Sunteți pe pagina 1din 24

ÎN FAȚA SORȚII SUNTEM TOȚI VULNERABILI

TRIMITE PRIN SMS LA 8844 CUVÂNTUL SOARTA (2 € pe lună)


Și ajută un bolnav lăsat în afara sistemului să meargă la doctor www.fundatiareginamaria.ro
Nr. 22 (1634), anul XXXIII
4 iunie 2021
16 pagini + 8 pagini anunţuri
4 lei
www.viata-medicala.ro

Pământul este
o singură ţară,
iar oamenii
sunt cetăţenii ei.
Baha’u’llah

Cum
am devenit
părinţi adoptivi
Un asistent medical, un
medic stomatolog și un nutriţionist
au făcut un pas pe care mulţi
ezită să-l ducă până la capăt,
devenind părinţi adoptivi. Și-
au învins reticenţele, și-au
asumat provocările: teama
Paginile 7-8-9 de necunoscut, lupta cu
Paginile trauma, curajul de-a spune
8-9 adevărul. Au trecut
prin toate acestea și
descoperă, zilnic,
fericirea.
Inteligenţa Artificială REPORTAJ
dic în Rom
e menită să vină Aliatul din viaţa
Me ân în ajutorul de zi cu zi
ia
medicului, nu să Viaţa ne poate pune în
situaţii în care să ne fi
îl înlocuiască. dorit să știm cum să
GEORGE MUNTEAN este ajutăm victimele unor
medic rezident oftalmolog accidente. Pornind
în cadrul Clinicii de de la acest lucru, în
Oftalmologie, Spitalul Clinic București a avut loc
Judeţean de Urgenţă Cluj. recent un curs gratuit
PAGINA 15 de prim ajutor. PAGINA 5

OPINII
Reforma în sănătate,
riscuri sau oportunităţi?
Planul de rezilienţă și redresare în
Sănătate ar trebui să nu se rezume
doar la clădiri, ci să ia în considerare și
nevoia de informatizare din domeniu,
dezvoltarea sistemului secundar de
medicină sau creșterea investiţiilor,
spune prof. dr. Cătălina Poiană.
PAGINA 6
2 VIA�A MEDICALĂ
4 iunie 2021 l Nr. 22 Actualitate Grupaj realizat de
Cristina Ghioca

Secţia de pediatrie din


cadrul Institutului Clinic
Se modernizează Clinica de pediatrie de la IC Fundeni
Fundeni va fi redecorată ca de Medicină și Farmacie „Carol Institutului Clinic (IC) Fundeni Dr. Ștefan Busnatu, prodecanul clinicilor univer-
urmare a unui amplu proiect Davila” (UMFCD) din București, din Capitală. Proiectul presupu- Facultăţii de Medicină din cadrul sitare, în special cele de pediatrie,
de modernizare a clinicilor prin Fundaţia „Împreună pen- ne execuţia unor lucrări de artă UMFCD, a anunţat demararea dis- a anunţat prof. dr. Viorel Jinga,
tru Educaţie și Sănătate”. Primul plastică, ce constau în crearea cuţiilor pentru achiziţionarea, tot rectorul UMFCD, într-un comuni-
universitare de pediatrie,
proiect de acest fel va fi realizat unor decoraţiuni murale, pe o su- prin intermediul Fundaţiei, a unor cat de presă.
iniţiat de UMFCD. cu ajutorul studenţilor de la Uni- prafaţă de 70 de metri pătraţi, și echipamente medicale necesare Lucrările vor fi realizate în pe-

C linicile universitare de pedi-


atrie ar urma să fie moderni-
zate printr-o serie de proiecte cari-
versitatea Naţională de Arte din
București (UNARTE) și vizează
redecorarea spaţiului interior al
va fi realizat de un grup de 20 de
studenţi (anul II de studii) ai Facul-
tăţii de Arte Decorative și Design
modernizării clinicii universita-
re de pediatrie de la IC Fundeni.
Un astfel de proiect reprezintă
rioada 5-23 iulie, iar costul materi-
alelor necesare va fi suportat inte-
gral de managerul unei companii
tabile dezvoltate de Universitatea secţiei de pediatrie din cadrul din cadrul UNARTE. doar un început al reconfigurării din judeţul Călărași.

VIAŢA MEDICALĂ

ZECI DE PACIENŢI AȘTEAPTĂ


publicaţie săptămânală
Fondator
dr. MIHAIL MIHAILIDE
Director editorial
dr. LAURA DAVIDESCU

UN DONATOR COMPATIBIL DE
Redactor șef
DAN DUMITRU MIHALACHE
Redactori
dr. DIANA ANDRONACHE,
dr. ROXANA DUMITRIU,

CELULE STEM
FLORENTINA IONESCU,
CRISTINA GHIOCA,
DORINA NOVAC, dr. ALINA SIMACHE
Colaboratori permanenţi
dr. MĂDĂLINA EUGENIA BADEA,
dr. RALUCA BULEA,
prof. dr. RADU-SEPTIMIU CÂMPIAN, Niciun donator înscris
dr. MONICA-EMILIA CHIRILĂ,
prof. dr. ALEXANDRU VLAD CIUREA,
în RNDVCSH nu a fost
dr. RICHARD CONSTANTINESCU, compatibil, anul acesta,
dr. CAMELIA CRISTINA DIACONU, cu cei 37 de pacienţi
dr. GABRIEL DIACONU,
prof. dr. DAN L. DUMITRAȘCU, diagnosticaţi cu cancer
dr. RADU GOLOGAN, de sânge care așteaptă un
dr. ALEXANDRA GUŢĂ,
transplant.

D
dr. NICOLAE-IORDACHE IORDACHE,
dr. ALEXANDRA MIHAI, dr. GABRIELA
MIHĂILESCU, prof. dr. FLORIN oar 2.913 persoane s-au
MIHĂLŢAN, dr. VIOREL PĂTRAȘCU, înscris în Registrul
PAULA ROMANESCU, CANDID STOICA,
dr. VLAD STROESCU,
Naţional al Donatori-
DEMOSTENE ȘOFRON, lor Voluntari de Celule
RAREȘ VORONEANU Stem Hematopoietice (RNDVC-
Grafică pagina 1 SH), de la începutul anului și până
ANDREI POPESCU
Tehnoredactare
acum. Chiar dacă de la începutul
GINA MANCIU anului au fost transplantaţi 21 de
Corectură pacienţi, în prezent, alte 37 de per-
VIOLETA MOCANU
EDITOR
soane așteaptă un donator compa-
tibil. De Ziua Mondială de Luptă complicat să găsești donatorul un cancer de sânge În prezent, în 100.000 de locuitori sunt depistaţi
împotriva Cancerelor de Sânge, compatibil. În peste 70% dintre RNDVCSH sunt înscrise 78.341 trei pacienţi cu un astfel de can-
Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor cazuri, el nu este din cadrul fa- de persoane. Numărul reprezintă cer. Pentru aceste persoane trans-
de Cancer din România (FABC), miliei”, a subliniat Cezar Irimia, doar 0,3% din populaţia ţării, com- plantul de celule stem hematopo-
RNDVCSH și Societatea Română președintele FABC. parativ cu 10% în Germania, 12% în ietice reprezintă singura șansă la
de Transplant Medular (SRTM) au Israel sau 13% în Cipru. normalitate.
tras un semnal de alarmă în acest Transplant și în pandemie Registrul din România este in-
sens. În 2021, niciun donator din Activitatea de transplant de terconectat cu registre din alte 60
Director general
dr. SIMONA MELNIC Registru nu a fost compatibil cu celule stem a continuat și în pan- de ţări și împreună numără peste
Cele mai frecvente
Director vânzări un pacient cu cancer de sânge care demie, fiind efectuate procedurile 40 de milioane de donatori. Din tipuri de cancer
MIRCEA TOMESCU
Marketing și Publicitate 
are nevoie de transplant. Princi- cu caracter de urgenţă, în princi- aprilie 2013, de când RNDVCSH de sânge sunt:
NADINE DUMITRESCU, palul motiv îl constituie numărul pal allotransplanturi pentru leu- a devenit funcţional, 311 pacienţi leucemia, mielomul
dr. MARIANA MINEA prea mic de oameni înscriși pe lis- cemiile acute și autotransplanturi români au beneficiat de trans- și limfomul.
Financiar-contabilitate ta potenţialilor donatori de celule pentru limfoamele maligne, cu plant de celule stem de la donatori
CORINA PUPEZESCU, MARIA STEMATE
Secretariat
stem hematopoietice. „Cancere- respectarea recomandărilor in- neînrudiţi. Doar pentru 12 din-
DANIELA RADU le de sânge au, în acest moment, ternaţionale, a explicat prof. dr. tre aceștia, donatorul a fost din În RNDVCSH se
Difuzare
BERTA ALEXE
doar șanse teoretice de vindecare Alina Tănase, președintele SRTM. România. poate înscrie orice
dacă numărul persoanelor înscri- Anul trecut, în condiţiile generate Potrivit statisticilor, în lume,
Adresa: Green Gate, persoană cu vârsta
se în Registru este mic. De aceea, de pandemia de COVID-19, cinci la fiecare 35 de secunde, o persoa-
bd. Tudor Vladimirescu nr. 22,
etaj 11, sector 5, București este nevoie de mai multă implica- români au donat celule stem he- nă este diagnosticată cu cancer, între
Telefon: 021.315.61.09; re din partea tuturor. Este foarte matopoietice pentru pacienţii cu iar în România, în fiecare an, la 18 și 45 de ani.
Fax: 021.315.69.80;
Publicitate: 0729.729.737

Interes crescut pentru


E-mail: redactia@viata-medicala.ro
Website: www.viata-medicala.ro
ISSN 1220-5354

screening în cancerul
Tiparul executat de Deasign Print
ABONAMENTE
În perioada 1–20 a fiecărei luni, la toate
oficiile poștale din ţară, se pot încheia

colorectal
abo­na­mente la „Viaţa Medicală” până la
sfârșitul anului 2021. În Catalogul de presă
al Poștei Române, „Viaţa Medicală”
figurează la Nr. 23078.
Abonamentele se pot încheia și direct
în redacţie, pe toată durata lunii, pentru o Nouă din zece respondenţi ai unui că au avut polipi rectali (5%), boli inflamatorii „Dr. Carol Davila”, în parteneriat cu Coaliţia
perioadă de 1, 3, 6 sau 12 luni.
Titularii abonamentelor pe 12 luni
chestionar online ar merge la un intestinale (1,9%), chiar și cancer (0,6%). De Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Croni-
sunt creditaţi astfel: consult și un test pentru depistarea asemenea, mai mult de jumătate (53%) dintre ce din România și are o durată de aproximativ
– membrii Colegiului Medicilor
cancerului colorectal. persoanele participante la chestionar au răs- patru ani: iulie 2020 – decembrie 2023.
Stomatologi din România – 5 ore de EMC; puns că n-au prezentat niciun semn/simptom, Obiectivul acestuia este promovarea in-

D
– membrii Colegiului Farmaciștilor din
România – 10 ore de EFC;
intre persoanele care au răspuns chestio- pe când 29% au menţionat fatigabilitate, 22% cluziunii sociale, combaterea sărăciei și a ori-
– membrii OBBCSSR – 7 credite FPC; narului online, 35% spun că le-ar fi teamă dereglări de tranzit, 14% dureri abdominale și cărei forme de discriminare, prin creșterea
– membrii OAMGMAMR – 5 ore de EMC. de rezultat, tot atâtea nu sunt interesate de un 5% sânge în scaun. accesului la servicii accesibile, durabile și de
Detalii la tel.: 021.315.60.60, de luni
astfel de test, iar altor 17% le este teamă că nu înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală și
până joi, orele 10-15, sau prin e-mail:
abonamente@viata-medicala.ro. ar putea continua tratamentul dacă ar primi un PARTE A UNUI PROIECT servicii sociale de interes general, prin orga-
Conducerea săptămânalului diagnostic nefericit. Pe de altă parte însă, 49% DE AMPLOARE nizarea de programe de sănătate și servicii
„Viaţa Medicală” respectă opiniile dintre respondenţi susţin că nu au cunoștinţe Chestionarul a fost completat de 160 orientate către prevenţie, depistare, diagnos-
titularilor de rubrică (persoane fizice sau
juridice), ale colaboratorilor ocazionali despre cancerul colorectal. de persoane în luna aprilie și a fost elabo- tic și tratament precoce al cancerului colo-
și ale redactorilor săi, chiar dacă nu Peste 92% dintre intervievaţi au spus că nu rat de echipa de implementare a proiectului rectal pentru 50.000 de persoane din regiu-
întotdeauna și le însușește, câtă vreme au fost diagnosticaţi niciodată cu patologii pre- ROCCAS II. Proiectul este derulat de Spita- nea București-Ilfov. Dintre aceștia, minimum
acestea sunt argumentate și exprimate într-
un limbaj decent.
canceroase sau canceroase. Restul au afirmat lul Universitar de Urgenţă Militar Central 53% aparţin grupurilor vulnerabile.
Dosar VIA�A MEDICALĂ
4 iunie 2021 l Nr. 22
3

Editorial
E ste greu să scrii sau să spui
ceva, în săptămâna Zilei Copi-
poveștii. Ce diferă sunt detaliile de
culoare.
supraomenești. Pentru casa lui de
pe lângă Maria Rosetti, care avea
nimănui, nu doar pentru că ar fi
fost o imposibilitate medicală, ci
Copilul din lului, care să nu fie o mare platitu-
dine. Îmi iubesc copiii: un adevăr
Eu, spre exemplu, m-am fă-
cut doctor datorită unchiului
mereu ușa descuiată, unde intrau
oricând, ca la ei acasă, oameni de
pentru că nenea Mișu murise între
timp, la scurt timp după ce pierdu-

mine evident și viu și care nu are nevoie


să fie spus. Cât despre copilul din
meu, pediatrul Mihai Pavelescu.
Ar avea acum 100 de ani, așa că
o statură nemaipomenită, oameni
care azi sunt capitole de istorie. La
se și cel de-al doilea picior. Și chiar
dacă sunt doctor, sunt doar o um-
mine, periodic încerc să îl trezesc numai câţiva ni-l mai amintim, care mă uitam târându-mă de-a bră a lui, pentru că acel model de
și mereu îmi spune că mai vrea să dar în acea vreme era o legendă, bușilea pe sub bradul de Crăciun doctor nu se mai fabrică de multă
doarmă încă cinci minute. Și sunt pentru talentul uimitor de doc- care rezista până în martie, jucân- vreme.
doctor de oameni mari… tor, pentru nonșalanţa cu care du-mă în imaginaţie cu picioarele Copilul meu interior doarme
Dar apoi îmi aduc aminte că era în stare să dea cu tifla comu- fioroase ale mobilei veneţiene. prea mult și nu mai vorbește cu
simplul fapt de a fi doctor e o mare niștilor care l-au dat afară de la Când eu eram mic, el era deja mine; acei medici despre care
copilărie. Fac parte dintre aceia catedră, dar nu și din medicină. bătrân și avea o gambă amputată, spunem azi povești la gura sobei
care s-au hotărât să fie doctori de Pentru felul extrem de colorat în nici nu mi-l aduc aminte altfel. și-l păstraseră treaz pe al lor, și ne-
la grădiniţă și au rămas sufici- care vorbea, reușind să rămână Dar știu că nu mă îngrijora acest schimbat ca în ziua când ei înșiși se
ent de infantili încât să nu se mai un gentleman fără efort. Pentru fapt, mereu mă gândeam că o să hotărâseră să se facă doctori: fără
Dr. Vlad Stroescu răzgândească. Precum mulţi din- felul în care era prinţ și cerșe- mă fac doctor și o să „îi cresc” pi- frică de nimic, nici măcar frica de a
tre dumneavoastră. Ne întâlnim tor, pirat și aristocrat, în aceeași ciorul la loc. Și m-am făcut doc- iubi. Ceea ce vă doresc și domniilor
adesea urmând același schelet al zi. Pentru blândeţea și empatia tor, dar n-am mai crescut piciorul voastre.

Record de vaccinări
la maratonul
bucureștean, ediţia a
doua
V accinul împotriva COVID-19 a fost
administrat unui număr de 23.291
de persoane care s-au prezentat la cea
de-a doua ediţie a Maratonului Vaccinării
București, desfășurată în perioada 28-31

OBEZITATEA,
mai, la Sala Palatului și la Biblioteca Naţi-
Organizaţia Mondială de onală a României. În cele două centre de
Gastroenterologie atrage atenţia vaccinare s-au administrat 20.909 doze
asupra pericolelor reprezentate de de vaccin Pfizer-BioNTech. Majoritatea
persoanelor au primit doza de rapel, iar
obezitate și a impactului pe care

la fel de
altor 2.128 le-a fost administrată prima
aceasta o are asupra speranţei de doză. Din totalul celor vaccinaţi, 2.382
viaţă, în contextul Zilei Mondiale a de persoane au ales să se vaccineze cu
Sănătăţii Digestive. Johnson & Johnson, care se administrea-

A devastatoare
ză într-o singură doză.
nual, Organizaţia Mondială de „Numărul mare de persoane vacci-
Gastroenterologie (WGO), fon- nate arată faptul că am realizat și dus
dată în 1958, marchează Ziua la bun sfârșit un proiect important. Nu
Mondială a Sănătăţii Digestive, ne-am propus să doborâm recorduri, ci să

ca o
la 29 mai. Cu acest prilej, forumul mondi- ne aducem contribuţia, în cât mai mare
al specializat în cunoașterea și tratamen- măsură posibil, la întoarcerea la norma-
tul bolilor digestive organizează programe litate”, a declarat prof. dr. Viorel Jinga,
speciale, dedicate câte unui capitol foarte rectorul Universităţii de Medicină și

pandemie
important de patologie hepato-gastroente- Farmacie „Carol Davila” din București.
rologică. În 2020 subiectul ales a fost micro- Maratonul Vaccinării București,
biota intestinală; în 2019 a fost rândul can- ediţia a II-a, a fost organizat de UMF
cerelor gastrointestinale, în 2018 în atenţie „Carol Davila” București, în parteneriat
au fost hepatitele virale B și C ș.a.m.d. cu: CMMB, OAMGMAMR – filiala Bucu-
De data aceasta, WGO a optat pentru un 116 societăţi membre WGO, care ajung rești, Societatea Studenţilor la Medicină
subiect de interes nu doar pentru gastro- la peste 50.000 de persoane din întreaga București și Societatea Multidiscipli-
enterologi, ci și pentru nutriţioniști, speci- lume, centre de formare WGO, asociaţii re- nară a Medicilor Rezidenţi, cu sprijinul
aliști în boli metabolice și pentru chirurgi: gionale afiliate și alţi parteneri globali. De ASSMB, al CNCAV și al SRATI.
obezitatea. Într-adevăr, obezitatea afectea- fiecare dată campania se concentrează pe Dorina Novac
ză toate organele digestive și crește riscul o anumită boală digestivă și/sau tulburare
de cancer digestiv al fiecărui organ diges- pentru a crește gradul de conștientizare
tiv! Scopul este de a crește gradul de conști- a publicului larg cu privire la prevenirea, Internaţională pentru Chirurgia Obezităţii
entizare a obezităţii și a impactului asupra prevalenţa, diagnosticul, gestionarea și și Tulburărilor Metabolice, a fost încheiat
dezvoltării comorbidităţilor și, ulterior, a tratamentul bolii sau tulburării. Subiecte- un parteneriat pentru conștientizarea te-
efectului asupra speranţei de viaţă, aceas- le includ sănătatea și alimentaţia optimă, mei din 2021, intitulată „Obezitatea: o pan-
tă afecţiune fiind la fel de devastatoare ca hepatita virală, sindromul intestinului demie în curs de desfășurare”. Campania a
orice pandemie. iritabil, bolile inflamatorii intestinale, fost condusă de copreședinţi prof. Lilian
infecţiile enterice și relaţia lor cu apa cu- Kow (Australia); dr. Reem Sharaiha (SUA);
Campanie de sănătate publică rată, alimentele curate și un mediu curat, prof. dr. James Toouli (Australia) și prof.
Concomitent cu Ziua Mondială a Sănă- simptomele gastrointestinale comune, Guilherme Macedo (Portugalia), împreună
tăţii Digestive, WGO iniţiază și o campanie cancerul hepatic și microbii intestinali. cu un Comitet director cu reprezentare și
de sănătate publică pe tot parcursul anului, Pentru buna organizare a acestei expertiză globală.
la nivel mondial, prin intermediul a peste zile, celebrată împreună cu Federaţia Prof. Dan L. Dumitrașcu

Prima generaţie fără tutun, un deziderat


activităţii fizice. Iniţiativa s-a materializat a subliniat Ioana Mihăilă: „Este esenţial ca generaţie fără tutun din România”. Obiec-
într-un Pact pentru Prevenţie în Sănătatea eforturile noastre să aibă în vedere atât în- tivul principal al strategiei este reducerea
Publică. Proiectul Pactului i-a fost înmâ- curajarea opririi consumului de tutun, cât consumului de tutun la 5% din populaţia cu
nat ministrului Sănătăţii de reprezentanţii şi prevenirea debutului. Trebuie să ne con- vârste cuprinse între 13 și 15 ani, prag con-
iniţiativei „2035 – Prima Generaţie Fără centrăm eforturile astfel încât să reducem siderat de OMS echivalent cu sfârșitul jo-
Tutun a României”, în cadrul unei întâlniri la minimum numărul persoanelor care în- cului devastator cu tutunul într-un interval
organizată la Ministerul Sănătăţii cu prilejul cep să fumeze, mai ales în rândul copiilor și de timp rezonabil. „Avem în vedere pentru
Zilei Mondiale fără Tutun, marcată anual la adolescenţilor”. România ca generaţia născută în 2017 să
31 mai. În septembrie 2016, societatea civilă, devină în 2035 prima generaţie liberă de

P este 350 de organizaţii neguvernamen-


tale susţin o abordare strategică a fac-
torilor de risc pentru bolile netransmisibi-
Efectele reducerii fumatului se observă
pe termen scurt şi mediu, în special asupra
bolilor cardiovasculare, şi pe termen mediu
medicală și academică a României a adus
în atenţia factorilor de decizie prima
strategie naţională integrată de reduce-
această dependenţă cu efecte devastatoa-
re”, se arată în Pactul pentru Prevenţie în
Sănătatea Publică.
le, tutun, alcool, nutriţie deficitară și lipsa şi lung în cancer şi boli respiratorii cronice, re a consumului de tutun, „2035 – Prima Florentina Ionescu
4 VIA�A MEDICALĂ
4 iunie 2021 l Nr. 22 Internaţionale
Belgia nu
recomandă Grupaj
vaccinul Johnson realizat de
dr. Alina
& Johnson celor Simache

sub 41 de ani
CURSURI ONLINE pentru D upă înregistrarea primului deces în Europa provocat de reacţii-
le adverse ale serului Johnson & Johnson, Belgia a anunţat sus-
pendarea vaccinării împotriva COVID-19 cu acest produs, potrivit

măsurarea tensiunii arteriale


Reuters. EMA (Agenţia Europeană pentru Medicamente) a anunţat, de
asemenea, investigarea „primului raport fatal” în cazul unei femei belgi-
ene în vârstă de 37 de ani, care a suferit o tulburare de coagulare cu număr
American Medical Association (AMA) le oferă cursuri online gratuite pentru măsurarea
corectă a tensiunii arteriale viitorilor medici și altor profesioniști din domeniul medical.

