASOCIAȚIA VÂLCEANĂ A ELEVILOR

__________________________________________________________________________________
Nr.:61/01.06.2021
R.N.:S.B.

Către: Primăria Pesceana


În atenția domnului primar,
Vasile Ion
Subscrisa Asociația Vâlceană a Elevilor, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informațiile de interes public, vă solicităm comunicarea următoarelor:

1.Suma totală acordată burselor şcolare, defalcată pe tipuri de burse (socială, de


studiu, de merit și de performanță) în anul școlar 2020-2021, semestrul I, respectiv
semestrul al II-lea;
2. Hotărârea Consiliului Local sau proiectul de HCL pentru stabilirea
numărului şi cuantumului burselor, conform prevederilor art.82, alin (2) LEN, pentru
anul școlar 2020-2021, semestrul I și semestrul al II-lea ;

Menţionăm conform art. 82 , alin (1) şi (2) din Legea Educaţiei nr. 1/2011
faptul că Consiliul Local Pesceana are obligația să stabilească un fond de burse
școlare aferent fiecărui trimestru din an, dar și obligația emiterii unei hotărâri de
consiliu prin care să fie stabilite cuantumul fiecărei burse şi nr. de beneficiari (elevi)
aferent fiecărei burse:

Art. 82

(1) Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat


beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de
burse de ajutor social.

(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale

______________________________
str. Principală nr. 77 Com. Bujoreni, jud. Vâlcea
tel.: 0773398041/ 0742383312
e-mail: asociatia.ave@gmail.com
ASOCIAȚIA VÂLCEANĂ A ELEVILOR
__________________________________________________________________________________
bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului
local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti.

Vă solicităm ca informațiile să ne fie comunicate la următoarea adresă:


asociatia.ave@gmail.com

Cu aleasă considerație,

AVE- ASOCIAŢIA VÂLCEANĂ A ELEVILOR

______________________________
str. Principală nr. 77 Com. Bujoreni, jud. Vâlcea
tel.: 0773398041/ 0742383312
e-mail: asociatia.ave@gmail.com