A proximativ jumătate dintre adulţii din SUA


prezintă hipertensiune arterială, avertizează
experţii AMA. Prin urmare, măsurarea corectă a
măsoare utilizând diferite dispozitive, fiind instruiţi
și cu privire la tehnicile de bază pentru automonito-
rizarea tensiunii arteriale.
tensiunii arteriale (TA) este esenţială pentru imple- Cel de-al doilea modul oferă noţiuni mai avansa-
mentarea managementului terapeutic adecvat. Deși te de automonitorizare, selectarea echipamentului
ghidurile internaţionale recomandă monitorizarea adecvat și instruirea pacienţilor pentru a-i sprijini în
frecventă a tensiunii arteriale, conform cercetărilor, măsurarea TA la domiciliu. Ultimul modul este des-
s-a observat că instruirea studenţilor în însușirea tinat studenţilor din ultimii ani care doresc să reca-
tehnicilor corecte de măsurare este deseori scurtă și pituleze anumite noţiuni însușite anterior.
insuficientă, subliniază AMA. Mai mult, unele școli „Știm că măsurătorile incorecte sunt asociate cu
nu oferă niciun fel de instruire cu privire la automo- erori de diagnostic și de abordare terapeutică a ten-
nitorizarea TA. siunii arteriale, putând conduce la consecinţe severe
Prin urmare, din dorinţa de a acoperi aceste lacu- și, totuși, studenţii din domeniul medical nu bene-
ne din sistemul educaţional medical, AMA a publicat ficiază de instruire adecvată în măsurarea TA. (...) scăzut de trombocite, afecţiune asociată anterior cu acest vaccin. În
recent trei module online, reunite sub denumirea Noua serie de module educaţionale online abordează plus, EMA a solicitat producătorului realizarea unei serii de studii su-
„Student BP Measurement Essentials”, disponibile lipsa unei programe standardizate cu privire la teh- plimentare pentru evaluarea asocierii dintre tulburarea de coagulare
în limba engleză pe pagina web oficială AMA Ed Hub. nicile pentru măsurarea TA bazate pe dovezi, oferite rară și vaccin. „În timp ce pandemia continuă să devasteze comuni-
în cadrul școlilor sanitare la nivel naţional, inclusiv tăţi din întreaga lume, considerăm că un vaccin împotriva COVID-19
Trei module gratuite oferite studenţilor medicilor, asistenţilor și farmaciștilor”, a declarat dr. administrat într-o singură doză, ușor de transportat, cu protecţie de-
Primul modul se adresează studenţilor aflaţi Susan R. Bailey, președinta AMA. monstrată împotriva a multiple variante, ar putea proteja sănătatea
la începutul pregătirii, ajutându-i să înţeleagă im- 1. https://edhub.ama-assn.org/pages/3-tools-for-students-to-accurately-measure-blood-
și siguranţa persoanelor de pretutindeni”, au declarat reprezentanţii
portanţa măsurării corecte a TA, cum să pregăteas- pressure
2. AMA Announces New Effort to Standardize Training in BP Measurement-Medscape-May
companiei.
că pacientul pentru această procedură și cum să o 27, 2021 În Belgia au fost administrate deja aproximativ 40.000 de doze de

Atenţie la
vaccin Johnson & Johnson, 80% dintre acestea fiind administrate per-
soanelor cu vârsta peste 45 de ani, iar în cadrul Uniunii Europene au
fost administrate peste 1,34 milioane de doze până în prezent.
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/belgium-says-halts-jj-covid-jab-under-41s-after-one-
dies-2021-05-26/

produsele Rezultate
impresionante

pentru
în tratarea
cancerului de
col uterin
protecţie R ecent prezentate în ca-
drul întâlnirii anuale
virtuale ESMO (Societatea
Europeană pentru Oncolo-

solară!
gie Medicală) și publicate în
Annals of Oncology, rezul-
tatele studiului EMPOWER-
CERVICAL 1 au demonstrat
Statele Unite au emis produse, inclusiv în cele proveni- expune oamenii la cantităţi exce- prelungirea supravieţuirii
un avertisment privind te de la mărci populare, precum sive ale acestuia”, a explicat prof. prin intermediul cemipli-
conţinutul de benzen Neutrogena sau Banana Boat. dr. Christopher Bunick, în petiţia mab în tratamentul de linia
Expunerea pe termen lung la Valisure către FDA. a doua a cancerului de col
identificat în compoziţia benzen este asociată cu generarea Totuși, reprezentanţii Valisure uterin recurent sau metas-
unor produse populare cancerelor, potrivit CDC (Centers subliniază importanţa continuă- tatic. Noile rezultate sunt
utilizate pentru protejarea for Disease Control and Preven­ rii utilizării cremelor de protecţie considerate „impresionante”, putând chiar „schimba practica clinică”,
pielii împotriva expunerii tion). „Acest lucru este deosebit solară, existând și produse ce pot fi iar comisia independentă pentru monitorizarea datelor a recomandat
excesive la soare. de îngrijorător în cazul cremelor utilizate în siguranţă. „Este impor- sistarea precoce a studiului pe baza eficacităţii dovedite.

V
de protecţie solară deoarece nume- tant să precizăm că nu toate pro- Studiul a inclus 608 femei cu vârsta medie de 51 de ani, cu cancer
alisure, o farmacie on- roase studii ale FDA au demonstrat dusele de protecţie solară conţin de col uterin, care au progresat după prima linie de chimioterapie pe
line recunoscută pen- că ingredientele acestora sunt ab- benzen și că sunt disponibile pro- bază de platină. Pacientele au fost randomizate 1:1 pentru a primi
tru verificarea atentă sorbite la nivel cutanat și ajung în duse necontaminate, care ar trebui cemiplimab 350 mg intravenos la 3 săptămâni sau un singur agent
a produselor comerci- fluxul sanguin în cantităţi mari”, să fie utilizate în continuare, fiind chimioterapic la alegerea investigatorului (pemetrexed, vinorelbin,
alizate, a solicitat FDA (Food and avertizează David Light, CEO al importante în protecţia împotriva gemcitabină, irinotecan sau topotecan) până la 96 de săptămâni. Su-
Drug Administration) retragerea Valisure. radiaţiilor solare potenţial dău- pravieţuirea generală mediană a fost de 12 luni cu cemiplimab, versus
de pe piaţă a 40 de loturi de creme nătoare”, conform aceleiași surse. 8,5 luni cu chimioterapia standard (HR=0,69).
de protecţie solară și a altor produ- Protecţie esenţială, în ciuda Deși Academia Americană de Der- „În cel mai mare studiu randomizat realizat până la această dată în
se utilizate după expunerea la soa- îngrijorărilor matologie recomandă utilizarea cadrul acestei populaţii, cemiplimab este primul agent imunoterapic
re. Propunerea a fost făcută după „Nu există un nivel sigur de unei creme de protecţie solară re- care a demonstrat un beneficiu de supravieţuire semnificativ statistic
ce au fost identificate niveluri de benzen care poate exista în cre- zistente la apă, cu SPF de cel puţin și relevant din punct de vedere clinic în cancerul de col uterin recurent
benzen de până la trei ori mai mari mele cu protecţie solară. (...) Masa 30, utilizarea zilnică a unei creme sau metastatic, la progresia după prima linie de chimioterapie pe bază
decât limita superioară stabili- totală de cremă necesară pentru cu SPF 15 poate reduce riscul de de platină. (...) Cemiplimab poate oferi un nou standard terapeutic de
tă de FDA în compoziţia acestor acoperirea și protejarea corpu- carcinom cu celule scuamoase cu îngrijire la această populaţie asociată cu un prognostic foarte slab”, a
produse. lui uman, într-o singură aplicaţie 40% și riscul de melanom cu până declarat prof. dr. Krishnansu S. Tewari, directorul Diviziei de onco-
Au fost testate 294 de loturi zilnică sau în aplicaţii zilnice re- la 50%. logie ginecologică, obstetrică și ginecologie din cadrul Universităţii
provenite de la 69 de companii, petate, înseamnă că și un conţi- 1. https://www.webmd.com/melanoma-skin-cancer/ California, Irvine, în calitate de autor principal al studiului.
news/20210528/stay-truly-safe-sun
iar benzenul în cantităţi inadecva- nut de benzen de 0,1 ppm în cre- 2. https://www.valisure.com/wp-content/uploads/Valisure- 1. New Era for Cervical Cancer With Cemiplimab ‚Impressive’ Results-Medscape-May26, 2021
Citizen-Petition-on-Benzene-in-Sunscreen-and-After-sun- 2. https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(21)01147-9/fulltext
te a fost identificat în 27% dintre mele de protecţie solară ar putea Care-Products-v9.7.pdf
Reportaj VIA�A MEDICALĂ
4 iunie 2021 l Nr. 22
5

Tehnicile de prim ajutor,


un aliat de seamă în viaţa de zi cu zi

Vrem ca această acţiune
Trei cluburi moto și-au unit
forţele și au făcut posibilă
desfășurarea unui curs
F
undaţia pentru Tineret a Municipiului
București a găzduit, săptămâna trecută,
un curs gratuit de prim ajutor, susţinut
de Alexa Cătălina, instructor la Socie-
moto cu atât mai mult trebuie să știi când să
acorzi primul ajutor și când să nu o faci, când și
cum să scoţi casca, lucruri pe care oamenii nu
le pot învăţa din altă parte, a completat Marius
să crească an de an, să integrăm gratuit de prim ajutor în tatea de Salvare București. Organizatori au fost Mitroi, vicepreședinte Black Helmets: „Acum
mult mai mulţi oameni și să București. Participanţii membri ai trei cluburi moto, Black Helmets, Free trei ani, noi [Black Helmets] am început să fa-
fim conștienţi de cum vrem să au avut ocazia să afle cum Riders și WIMA România – Asociaţia Femeilor cem cursuri de acest fel cu cei de la SMURD. (...)
fim – vrem să fim respectuoși, pot acţiona atunci când o Motocicliste, ca parte a campaniei „Siguranţă pe Cursul celor de la SMURD și cel efectuat de So-
vom primi la un moment dat acel
respect pe care îl oferim. persoană intră în stop două roţi”, aflată la cea de-a doua ediţie. Scopul cietatea de Salvare au tratat aceleași probleme,
cardio-respirator, dar și cum iniţiativei este de a crește nivelul de conștienti- însă cursul SMURD a avut o componentă spe-
Vrem să fim «niște golani»,
zare privind siguranţa motocicliștilor în rândul cifică pentru accidentele moto”. La cursul de
vom fi trataţi ca atare. pot ajuta victimele unui
(Ionuţ Cazacu) participanţilor la trafic, cât și promovarea moto- prim ajutor din 22 mai au fost disponibile 30 de
accident rutier. ciclismului responsabil pe șoselele din România. locuri și toate au fost ocupate. La fel s-a întâm-
Pe parcursul a patru ore, instructorii au pre- plat și în anii trecuţi, la cele organizate de Black
zentat cele trei tipuri de urgenţe asupra cărora Helmets și SMURD. „În anii anteriori a trebuit
oamenii obișnuiţi pot interveni, dacă au noţiuni- să facem două serii de cursuri, deoarece au fost
le de bază care să le permită să facă acest lucru. foarte mulţi doritori și tot au mai rămas oameni
Participanţii au aflat ce pot face în cazul în care o pe dinafară. Oamenii chiar vor să înveţe. De fapt,
persoană intră în stop cardio-respirator; care este toată această campanie este despre educaţie, nu
poziţia de siguranţă în care poate fi pusă o victi- neapărat educaţia șoferilor auto, cât și educaţia
mă inconștientă, dar care respiră; cum se efec- motocicliștilor”, a punctat Marius Mitroi.
tuează manevra Heimlich și cum se pot gestiona
situaţiile cu victime în cazul accidentelor rutiere. Obiceiuri vechi la vremuri noi
Campanii de siguranţă au tot fost de când e
Răspunsuri la întrebări de zi cu zi formată comunitatea motociclistă în România, a
„Cursul de prim ajutor pe care l-am făcut as- subliniat Mihaela Hodivoianu, președinta WIMA
tăzi a vizat să acopere posibilele întrebări legat România: „Campania «Siguranţă pe două roţi» se
de ce se poate face, ce este recomandat, ce este află la cea de-a doua ediţie, iar anul acesta a fost
permis, ce este absolut interzis în gestionarea concepută pe o durată de patru luni. Urmează să
unei victime a unui accident rutier, pentru că de se încheie la finalul lunii iunie”.
obicei, ca motocicliști, la asta ne gândim”, ne-a Pe lângă cursul de prim ajutor, campania a in-
mărturisit Alexa Cătălina, instructor curs. Sunt clus și o acţiune de donare de sânge desfășurată
manevre simple, pe care le poate învăţa orice per- în Centrul de Transfuzie Sanguină „Col. prof. dr.
soană. Nu are nevoie de studii medicale, are nevo- Nicolae Nestorescu” pe parcursul a trei zile, dar
ie doar de atenţie și de curajul de a interveni. și alte evenimente. „Am avut evenimente despre
Noţiunile prezentate la cursul din București cum să ne alegem școala moto sau echipamentul
sunt aceleași pe care le învaţă și persoanele care moto potrivit. Am avut parade moto în care am
doresc să se înscrie în programul „Există un erou încercat să păstrăm și să discutăm niște reguli
în fiecare dintre voi”, singura diferenţă este că de mers în grup. Am avut și evenimente care au
acolo manevrele sunt repetate mult mai mult: ţintit închegarea comunităţii și conștientizarea
„Faţă de cei care au fost prezenţi astăzi aici, care șoferilor că sunt și motocicliști în trafic”, a spus
ar putea sau nu să întâlnească o situaţie în care să Mihaela Hodivoianu.
fie nevoie de ajutorul lor, colegii de la «Există un
erou» intervin voluntar [la situaţii de urgenţă]. Tura de anduranţă
(...) Nu diferă cu nimic din punctul de vedere al Campania are inclusă și o tură moto de mai
noţiunilor teoretice, ci strict la nivelul de repe- multe zile, pe traseul București – Hunedoara –
tare a protocolului – cât a lucrat fiecare dintre Oradea – Cluj-Napoca – Sibiu – Buzău – Bucu-
ei pe manechin și cât a repetat protocolul”, ne-a rești. „Sunt în jur de 1.400 de kilometri, o să fie
explicat Alexa Cătălina. aproximativ 15 rideri permanenţi – băieţi și fete
și vor fi și alţi rideri care se vor alătura carava-
Bine de știut nei pe tot traseul, pe anumite segmente. [Tura]
Dincolo de a fi instructor la Societatea de Sal- Începe pe 31 mai și se termină pe 7 iunie”, a men-
vare București, Alexa este și motociclistă, dar și ţionat președinta WIMA. În paralel, pe același
Participant la curs exersând protocolul în cazul stopului cardio-respirator membră WIMA România. Acest lucru a făcut-o traseu se va desfășura și o tură de anduranţă de
să își dorească și mai mult să se implice în cam- 24 de ore, efectuată de doi motocicliști cu expe-
pania „Siguranţă pe două roţi”, prin susţinerea rienţă, membri Black Helmets. Aceasta se va
acestui curs: „Siguranţa pleacă în primul rând de întâlni cu tura de siguranţă la Oradea, tocmai
la noi. Dincolo de faptul că vrem respect în trafic, pentru a le explica participanţilor cum să se pre-
că vrem ca șoferii să se uite [în trafic] și după un gătească pentru o tură de anduranţă. Totul va fi
singur far, nu doar după două, dincolo de lucruri- filmat și distribuit în online. Tura moto va fi mo-
le acestea pe care le așteptăm de la alţii, noi trebu- nitorizată și prin GPS, așa că oricine va putea ști
ie să ne dorim să fim în siguranţă. Noi să vrem să oricând unde se află caravana, iar doritorii sunt
rămânem fără «îmbunătăţiri» de tipul șuruburi, așteptaţi să se alăture iniţiativei. „Speranţa mea
cusături ș.a.m.d. Trebuie să vii și tu cu dorinţa este ca atunci când trec printr-un oraș, comu-
de a fi în siguranţă, nu doar cu așteptarea să te nitatea moto de acolo să mă însoţească măcar
protejeze alţii, deoarece nu o vor face”. până în următorul oraș. Îmi doresc acest lucru și
Ionuţ Cazacu, membru Free Riders, afirmă că aș fi foarte bucuros ca în fiecare zonă să găsesc
ei fac toate aceste lucruri pentru a se simţi în sigu- măcar alte două persoane care să meargă mai
ranţă și pentru a-și ajuta semenii: „Aceste cursuri departe cu mine”, a mărturisit Ionuţ Cazacu,
nu sunt neapărat pentru noi, motocicliștii, sau membru Free Riders.


pentru șoferi. Sunt de părere că aceste informaţii Tot în cadrul campaniei, ar urma să fie orga-
trebuie să fie cunoscute de toată lumea, încă din nizată și o paradă moto foarte mare. „Teoretic
școală. Nu strică să poţi ajuta pe cineva fără a avea ar trebui să aibă loc în contextul Zilei Interna-
așteptarea să ţi se întoarcă ceva înapoi. Este ţionale a Motociclistului, marcată pe 21 iu-
cel mai minunat lucru pe care poţi să-l nie. Nu știu dacă vom putea să o facem
faci pentru acea persoană și pentru Ne-au determinat atunci, pentru că fiind atât de mare
tine în primul rând”. să facem această campanie ne trebuie autorizaţie. Dacă o vom
accidentele, prietenii care obţine, o vom face, dacă nu, o vom
Siguranţa, importantă au murit. Toate aceste organiza mai târziu, dar cu siguran-
indiferent de situaţie lucruri te fac să vrei să în- ţă vom încheia campania printr-o
veţi cum să acorzi primul
Siguranţa pe motocicletă este paradă mare”, a conchis Mihaela
ajutor.
foarte importantă indiferent de (Marius Mitroi) Hodivoianu.
situaţie, dar în cazul accidentelor Cristina Ghioca
Alexa Cătălina explică manevra Heimlich la adulţi (stânga) și la bebeluși.
6 VIA�A MEDICALĂ
4 iunie 2021 l Nr. 22 Opinii
CMMB necesare, dar să acopere și nevoi-

Reforma în Sănătate: patru riscuri


le de informatizare ale sistemului
sanitar.
Cât privește recunoașterea cri-
zei de personal drept o problemă

sau patru oportunităţi?


structurală a sistemului sanitar,
aici să recunoaștem că s-au făcut
eforturi pentru a păstra medicii în
ţară, pentru a stopa hemoragia de
Doar am citat dintr-un articol vedem care erau oportunităţile este mai acut resimţit în spitale. cadre calificate. Dar, așa cum ară-
care se referă la National Healh pe care le întrezăreau, în acel mo- Presiunea pe spitale trebuie, deci, ta un sondaj efectuat de CMMB
Service, din Marea Britanie, arti- ment, britanicii: redusă, pentru a menaja și buge- în rândul tinerilor medici, venitul
col care a fost publicat acum 19 ani - posibila colaborare între me- tul public, și personalul, cu atât era una dintre cauzele emigraţiei,
în British Medical Journal* și care dicii specialiști, într-o reţea de mai solicitat în cazul unor crize dar nu singura.
se referă la nevoia de reforme, de servicii prespitalicești; cum este cea pandemică, pe care o Lipsa recunoașterii din par-
reconfigurare a sistemului public - digitalizarea; trăim în prezent. tea societăţii, stresul, hărţuielile
Prof. dr.
de sănătate. - recunoașterea nevoii de per- Soluţia, adică folosirea reţe- la care sunt supuși medicii sunt
Cătălina Autorul, Andy Black, un fost sonal ca o problemă structurală a lei de medici specialiști din asis- altele. Și cum să nu fii stresat
Poiană, director al NHS, recunoștea că sistemului sanitar; tenţa prespitalicească, implică când știi că asigurările de mal-
președinte autorităţile, cei care gestionează - accesul la capital pentru in- sprijinirea și dezvoltarea servi- praxis nu acoperă daunele mo-
CMMB
sistemul sanitar, se află sub o du- vestiţii în sănătate, prin asigurări ciilor de medicină secundară. rale, că, așa cum a arătat un alt

P
blă presiune: pe de o parte trebu- complementare. Pe vremuri îi spuneam simplu: studiu al CMMB, acestea servesc
are familiară această ie să răspundă cererii de servicii Sunt acestea subiecte de ac- Policlinică. doar interesul firmelor de asi-
listă cu probleme ale sis- medicale curente, nevoilor acute tualitate, astăzi, în România? Astăzi, dacă s-ar urmări gurări, nu și pe al pacientului și
temului sanitar: lipsește ale pacienţilor, pe de altă parte să Ar trebui avute în vedere atunci atingerea celor două obiective medicului?
investiţia în prevenţie; îmbunătăţească starea de sănăta- când discutăm despre reformă în aparent divergente, respectiv Schimbarea legii malpraxisu-
dezbaterea publică este centrată te generală, indicatorii generali sistemul sanitar? satisfacerea nevoilor imediate și lui, dezvoltarea sistemului secun-
pe clădiri (adică imobile în care se de sănătate ai populaţiei. Evident, Voi răspunde plecând de la îmbunătăţirea indicatorilor pe dar de medicină, digitalizarea și
desfășoară actul medical); centra- urgenţele au prioritate, iar aten- cercetările sociologice pe care termen lung, cred că investiţia în nu în ultimul rând creșterea inves-
lizarea este prea mare (în sensul ţia se îndreaptă către rezolvarea Colegiul Medicilor din Munici- ambulatoriul de specialitate ar fi tiţiilor în Sănătate, prin asigurări
de spitalizare excesivă); nu sunt problemelor pe termen scurt. Cele piul București (CMMB) le-a în- prima soluţie de avut în vedere. suplimentare, ar putea fi, deci,
folosite stimulentele financiare pe termen lung sunt lăsate pe altă treprins în rândul membrilor săi. Digitalizarea, în toate dome- oportunităţile pe care le văd, as-
pentru a motiva schimbarea în dată, termen care se traduce în Fenomenul burnout, de epuizare niile, este de neocolit. Sper ca tăzi, în România, inspirată de un
bine a situaţiei. limba română prin niciodată. fizică și psihică, afectând fără planul de rezilienţă și redresare, articol de acum două decenii, din
Oare de ce ni se pare că e vor- Și dacă tot am făcut referire discuţie toate categoriile de pro- în ceea ce ne privește, să nu se re- Anglia.
ba despre situaţia din România? la un articol BMJ din 2002, să fesioniști din domeniul sanitar, zume doar la clădiri, fără îndoială *https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1124751/

OAMGMAMR

Solidaritatea –
cheia
reconstrucţiei
A dunarea Mondială a Sănătăţii, ediţia a 74-a, mi-a oferit ocazia
ca, în calitate de președinte al Ordinului Asistenţilor Medicali
și Moașelor din România (OAMGMAMR), asistent șef în cadrul
Ministerului Sănătăţii din România și președinte al Consiliului

DE CE POATE FI GREU SĂ
European al Asistenţilor Medicali, să spun că ţara noastră se
aliniază la intervenţia Uniunii Europene.
Pandemia de COVID-19 a evidenţiat încă o dată importanţa ro-
lului asistenţilor medicali pentru a asigura un act medical complet

AI ÎNCREDERE ÎN MEDIC
și de calitate. Asistenţii medicali, împreună cu alţi profesioniști din
domeniul sănătăţii, s-au aflat și sunt încă în prima linie împotriva
COVID-19.
Suntem conștienţi că prea mulţi colegi din personalul medical
și-au pierdut viaţa în timp ce încercau să-i salveze pe alţii. Este
important să ne concentrăm în continuare eforturile asupra
modului în care îi putem proteja mai bine, astfel încât ei să ne poată
I maginează-ţi următorul scena-
riu. Medicul de familie îţi face
o electrocardiogramă și îţi spune
zi. Fiecare îţi măsoară tensiunea,
îţi face o electrocardiogramă și
o ecocardiografie. Cu anamneza
vă imaginaţi că nu înţelegeţi deloc
medicina (ceea ce poate fi o pro-
vocare, într-adevăr), dintr-o astfel
proteja în continuare. Vaccinarea prioritară a personalului medical că a văzut urmele unui infarct în lucrurile stau mai diferit. Unii în- de experienţă chiar și atât de su-
trebuie să rămână o piatră de temelie a acţiunii globale împotriva istoric și că trebuie să mergi de treabă, alţii te bagă direct în teste. mar explicată? Ce ai putea spune
COVID-19. urgenţă la cardiolog. Începi să de- Mai jos este comparaţiia head- despre doctori?
Actuala pandemie a arătat defectele din sistemele noastre de rulezi imagini din amintiri și apoi to-head a concluziilor acestor Acesta nu e însă un exerciţiu de
sănătate, dar și nevoia de a ne pregăti mai bine pentru provocările suspectezi că poate ar fi adevărat și investigaţii: imaginaţie, este o întâmplare reală,
viitorului. Trebuie să folosim lecţiile învăţate din această criză, decizi să urmezi sfatul medicului. Clinica A: Anamneză amă- o scriu cu documentele medicale în
și poate cea mai importantă lecţie a pandemiei este că o naţiune e Dar cum nu prea știi unde ar fi mai nunţită care i-a făcut plăcere, TA faţă. În mod evident, sunt și multe
strâns legată de nivelul și abilităţile profesioniștilor din domeniul bine să mergi, alegi trei clinici cu 150/90, regurgitare mitrală grad similitudini. Am inclus aici doar
sănătăţii. ceva reputaţie de top din Capitală II/IV organică, recomandări – re- diferenţele care probabil au dus la
Modul în care le valorificăm potenţialul va fi barometrul pregătirii și îţi faci trei programări în aceeași gim alimentar, hidratare, efort concluzii și atitudini diferite.
pentru ameninţările viitoare. Deja în timpul pandemiei, asistenţii fizic regulat în limita toleranţei Pacientul va face analize, va
medicali au contribuit la transformarea sistemelor de sănătate și fiziologice, analize de labora- face toate investigaţiile recoman-
trebuie acum să profităm de acest impuls, astfel încât aceștia să își tor, tratament (Noliprel, Concor, date. Poate că va afla ceea ce este
poată ocupa locul cuvenit în noua arhitectură a asistenţei medicale. Aspenter), test de efort. cel mai bine pentru el. Însă dacă
OMS a apreciat activitatea asistenţilor medicali pentru munca lor Clinica B: Anamneză rezona- e să îl întrebi câtă încredere are în
extraordinară și apreciez efortul în definirea noilor direcţii strategice bilă, TA 150/100, regurgitare mi- opinia medicilor, va da un răspuns
globale pentru lucrătorii din domeniul sănătăţii ca un instrument trală grad 0-I, recomandări, ţinte cu multe explicaţii.
crucial în demersurile noastre pentru a atinge acoperirea universală terapeutice, regim alimentar, hi- Gândește-te că, independent
a sănătăţii și obiectivele de dezvoltare durabilă. dratare, activitate fizică regulată, de ceea ce ești și faci tu, mâine va
Pandemia de COVID-19 este cea mai mare provocare pentru analize laborator, Holter TA, fără intra pe ușă pentru prima dată un
comunitatea globală și cea naţională. Acest tip de provocare poate fi tratament deocamdată. astfel de pacient. Poate că își do-
depășită doar lucrând împreună. COVID-19 ne-a exploatat punctele Clinica C: Fără anamneză rește să aibă încredere în tine, dar
slabe, dar știm că solidaritatea ar trebui să fie cheia reconstrucţiei. (!!), TA 110/80, fără regurgitare experienţa lui îl invită la circum-
Este important să continuăm să lucrăm împreună pentru a asigura aortică, recomandări controlul specţie. Poate vei crește încrede-
respectul pe care îl merită reprezentanţii acestei profesii. factorilor de risc cardiovasculari, rea în el sau poate că o vei scădea și
Mircea Timofte, Dr. Nicolae- fără indicaţie de tratament. Ce mai mult. Asta va depinde de ceea
președinte OAMGMAMR Iordache Iordache concluzii aţi trage, mai ales dacă ce spui și faci, dar nu în totalitate.
Opinii VIA�A MEDICALĂ
4 iunie 2021 l Nr. 22
7

Sulimanurile
arenelor
Diversitatea situaţiilor și a Virajul meu vestimentar s-a pro-
stilurilor de luptă impune dus într-o dimineaţă de vară a anu-
o pregătire tehnico-tactică lui 1995. După ce și-a dat acordul
să încep practica de vară în secţia
complexă și o capacitate de a pe care o conducea, dr. Constantin
executa mișcări pustiitoare

Dreptul de a fi asistată
Teodorescu mi-a recomandat să
pentru adversar. Chiar dacă mă prezint a doua zi în Secţia chi-
tu nu vrei să participi direct, rurgie la ora 07:00.
îţi place să-i privești pe Am ajuns eu la timp, însă felul
combatanţi. în care eram îmbrăcat l-a făcut pe
temutul chirurg să mă invite în la naștere... în vremuri
V
cabinet, unde, fără a folosi cunos-
reo trei ani să tot fie
de când ne-am întâlnit
în Aula UMF Iași. Mă
cutu-i limbaj mușcător, a încercat
să-mi ţină un scurt discurs despre
nu-mai-știu-ce firmă japoneză și
de pandemie
bucurasem și am apre-
ciat că venise din nordul ţării să
participe la un eveniment la care
modul în care, la prima oră, fiecare
angajat, în costumul impus de con-
ducere, când se dădea semnalul,
Dr. Richard
Constantinescu I nspirat de alte state europene,
legiuitorul din România a elabo-
rat o serie de recomandări privind
sănătoasă. De asemenea, va trebui
să îndeplinească una dintre urmă-
toarele condiţii: să fie vaccinată
urma să susţin o prelegere pentru se ridica și, solemn, asculta câteva Să mi se fi schimbat culoarea prezenţa unei persoane alături de anti-COVID și să aibă cel puţin
câteva sute de liceeni din Moldova. minute imnul companiei. încălţărilor din pricina prea frec- gravidă în sala de naștere. În artico- zece zile de la vaccinarea comple-
De atunci am schimbat puţine cu- Stilul meu „Bermuda Shorts” ventelor confruntări din sang- lul de faţă vom prezenta o serie de tă; să deţină un test RT-PCR nega-
vinte, și acelea doar prin mesaje și nu părea să se potrivească spa- vinem harena? Îi plăcea fostului condiţii pe care o persoană trebu- tiv efectuat cu cel mult 72 de ore
comentarii în reţelele sociale. ţiului medical tecucean. Ce să meu coleg de cămin să mă închi- ie să le îndeplinească atunci când înainte (atenţie: test RT-PCR nu
puie vreun „neam de Novăcel”? dorește să ia parte la momentul în include și testul rapid, legiuitorul
Arta luptei și menţinerea capaci- care mama dă viaţă unui copil. stipulând în mod expres această
tăţii motrice se pare că sunt mereu În primul rând, gravida are condiţie); a trecut prin infecţia
prezente într-o addendă a vieţii prerogativa de a fi informată cu SARS-CoV-2 și nu au trecut mai
cotidiene a medicului. privire la dreptul de a fi asistată mult de 90 de zile de la confirmare.
la naștere. Se impune o precizare În legătură cu echipamentul pe
APARENŢELE ȘI aici: nu doar tatăl poate asista. No- care îl va purta persoana desemna-
PERFORMANŢA ţiunea de „persoană desemnată” tă, recomandările privesc un halat
Marion Rose, fosta mea soţie, include fratele, sora, mama, adică de unică folosinţă, botoși, capelină,
spunea despre mine într-un in- orice persoană care a fost desem- mască, vizieră și mănuși de unică
terviu TV: „Richard it’s a lover, nată în acest sens de persoana folosinţă. Toate acestea vor fi asi-
not a fighter!”. Ea mi-a întărit care urmează să aducă pe lume un gurate de spital. Având în vedere
convingerea că românii asoci- nou-născut. Femeia va fi informa- că nu se stipulează cine va suporta
ază aparenţa cu performanţa, tă cu privire la această posibilitate costurile, opinez că vor putea fi tre-
faţada cu valoarea. Au o teamă chiar în momentul în care ajunge cute chiar în sarcina persoanei care
de evaluare negativă extrem de la maternitate, iar în situaţia în asistă. Personalul medico-sanitar
mare. Modificarea semnificativă care este o naștere programată, la care asistă la naștere trebuie să
a vestimentaţiei se presupune că ultimul consult pe care aceasta îl ceară aceste dovezi de la persoa-
are rolul de a influenţa pozitiv efectuează. na desemnată să asiste la naștere
judecata celorlalţi. O problemă specială se pune în și să le atașeze fișei de internare
Dinainte, dar mai ales după situaţia în care mama este pusă în a gravidei. Triajul epidemiologic
experienţa americană, ceea ce pericol, iar informarea nu mai poa- și solicitarea documentelor se re-
încerc să fac este să influenţez te avea loc. Consider că în astfel alizează de personalul secţiei de
atitudinile și comportamente- de momente nefericite, nașterea obstetrică-ginecologie.
le oamenilor prin vorbe, scris și poate avea loc fără o informare Un lucru trebuie să îl mai pu-
fapte, și nu să-mi lucrez perpe- prealabilă, viaţa femeii fiind mai nem în lumină: toate cele de mai
tuu o mască în conformitate cu importantă decât exprimarea unui sus sunt doar niște recomandări,
criteriile de dezirabilitate socia- consimţământ. astfel încât încă nu putem vorbi
lă; să mă port în concordanţă cu Persoana care va asista feme- despre o obligaţie din partea spi-
Am fost plăcut surprins să-l re- mai spun de cel ieșean!? Fostul identitatea pe care mi-am ales-o, ia la naștere trebuie să nu pre- talului de a încuviinţa o astfel de
văd, recent, tocmai când mă pregă- meu profesor de Imunologie își fără să-mi construiesc identităţi zinte semne clinice de infecţie cerere în vremuri de pandemie.
team să intru într-una dintre sălile amintește și acum de faptul că am contextuale favorabile. respiratorie acută și să fie clinic Drd. Rareș Voroneanu
de ședinţe ale corpului principal fost singurul student din cariera
al universităţii. Costum plumbu- domniei sale care s-a prezentat la
riu, cu dungi roșu-portocaliu, late examen într-o ţinută prea tropica-
și distanţate, manșetă dublă cu lă. Eram eu mai exotic atunci, dar
butoni și guler papion. Ne-am dat cu siguranţă și numele savantului
mâna și m-a privit vreme de secun- pe care-l purta Aula, în care se
de bune, apoi mi-a spus: „Îţi citesc adunase întregul an II Medicină
textele din Viaţa Medicală și pos- generală, avusese o influenţă sub-
tările cu și despre Sabrina. Dar, de tilă asupra modului meu de a mă
când a apărut ea, te-ai prea copilă- prezenta la acel test.
rit! Îmi plăcea de tine când erai în
arenele de lupte greco-romane!”. NEAM DE NOVĂCEL
Îmi analiza ţinuta, observase Nu apariţia Sabrinei a produs
că e bine închegată din punct de această schimbare care l-a șocat
vedere cromatic, dar i se părea în pe amicul meu. De câţiva ani aso-
contrast cu spaţiul în care mă în- ciez culori, mixez încălţămintea
tâlnea și, pesemne, cu modul în ori șireturile, fapt notat de rubrica
care mă știa el. Nu am avut timp să mondenă a unui săptămânal ieșean
vorbim mai mult, fiind repede in- ori de unii artiști care m-au portre-
vitat la întâlnirea pentru care ve- tizat și postat în diverse contexte.
nisem, și am apucat doar atât să-i M-am obișnuit și mă amuz singur
spun, în grabă: „La vita e rebella!”. când sesizez cum unii își dau coate
pe stradă când observă că am pan-
BERMUDA SHORTS tofi de culori diferite. Nici de Pierre
Pe acest pelerin gri, adevărat Richard ori de „The Man with One
Gandalf bucovinean, îl știam din Red Shoe” nu mi s-a mai vorbit de-
facultate. Multă vreme ne-am în- mult. Ce mă miră de data aceasta
tâlnit la evenimente medicale. este asocierea mea cu „lupta”.
8 VIA�A MEDICALĂ
4 iunie 2021 l Nr. 22
Special

PĂR
în că
Modificări în
legislaţie
Nicoleta Cristea-Brunel,
președinte al Asociaţiei SOS
Infertilitatea, a încercat, fără
succes, să adopte, în urmă cu
nouă ani. „M-am întors din
Franţa, mi-am lăsat toată viaţa
în spate – și am primit un ates-
tat (n.r. care te confirmă apt să
adopţi). Am rămas cu acea hâr-
tie în sertar. Pe vremea aceea,
așteptai să fii sunat. Pe mine
nu m-a sunat nimeni”.
Trei femei, trei povești de viaţă. Un asistent medical, un medic stomatolog și un De atunci legislaţia s-a mo-
nutriţionist au făcut un pas pe care mulţi ezită să-l ducă până la capăt: au devenit dificat și, cel mai important, a
apărut lista copiilor greu adop-
părinţi adoptivi. Și-au învins reticenţele, și-au asumat provocările și descoperă tabili. Nicoleta Cristea-Bru-
fericirea în fiecare zi. nel explică: „Adopţia se face
în două feluri: prin potrivire,
Grupaj realizat de L. Budin
adică aștepţi să te sune cei de
la Direcţia pentru Protecţia

Ioana Sîngeorzan-Kiss, Alba Iulia: Copilului, sau proactiv – adi-


că te duci la lista copiilor greu

„ȘI MAMĂ, ȘI TATĂ”


adoptabili”.
Ioana, asistent medical, Dacă un copil a stat în sis-
se mândrește tare cu Paul, tem șase luni și nu a intrat în
18 ani, și cu Ștefania, 12 procesul de potrivire cu o fa-
ani. Soţul ei a fost răpus milie, atunci intră în această
de COVID-19, dar trage- bază de date, explică Nicoleta
Cristea-Brunel. „Familiile pot
dia o face să-și strângă
face o programare la Direcţie
și mai puternic copiii în pentru a consulta respecti-
braţe. va listă”. O problemă la care
adoptatorii trebuie să fie totuși
Loc de pătuţ atenţi este supradiagnostica-
Povestea Ioanei începe în rea copiilor din sistem, averti-
urmă cu aproape 20 de ani: „Eu zează aceasta. „Un copil e lăsat
și soţul ne-am gândit să adop- toată ziua în faţa televizorului
tăm, cu speranţa ca, în timp, să și pare apatic? Nimic mai sim-
putem avea și un copil al nostru”, plu decât să-i scrii în certifica-
spune ea. A simţit, totuși, o oare- tul medical «nuanţe de spectru
care reţinere din partea parte- autist». Și în momentul ăla nu
nerului de viaţă. Așa că, atunci ţi-l mai adoptă nimeni”.
când cuplul a fost invitat la un Așa că, dacă o familie se
eveniment de familie, la Cluj – la îndrăgostește de un copil aflat
o mătușă care avea, în plasament în baza de date, are dreptul să
familial, un băieţel în vârstă de 4 îl ducă la medic și să verifice
luni –, Ioana a decis să nu mai în- diag­nosticele oficiale.
cerce în niciun fel să-și convingă
soţul. Surioara rebelă familie de plasament la vârsta de pe Paul cum ar fi fost să-i spun asta
Și, după două săptămâni, alesul Altfel au stat însă lucruri- 3 ani. Achiziţiile ei erau puţine: mai târziu, la liceu. Mi-a zis că,
inimii i-a reproșat din senin: „Auzi, le când familia a adoptat-o pe nu rostea nici patru cuvinte, nu dacă l-aș fi crescut în minciună, nu
tu nici nu-ţi dai seama că eu mă scol Ștefania. „Eu tot nu rămâneam mergea la oliţă, avea probleme de mi-ar fi iertat-o niciodată”.
în fiecare dimineaţă la 5, și mă gân- însărcinată, iar soţul îmi spunea atașament. Plângea din orice, de
desc”. „La ce te gândești, dragă?”, că-i pare rău că Paul nu are un fra- ieșeau vecinii la geam. „La vre- Putere de Sus
i-a susurat ea. „La locul unde-o să te sau o soră. Ei, să adoptăm din mea aia avea o claie de păr creţ: Acum, Paul e student la Arhi-
punem pătuţul copilului”. nou – am zis eu – că doar suntem când urla, i se mișca părul așa, de tectură, iar Ștefania e la Școala de
pricepuţi la asta”. Mă înșelam! parcă era băgată în priză”, spune Arte. O singură apăsare, greu de
Un rol ușor Ștefania a fost luată dintr-o Ioana. „Dacă ne-a ajutat cineva în îndurat: faptul că soţul Ioanei nu
Adopţia s-a finalizat nesperat perioada asta, acela a fost Paul. A mai e. „El reprezenta autoritatea
de repede. Ioana spune că n-a avut iubit-o pe Ștefania de la început, recunoscută și îndrăgită de copii.
temeri legate de sănătatea bebelu- necondiţionat”. Acum, trebuie să fiu și mamă, și
șului: „Eu am lucrat 15 ani în pro- tată”, spune ea.
tecţia copilului, cumva lucrurile Vremea adevărului Ștefania trece prin perioada
în mintea mea erau clare”. Ioana și soţul ei nu au așteptat mai dificilă a adolescenţei – noroc
Cu Paul și-a intrat ușor în rolul mult ca să le spună celor mici că cu Paul, care a preluat multe din-
de părinte și a avut mereu ajutorul au și părinţi biologici. Paul a aflat tre atribuţiile tatălui său. Ioana nu
familiei lărgite. „N-am văzut ni- asta la vârsta de 3 ani, Ștefania – la se dă bătută: „În fiecare zi, parcă
mic ca pe-o povară. Chiar și când 7 ani. „Băiatul a reacţionat foar- primesc putere de la Dumnezeu.
lucrurile au fost mai dificile, a fost te nervos, fata – dramatic”, spune În fiecare zi, câte puţin. Și sunt
o dulce povară”, spune ea. Ioana. Și adaugă: „L-am întrebat fericită”.

Anunţuri POSTURI SCOASE LA CONCURS PUBLICITATE
Nr. 22/4 iunie 2021

SPITALUL ORĂȘENESC ALEȘD specialist confirmat în specialita- • șef Laborator Radiologie și Înscrierile la concurs se fac la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
(JUDEȚUL BIHOR) tea Epidemiologie la Serviciul de imagistică medicală. sediul unității, în termen de 15 Legea nr. 95/2006 privind reforma
scoate la CONCURS Supraveghere, prevenire și limita- Dosarul de înscriere la concurs zile de la apariția acestui anunț, în domeniul sănătății, republicată,
în conformitate cu prevederile re a infecțiilor asociate asistenței va cuprinde următoarele acte: iar concursul se organizează în cu modificările ulterioare;
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- medicale. a) cerere în care se menționea- termen de minimum 30 de zile și e) acte doveditoare pentru cal-
tările și modificările ulterioare, ur- Dosarul de înscriere la concurs ză funcția pentru care dorește să maximum 90 de zile de la publica- cularea punctajului prevăzut în
mătoarele posturi: va cuprinde următoarele acte: candideze; rea în „Viața medicală”. Anexa nr. 3 la ordin;
• un post cu normă întreagă de a) cerere în care se menționea- b) copie xerox de pe diploma Relații suplimentare se pot f) cazierul judiciar;
medic specialist confirmat în spe- ză postul pentru care dorește să de studii; obține la Biroul RUONS, tel.: g) certificat medical din care
cialitatea Pneumologie la Secția concureze; c) adeverință din care să reiasă 0230.375.528, int. 44. să rezulte că este apt din punct de
Pneumologie TBC; b) copie xerox de pe diploma confirmarea în gradul profesional; vedere fizic și neuropsihic pentru
• un post cu normă întreagă de licență și certificatul de specia- d) acte doveditoare pentru SPITALUL ORĂȘENESC exercitarea activității pentru pos-
de medic specialist confirmat în list sau primar pentru medici, me- calcularea punctajului prevă- MIOVENI (JUDEȚUL ARGEȘ) tul pentru care candidează;
specialitatea Recuperare, medici- dici dentiști, farmaciști, respectiv zut în Anexa nr. 2 la normele scoate la CONCURS h) chitanță de plată a taxei de
nă fizică și balneologie în cadrul adeverință de confirmare în gradul menționate; în conformitate cu prevederile concurs;
Compartimentului Recuperare, profesional pentru biologi, biochi- e) declarație pe propria răs- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- i) copia actului de identitate în
medicină fizică și balneologie. miști sau chimiști; pundere a candidatului, din care tările și modificările ulterioare, ur- termen de valabilitate.
Dosarul de înscriere la concurs c) copie a certificatului de să rezulte că nu a fost condamnat mătoarele posturi: Taxa de concurs este de 150 de
va cuprinde următoarele acte: membru al organizației profesio- penal pentru fapte ce-l fac incom- • un post cu normă întreagă lei și se achită la casieria spitalu-
a) cerere în care se menționea- nale cu viza pe anul în curs; patibil cu funcția pentru care do- de medic specialist confirmat în lui.
ză postul pentru care dorește să d) dovada/înscrisul din care să rește să concureze; specialitatea Urologie la Cabinetul Documentele prevăzute la lit.
concureze; rezulte că nu i-a fost aplicată una f) declarație pe propria răs- din Ambulatoriul de specialitate; d), f) și g) sunt valabile trei luni și
b) copie xerox de pe diploma din sancțiunile prevăzute la art. pundere a candidatului, din care • un post cu normă întreagă se depun la dosar în termen de va-
de licență și certificatul de specia- 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 să rezulte că nu se află în stare de de medic specialist confirmat în labilitate.
list sau primar pentru medici, me- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la incompatibilitate; specialitatea Dermatovenerologie Tematica de concurs și biblio-
dici dentiști, farmaciști, respectiv art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din g) certificat privind starea de la Cabinetul din Ambulatoriul de grafia sunt cele afișate pe site-ul
adeverință de confirmare în gradul Legea nr. 95/2006 privind reforma sănătate; specialitate; Ministerului Sănătății pentru exa-
profesional pentru biologi, biochi- în domeniul sănătății, republicată, h) dovadă/adeverință din care • un post cu normă întreagă de menul de medic specialist în spe-
miști sau chimiști; cu modificările ulterioare; să rezulte că în ultimii 2 ani nu a medic specialist confirmat în spe- cialitatea postului.
c) copie a certificatului de e) acte doveditoare pentru cal- fost sancționat de conducerea uni- cialitatea Psihiatrie la Cabinetul Înscrierile la concurs se fac la
membru al organizației profesio- cularea punctajului prevăzut în tăților în care și-a desfășurat acti- din Ambulatoriul de specialitate; sediul unității, Biroul RUNOS, în
nale cu viza pe anul în curs; Anexa nr. 3 la ordin; vitatea sau de Colegiul Medicilor • un post cu normă întreagă termen de 15 zile calendaristice de
d) dovada/înscrisul din care să f) cazierul judiciar; din România; de medic specialist confirmat în la apariția acestui anunț, iar con-
rezulte că nu i-a fost aplicată una g) certificat medical din care i) copie xerox a autorizației de specialitatea Oncologie medicală cursul se organizează în perioada
din sancțiunile prevăzute la art. să rezulte că este apt din punct de liberă practică sau a certificatului la Cabinetul din Ambulatoriul de cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 vedere fizic și neuropsihic pentru de membru al Colegiului Medicilor specialitate; publicarea în „Viața medicală”.
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la exercitarea activității pentru pos- din România; • un post cu normă întreagă de Relații suplimentare se pot
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din tul pentru care candidează; j) copia carnetului de muncă medic specialist confirmat în spe- obține la Biroul RUNOS al spitalu-
Legea nr. 95/2006 privind reforma h) chitanță de plată a taxei de sau, după caz, o adeverință care să cialitatea Neonatologie; lui, bd. Dacia nr. 131A, sau la tel.:
în domeniul sănătății, republicată, concurs; ateste confirmarea în specialitate • un post cu normă întreagă de 0730.013.970.
cu modificările ulterioare; i) copia actului de identitate în și vechimea în specialitate; medic primar confirmat în specia-
e) acte doveditoare pentru cal- termen de valabilitate. k) un proiect de management litatea Obstetrică-ginecologie; REPUBLICARE
cularea punctajului prevăzut în Taxa de concurs este de 150 de privind evoluția viitoare a secției/ • un post cu normă întreagă de SPITALUL ORĂȘENESC
Anexa nr. 3 la ordin; lei. compartimentului; medic specialist confirmat în spe- MIOVENI (JUDEȚUL ARGEȘ)
f) cazierul judiciar; Documentele prevăzute la lit. l) chitanță de plată a taxei de cialitatea Diabet zaharat, nutriție scoate la CONCURS
g) certificat medical din care d), f) și g) sunt valabile trei luni și concurs. și boli metabolice; în conformitate cu prevederile
să rezulte că este apt din punct de se depun la dosar în termen de va- Taxa de concurs este de 150 de • un post cu normă întreagă de Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
vedere fizic și neuropsihic pentru labilitate. lei. medic specialist confirmat în spe- tările și modificările ulterioare, ur-
exercitarea activității pentru pos- Tematica de concurs este cea La depunerea dosarelor de în- cialitatea Neurologie; mătoarele posturi:
tul pentru care candidează; pentru examenul de medic spe- scriere candidații au obligația de a • un post cu normă întreagă de • două posturi cu normă în-
h) chitanță de plată a taxei de cialist în specialitatea postului, prezenta originalele actelor depu- medic specialist confirmat în spe- treagă de medic în specialitatea
concurs; postată pe site-ul: www.ms.ro la se la dosar în copie. cialitatea Epidemiologie; ATI;
i) copia actului de identitate în rubrica: Informare/ Cursuri, con- La concurs se pot prezenta me- • un post cu normă întreagă de • un post cu normă întreagă de
termen de valabilitate. cursuri, examene/ Tematici. dici cu o vechime de cel puțin 5 ani medic specialist confirmat în spe- medic în specialitatea Cardiologie.
Taxa de concurs este de 150 de Înscrierile la concurs se fac la în specialitatea postului, speciali- cialitatea Medicină internă; La concurs se pot prezenta
lei. sediul unității, în termen de 15 zile tate pe care o practică în mod cu- • un post cu normă întreagă de medici cu drept de liberă practică,
Copiile documentelor de mai calendaristice de la apariția aces- rent și în care sunt confirmați prin medic specialist confirmat în spe- specialiști sau primari confirmați
sus vor fi însoțite de actele origi- tui anunț, iar concursul se organi- ordin al m.s.p. (vechimea în speci- cialitatea Medicină de urgență; în specialitatea respectivă, rezi-
nale. Documentele prevăzute la zează în perioada cuprinsă între alitate decurge de la data confir- • un post cu normă întreagă de denți aflați în ultimul an de pre-
lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni 31 și 90 de zile de la publicarea în mării și încadrării ca specialist). medic specialist confirmat în spe- gătire în specialitatea în care se
și se depun la dosar în termen de „Viața medicală”. Persoanele sancționate în ulti- cialitatea Anatomie patologică; publică postul.
valabilitate. Relații suplimentare se pot mii 2 ani de unitățile la care au fost • un post cu normă întreagă de Dosarul de înscriere la concurs
Tematica de concurs este cea obține la Serviciul RUNO, tel.: angajate sau de Colegiul Medicilor medic rezident ultimul an confir- va cuprinde următoarele acte:
pentru examenul de medic speci- 0263.214.818. din România, precum și cele căro- mat în specialitatea Obstetrică-gi- a) cerere în care se menționea-
alist în specialitatea postului. ra le-a încetat contractul de admi- necologie. ză postul pentru care dorește să
Înscrierile la concurs se fac la SPITALUL MUNICIPAL VATRA nistrare în condițiile stabilite la Dosarul de înscriere la concurs concureze;
sediul unității, str. 1 Decembrie nr. DORNEI (JUDEȚUL SUCEAVA) art. 5, lit. b), c) sau d), sau cele care va cuprinde următoarele acte: b) copie xerox de pe diploma
3, Biroul RUNOS, în termen de 15 scoate la CONCURS au împlinit vârsta de pensionare a) cerere în care se menționea- de licență și adeverință/certifica-
zile calendaristice de la apariția în conformitate cu prevederile Ord. conform legii, nu pot participa la ză postul pentru care dorește să tul de specialist sau primar pentru
acestui anunț, iar concursul se or- m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu concurs. concureze; medici, medici dentiști, farmaciști,
ganizează în perioada cuprinsă în- prevederile art. 185 din Legea nr. Concursul sau examenul va b) copie xerox de pe diploma respectiv adeverință de confirmare
tre 31 și 90 de zile de la publicarea 95/2006, republicată, cu modificările consta în următoarele probe: in- de licență și adeverință/certifica- în gradul profesional pentru bio-
în „Viața medicală”. și completările ulterioare și cu pre- terviu – susținerea proiectului de tul de specialist sau primar pentru logi, biochimiști sau chimiști;
Relații suplimentare se pot vederile Ord. m.s.p. nr. 1.706/2007 management, probă scrisă, probă medici, medici dentiști, farmaciști, c) copie a certificatului de
obține la Biroul RUNOS, tel.: cu modificările și completările ulte- clinică sau practică. respectiv adeverință de confirmare membru al organizației profesio-
0371.149.889. rioare, următoarele funcții: Proba scrisă a concursului se în gradul profesional pentru bio- nale cu viza pe anul în curs;
• șef Secția Medicină internă; susține după subiecte din Legea logi, biochimiști sau chimiști; d) dovada/înscrisul din care să
SPITALUL JUDEȚEAN • șef Secția Chirurgie generală; nr. 95/2006 privind reforma în do- c) copie a certificatului de rezulte că nu i-a fost aplicată una
DE URGENȚĂ BISTRIȚA • șef Secția Obstetrică-gineco- meniul sănătății, cu modificările și membru al organizației profesio- din sancțiunile prevăzute la art.
(JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD) logie; completările ulterioare și legisla- nale cu viza pe anul în curs; 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
scoate la CONCURS • șef Secția Boli infecțioase; ția secundară aferentă. d) dovada/înscrisul din care să alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
în conformitate cu prevederile • șef Compartiment Primiri Ur- Proba clinică sau proba practi- rezulte că nu i-a fost aplicată una art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- gențe; că se susține pe baza metodologiei din sancțiunile prevăzute la art. Legea nr. 95/2006 privind reforma
tările și modificările ulterioare, un • șef Laborator Analize medi- stabilite pentru obținerea titlului 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 în domeniul sănătății, republicată,
post cu normă întreagă de medic cale; de medic specialist. alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la cu modificările ulterioare;
2 VIA�A MEDICALĂ
4 iunie 2021 l Nr. 22 Posturi scoase la concurs
e) acte doveditoare pentru cal- ministrului apărării naționale nr. Documentele prevăzute la lit. tru aprobarea baremelor medica- Documentele prevăzute la lit.
cularea punctajului prevăzut în M.70/2016, publicat în Monitorul f), k) și l) sunt valabile trei luni le privind efectuarea examenului d), f) și g) sunt valabile trei luni și
Anexa nr. 3 la ordin; Oficial nr. 421/2016, completat cu și se depun la dosar în termen de medical pentru admiterea în uni- se depun la dosar în termen de va-
f) cazierul judiciar; documentele prevăzute la art. 6, valabilitate. Documentele tipizate tățile/instituțiile de învățământ labilitate.
g) certificat medical din care alin. 2, lit. d) din Anexa 1 la Ord. se asigură candidaților prin gri- militar, de informații, de ordine Tematica de concurs va fi afișa-
să rezulte că este apt din punct de m.s. nr. 869/2015, cu completările ja spitalului, se completează de publică și de securitate națională, tă la sediul spitalului.
vedere fizic și neuropsihic pentru și modificările ulterioare, astfel: candidați și se depun la dosar în pe perioada școlarizării elevilor și Înscrierile la concurs se fac la
exercitarea activității pentru pos- a) cerere de înscriere la selec- termenul legal, cu excepția fișei de studenților în unitățile/instituțiile sediul unității, în termen de 15 zile
tul pentru care candidează; ție, în care candidatul menționea- examinare medicală. Documentele de învățământ militar, de informa- calendaristice de la apariția aces-
h) chitanță de plată a taxei de ză postul pentru ocuparea căruia se prezintă și în original și se resti- ții, de ordine publică și de securi- tui anunț, iar concursul se organi-
concurs; dorește să participe la selecție – tuie după certificarea copiilor. tate națională, pentru ocuparea zează în perioada cuprinsă între
i) copia actului de identitate în document tipizat; Tematica de concurs este cea funcțiilor de soldat/gradat profesi- 31 și 90 de zile de la publicarea în
termen de valabilitate. b) copia certificatului de naște- pentru examenul de medic speci- onist, precum și pentru candidații „Viața medicală”.
Taxa de concurs este de 150 de re; alist în specialitatea postului. care urmează a fi chemați/reche-
lei și se achită la casieria spitalu- c) copia cărții de identitate în Persoanele care vor fi decla- mați/încadrați în rândul cadrelor SPITALUL JUDEȚEAN DE
lui. termen de valabilitate; rate câștigătoare în urma finali- militare în activitate/polițiștilor în URGENȚĂ „DR. FOGOLYÁN
Documentele prevăzute la lit. d) fișa de examinare medicală zării examenului/concursului vor serviciu/funcționarilor publici cu KRISTÓF” SF. GHEORGHE
d), f) și g) sunt valabile trei luni și – document tipizat; fi chemate/rechemate în activi- statut special din sistemul admi- (JUDEȚUL COVASNA)
se depun la dosar în termen de va- e) fișa cu principalele date de tate în corpul ofițerilor cu gradul nistrației penitenciare, cu modi- scoate la CONCURS
labilitate. stare civilă – document tipizat; maxim locotenent, în funcție de ficările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile
Tematica de concurs și biblio- f) certificat de cazier judiciar; vechimea în specialitate, și vor în cadrul unităților și structurilor Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
grafia sunt cele afișate pe site-ul g) copie xerox de pe diploma dobândi calitatea de cadru mili- sanitare care organizează selecția tările și modificările ulterioare, ur-
Ministerului Sănătății pentru exa- de licență; tar în activitate, cu drepturile și sau care asigură expertiza medi- mătoarele posturi:
menul de medic specialist în spe- h) copie a certificatului/ade- obligațiile ce decurg din aceasta. cală de specialitate pentru perso- • un post cu normă întreagă de
cialitatea postului. verință de confirmare în gradul De asemenea reiterăm faptul că în nalul unității unde se află postul medic specialist confirmat în spe-
Înscrierile la concurs se fac la profesional - conform cerințelor conformitate cu prevederile art. 8, vacant, iar costurile acesteia se cialitatea Reumatologie la Com-
sediul unității, Biroul RUNOS, în postului; alin. 2 și 3 din Legea nr. 80/1995 cu suportă de către fiecare candidat. partimentul Reumatologie;
termen de 15 zile calendaristice de i) copie a certificatului de completările și modificările ulteri- Înscrierile la selecție se fac la • un post cu normă întreagă de
la apariția acestui anunț, iar con- membru al organizației profesio- oare, „cadrele militare în activitate sediul Spitalului Militar de Urgen- medic specialist confirmat în spe-
cursul se organizează în perioada nale cu viza pe anul în curs; au obligația să participe la misiuni ță „Regina Maria” Brașov, în ter- cialitatea Boli infecțioase la Secția
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la j) copia poliței de asigurare în afara teritoriului statului ro- men de 15 zile calendaristice de la Boli infecțioase (adulți);
publicarea în „Viața medicală”. malpraxis; mân, în funcție de cerințele Minis- apariția acestui anunț, iar prese- • un post cu normă întreagă
Relații suplimentare se pot k) dovada/înscrisul din care să terului Apărării Naționale, pentru lecția și concursul se vor organiza de medic rezident ultimul an con-
obține la Biroul RUNOS al spitalu- rezulte că nu i-a fost aplicată una îndeplinirea obligațiilor asumate și desfășura în perioada cuprinsă firmat în specialitatea Boli infec-
lui, bd. Dacia nr. 131A, sau la tel.: din sancțiunile prevăzute la art. de România prin convenții și tra- între 31 și 90 de zile de la publica- țioase la Secția Boli infecțioase
0730.013.970. tate internaționale”. rea în „Viața medicală”. (adulți);
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
Condițiile generale și specifice Relații suplimentare se pot • un post cu normă întreagă
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
pentru selecționarea candidaților obține la Biroul Resurse Umane al de chimist principal, specialitatea
SPITALUL MILITAR DE art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
în vederea chemării/rechemării spitalului, tel.: 0268.416.393, int. Biochimie medicală, pentru Labo-
URGENȚĂ „REGINA MARIA” Legea nr. 95/2006 privind reforma
în activitate, în corpul ofițerilor, 111 sau 113. ratorul de Analize medicale.
BRAȘOV în domeniul sănătății, republicată,
sunt prevăzute în Anexa 1 la Ord. Dosarul de înscriere la concurs
scoate la CONCURS cu modificările ulterioare;
ministrului apărării naționale nr. REPUBLICARE va cuprinde următoarele acte:
în conformitate cu prevederile l) adeverință eliberată de me-
M.70/2016, cu modificările și com- SPITALUL JUDEȚEAN DE a) cerere în care se menționea-
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- dicul de familie din care să rezulte
pletările ulterioare, ordin pentru URGENȚĂ „DR. FOGOLYÁN ză postul pentru care dorește să
tările și modificările ulterioare, ur- antecedentele medicale patologi-
aprobarea Condițiilor și a Metodo- KRISTÓF” SF. GHEORGHE concureze;
mătoarele posturi militare: ce și faptul că este apt din punct
logiei privind chemarea/rechema- (JUDEȚUL COVASNA) b) copie xerox de pe diploma
• un post cu normă întreagă de de vedere fizic și neuropsihic;
rea în activitate, în corpul ofițeri- scoate la CONCURS de licență și certificatul de specia-
medic specialist confirmat în spe- m) formular de bază-date per-
lor, în vederea ocupării posturilor în conformitate cu prevederile list sau primar pentru medici, me-
cialitatea Medicină de urgență la sonale – document tipizat;
de medic, medic dentist, farmacist, Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- dici dentiști, farmaciști, respectiv
Compartimentul Primire Urgențe; n) acte doveditoare pentru
biolog, biochimist și chimist, în pletările și modificările ulterioare, adeverință de confirmare în gradul
• un post cu normă întreagă de calcularea punctajului prevă- unitpțile și structurile sanitare din două posturi cu normă întreagă de profesional pentru biologi, biochi-
medic specialist confirmat în spe- zut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. rețeaua Ministerului Apărării Na- medic în specialitatea Medicină de
cialitatea Medicină de urgență la 869/2015; miști sau chimiști;
ționale, publicat în Monitorul Ofi- urgență la UPU/SMURD.
Compartimentul Primire Urgențe, o) chitanță de plată a taxei de c) copie a certificatului de
cial nr. 421/2016, cu modificările și La concurs se pot prezenta
Serviciul Medicină Operațională. concurs. membru al organizației profesio-
completările ulterioare. medici cu drept de liberă practică,
Dosarul de înscriere la concurs Taxa de concurs este de 150 de nale cu viza pe anul în curs;
Procedura de selecție presupune specialiști sau primari confirmați
va cuprinde documentele prevă- lei și se achită la casieria spitalu- d) dovada/înscrisul din care să
parcurgerea următoarelor etape: în specialitatea respectivă, rezi-
zute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. lui. rezulte că nu i-a fost aplicată una
– înscrierea candidaților; denți aflați în ultimul an de pre-
din sancțiunile prevăzute la art.
– verificarea îndeplinirii condi- gătire în specialitatea în care se
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
țiilor de participare la preselecție; publică postul.
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
– preselecția; Dosarul de înscriere la concurs
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
– concursul/examenul; va cuprinde următoarele acte:
Legea nr. 95/2006 privind reforma
– efectuarea verificărilor în a) cerere în care se menționea-
în domeniul sănătății, republica-
vederea autorizării accesului la in- ză postul pentru care dorește să
formații clasificate. tă, cu modificările ulterioare, ori
concureze;
Preselecția constă în parcur- b) copie xerox de pe diploma cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau
gerea următoarelor probe elimi- de licență și certificatul de specia- d) din Legea nr. 460/2003 privind
natorii de aptitudini: a) evaluarea list sau primar pentru medici, me- exercitarea profesiunilor de bi-
psihologică; b) evaluarea nivelu- dici dentiști, farmaciști, respectiv ochimist, biolog și chimist, înfiin-
lui pregătirii fizice; c) examinare adeverință de confirmare în gradul țarea, organizarea și funcționarea
medicală. Probele de aptitudini se profesional pentru biologi, biochi- OBBCSSR;
desfășoară în ordinea prevăzută miști sau chimiști; e) acte doveditoare pentru cal-
mai sus, iar la fiecare probă parti- c) copie a certificatului de cularea punctajului prevăzut în
cipă numai candidații care au fost membru al organizației profesio- Anexa nr. 3 la ordin;
declarați „admis” la proba anteri- nale cu viza pe anul în curs; f) cazierul judiciar;
oară. La examinarea psihologică d) dovada/înscrisul din care să g) certificat medical din care
participă numai candidații decla- rezulte că nu i-a fost aplicată una să rezulte că este apt din punct de
rați „admis” în urma verificării do- din sancțiunile prevăzute la art. vedere fizic și neuropsihic pentru
sarelor de înscriere. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 exercitarea activității pentru pos-
Evaluarea psihologică se des- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la tul pentru care candidează;
fășoară prin grija Centrului de art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din h) chitanță de plată a taxei de
investigații socio-comportamen- Legea nr. 95/2006 privind reforma concurs;
tale, cu aprobarea șefului Direcți- în domeniul sănătății, republicată, i) copia actului de identitate în
ei generale management resurse cu modificările ulterioare; termen de valabilitate.
umane. e) acte doveditoare pentru cal- Taxa de concurs este de 150 de
Evaluarea nivelului pregăti- cularea punctajului prevăzut în lei.
rii fizice se desfășoară prin grija Anexa nr. 3 la ordin; Documentele prevăzute la lit.
structurii de specialitate din ca- f) cazierul judiciar; d), f) și g) sunt valabile trei luni și
drul Ministerului Apărării Națio- g) certificat medical din care se depun la dosar în termen de va-
nale. să rezulte că este apt din punct de labilitate.
Baremele de promovare pri- vedere fizic și neuropsihic pentru Tematica de concurs va fi afișa-
vind evaluarea psihologică și nive- exercitarea activității pentru pos- tă la sediul spitalului.
lul pregătirii fizice, locul și perioa- tul pentru care candidează; Înscrierile la concurs se fac la
da desfășurării lor, se vor comuni- h) chitanță de plată a taxei de sediul unității, în termen de 15 zile
ca ulterior candidaților. concurs; calendaristice de la apariția aces-
Examinarea medicală se desfă- i) copia actului de identitate în tui anunț, iar concursul se organi-
șoară în conformitate cu prevede- termen de valabilitate. zează în perioada cuprinsă între
rile Ordinului nr. M.55/107/2.587 Taxa de concurs este de 150 de 31 și 90 de zile de la publicarea în
/C/10.357/210/496/831/2014 pen- lei. „Viața medicală”.
Posturi scoase la concurs
VIA�A MEDICALĂ
4 iunie 2021 l Nr. 22 3
REPUBLICARE Dosarul de înscriere la concurs Relații suplimentare privind Tematica de concurs este cea incompatibilitate;
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ va cuprinde următoarele acte: bibliografia, tema proiectului de pentru examenul de medic spe- g) certificat privind starea de
PENTRU COPII BRAȘOV a) cerere în care se menționea- management, se pot obține la tel.: cialist în specialitatea postului și sănătate;
(JUDEȚUL BRAȘOV) ză funcția pentru care dorește să 0244.337.351, int. 102. poate fi găsită pe site-ul Ministe- h) dovadă/adeverință din care
scoate la CONCURS candideze; rului Sănătății. să rezulte că în ultimii 2 ani nu a
în conformitate cu prevederile b) copie xerox de pe diploma SPITALUL ORĂȘENESC Înscrierile la concurs se fac la fost sancționat de conducerea uni-
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- de studii; HÂRLĂU (JUDEȚUL IAȘI) secretariatul spitalului, în termen tăților în care și-a desfășurat acti-
tările și modificările ulterioare, un c) adeverință din care să reiasă scoate la CONCURS de 15 zile calendaristice de la apa- vitatea sau de Colegiul Medicilor
post cu normă întreagă de medic confirmarea în gradul profesional; în conformitate cu prevederile riția acestui anunț, iar concursul din România;
în specialitatea Boli infecțioase la d) acte doveditoare pentru Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- se organizează în perioada cuprin- i) copie xerox a autorizației de
Compartimentul de Prevenire a calcularea punctajului prevă- tările și modificările ulterioare, un să între 31 și 90 de zile de la publi- liberă practică sau a certificatului
infecțiilor asociate asistenței me- zut în Anexa nr. 2 la normele post cu normă întreagă de medic carea în „Viața medicală”. de membru al Colegiului Medicilor
dicale. menționate; specialist confirmat în specialita- din România;
La concurs se pot prezenta e) declarație pe propria răs- tea Epidemiologie. SPITALUL MUNICIPAL j) copia carnetului de muncă
medici cu drept de liberă practică, pundere a candidatului, din care Dosarul de înscriere la concurs „PROF. DR. IRINEL POPESCU” sau, după caz, o adeverință care să
specialiști sau primari confirmați să rezulte că nu a fost condamnat va cuprinde următoarele acte: BĂILEȘTI (JUDEȚUL DOLJ) ateste confirmarea în specialitate
în specialitatea respectivă, rezi- penal pentru fapte ce-l fac incom- a) cerere în care se menționea- scoate la CONCURS și vechimea în specialitate;
denți aflați în ultimul an de pre- patibil cu funcția pentru care do- ză postul pentru care dorește să în conformitate cu prevederile k) un proiect de management
gătire în specialitatea în care se rește să concureze; concureze; Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro- privind evoluția viitoare a secției/
publică postul. f) declarație pe propria răs- b) copie xerox de pe diploma borat cu prevederile art. 185 din laboratorului/ compartimentului;
Dosarul de înscriere la concurs pundere a candidatului, din care de licență și certificatul de specia- Legea nr. 95/2006, republicată, cu l) copia xerox a cărții de identi-
va cuprinde următoarele acte: să rezulte că nu se află în stare de list sau primar pentru medici, me- modificările și completările ulte- tate (în termen de valabilitate);
a) cerere în care se menționea- incompatibilitate; dici dentiști, farmaciști, respectiv rioare și cu prevederile Ord. m.s.p. m) chitanță de plată a taxei de
ză postul pentru care dorește să g) certificat privind starea de nr. 1.706/2007 cu modificările și concurs.
adeverință de confirmare în gradul
concureze; sănătate; completările ulterioare, următoa- Taxa de concurs este de 200 de
profesional pentru biologi, biochi-
b) copie xerox de pe diploma h) dovadă/adeverință din care rele funcții: lei și se va achita la casieria spita-
miști sau chimiști;
de licență și certificatul de specia- să rezulte că în ultimii 2 ani nu a • șef Secția Medicină internă; lului.
c) copie a certificatului de
list sau primar pentru medici, me- fost sancționat de conducerea uni- • șef Secția Chirurgie; Pentru ocuparea funcției de șef
membru al organizației profesio-
dici dentiști, farmaciști, respectiv tăților în care și-a desfășurat acti- • șef Secția Obstetrică-gineco- secție/ laborator/ compartiment,
nale cu viza pe anul în curs;
adeverință de confirmare în gradul vitatea sau de Colegiul Medicilor logie; la concurs se pot prezenta medici
d) dovada/înscrisul din care să
profesional pentru biologi, biochi- din România; • șef Secția Pediatrie; cu o vechime de cel puțin 5 ani în
rezulte că nu i-a fost aplicată una
miști sau chimiști; i) copie xerox a autorizației de • șef Laborator Analize medi- specialitatea postului, specialitate
din sancțiunile prevăzute la art.
c) copie a certificatului de liberă practică sau a certificatului cale (medic în specialitatea Medi- pe care o practică în mod curent și
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 cină de laborator);
membru al organizației profesio- de membru al Colegiului Medicilor în care sunt confirmați prin ordin
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la • șef Compartiment Primiri Ur-
nale cu viza pe anul în curs; din România; al m.s.p. (vechimea în specialitate
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din gențe.
d) dovada/înscrisul din care să j) copia carnetului de muncă decurge de la data confirmării și
Legea nr. 95/2006 privind reforma Dosarul de înscriere la concurs
rezulte că nu i-a fost aplicată una sau, după caz, o adeverință care să încadrării ca specialist).
în domeniul sănătății, republicată, va cuprinde următoarele acte: Persoanele sancționate în ulti-
din sancțiunile prevăzute la art. ateste confirmarea în specialitate cu modificările ulterioare; a) cerere în care se menționea- mii 2 ani de unitățile la care au fost
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 și vechimea în specialitate; e) acte doveditoare pentru cal- ză funcția pentru care dorește să angajate sau de Colegiul Medicilor
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la k) un proiect de management cularea punctajului prevăzut în candideze; din România, precum și cele căro-
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din privind evoluția viitoare a servi- Anexa nr. 3 la ordin; b) copie xerox de pe diploma ra le-a încetat contractul de admi-
Legea nr. 95/2006 privind reforma ciului; f) cazierul judiciar; de studii; nistrare în condițiile stabilite la
în domeniul sănătății, republicată, l) chitanță de plată a taxei de g) certificat medical din care c) adeverință din care să reiasă art. 5, lit. b), c) sau d), sau cele care
cu modificările ulterioare; concurs. să rezulte că este apt din punct de confirmarea în gradul profesional; au împlinit vârsta de pensionare
e) acte doveditoare pentru cal- Taxa de concurs este de 200 de vedere fizic și neuropsihic pentru d) acte doveditoare pentru cal- conform legii, nu pot participa la
cularea punctajului prevăzut în lei. exercitarea activității pentru pos- cularea punctajului prevăzut în concurs.
Anexa nr. 3 la ordin; La concurs se pot prezenta me-
f) cazierul judiciar; tul pentru care candidează; Anexa nr. 2 la normele menționa- Concursul sau examenul va
dici cu o vechime de cel puțin 5 ani h) chitanță de plată a taxei de
g) certificat medical din care te; consta în următoarele probe: in-
în specialitatea postului, speciali- concurs;
să rezulte că este apt din punct de e) declarație pe propria răs- terviu – susținerea proiectului de
tate pe care o practică în mod cu- i) copia actului de identitate în pundere a candidatului, din care
vedere fizic și neuropsihic pentru management, probă scrisă, probă
rent și în care sunt confirmați prin termen de valabilitate. să rezulte că nu a fost condamnat
exercitarea activității pentru pos- clinică sau practică.
ordin al m.s.p. (vechimea în speci- Taxa de concurs este de 150 de penal pentru fapte ce-l fac incom- Proba scrisă a concursului se
tul pentru care candidează; alitate decurge de la data confir-
h) chitanță de plată a taxei de lei. patibil cu funcția pentru care do- susține după subiecte din Legea
mării și încadrării ca specialist). Documentele prevăzute la lit. rește să concureze; nr. 95/2006 privind reforma în do-
concurs;
Persoanele sancționate în ulti- d), f) și g) sunt valabile trei luni și f) declarație pe propria răs- meniul sănătății, cu modificările și
i) copia actului de identitate în
mii 2 ani de unitățile la care au fost se depun la dosar în termen de va- pundere a candidatului, din care completările ulterioare și legisla-
termen de valabilitate.
angajate sau de Colegiul Medicilor labilitate. să rezulte că nu se află în stare de ția secundară aferentă.
Taxa de concurs este de 150 de
din România, precum și cele căro-
lei și se va achita la casieria spita-
ra le-a încetat contractul de admi-
lului.
nistrare în condițiile stabilite la Societatea Română de Medicină Fizică de Recuperare şi
Documentele prevăzute la lit.
art. 5, lit. b), c) sau d), sau cele care Balneoclimatologie (SRMFRB), împreună cu Asociația Română de
d), f) și g) sunt valabile trei luni și
au împlinit vârsta de pensionare Balneologie (ARB), organizează, în perioada 1-5 septembrie 2021,
se depun la dosar în termen de va-
conform legii, nu pot participa la Congresul Național Anual de Medicină Fizică, de Recuperare și
labilitate.
concurs. Balneologie, cu participare internațională, într-o variantă hibridă –
Tematica de concurs este cea
de medic specialist în specialitatea Concursul sau examenul va inclusiv prin participare fizică – la Covasna sau/și online, pe platforma
postului. consta în următoarele probe: in- zoom a evenimentului.
Înscrierile la concurs se fac la terviu – susținerea proiectului de Detalii pe https://bioclima.ro/Congres2021.php
sediul unității, str. Nicopole nr. 45, management, probă scrisă, probă E-mail: office@srmfrb.ro E-mail: office@bioclima.ro
în termen de 15 zile calendaris- clinică sau practică. Website: srmfrb.ro Website: bioclima.ro
tice de la apariția acestui anunț, Proba scrisă a concursului se
iar concursul se organizează în susține după subiecte din Legea
perioada cuprinsă între 31 și 90 nr. 95/2006 privind reforma în do-
de zile de la publicarea în „Viața meniul sănătății, cu modificările și
medicală”. completările ulterioare și legisla-
Relații suplimentare se pot ția secundară aferentă.
obține la Serviciul RUONS, tel.: Proba clinică sau proba practi-
0268.415.130, int. 160. că se susține pe baza metodologiei
stabilite pentru obținerea titlului
SPITALUL MUNICIPAL de medic specialist.
CÂMPINA Tematica și bibliografia vor
(JUDEȚUL PRAHOVA) fi publicate pe site-ul spitalului:
scoate la CONCURS www.spitalcampina.ro.
în conformitate cu prevederile Înscrierile la concurs se fac la
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro- sediul unității, în termen de 15
borat cu prevederile art. 185 din zile de la apariția acestui anunț,
Legea nr. 95/2006, republicată, cu iar concursul se organizează în
modificările și completările ul- termen de minimum 30 de zile și
terioare, funcția de șef Serviciu maximum 90 de zile de la publica-
Anatomie patologică. rea în „Viața medicală”.

Policlinica Balotești, Ilfov,


angajează medici specialiști, debutanți sau pensionari fără avizul
Colegiului Medicilor București.
Program flexibil și venituri atractive. Detalii la telefon: 0745.023.169
sau: angajari.medici.saftica@gmail.com
4 VIA�A MEDICALĂ
4 iunie 2021 l Nr. 22 Posturi scoase la concurs
Proba clinică sau proba practi- adeverință de confirmare în gradul Tematica și bibliografia de 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 vedere fizic și neuropsihic pentru
că se susține pe baza metodologiei profesional pentru biologi, biochi- concurs sunt cele pentru exame- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la exercitarea activității pentru pos-
stabilite pentru obținerea titlului miști sau chimiști; nul de medic specialist în speci- art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din tul pentru care candidează;
de medic specialist. c) copie a certificatului de alitatea postului și va fi afișată la Legea nr. 95/2006 privind reforma h) chitanță de plată a taxei de
Pe website-ul spitalului se afi- membru al organizației profesio- sediul instituției. în domeniul sănătății, republicată, concurs;
șează anuntul de concurs, biblio- nale cu viza pe anul în curs; Înscrierile la concurs se fac la cu modificările ulterioare; i) copia actului de identitate în
grafia de concurs și temele-cadru d) dovada/înscrisul din care să sediul Casei Județene de Pensii e) acte doveditoare pentru cal- termen de valabilitate.
pentru proiectul de management. rezulte că nu i-a fost aplicată una Călărași, str. Flacăra nr. 57-59, în cularea punctajului prevăzut în Taxa de concurs este de 150 de
Înscrierile la concurs se fac la din sancțiunile prevăzute la art. termen de 15 zile calendaristice de Anexa nr. 3 la ordin; lei și se achită la casieria spitalu-
sediul unității, în termen de 15 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 la apariția acestui anunț, iar con- f) cazierul judiciar; lui.
zile de la apariția acestui anunț, alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la cursul se organizează în perioada g) certificat medical din care Documentele prevăzute la lit.
iar concursul se organizează în art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din cuprinsă între 31 și 90 de zile de la să rezulte că este apt din punct de d), f) și g) sunt valabile trei luni și
termen de minimum 30 de zile și Legea nr. 95/2006 privind reforma publicarea în „Viața medicală”. vedere fizic și neuropsihic pentru se depun la dosar în termen de va-
maximum 90 de zile de la publica- în domeniul sănătății, republicată, Relații suplimentare se pot ob- exercitarea activității pentru pos- labilitate.
rea în „Viața medicală”. cu modificările ulterioare; ține la sediul instituției sau la tel.: tul pentru care candidează; Tematica și bibliografia de
Relații suplimentare se pot ob- e) acte doveditoare pentru cal- 0242.315.235; 0242.318.959, int. h) chitanță de plată a taxei de concurs sunt cele pentru concur-
ține la sediul spitalului sau la tel.: cularea punctajului prevăzut în 117. concurs; sul de ocupare de post de medic în
0251.311.627. Anexa nr. 3 la ordin; i) copia actului de identitate în specialitatea postului.
f) cazierul judiciar; SPITALUL MUNICIPAL ADJUD termen de valabilitate. Înscrierile la concurs se fac la
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII g) certificat medical din care (JUDEȚUL VRANCEA) Taxa de concurs este de 150 de sediul unității, în termen de 15 zile
CĂLĂRAȘI să rezulte că este apt din punct de scoate la CONCURS lei și se achită la casieria spitalu- calendaristice de la apariția aces-
scoate la CONCURS vedere fizic și neuropsihic pentru în conformitate cu prevederile lui. tui anunț, iar concursul se organi-
în conformitate cu prevederile exercitarea activității pentru pos- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- Documentele prevăzute la lit. zează în perioada cuprinsă între
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- tul pentru care candidează; pletările și modificările ulterioare, d), f) și g) sunt valabile trei luni și 31 și 90 de zile de la publicarea în
tările și modificările ulterioare, un h) chitanță de plată a taxei de funcția de farmacist-șef la Farma- „Viața medicală”.
se depun la dosar în termen de va-
post cu normă întreagă de medic concurs; cia cu circuit închis. Relații suplimentare se pot
labilitate.
specialist confirmat în speciali- i) copia actului de identitate în Dosarul de înscriere la concurs obține la Serviciul RUNOS, tel.:
La concurs se pot înscrie nu-
tatea Expertiză medicală a capa- termen de valabilitate. va cuprinde următoarele acte: 0236.460.795; 0236.475.768;
mai candidații care au obținut mi-
cității de muncă la Cabinetul de Taxa de concurs este de 150 de a) cerere în care se menționea- 0236.475.764, int. 104.
nimum două puncte din cele pre-
Expertiză medicală a capacității lei. ză funcția pentru care dorește să văzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la
de muncă Lehliu-Gară. Pentru documentele solicitate candideze; SPITALUL JUDEȚEAN DE
ordin.
Dosarul de înscriere la concurs în copie, candidații trebuie să pre- b) copie xerox de pe diploma URGENȚĂ „SFÂNTUL IOAN CEL
La concurs se pot prezenta far- NOU” SUCEAVA
va cuprinde următoarele acte: zinte și actele originale, care vor fi de licență și certificatul de speci- maciști cu minimum 2 ani experi- (JUDEȚUL SUCEAVA)
a) cerere în care se menționea- verificate pentru conformitate de alist sau primar;
ență profesională. scoate la CONCURS
ză postul pentru care dorește să către persoana desemnată pentru c) copie a certificatului de
Pentru proba scrisă un subiect în conformitate cu prevederile
concureze; înscrierea candidaților la concurs. membru al organizației profesio-
va fi din legislația sanitară (Legea Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
b) copie xerox de pe diploma Documentele prevăzute la lit. d), nale cu viza pe anul în curs;
nr. 95/2006). tările și modificările ulterioare, ur-
de licență și certificatul de specia- f) și g) sunt valabile trei luni și se d) dovada/înscrisul din care să
Tematica de concurs și biblio- mătoarele posturi:
list sau primar pentru medici, me- depun la dosar în termen de vala- rezulte că nu i-a fost aplicată una
grafia vor fi afișate la sediul spita- • patru posturi cu normă în-
dici dentiști, farmaciști, respectiv bilitate. din sancțiunile prevăzute la art.
lului. treagă de medic specialist confir-
Înscrierile la concurs se fac la mat în specialitatea Boli infecțioa-
sediul unității, în termen de 15 zile se la Secția Boli infecțioase;
calendaristice de la apariția aces- • un post cu normă întreagă de
tui anunț, iar concursul se organi- medic rezident ultimul an confir-
zează în perioada cuprinsă între mat în specialitatea Boli infecțioa-
31 și 90 de zile de la publicarea în se la Secția Boli infecțioase;
„Viața medicală”. • un post cu normă întreagă de
Relații suplimentare se pot medic specialist confirmat în spe-
obține la Biroul RUNOS, tel.: cialitatea Medicină de laborator
0237.640.777, int. 151. pentru Laboratorul BK și biologie
moleculară – Compartiment Bio-
SPITALUL GENERAL C.F. logie moleculară;
GALAȚI (JUDEȚUL GALAȚI) • două posturi cu normă în-
scoate la CONCURS treagă de medic specialist confir-
în conformitate cu prevederile mat în specialitatea ATI la Secția
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- ATI;
tările și modificările ulterioare, ur- • patru posturi cu normă în-
mătoarele posturi: treagă de medic rezident ultimul
• un post cu normă întreagă de an confirmat în specialitatea ATI
medic specialist confirmat în spe- la Secția ATI;
cialitatea Medicină internă la Sec- • un post cu normă întreagă de
ția Medicină internă; medic primar confirmat în specia-
• un post cu normă întreagă litatea Medicină nucleară pentru
de medic specialist confirmat în Laboratorul de Medicină nucleară;
specialitatea Pneumologie la Ca- • un post cu normă întreagă de
binetul de Pneumologie – Ambu- medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Medicină legală la Servi-
latoriul de specialitate C.F. Buzău.
ciul Județean de Medicină legală.
Dosarul de înscriere la concurs
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționea-
a) cerere în care se menționea-
ză postul pentru care dorește să
ză postul pentru care dorește să
concureze;
concureze;
b) copie xerox de pe diploma
b) copie xerox de pe diploma
de licență și certificatul de specia- de licență și adeverință/certifica-
list sau primar pentru medici, me- tul de specialist sau primar pentru
dici dentiști, farmaciști, respectiv medici, medici dentiști, farmaciști,
adeverință de confirmare în gradul respectiv adeverință de confirmare
profesional pentru biologi, biochi- în gradul profesional pentru bio-
miști sau chimiști; logi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de c) copie a certificatului de
membru al organizației profesio- membru al organizației profesio-
nale cu viza pe anul în curs; nale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una rezulte că nu i-a fost aplicată una
din sancțiunile prevăzute la art. din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată, în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările ulterioare; cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru cal- e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în cularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin; Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar; f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de să rezulte că este apt din punct de
Posturi scoase la concurs
VIA�A MEDICALĂ
4 iunie 2021 l Nr. 22 5
vedere fizic și neuropsihic pentru UNITATEA MILITARĂ 01608 căror dosare sunt incomplete le DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ e) acte doveditoare pentru
exercitarea activității pentru pos- BACĂU din cadrul Ministerului pot completa. SOCIALĂ TOPOLOVENI calcularea punctajului prevăzut în
tul pentru care candidează; Apărării Naționale Probele eliminatorii de apti- (JUDEȚUL ARGEȘ) Anexa nr. 3 la ordin;
h) chitanță de plată a taxei de scoate la CONCURS tudini și concursul se organizează scoate la CONCURS f) cazierul judiciar;
concurs; în conformitate cu prevederile în perioada cuprinsă între 31 și 90 în conformitate cu prevederile g) certificat medical din care
i) copia actului de identitate în Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- de zile de la publicarea în „Viața Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- să rezulte că este apt din punct de
termen de valabilitate; tările și modificările ulterioare, un medicală”. tările și modificările ulterioare, vedere fizic și neuropsihic pentru
j) certificat de integritate com- post cu normă întreagă de medic Candidații declarați „admis” un post cu normă întreagă de me- exercitarea activității pentru pos-
portamentală; specialist confirmat în speciali- în urma selecției dosarelor de dic Medicină generală cu drept de tul pentru care candidează;
k) copie a certificatului de naș- tatea Medicină de familie (medic concurs vor parcurge preselec- h) chitanță de plată a taxei de
liberă practică pentru Cabinetul
tere/căsătorie. șef) – funcție militară. ția – 3 (trei) probe eliminatorii de concurs;
medical școlar de pe lângă Liceul
Taxa de concurs este de 150 Candidații declarați „admis” în aptitudini ce se vor desfășura în i) copia actului de identitate în
Tehnologic Topoloveni.
de lei și se va achita în contul urma concursului vor fi chemați/ următoarea ordine: a) evaluarea termen de valabilitate.
Dosarul de înscriere la concurs Taxa de concurs este de 150 de
RO23TREZ59121F330800XXXX, rechemați în activitate în corpul psihologică; b) evaluarea nivelului va cuprinde următoarele acte: lei.
CUI: 4243983. ofițerilor și vor dobândi calitatea pregătirii fizice; c) examinare me- a) cerere de înscriere la con- Documentele prevăzute la lit.
Documentele prevăzute la lit. de cadru militar în activitate, cu dicală. La fiecare probă eliminato- curs adresată conducătorului au- d), f) și g) sunt valabile trei luni și
d), f) și g) sunt valabile trei luni și drepturile și obligațiile care de- rie participă numai candidații care
torității publice, în care se menți- se depun la dosar în termen de va-
se depun la dosar în termen de va- curg din aceasta. au fost declarați „admis” la proba
onează postul pentru care dorește labilitate.
labilitate. Condițiile generale și specifice anterioară.
Tematica de concurs este cea să concureze; Tematica și bibliografia pentru
pentru selecționarea candidaților Candidații declarați „apt” și
pentru examenul de medic specia- în vederea chemării/rechemării în b) copie xerox de pe diploma acest post se pot obține de la Com-
„admis” în urma desfășurării tutu-
list/primar în specialitatea postu- activitate, în corpul ofițerilor, sunt de licență și adeverință/certifica- partimentul Resurse Umane, Con-
ror probelor de aptitudini pot par-
tul de specialist sau primar pen- tabilitate, Juridic din cadrul D.A.S.
lui. cele prevăzute în art. 1 și art. 2 din ticipa la concursul pentru ocupa-
tru medici, medici dentiști, far- Topoloveni sau de pe site-ul Pri-
Înscrierile la concurs se fac la Anexa 1 la Ord. ministrului apără- rea postului vacant, care constă în
maciști, respectiv adeverință de măriei orașului Topoloveni, secți-
sediul unității, în termen de 15 zile rii naționale nr. M.70/25.05.2016, parcurgerea unei probe teoretice
confirmare în gradul profesional unea Direcția de Asistență Socială
calendaristice de la apariția aces- cu modificările și completările și a unei probe practice.
pentru biologi, biochimiști sau Topoloveni, instituție cu persona-
tui anunț, iar concursul se organi- ulterioare, publicat în Monitorul Informații suplimentare pri-
chimiști; litate juridică.
zează în perioada cuprinsă între Oficial, Partea I, nr. 421/2016. vind condițiile generale și spe- Înscrierile la concurs se fac la
31 și 90 de zile de la publicarea în Candidații vor depune la se- cifice pentru ocuparea postului, c) copie a certificatului de
Compartimentul Resurse Umane,
„Viața medicală”. diul U.M. 01608 Bacău dosarul conținutul dosarului de înscriere, membru al organizației profesio-
Contabilitate, Juridic, în termen
Relații suplimentare se pot ob- de înscriere la concurs care va locul, data și ora desfășurării pro- nale cu viza pe anul în curs;
de 15 zile calendaristice de la apa-
ține la Serviciul Juridic și Resurse cuprinde documentele prevă- belor eliminatorii de aptitudini, d) dovada/înscrisul din care să riția acestui anunț, iar concursul
Umane, tel.: 0230.222.098, int. 212. zute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. baremele de promovare a acestora, rezulte că nu i-a fost aplicată una se organizează la sediul Primăriei
ministrului apărării naționale nr. tematica precum și data concur- din sancțiunile prevăzute la art. orașului Topoloveni, str. Calea Bu-
SPITALUL JUDEȚEAN DE M.70/25.05.2016, cu modificările sului se pot obține la sediul U.M. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. curești nr. 11, în perioada cuprinsă
URGENȚĂ VÂLCEA și completările ulterioare, publicat 01608 Bacău, str. General Ștefan 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv între 31 și 90 de zile de la publica-
scoate la CONCURS în Monitorul Oficial, Partea I, nr. Gușe nr. 4, loc. Bacău, județul Ba- la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din rea în „Viața medicală”.
în conformitate cu prevederile 421/2016 și: cău și pe site-ul: forter.ro. Legea nr. 95/2006 privind reforma Relații suplimentare se pot
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- a) cerere în care se menționea- Persoană de contact: Coman în domeniul sănătății, republica- obține la Compartimentul Resur-
tările și modificările ulterioare, un ză postul pentru care dorește să Ștefan, tel.: 0234.513.142, int. 110. tă, cu modificările ulterioare; se Umane, Contabilitate, Juridic
post cu normă întreagă de medic concureze;
specialist confirmat în specialita- b) copie xerox de pe diploma
tea Oftalmologie la Secția Oftal- de licență și certificatul de specia-
mologie. list sau primar pentru medici, me-
Dosarul de înscriere la concurs dici dentiști, farmaciști, respectiv
va cuprinde următoarele acte: adeverință de confirmare în gradul
a) cerere de înscriere tip; profesional pentru biologi, biochi-
b) copie xerox de pe diploma miști sau chimiști;
de licență și certificatul de specia- c) copie a certificatului de
list sau primar pentru medici, me- membru al organizației profesio-
dici dentiști, farmaciști, respectiv nale cu viza pe anul în curs;
adeverință de confirmare în gradul d) dovada/înscrisul din care să
profesional pentru biologi, biochi- rezulte că nu i-a fost aplicată una
miști sau chimiști; din sancțiunile prevăzute la art.
c) copie a certificatului de 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
membru al organizației profesio- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
nale cu viza pe anul în curs; art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
d) dovada/înscrisul din care să Legea nr. 95/2006 privind reforma
rezulte că nu i-a fost aplicată una în domeniul sănătății, republicată,
din sancțiunile prevăzute la art. cu modificările ulterioare;
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 e) acte doveditoare pentru cal-
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la cularea punctajului prevăzut în
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Anexa nr. 3 la ordin;
Legea nr. 95/2006 privind reforma f) cazierul judiciar;
în domeniul sănătății, republicată, g) certificat medical din care
cu modificările ulterioare; să rezulte că este apt din punct de
e) acte doveditoare pentru cal- vedere fizic și neuropsihic pentru
cularea punctajului prevăzut în exercitarea activității pentru pos-
Anexa nr. 3 la ordin; tul pentru care candidează;
f) cazierul judiciar; h) chitanță de plată a taxei de
g) certificat medical din care concurs;
să rezulte că este apt din punct de i) copia actului de identitate în
vedere fizic și neuropsihic pentru termen de valabilitate.
exercitarea activității pentru pos- Taxa de concurs este de 150 de
tul pentru care candidează; lei.
h) chitanță de plată a taxei de Documentele prevăzute la lit.
concurs; d), f) și g) sunt valabile trei luni și
i) copia actului de identitate în se depun la dosar în termen de va-
termen de valabilitate. labilitate. Actele prevăzute a fi de-
Taxa de concurs este de 150 de puse în copie se prezintă însoțite
lei. de documentele originale pentru
Documentele prevăzute la lit. a fi certificate pentru conformita-
d), f) și g) sunt valabile trei luni și te cu originalul de către Compar-
se depun la dosar în termen de va- timentul Resurse Umane al U.M.
labilitate. 01608 Bacău, iar documentele ti-
Tematica de concurs este cea pizate se asigură candidaților prin
de medic specialist în specialitatea grija structurii care organizează
postului, afișată pe site-ul Minis- selecția.
terului Sănătății. Înscrierea la concurs se face la
Înscrierile la concurs se fac la sediul U.M. 01608 Bacău, în ter-
sediul unității, Serviciul RUJC, în men de 15 zile calendaristice de la
termen de 15 zile calendaristice de apariția acestui anunț și postarea
la apariția acestui anunț, iar con- lui la sediul unității la punctul de
cursul se organizează în perioada relații cu publicul.
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la Selecția dosarelor de concurs
publicarea în „Viața medicală”. se realizează în termen de 5 zile
Relații suplimentare se pot lucrătoare de la data expirării ter-
obține la tel.: 0250.748.001, int. menului de înscriere la selecție,
3269. perioadă în care candidații ale
6 VIA�A MEDICALĂ
4 iunie 2021 l Nr. 22 Posturi scoase la concurs
din cadrul D.A.S. Topoloveni, tel.: h) dovadă/adeverință din care cele cărora le-a încetat contrac- borat cu prevederile art. 185 din Proba clinică sau proba prac-
0248.666.259, int. 134. să rezulte că în ultimii 2 ani nu a tul de administrare în condițiile Legea nr. 95/2006, republicată, cu tică se susține pe baza metodo-
fost sancționat de conducerea uni- stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), modificările și completările ulteri- logiei stabilite pentru obținerea
SPITALUL MUNICIPAL MORENI tăților în care și-a desfășurat acti- sau cele care au împlinit vârsta de oare, următoarele funcții: titlului de medic specialist. La
(JUDEȚUL DÂMBOVIȚA) vitatea sau de Colegiul Medicilor pensionare conform legii, nu pot • șef Secția clinică Recuperare concursul de șef secție cu pro-
scoate la CONCURS din România; participa la concurs. Cardiologie; fil chirurgical proba clinică este
în conformitate cu prevederile i) copie xerox a autorizației de Concursul sau examenul va • șef Laborator de Radiologie probă operatorie pe bolnav. Res-
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro- liberă practică sau a certificatului consta în următoarele probe: in- și imagistică medicală. ponsabilitatea actului chirurgical
borat cu prevederile art. 185 din de membru al Colegiului Medicilor terviu – susținerea proiectului de Dosarul de înscriere la concurs petru secțiile clinice revine mem-
Legea nr. 95/2006, republicată, din România; management, probă scrisă, probă va cuprinde următoarele acte: brului cadru didactic cu funcție de
cu modificările și completările j) copia carnetului de muncă clinică sau practică. a) cerere în care se mențio- predare din disciplina de profil.
sau, după caz, o adeverință care să Proba scrisă a concursului se nează funcția pentru care dorește
ulterioare, funcția șef de Secția Tematica de concurs poate fi
ateste confirmarea în specialitate susține după subiecte din Legea să candideze;
Pediatrie. consultată pe site-ul spitalului:
și vechimea în specialitate; nr. 95/2006 privind reforma în do- b) copie xerox de pe diploma
Dosarul de înscriere la concurs www.recuperarecluj.ro, la Servi-
k) un proiect de management meniul sănătății, cu modificările și de studii;
va cuprinde următoarele acte: ciul RUNOS și la avizierul unității.
privind evoluția viitoare a secției; completările ulterioare și legisla- c) adeverință din care să reia-
a) cerere în care se menționea- ția secundară aferentă. să confirmarea în gradul profesio- Înscrierile la concurs se fac la
ză funcția pentru care dorește să l) chitanță de plată a taxei de sediul spitalului, în termen de 15
Proba clinică sau proba practi- nal;
candideze; concurs. zile de la apariția acestui anunț,
că se susține pe baza metodologiei d) acte doveditoare pentru
b) copie xerox de pe diploma Taxa de concurs este de 250 de iar concursul se organizează în
stabilite pentru obținerea titlului calcularea punctajului prevăzut
lei și se va achita la sediul spitalu- termen de minimum 30 de zile și
de studii; de medic specialist. în Anexa nr. 2 la normele menți-
lui. maximum 90 de zile de la publica-
c) adeverință din care să reiasă Bibliografia de concurs se onate;
Documentele prevăzute se de- rea în „Viața medicală”.
confirmarea în gradul profesional; va afișa la sediul spitalului și pe e) declarație pe propria răs-
pun la dosar în termen de valabili- Relații suplimentare se pot
d) acte doveditoare pentru site-ul acestuia. pundere a candidatului, din care
tate. Pentru documentele în copie Înscrierile la concurs se fac la
calcularea punctajului prevă- să rezulte că nu a fost condamnat obține la Serviciul RUNOS,
candidații trebuie să prezinte și sediul unității, în termen de 15
zut în Anexa nr. 2 la normele penal pentru fapte ce-l fac incom- tel.: 0264.207.021, int. 206 sau
actele originale care vor fi certifi- zile de la apariția acestui anunț,
menționate; patibil cu funcția pentru care do- 0748.211.356.
cate pentru conformitate. iar concursul se organizează în rește să concureze;
e) declarație pe propria răs- La concurs se pot prezenta me-
pundere a candidatului, din care termen de minimum 30 de zile și f) declarație pe propria răs- SPITALUL CLINIC DE
dici cu o vechime de cel puțin 5 ani maximum 90 de zile de la publica- pundere a candidatului, din care
să rezulte că nu a fost condamnat PNEUMOFTIZIOLOGIE
în specialitatea postului, speciali- rea în „Viața medicală”. să rezulte că nu se află în stare de
penal pentru fapte ce-l fac incom- BRAȘOV (JUDEȚUL BRAȘOV)
tate pe care o practică în mod cu- Relații suplimentare se pot ob- incompatibilitate;
patibil cu funcția pentru care do- scoate la CONCURS
rent și în care sunt confirmați prin ține la tel.: 0245.666.036. g) certificat privind starea de
rește să concureze; în conformitate cu prevederile
ordin al m.s.p. (vechimea în speci- sănătate;
f) declarație pe propria răs- alitate decurge de la data confir- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
SPITALUL CLINIC DE h) dovadă/adeverință din care
pundere a candidatului, din care mării și încadrării ca specialist). pletările și modificările ulterioa-
RECUPERARE CLUJ-NAPOCA să rezulte că în ultimii 2 ani nu
să rezulte că nu se află în stare de Persoanele sancționate în ul- re, un post cu normă întreagă de
(JUDEȚUL CLUJ) a fost sancționat de conducerea
incompatibilitate; timii 2 ani de unitățile la care au scoate la CONCURS medic primar confirmat în spe-
unităților în care și-a desfășurat
g) certificat privind starea de fost angajate sau de Colegiul Me- în conformitate cu prevederile cialitatea Radiologie-imagistică
activitatea sau de Colegiul Medi-
sănătate; dicilor din România, precum și Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro- medicală pentru Laboratorul de
cilor din România;
i) adeverință de la Universi- Radiologie și imagistică medicală.
tatea de Medicină din care să re- Dosarul de înscriere la concurs
zulte calitatea de cadru didactic va cuprinde următoarele acte:
universitar medical, angajat cu a) cerere în care se mențio-
contract individual de muncă pe nează postul pentru care dorește
durată nedeterminată; să concureze;
j) copie xerox a autorizației de b) copie xerox de pe diploma
liberă practică sau a certificatului de licență și certificatul de specia-
de membru al Colegiului Medici- list sau primar pentru medici, me-
lor din România; dici dentiști, farmaciști, respectiv
k) copia carnetului de muncă adeverință de confirmare în gra-
sau, după caz, o adeverință care să dul profesional pentru biologi,
ateste confirmarea în specialitate biochimiști sau chimiști;
și vechimea în specialitate; c) copie a certificatului de
l) un proiect de management membru al organizației profesio-
privind evoluția viitoare a secției/ nale cu viza pe anul în curs;
laboratorului; d) dovada/înscrisul din care să
m) chitanță de plată a taxei de rezulte că nu i-a fost aplicată una
concurs.
din sancțiunile prevăzute la art.
Taxa de concurs este de 250 de
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
lei și se achită la casieria spitalu-
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv
lui.
la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
În secțiile universitare clinice
funcția de șef de secție/laborator/ Legea nr. 95/2006 privind reforma
serviciu se ocupă de către un ca- în domeniul sănătății, republica-
dru didactic universitar medical, tă, cu modificările ulterioare;
desemnat pe bază de concurs. e) acte doveditoare pentru
La concurs se pot prezenta calcularea punctajului prevăzut
medici cu o vechime de cel puțin în Anexa nr. 3 la ordin;
5 ani în specialitatea postului, f) cazierul judiciar;
specialitate pe care o practică în g) certificat medical din care
mod curent și în care sunt confir- să rezulte că este apt din punct de
mați prin ordin al m.s.p. (vechi- vedere fizic și neuropsihic pentru
mea în specialitate decurge de la exercitarea activității pentru pos-
data confirmării și încadrării ca tul pentru care candidează;
specialist). h) chitanță de plată a taxei de
Persoanele sancționate în ul- concurs;
timii 2 ani de unitățile la care au i) copia actului de identitate
fost angajate sau de Colegiul Me- în termen de valabilitate.
dicilor din România, precum și Taxa de concurs este de 150 de
cele cărora le-a încetat contrac- lei.
tul de administrare în condițiile Documentele prevăzute la lit.
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d),
d), f) și g) sunt valabile trei luni
sau cele care au împlinit vârsta de
și se depun la dosar în termen de
pensionare conform legii, nu pot
valabilitate.
participa la concurs.
Concursul sau examenul va Înscrierile la concurs se fac la
consta în următoarele probe: in- sediul unității, Aleea Dealul Spi-
terviu – susținerea proiectului de rii nr. 12, în termen de 15 zile ca-
management care să permită eva- lendaristice de la apariția acestui
luarea capacității manageriale a anunț, iar concursul se organizea-
candidatului; probă scrisă; probă ză în perioada cuprinsă între 31 și
clinică sau practică. 90 de zile de la publicarea în „Via-
Proba scrisă a concursului se ța medicală”.
susține după subiecte din Legea Tematica și relații supli-
nr. 95/2006 privind reforma în do- mentare se pot obține la tel.:
meniul sănătății, cu modificările 0268.477.011 – Compartimentul
și completările ulterioare și legis- RUNOS, de la avizierul spitalului
lația secundară aferentă. și de pe www.pneumologie.ro.
Posturi scoase la concurs
VIA�A MEDICALĂ
4 iunie 2021 l Nr. 22 7
SPITALUL DE PSIHIATRIE tea Ștei, județul Bihor, la Biroul funcția de farmacist-șef la Farma- profesional pentru biologi, biochi- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
ȘI PENTRU MĂSURI DE RUNOS, în termen de 15 zile de la cia cu circuit închis a spitalului. miști sau chimiști; art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
SIGURANȚĂ ȘTEI apariția acestui anunț, iar concur- Dosarul de înscriere la concurs c) copie a certificatului de Legea nr. 95/2006 privind reforma
(JUDEȚUL BIHOR) sul se organizează în termen de va cuprinde următoarele acte: membru al organizației profesio- în domeniul sănătății, republicată,
scoate la CONCURS minimum 30 de zile și maximum a) cerere în care se menționea- nale cu viza pe anul în curs; cu modificările ulterioare;
în conformitate cu prevederile 90 de zile de la publicarea în „Viața ză funcția pentru care dorește să d) dovada/înscrisul din care să e) acte doveditoare pentru cal-
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro- medicală”. candideze; rezulte că nu i-a fost aplicată una cularea punctajului prevăzut în
borat cu prevederile art. 185 din Relații suplimentare pri- b) copie xerox de pe diploma din sancțiunile prevăzute la art. Anexa nr. 3 la ordin;
Legea nr. 95/2006, republicată, cu vind organizarea concursului și de licență și adeverință/certifica- 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 f) cazierul judiciar;
modificările și completările ulteri- bibliografia de concurs se pot tul de confirmare în gradful profe- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la g) certificat medical din care
oare, următoarele funcții: obține de pe site-ul spitalului: sional; art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din să rezulte că este apt din punct de
• șef Secția Psihiatrie I; www.hpsihiatriestei.ro sau de la c) copie a certificatului de Legea nr. 95/2006 privind reforma vedere fizic și neuropsihic pentru
• șef Secția Psihiatrie II; Biroul RUNOS, zilnic între orele membru al organizației profesio- în domeniul sănătății, republicată, exercitarea activității pentru pos-
• șef Secția Psihiatrie III. 8,00-16,00, la tel.: 0259.332.354, nale cu viza pe anul în curs; cu modificările ulterioare; tul pentru care candidează;
Dosarul de înscriere la concurs int. 104. d) dovada/înscrisul din care să e) acte doveditoare pentru cal- h) chitanță de plată a taxei de
va cuprinde următoarele acte: rezulte că nu i-a fost aplicată una cularea punctajului prevăzut în concurs;
a) cerere în care se menționea- SPITALUL DE PSIHIATRIE din sancțiunile prevăzute la art. Anexa nr. 3 la ordin; i) copia actului de identitate în
ză funcția pentru care dorește să ȘI PENTRU MĂSURI DE 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 f) cazierul judiciar; termen de valabilitate.
candideze; SIGURANȚĂ ȘTEI alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la g) certificat medical din care Taxa de concurs este de 150 de
b) copie xerox de pe diploma (JUDEȚUL BIHOR) art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din să rezulte că este apt din punct de lei, achitată la casieria instituției.
de studii; scoate la CONCURS Legea nr. 95/2006 privind reforma vedere fizic și neuropsihic pentru Actele prevăzute la lit. b) și c)
c) adeverință din care să reiasă în conformitate cu prevederile în domeniul sănătății, republicată, exercitarea activității pentru pos- vor fi prezentate și în original în
confirmarea în gradul profesional; Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- cu modificările ulterioare; tul pentru care candidează; vederea verificării conformității
d) acte doveditoare pentru cal- tările și modificările ulterioare, ur- e) acte doveditoare pentru cal- h) chitanță de plată a taxei de copiilor cu acestea. Documentele
cularea punctajului prevăzut în mătoarele posturi: cularea punctajului prevăzut în concurs; prevăzute la lit. d), f) și g) sunt va-
Anexa nr. 2 la normele menționa- • un post cu normă întreagă de Anexa nr. 3 la ordin; i) copia actului de identitate în labile trei luni și se depun la dosar
te; medic specialist confirmat în spe- f) cazierul judiciar; termen de valabilitate; în termen de valabilitate.
e) declarație pe propria răs- cialitatea Psihiatrie; g) certificat medical din care j) copie a documentelor privind Cererea de la lit. a) a fi însoțită
pundere a candidatului, din care • un post cu jumătate de nor- să rezulte că este apt din punct de schimbarea numelui (certificat de de declarația privind consimță-
să rezulte că nu a fost condamnat mă de medic specialist confirmat vedere fizic și neuropsihic pentru căsătorie, certificat de divorț, ho- mântul pentru prelucrarea datelor
penal pentru fapte ce-l fac incom- în specialitatea Epidemiologie. exercitarea activității pentru pos- tărâre judecătorească etc.); cu caracter personal, conform pre-
patibil cu funcția pentru care do- Dosarul de înscriere la concurs tul pentru care candidează; k) curriculum vitae; vederilor Legii nr. 190/2018 pri-
rește să concureze; va cuprinde următoarele acte: h) chitanță de plată a taxei de l) copie a certificatului de com- vind măsuri de punere în aplicare
f) declarație pe propria răs- a) cerere în care se menționea- concurs; petență în tomografie compute- a Regulamentului (UE) 2016/679 al
pundere a candidatului, din care ză postul pentru care dorește să i) copia actului de identitate în rizată - unde este cazul, conform Parlamentului European și al Con-
să rezulte că nu se află în stare de concureze; termen de valabilitate. cerințelor postului. siliului din 27 aprilie 2016 privind
incompatibilitate; b) copie xerox de pe diploma Taxa de concurs este de 150 de Taxa de concurs este de 150 de protecția persoanelor fizice în
g) certificat privind starea de de licență și certificatul de specia- lei. lei. ceea ce privește prelucrarea date-
sănătate; list sau primar pentru medici, me- Documentele prevăzute la lit. Documentele prevăzute la lit. lor cu caracter personal și privind
h) dovadă/adeverință din care dici dentiști, farmaciști, respectiv d), f) și g) sunt valabile trei luni și d), f) și g) sunt valabile trei luni și libera circulație a acestor date și
să rezulte că în ultimii 2 ani nu a adeverință de confirmare în gradul se depun la dosar în termen de va- se depun la dosar în termen de va- de abrogare a Directivei 95/46/CE
fost sancționat de conducerea uni- profesional pentru biologi, biochi- labilitate. labilitate. (Regulamentul general privind
tăților în care și-a desfășurat acti- miști sau chimiști; La concurs se pot înscrie nu- Tematica și bibliografia de protecția datelor), cu modificări-
vitatea sau de Colegiul Medicilor c) copie a certificatului de mai candidații care au obținut mi- concurs sunt cele pentru exame- le ulterioare – conform model –
din România; membru al organizației profesio- nimum două puncte din cele pre- nul de medic specialist în specia- Anexa 1 – Declarație.
i) copie xerox a autorizației de nale cu viza pe anul în curs; văzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la litatea postului, afișate pe site-ul Tematica de concurs este cea
liberă practică sau a certificatului d) dovada/înscrisul din care să ordin. Ministerului Sănătății. De ase- pentru examenul de medic spe-
de membru al Colegiului Medicilor rezulte că nu i-a fost aplicată una La concurs se pot prezenta far- menea, tematica și bibliografia se cialist în specialitatea postului,
din România; din sancțiunile prevăzute la art. maciști cu minimum 2 ani experi- pot ridica și de la sediul spitalului, publicată pe site-ul Ministerului
j) copia carnetului de muncă 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 ență profesională. fiind afișată pe site-ul acestuia: Sănătății.
sau, după caz, o adeverință care să alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la Pentru proba scrisă un subiect www.spitalulbabes.ro – secțiunea Înscrierile la concurs se fac
ateste confirmarea în specialitate art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din va fi din legislația sanitară (Legea „Anunțuri”. la sediul D.S.P. Dolj din Craiova,
și vechimea în specialitate; Legea nr. 95/2006 privind reforma nr. 95/2006). Înscrierile la concurs se fac la str. Tabaci nr. 1 – Biroul RUNOS,
k) un proiect de management în domeniul sănătății, republicată, Înscrierile la concurs se fac sediul unității, șos. Mihai Bravu nr. în termen de 15 zile calendaristi-
privind evoluția viitoare a secției; cu modificările ulterioare; la sediul spitalului din localita- 281, sector 3, București – Serviciul ce de la apariția acestui anunț. În
l) chitanță de plată a taxei de e) acte doveditoare pentru cal- tea Ștei, județul Bihor, la Biroul RUNOS, în termen de 15 zile ca- cazul în care ultima zi de înscriere
concurs; cularea punctajului prevăzut în RUNOS, în termen de 15 zile ca- lendaristice de la apariția acestui coincide cu o zi nelucrătoare, can-
m) acte de identitate; Anexa nr. 3 la ordin; lendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizea- didații vor putea depune dosarele
n) curriculum vitae. f) cazierul judiciar; anunț, iar concursul se organizea- ză în perioada cuprinsă între 31 și de înscriere inclusiv în prima zi
Taxa de concurs este de 200 de g) certificat medical din care ză în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața lucrătoare după expirarea celor 15
lei. să rezulte că este apt din punct de 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”. zile.
Documentele în copie vor fi în- vedere fizic și neuropsihic pentru medicală”. După finalizarea perioadei de
soțite de originale pentru confor- exercitarea activității pentru pos- Relații suplimentare se pot DIRECȚIA DE SĂNĂTATE înscriere, dosarele de înscriere la
mitate. tul pentru care candidează; obține la Biroul RUNOS, zilnic PUBLICĂ DOLJ concurs se verifică și se confirmă
La concurs se pot prezenta me- h) chitanță de plată a taxei de între orele 8,00-16,00, la tel.: scoate la CONCURS documentele din acestea. Pentru
dici cu o vechime de cel puțin 5 ani concurs; 0259.332.354, int. 104. în conformitate cu prevederile dosarele incomplete se stabileș-
în specialitatea postului, speciali- i) copia actului de identitate în Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- te un termen de 5 zile lucrătoare
tate pe care o practică în mod cu- termen de valabilitate. SPITALUL CLINIC DE BOLI tările și modificările ulterioare, ur- pentru completarea lor. Ulterior
rent și în care sunt confirmați prin Taxa de concurs este de 150 de INFECȚIOASE ȘI TROPICALE mătoarele posturi: expirării acestui termen nu se ad-
ordin al m.s.p. (vechimea în speci- lei. „DR. VICTOR BABEȘ” • un post cu normă întreagă mit completări ale dosarului, iar
alitate decurge de la data confir- Documentele prevăzute la lit. BUCUREȘTI de medic specialist confirmat în dosarele necompletate se resping.
mării și încadrării ca specialist). d), f) și g) sunt valabile trei luni și scoate la CONCURS specialitatea Sănătate publică și Situația privind dosarele ad-
Persoanele sancționate în ul- se depun la dosar în termen de va- în conformitate cu prevederile management în cadrul Comparti- mise sau respinse se afișează la
timii 2 ani de unitățile la care au labilitate. Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- mentului de Evaluare a factorilor sediul D.S.P. Dolj din Craiova, str.
fost angajate sau de Colegiul Me- Tematica de concurs este cea tările și modificările ulterioare, ur- de risc din mediul de viață și mun- Tabaci nr. 1.
dicilor din România, precum și pentru examenul de medic speci- mătoarele posturi: că – Colectiv Igiena alimentului; Contestațiile privind dosarele
cele cărora le-a încetat contrac- alist în specialitatea postului. • două posturi cu normă întrea- • un post cu normă întreagă de respinse se adresează, în termen
tul de administrare în condițiile Înscrierile la concurs se fac gă de medic specialist confirmat în medic primar confirmat în specia- de două zile lucrătoare din mo-
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), la sediul spitalului din localita- specialitatea Radiologie-imagis- litatea Igiene în cadrul Laborato- mentul afișării, directorului exe-
sau cele care au împlinit vârsta de tea Ștei, județul Bihor, la Biroul tică medicală, cu competență în rului de Igiena radiațiilor. cutiv al D.S.P. Dolj, care are obli-
pensionare conform legii, nu pot RUNOS, în termen de 15 zile ca- tomografie computerizată, în ca- Dosarul de înscriere la concurs gația de a le soluționa în termen
participa la concurs. lendaristice de la apariția acestui durl Laboratorului de Radiologie va cuprinde următoarele acte: de două zile lucrătoare de la depu-
Concursul sau examenul va anunț, iar concursul se organizea- și imagistică medicală; a) cerere în care se menționea- nere.
consta în următoarele probe: in- ză în perioada cuprinsă între 31 și • un post cu normă întreagă de ză postul pentru care dorește să Concursul se organizează în
terviu – susținerea proiectului de 90 de zile de la publicarea în „Viața medic primar confirmat în speci- concureze –conform model; perioada cuprinsă între 31 și 90 de
management, probă scrisă, probă medicală”. alitatea Medicină de laborator în b) copie xerox de pe diploma zile de la publicarea în „Viața me-
clinică sau practică. Relații suplimentare se pot cadrul Laboratorului de Analize de licență și certificatul de specia- dicală”, la o dată ce va fi comuni-
Proba scrisă a concursului se obține la Biroul RUNOS, zilnic medicale – Compartiment Serolo- list sau primar pentru medici, me- cată ulterior .
susține după subiecte din Legea între orele 8,00-16,00, la tel.: gie. dici dentiști, farmaciști, respectiv Relații suplimentare se pot ob-
nr. 95/2006 privind reforma în do- 0259.332.354. Dosarul de înscriere la concurs adeverință de confirmare în gradul ține la tel.: 0251.310.068.
meniul sănătății, cu modificările și va cuprinde următoarele acte: profesional pentru biologi, biochi-
completările ulterioare și legisla- SPITALUL DE PSIHIATRIE a) cerere în care se menționea- miști sau chimiști; DIRECȚIA DE SĂNĂTATE
ția secundară aferentă. ȘI PENTRU MĂSURI DE ză postul pentru care dorește să c) copie a certificatului de PUBLICĂ A JUDEȚULUI GALAȚI
Proba clinică sau proba practi- SIGURANȚĂ ȘTEI concureze; membru al organizației profesio- scoate la CONCURS
că se susține pe baza metodologiei (JUDEȚUL BIHOR) b) copie xerox de pe diploma nale cu viza pe anul în curs; în conformitate cu prevederile
stabilite pentru obținerea titlului scoate la CONCURS de licență și certificatul de specia- d) dovada/înscrisul din care să Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
de medic specialist. în conformitate cu prevederile list sau primar pentru medici, me- rezulte că nu i-a fost aplicată una pletările și modificările ulteri-
Înscrierile la concurs se fac Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- dici dentiști, farmaciști, respectiv din sancțiunile prevăzute la art. oare, un post cu normă întreagă
la sediul spitalului din localita- pletările și modificările ulterioare, adeverință de confirmare în gradul 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 de medic specialist confirmat în
8 VIA�A MEDICALĂ
4 iunie 2021 l Nr. 22 Posturi scoase la concurs
specialitatea Medicină de labora- Taxa de concurs este de 150 list sau primar pentru medici, me- Înscrierile la concurs se fac la profesional pentru biologi, biochi-
tor la Departamentul de Suprave- de lei și se achită la casieria D.S.P. dici dentiști, farmaciști, respectiv sediul unității, în termen de 15 zile miști sau chimiști;
ghere în sănătate publică, Labora- Galați. adeverință de confirmare în gradul calendaristice de la apariția aces- c) copie a certificatului de
torul de Diagnostic și investigare Documentele prevăzute la lit. profesional pentru biologi, biochi- tui anunț, iar concursul se organi- membru al organizației profesio-
în sănătate publică – diagnostic d), f) și g) sunt valabile trei luni miști sau chimiști; zează în perioada cuprinsă între nale cu viza pe anul în curs;
microbiologic. și se depun la dosar în termen de c) copie a certificatului de 31 și 90 de zile de la publicarea în d) dovada/înscrisul din care să
Dosarul de înscriere la concurs valabilitate. Pentru documentele membru al organizației profesio- „Viața medicală”. rezulte că nu i-a fost aplicată una
va cuprinde următoarele acte: solicitate în copie candidații tre- nale cu viza pe anul în curs; Relații suplimentare se pot din sancțiunile prevăzute la art.
a) cerere în care se menționea- buie să prezinte și actele în ori- d) dovada/înscrisul din care să obține la Serviciul RUNOS, tel.: 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
ginal, care vor fi verificate pentru rezulte că nu i-a fost aplicată una 0264.592.771, int. 1120. alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
ză postul pentru care dorește să
conformitate. din sancțiunile prevăzute la art. art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
concureze;
Tematica de concurs este pos- 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 REPUBLICARE Legea nr. 95/2006 privind reforma
b) copie xerox de pe diploma
tată pe site-ul MS: www.ms.ro la alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN în domeniul sănătății, republicată,
de licență și certificatul de specia-
rubrica: Specialiști/ Examene și art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din DE URGENȚĂ BRAȘOV cu modificările ulterioare;
list sau primar pentru medici, me- concursuri naționale. Legea nr. 95/2006 privind reforma (JUDEȚUL BRAȘOV)
dici dentiști, farmaciști, respectiv e) acte doveditoare pentru cal-
Înscrierile la concurs se fac la în domeniul sănătății, republicată, scoate la CONCURS cularea punctajului prevăzut în
adeverință de confirmare în gradul sediul unității, în termen de 15 zile cu modificările ulterioare; în conformitate cu prevederile
profesional pentru biologi, biochi- Anexa nr. 3 la ordin;
calendaristice de la apariția aces- e) acte doveditoare pentru cal- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- f) cazierul judiciar;
miști sau chimiști; tui anunț, iar concursul se organi- cularea punctajului prevăzut în tările și modificările ulterioare, ur-
g) certificat medical din care
c) copie a certificatului de zează în perioada cuprinsă între Anexa nr. 3 la ordin; mătoarele posturi:
să rezulte că este apt din punct de
membru al organizației profesio- 31 și 90 de zile de la publicarea în f) cazierul judiciar; • șapte posturi cu normă în-
vedere fizic și neuropsihic pentru
nale cu viza pe anul în curs; „Viața medicală”. g) certificat medical din care treagă de medic în specialitatea
exercitarea activității pentru pos-
d) dovada/înscrisul din care să Relații suplimentare se pot ob- să rezulte că este apt din punct de ATI la Secția clinică ATI;
tul pentru care candidează;
rezulte că nu i-a fost aplicată una ține la sediul instituției, str. Brăilei vedere fizic și neuropsihic pentru • un post cu normă întreagă de
h) chitanță de plată a taxei de
din sancțiunile prevăzute la art. nr. 177, sau la tel.: 0236.463.704. exercitarea activității pentru pos- medic în specialitatea Boli infecți-
concurs;
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 tul pentru care candidează; oase la Compartimentul de Preve-
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN i) copia actului de identitate în
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la h) chitanță de plată a taxei de nire a infecțiilor asociate asisten-
DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA concurs; ței medicale. termen de valabilitate.
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Taxa de concurs este de 150 de
Legea nr. 95/2006 privind reforma (JUDEȚUL CLUJ) i) copia actului de identitate în La concurs se pot prezenta
scoate la CONCURS termen de valabilitate; medici cu drept de liberă practică, lei.
în domeniul sănătății, republicată, Documentele prevăzute la lit.
cu modificările ulterioare; în conformitate cu prevederile j) curriculum vitae. specialiști sau primari confirmați
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- Taxa de concurs este de 150 de în specialitatea respectivă, rezi- d), f) și g) sunt valabile trei luni și
e) acte doveditoare pentru cal- se depun la dosar în termen de va-
tările și modificările ulterioare, un lei. denți aflați în ultimul an de pre-
cularea punctajului prevăzut în labilitate.
post cu normă întreagă de medic Documentele prevăzute la lit. gătire în specialitatea în care se
Anexa nr. 3 la ordin; Tematica de concurs este cea
specialist confirmat în specialita- d), f) și g) sunt valabile trei luni și publică postul.
f) cazierul judiciar; pentru examenul de medic speci-
tea Medicină de urgență la Uni- se depun la dosar în termen de va- Dosarul de înscriere la concurs
g) certificat medical din care tatea clinică de Primiri Urgențe labilitate. va cuprinde următoarele acte: alist în specialitatea postului.
să rezulte că este apt din punct de (UPU)-SMURD. Tematica de concurs este cea a) cerere în care se menționea- Înscrierile la concurs se fac la
vedere fizic și neuropsihic pentru Dosarul de înscriere la concurs pentru examenul de medic spe- ză postul pentru care dorește să sediul unității, str. Calea București
exercitarea activității pentru pos- va cuprinde următoarele acte: cialist în specialitatea postu- concureze; nr. 25-27, în termen de 15 zile ca-
tul pentru care candidează; a) cerere în care se menționea- lui și poate fi găsită pe site-ul: b) copie xerox de pe diploma lendaristice de la apariția acestui
h) chitanță de plată a taxei de ză postul pentru care dorește să www.ms.ro la rubrica: Specia- de licență și certificatul de specia- anunț, iar concursul se organizea-
concurs; concureze; liști/ Concursuri/ Examene și con­ list sau primar pentru medici, me- ză în perioada cuprinsă între 31 și
i) copia actului de identitate în b) copie xerox de pe diploma cursuri naționale/ Tematica exa- dici dentiști, farmaciști, respectiv 90 de zile de la publicarea în „Viața
termen de valabilitate. de licență și certificatul de specia- menului de specialitate. adeverință de confirmare în gradul medicală”.

ABONAMENTE la reviste tipărite


Din 2015 indexată Publicaţie sub egida Colegiului cu sprijinul Societăţii Române 1991
Publicaţie indexată din 2013 Societatea Română Societatea Română Societatea Societatea Societatea Since 2013 indexed in Societatea Română
de Neuro-Otologie
Societatea Română de Audiologie
și Patologie a Comunicării
Societatea Română
de HPV
Academia
de Știinţe Medicale
Societatea Română
de Foniatrie Din 2014 indexată
EBSCO Academic Search Ultimate & Publicaţie sub egida Societăţii Naţionale de Medicina Familiei Farmaciștilor din România de Istoria Farmaciei de în Obstetrică de Ultrasonografie Română de Uroginecologie de Endometrioză
EBSCO Academic Search Ultimate & EBSCO Academic Search Ultimate & Publicaţie
Din 2015 indexată în baza de date internaţională și Ginecologie în Obstetrică și Ginecologie de HPV din România și Infertilitate Est-Europeană
susţinută de: A.R.P.P.

One Belt, One Road Reference Source EBSCO Academic Search Ultimate & One Belt, One Road Reference Source One Belt, One Road Reference Source
One Belt, One Road Reference Source SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE ISTORIA FARMACIEI

REVISTĂ DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ JOURNAL FOR CONTINUING MEDICAL EDUCATION REVISTĂ DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ
Anul XVII • Nr. 136 (4/2020) • DOI: 10.26416/Med.136.4.2020 REVISTĂ DE EDUCAŢIE FARMACEUTICĂ CONTINUĂ REVISTĂ DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ Year XIII • No. 47 (2) 2020 • DOI: 10.26416/ORL.47.2.2020 Anul XVI • Nr. 61 (2) 2020 • DOI: 10.26416/Psih.61.2.2020
IBI Factor 2014-15 is 3.43
TEMA
Anul XVII • Nr. 196 (5) 2020 • DOI: 10.26416/Farm.196.5.2020 Anul VI • Nr. 22 (4) 2018 • DOI: 10.26416/Gine.22.4.2018

TEMA
EDIŢIEI Din 2015 indexată EDIŢIEI
EBSCO Academic Search Ultimate &

FARMACOLOGIE
One Belt, One Road Reference Source
PANDEMIA
URGENŢE ISSUE DE COVID-19
MEDICAŢIA OBSTETRICALE THEME
Gastroenterologie ANTIOSTEOPOROTICĂ COVID-19 PANDEMIC –
ȘI SĂNĂTATEA
SECŢIUNE A TOUGH MINTALĂ
MOAȘE ȘI ASISTENŢI MEDICALI
pag. 35
pag. 47
MARATHON TEST
NEWS
RHINOLOGY Accesul populaţiei din
SINTEZE CLINICE FARMACOLOGIE Clinico-epidemiological România la îngrijiri de
Update privind Utilizarea OBSTETRICĂ study on the interrelation sănătate mintală în
managementul medicamentelor în between nasal polyposis timpul pandemiei
perioada perioperatorie New concepts
interdisciplinar pag. 6 in the screening and synchronous allergic de COVID-19
al pacientului of preterm preeclampsia pathologies pag. 7
sub terapie antiresorbtivă/ pag. 8 page 10
antiangiogenică/biologică, FARMACOTERAPIE
în contextul prevenirii Recomandări terapeutice REVIEW
osteonecrozei maxilarelor GINECOLOGIE
în hipotiroidie Sindromul Wernicke-
induse medicamentos pag. 20 Uterine artery CERVICAL PATHOLOGY
Korsakoff – o nouă
pag. 10 embolization Flegmoane cervicale încadrare în ICD-11
for leiomyomata – postamigdalectomie. pag. 27
CERCETARE symptoms control Cazuri clinice
Utilizarea în sarcină a and quality of life page 26
CERCETARE ORIGINALĂ medicamentelor fără pag. 22
PSIHIATRY&ART&CULTURE
Iod povidona prescripţie medicală Sinopsis cultural al
demonstrează activitate pag. 29
psihiatriei românesti (II)
virucidă in vitro rapid AUDIOLOGY
pag. 39
instalată împotriva INTERDISCIPLINARE Influenţa patologiei
PROFILAXIE Colorectal cancer auditive
SARS-CoV-2,
virusul responsabil Profilaxia complicaţiilor during pregnancy asupra studentului
de apariţia COVID-19 postantibioterapie. Noi pag. 40 din învăţământul PSYCHOTHERAPY
perspective medical superior Intimate strangers –
pag. 30 pag. 39
page 30
episodes with my father
pag. 43
FOTO: SHUTTERSTOCK
FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: SHUTTERSTOCK

Societatea Naţională de Oncologie


Medicală din România
Revista Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică VOLUM LXVIII • NUMĂRUL 2 • APRILIE-IUNIE 2020 • DOI: 10.26416/OBSGIN.68.2.2020
Din 2014 indexată Din 2013 indexată REVISTĂ DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ
EBSCO Academic Search Ultimate & REVISTĂ DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ EBSCO Academic Search Ultimate & Anul XII • Nr. 45 (4) 2018 • DOI: 10.26416/OnHe.45.4.2018 VOL IV v NR. 3 v OCTOMBRIE 2020
One Belt, One Road Reference Source Anul XIV • Nr. 52 (4) 2018 • DOI: 10.26416/Pedi.52.4.2018 One Belt, One Road Reference Source

ICI Journals Master List database

TEMA
EDIŢIEI

PRACTICA CLINICĂ
CLINICAL REFERATE LUCRĂRI RUBRICA PREZENTĂRI

ȘI GÂNDIREA CRITICĂ INVESTIGATIONS GENERALE ORIGINALE SPECIALISTULUI DE CAZ

ÎN PATOLOGIA IN DISCOVERING
PEDIATRICĂ CANCEROUS CELLS

ORIGINAL STUDIES
SATB2 immunohistoche­
STADIUL ACTUAL
mical expression in bone
Logica verticalităţii tumors with emphasis REVISTA SOCIETĂŢII ROMÂNE
și corpul înfășat: on giant cell tumor
ce perspective cognitive and malignancy
DE OBSTETRICĂ
ne deschid imaginile pag. 9 ȘI GINECOLOGIE
din trecut?
pag. 6

REVIEW

Durerea toracică – New approaches


abordare practică la copil in gastrointestinal
pag. 18
surgical oncology
pag. 16

Abordare practică HEMATOLOGY


în sindromul
Peculiarities
FOTO: SHUTTERSTOCK

de apnee de somn
de tip obstructiv la copil of diagnosis in primary
pag. 28
central nervous system
lymphomas (PCNSL)
pag. 36
FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: SHUTTERSTOCK

SERIE NOUĂ
DOI:10.26416/Aler.4.3.2020

Publicație Cost abonament Plată securizată* Toate revistele de specialitate ale MedicHub sunt creditate cu câte
10 puncte EMC/EFC (Grupa B+) pentru medici/farmaciști.
4/6** numere Publicațiile Medic.ro, Farmacist.ro și Ginecologia.ro sunt creditate și cu câte
119 lei 5 puncte EMC pentru asistenți medicali, asistenți de farmacie și moașe.
în format tipărit
Ordin de plată sau transfer bancar pe coordonatele: MEDICHUB MEDIA SRL,
*Plată online prin platforma medichub.ro; Green Gate, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, etaj 11, sector 5,050883, București, OP 69 – CP 197,
**Medic.ro și Farmacist.ro au câte 6 numere pe an CUI 16136719, J40/2001/2004. Cont IBAN RO73RNCB0617140595120003,deschis la BCR.
Special VIA�A MEDICALĂ
4 iunie 2021 l Nr. 22
9

RINTE ADOPTIV,
ăutarea fericirii
Emanuela Stanciu, medic
stomatolog, trăiește fericirea Emanuela Stanciu, Pitești: „Fiecare copil
la cote maxime. Povestește
cum au intrat în viaţa ei cele
trei prinţese – și o emoţie
nestăvilită îi răzbate din glas.
merită o familie”
renunţat. Fiindcă fiecare copil me- răspundea, hotărât: «Nu cu voi! Nu
O decizie firească rită să aibă o familie”. cu voi!». Câteva luni a durat trea-
După cinci ani de căsnicie ba asta”. Cel mai greu, subliniază
fără copii, decizia a venit firesc. Un semn divin Emanuela, e să gestionezi logic, nu
Și, fiindcă lucrează în domeniul Al treilea copil a fost o surpriză cu inima, situaţii asemănătoare:
pentru soţii Stanciu, care erau deja „Să înţelegi că un copil e în trau-
Preocuparea Emanuelei a fost ieșiţi din sistemul de adopţii. „Le- mă, că nu poţi decât să renunţi la
timpul petrecut cu fiecare dintre gea spune însă că, în momentul în tine și la așteptările tale și să îi dai
fetiţe, după adopţie. „Pentru fieca- care apare un frate biologic al celui lui tot”. Sub asaltul infinitelor și
re mi-am luat trei luni liber. După deja adoptat, trebuie să fie notificată răbdătoarelor semne de tandreţe
aceea, am încercat să lucrez cu so- și familia adoptatoare”, punctează din partea noii ei familii, Bianca a
ţul în contratură, să ne facem pro-
Emanuela. „Am aflat că mama biolo- cedat: a acceptat să fie iubită.
gramul în așa fel încât unul dintre
noi să fie permanent cu ele, acasă”.
gică a Biancăi a mai dat naștere unui
copil. Și am zis, asta e!”. Așa a apărut Sâmburele geloziei
PRIMELE ÎNTREBĂRI Ana, în vârstă de 8 luni. Venirea ei La Ina, provocarea a fost boala
Deși au vârste între 3 și 8 ani, a fost anunţată, cumva, printr-un ei. „Am fost cu ea la investigaţii,
fetiţele știu că sunt adoptate. „Pen- semn divin, crede Emanuela. „Noi i-am schimbat regimul alimentar
tru noi, adevărul e un mod de viaţă suntem credincioși practicanţi. În- – i-am schimbat brusc viaţa. De
– iar adopţia face parte din adevă- tr-o dimineaţă, l-am auzit pe soţ ru- asta, perioada de dezvoltare a ata-
rul vieţii lor. Nu am vrut să ascund
asta”.
medical, Emanuela a studiat cu Primele probleme gându-se pentru un nou membru al șamentului a durat ceva mai mult”,
Desigur că au apărut și între- mare atenţie fișa sintetică a copila- După ce soţii Stanciu au consi- familiei. Peste câteva ore, ne sunau spune Emanuela. Mezina, Ana, a
bările incomode. „Bianca s-a inte- șilor pe care dorea să-i înfieze. „Da, derat că au reușit să se conecteze cei de la Protecţia copilului”. fost singura care s-a integrat rapid.
resat imediat: «De ce biologica m-a am refuzat să mergem la potrivire emoţional cu Bianca, s-au arătat Dar asta nu înseamnă că a fost fe-
abandonat, nu m-a iubit?». A folo- cu copii ai căror părinţi prezentau gata să o primească în viaţa lor pe Lupta cu trauma rită de scenele de gelozie din par-
sit termenul ăsta, «biologica» – și un istoric sub semnul întrebării Ina. Și-au dat seama însă că fetiţa Au existat provocări cu fiecare tea surorilor ei. „Am încercat să le
am simţit ceva, ca un cuţit în rană”. – consum de alcool, boli mintale”, avea probleme mari de sănătate, dintre cele trei prinţese. Cu Bianca, responsabilizez pe fetele mai mari
Ori de câte ori vorbește despre
spune ea. deși era declarată copil sănătos. dificultatea a fost reintegrarea ei în – mai ales pe Bianca. Îi spuneam
adopţie cu fetele ei, Emanuela o
face la superlativ. Vrea ca ele să știe Prima întâlnire cu Bianca a avut „Suferea de fibroză chistică, cea familie. „Avea 2 ani și 3 luni când Biancăi: «Uite, fără tine nu mă
cât de mult i-au schimbat viaţa. loc la doi ani de la obţinerea atesta- mai răspândită boală genetică. am adus-o acasă și ne-a respins fără descurc». Iar ea și-a luat repede
tului care dădea undă verde pentru Ne-am dat seama de asta în peri- drept de apel. Noi îi spuneam că o rolul în serios”.
O AMINTIRE PREŢIOASĂ adopţie. oada de încredinţare, dar nu am iubim, că suntem familia ei, și ea
Viaţa cu trei copii nu e ușoa-
ră, mărturisește Emanuela, dar

I.L., medic generalist – consilier nutriţie, Sibiu:


responsabilităţile și bucuriile se
împart cu un soţ iubitor și devotat.
Nu există bonă, timpul petrecut cu

„Șansa la viaţă”
fetiţele e cel mai preţios.
O amintire îi aduce tremur în
glas: „Am venit într-o seară de la
serviciu, era vară, iar fetele erau
pe terasă. Și, când mi-au văzut ma-
șina, au început să sară și să ţipe: I.L. lucra în industria și am văzut fetiţa de 6 luni, mi-am
«Mama! A venit mama!» Era așa o
bucurie, că m-a bușit plânsul. Dacă farmaceutică atunci când zis: ea e! O săptămână mai târziu, o
nu eram deschiși la adopţie, n-aș fi a dat peste sufleţelul care luam acasă”.
avut niciodată parte de imaginea avea să-i schimbe viaţa. Alte
asta”. Fără opreliști
priorităţi, alte bucurii – iar
I.L. nu știa prea multe despre
fata ei e acum o adolescentă părinţii bebelușului. „Mama, pro- Cât despre bucurii... sunt greu Pe moment, fetiţa nu a avut
frumoasă și deșteaptă. babil minoră, o fi fost învăţată de de descris în cuvinte, spune I.L. niciun fel de reacţie, dar a doua
cineva să vină la spital când e în „După ce te-ai chinuit ani de zile să seară, la ora poveștilor, a întrebat:
„Ea e!” travaliu, să nască și apoi să dispară. ai un copil și te vezi cu el în braţe, „Dar femeia aia care m-a purtat
În urmă cu 16 ani și jumătate, Ancheta poliţiei nu a dus nicăieri. totul se schimbă în jurul tău: prio- în burtică de ce m-a dat, nu m-a
I.L. era în Călărași, în interes de Norocul meu a fost că, la vremea rităţile, modul în care vezi viaţa. Te iubit?”.
serviciu, și donase medicamente aceea, s-a întâmplat ca directoarea raportezi la altceva”.
pentru secţia de pediatrie a unui spitalului să aibă multe probleme Dialog între generaţii
spital din judeţ. Directoarea i-a pe cap, așa că nu a apucat să anunţe Dreptul de-a ști I.L. consideră că pregătirea me-
spus: „Hai să-ţi arăt care autorităţile în legătură cu nou-năs- Fetiţa ei a aflat de la vârsta dicală i-a fost de folos și ca mamă.
sunt beneficiarii”. cutul. Prin urmare, fetiţa a ajuns de 6 ani și jumătate că I.L. nu e „Fata mea face parte dintr-o gene-
Și i-a arătat be- direct la mine, fără să mai treacă mama ei biologică. „E dreptul fie- raţie mai rebelă – iar noi, părinţii,
belușii pe care prin alte mâini”. căruia să știe de unde vine”, spune am fost deschiși la nevoile ei. Am
mamele lor îi medicul. discutat, fără ascunzișuri, aproape
abandonase- Priorităţile se schimbă „La momentul respectiv, am orice, am apelat și la un psiholog”.
ră în spital și Provocările nu au lipsit, desi- încercat să-i explic lucrurile as- Un sfat pentru cei care doresc
care încă nu gur. „Legislaţia din acel moment tea pe înţelesul ei, împachetând să adopte? „Eu cred că, dacă îţi do-
fuseseră pla- îţi permitea să stai acasă doar totul într-o poveste frumoasă. rești cu adevărat un copil, contea-
saţi la familii o lună cu copilul adoptat”. Ca să I-am spus că a crescut în altă bur- ză mai puţin dacă îţi poartă genele
sau la casa de facă faţă și sarcinilor de la muncă, tică, pentru că acolo a fost pusă de sau nu. Cea mai mare binecuvân-
copii. „De când și celor de acasă, I.L. a apelat la o Doamne-Doamne, special pentru tare e să-i oferi o șansă unui copil
am intrat în salon bonă. mine”. care n-a avut noroc”.
10 VIA�A MEDICALĂ
4 iunie 2021 l Nr. 22 Esenţial

Armonizarea studiilor clinice


PASTILA
DE
… STUDI

în toate ţările membre ale Uniunii


I

CL

Europene – Status Quo România


INICE

De Ziua Internaţională a Studiilor transpus în legislaţia naţională, iar Regulation 536/2014 for harmoni- elibera resurse umane preţioase
Clinice, reprezentanţi ai autorităţilor, reorganizarea la nivelul Comisiei zation of CT authorization”, a adus pentru a sprijini procesul de evalu-
de Etică și Autorităţii Competen- vești bune, termene de urmărit și are a studiilor.
industriei farma și ai CRO au punctat te este aproape finalizată – cazul multă speranţă.
pașii pe care România îi are de făcut Austriei, Belgiei, Bulgariei, ţărilor Astfel, dr. Roxana Stroe, pre- Iniţiative legislative
pentru a relansa nordice, Germaniei, Ungariei; ședintele ANMDMR, ne-a anun- În numele transparenţei și al
Dr. Cristina Florescu Moraid – galben înseamnă că s-au făcut ţat că în acest moment se pregă- informării cetăţenilor interesaţi a
domeniul studiilor Director general Avantyo ceva pregătiri – Italia, Lituania, tește organizarea concursului la participa în studii clinice, regula-
– Institute of Clinical
clinice pentru ţara Research Polonia; ANMDMR pentru ocuparea pos- mentul menţionează că sunt ad-
noastră. – roșu reprezintă un progres turilor vacante, inclusiv în cadrul mise scurte reclame în mass-me-

C
foarte lent și faptul că există încă departamentului de studii clinice, dia, cu un minimum de informaţii
hirurgul scoţian Ja- o masă rotundă de discuţii despre obstacole majore care trebuie re- precum și a concursului pentru despre un studiu clinic (cf. Art. 60
mes Lind realiza, la implementarea Regulamentului zolvate. Este și cazul ţării noastre, ocuparea postului de președinte și din Anexa 1 lit. K), pe orice suport
20 mai 1747, primul European 536/2014 – un subiect din păcate. Mesajul nostru este vicepreședinte al agenţiei. În ace- (scris, vorbit, video). Acest lucru
experiment pe su- extrem de important și sensibil, că dacă România nu va rezolva în lași timp, ca urmare a unui ordin al trebuie de asemenea adoptat în
biecţi umani, considerat drept cu atât mai mult cu cât, în numai aceste luni ceea ce are de pregătit, Ministerului Sănătăţii (MS) recent legislaţia noastră naţională.
primul studiu clinic din istorie. opt luni, noul regulament va in- practic, în ţara noastră nu se vor publicat, se va organiza un grup de Avem promisiunea că în luna
Era perioada în care foarte mulţi tra în vigoare. Începând din ia- mai desfășura studii clinice, iar pa- lucru constituit din reprezentanţii septembrie 2021 ANMDMR va
oameni se îmbolnăveau de scor- nuarie 2022, orice studiu clinic cienţii noștri nu vor mai avea acces ANMDMR, Comisiei de Bioetică și înainta MS un draft pentru un
but, din cauza aportului insufici- ce se va desfășura în centre de la medicaţia de ultimă oră adusă de MS pentru discutarea implemen- nou ordin de ministru sau lege
ent de vitamina C. Aflat la bordul înrolare medicale din Europa va acestea. Noul regulament de Studii tării CTR 536/2014 în ţara noastră, care să transpună noul regula-
Navei Regale Britanice Salisbury, trebui înregistrat într-un singur Clinice dorește să ofere o Europă cu pași și termene clare de stabilit. ment de studii în legislaţia naţi-
dr. James Lind a încercat să trate- sistem informatic, CTIS (clinical mai atractivă pentru desfășurarea În iunie și iulie 2021 vor onală și care să delimiteze clar
ze această boală, de care sufereau trial information system), și în de studii clinice în faţa companii- avea loc discuţii ale autorităţi- ce va avea de făcut ANMDMR
majoritatea marinarilor, prin ad- același mod pentru absolut toate lor farmaceutice care aleg anumite lor cu reprezentanţii farma și ai și ce va avea de făcut Comisia de
ministrarea a diferite remedii. centrele de studiu din toate ţările ţări din care să recruteze pacienţii CRO-urilor, pentru a analiza toate Bioetică în faţa unui studiu cli-
Cei cărora le-a administrat câte membre UE. eligibili. propunerile legislative ale acesto- nic nou submis spre revizuire și
două portocale și o lămâie zilnic Invitaţi din străinătate Concluzia primului panel de ra, făcute încă din octombrie 2020 aprobare.
au avut cea mai spectaculoasă au fost dr. Martine Dehlinger discuţii a fost că CTR 536/2014 către autorităţi. Și aici aș menţio- Președintele Comisiei de
revenire și efecte vizibile de îm- Kremer, președinte EUCROF, și aduce armonizarea în procedura na doar câteva: Sănătate din Senat, prof. dr.
bunătăţire a stării lor, „the most dr. Ingrid Klingmann, președinte de submitere și aprobare la ni- - folosirea documentelor – de Adrian Streinu Cercel, și secre-
sudden and good visible effect”, EFGCP (European Forum for Good velul tuturor statelor membre, tip CV, privind declaraţiile de inte- tarul de stat în Ministerul Sănă-
după cum scria chiar Lind în Clinical Practice). existând o singură submitere de rese, selecţia centrelor de înrolare, tăţii, Monica Althamer, ne-au
raportul de studiu. Discuţia liberă s-a concentrat documente, un singur hub electro- consimţământul informat, com- asigurat că, în momentul în care
Practic, experimentul lui în prima parte pe contextul in- nic unde acestea se înregistrează – pensarea pacienţilor – în forma- acest draft de iniţiativă legislati-
Lind este recunoscut ca fiind fun- ternaţional, astfel că s-au trecut sistemul CTIS –, un singur număr tul deja propus de EMA (Agenţia vă va fi adus în atenţia lor, revi-
damentul cercetării clinice mo- în revistă modificările aduse de alocat studiului, o singură proce- Europeană a Medicamentului), ca zuirea cu aprobarea și publi­carea
derne. Astfel că în anul 2005 s-a noul regulament al studiilor clini- dură de evaluare, o singură decizie fiind folosit la scară largă de toate lui se vor putea face la nivel de
propus ca ziua de 20 mai să fie re- ce comparativ cu vechea directivă privind aprobarea, o singură taxă ţările membre UE; săptămâni.
cunoscută ca Ziua Internaţională europeană de studii clinice. Am de plătit. - propunerea ca taxa unică pen-
a Studiilor Clinice, zi sărbătorită aflat că la nivelul Comisiei Euro- tru studii intervenţionale, care tre- Master de Studii Clinice
de comunitatea medicală de cer- pene există o hartă a celor 27 de Măsuri concrete în România buie stabilită de comun acord de la Farmacie
cetare clinică din întreaga lume state membre unde se urmărește Am dorit ca întâlnirea noastră ANMDMR și Comisia Naţiona- O altă veste foarte importantă
de atunci până în prezent. foarte atent modul în care fiecare să fie una în care să auzim soluţii lă de Bioetică a medicamente- a fost aceea că la nivelul Regis-
își pregătește tranziţia către noul practice pe care autorităţile româ- lor și dispozitivelor medicale, să trului Naţional de Educaţie s-a
Pregătiri pentru noul regulament. Vorbim astfel despre ne le au în vedere pentru adoptare fie publicată anual pe website-ul primit avizul pentru organizarea
regulament un fel de semafor în culorile verde, în perioada imediat următoare. Și ANMDMR; unui master de studii clinice în
Tot la 20 mai, Avantyo Institu- galben și roșu: vă pot spune că per total, panelul - renunţarea la autorizaţiile de cadrul Facultăţii de Farmacie,
te of Clinical Research a organizat – verde reprezintă faptul că ai al doilea de discuţii, „Status Quo studii clinice, care nu există și nu sub formă de curs postuniversitar
în România, cu ocazia acestei zile, progresat și că regulamentul s-a România in implementation CT sunt cerute în alte ţări UE, ceea ce ar de pregătire ca specialist în acest
domeniu, ceea ce într-un viitor
apropiat va însemna aducerea de
Status implementare (februarie, 2021) noi specialiști care să lucreze în
ANMDMR. Sperăm ca acest lucru
să rezolve problema veche a lipsei
de personal a acestei instituţii și
mai ales a departamentului de
studii clinice.
Cu această ocazie, a sărbăto-
ririi Zilei Internaţionale a Stu-
diilor Clinice, doresc să le trans-
mit aprecierea noastră miilor
de specialiști din acest domeniu
(medici, asistenţi medicali, far-
maciști și alţii) care au decis să
aleagă această carieră atât de fru-
moasă și și-au dedicat eforturile
în găsirea de soluţii inovatoare
de tratament care să îmbunătă-
ţească sănătatea publică la nivel
mondial.
De asemenea, astăzi doresc
să transmit un foarte mare MUL-
ŢUMESC tuturor voluntarilor și
pacienţilor participanţi în studii
clinice – contribuţia lor la știinţă
este de nepreţuit. Înţelegem ast-
fel cu toţii că doar împreună vom
putea să facem o reală diferenţă în
viaţa oamenilor.
Publicitate VIA�A MEDICALĂ
4 iunie 2021 l Nr. 22
11

Scrisoare metodologică
privind managementul
citolizei hepatice la pacienţii
cu COVID-19
Introducere SARS-CoV-2 (receptorii enzimei avut afectare hepatică, pentru a docu- acestora, în special la cei care nece-
• La 11 martie 2020, Organizaţia Mon- angiotensinei 2 – ACE2); afectarea menta evoluţia ulterioară a acesteia. sită corticoterapie asociată sau nu cu
dială a Sănătăţii (OMS) a declarat hepatică este prezentă încă de la in- De exemplu, s-a observat că pacienţii cu obe- terapie imunomodulatoare (tocilizu-
că infecţia cu SARS-CoV-2 a devenit ternare, înainte de administrarea zitate și NAFLD au avut un risc mai mare de mab);
pandemică. unui tratament hepatotoxic; în 68% evoluţie către o formă severă de COVID-19 și • Pacienţii cu afectare hepatică asocia-
• La nivel global, până în mai 2021 au dintre probele de biopsie hepatică re- au prezentat o excreţie virală prelungită10. tă COVID-19 trebuie să fie monitori-
fost confirmate peste 158 de milioane coltate post-mortem de la pacienţi cu De aceea, se consideră că monitorizarea și zaţi după externare la 1- 3 sau 6 luni,
de cazuri de COVID-19 și peste 3 mi- COVID-19 s-a detectat SARS-CoV-2; tratarea tulburărilor metabolice pot reduce în funcţie de evoluţia pacientului, cu
lioane de decese asociate COVID-191. • Sindromul de răspuns inflamator sis- riscul de evoluţie nefavorabilă a COVID-1910. continuarea tratamentului medica-
• În România, până în mai 2021, au temic din COVID-19 poate antrena o mentos hepatoprotector și evitarea
fost confirmate 1 milion de cazuri de reacţie hepatică nespecifică, instala- Abordarea pacienţilor cu COVID-19 care hepatotoxicelor, inclusiv a alcoolului.
COVID-19 și aproximativ 29.000 de tă în a 2-a săptămână de boală, în pa- prezintă afectare hepatică
decese asociate COVID-192. ralel cu „furtuna de citokine”; Este foarte importantă identificarea cauzei/ Scopul tratamentului hepatoprotector este
• Afectarea hepatică exprimată de obi- • Exacerbarea unei afecţiuni hepatice cauzelor afectării hepatice: reprezentat de ameliorarea funcţiei hepati-
cei prin citoliză hepatică este rapor- preexistente, cum ar fi: infecţia cro- • Hepatotoxicitatea tratamentului ad- ce, normalizarea valorilor ALT/AST, rezolu-
tată în medie la 50% dintre pacienţii nică cu VHB sau VHC, steatoza/ste- ministrat în COVID-19 și interacţiu- ţia leziunilor histologice cu diminuarea ris-
spitalizaţi pentru COVID-19. atohepatita non-alcoolică, steatohe- nile medicamentoase; cului de evoluţie spre forme severe.
Factorii de risc pentru dezvoltarea unor patita alcoolică etc. Tratamentele • Screening pentru prezenţa unei he-
Recomandările sunt de a utiliza medicamen-
forme severe de COVID-19 includ vârsta imunosupresoare (corticosteroizi, to- patite virale (infecţie cu HBV, VHC,
te cu efecte antioxidante și antiapoptotice
înaintată și o serie de comorbidităţi: cilizumab) utilizate în COVID-19 pot VHD, HEV, HAV etc.);
dovedite (fosfolipide esenţiale, vitamina E
• Diabetul zaharat de tip2; determina o reactivare a unei infecţii • Exacerbarea bolii hepatice preexis-
etc.),de stabilizare și protecţie a membranei
• Obezitatea (IMC >30); Sindromul cronice cu VHB; tente care poate nu era cunoscută
hepatocitare (fosfolipide esenţiale, silima-
metabolic +/- NAFLD; • Hepatotoxicitatea medicamentelor (NAFLD, boală hepatică asociată
rină etc.) și cu efect antifibrotic (silibinum,
• Bolile cardiovasculare cronice; utilizate în COVID-19 și interacţiuni- consumului de alcool, boală hepatică
fosfolipide esenţiale etc.).
• Bolile pulmonare cronice; le medicamentoase care pot conduce autoimună, hepatite cronice virale
• Bolile hepatice cronice; la cumularea sau potenţarea hepa- etc.); Aceste medicamente si-au dovedit în nume-
• Bolile renale cronice; totoxicităţii; • Citotoxicitatea hepatică a SARS- roase studii clinice eficacitatea pe termen
• Bolile onco-hematologice; • Hipoxia, șocul și insuficienţa multi- CoV-2; lung în ameliorarea funcţiei hepatice, nor-
• Statusul post-transplant. plă de organ din formele critice de • Inflamaţia sistemică din cadrul malizarea valorilor ALT/AST, diminuarea
Afectarea hepatică în infecţia cu SARS- COVID-19. COVID-19 (PCR, IL-6, feritina). progresiei leziunilor hepatice, susţinerea re-
CoV-2: Principalele măsuri care pot fi adoptate la generării hepatice și diminuarea riscului de
• Afectarea hepatică din COVID-19 Afectarea hepatică în COVID-19 - diagnos- pacientul cu citoliză hepatică în COVID-19 evoluţie către forme severe de boală.
nu are semne clinice specifice, fiind tic și evaluare: sunt:
Acest material a fost dezvoltat în cadrul
obiectivată prin prezenţa sindromului • Citoliza hepatică apare de obicei • Prevenirea prin vaccinare a infectă-
Consiliului Consultativ al experţilor
de citoliză hepatică, care este frecvent în a 2-a săptămână de evoluţie a rii cu SARS-CoV-2 la pacienţii cu boli
organizat în data de 20 mai 2021, cu sprijinul
raportat, fiind întâlnit la aproximativ COVID-19 și este deseori prezentă hepatice preexistente;
companiei Sanofi.
jumătate dintre cazurile spitalizate, încă de la internare. • Limitarea utilizării medicamentelor
cu limite cuprinse între 14 -76%3-5; • Pacienţii nu prezintă simptome clini- cu potenţial hepatotoxic la pacienţii
EXPERŢI:
• Sindromul de citoliză hepatică a fost ce specifice. cu boli hepatice subiacente;
Profesor Dr. Victoria Aramă – UMF „Carol
raportat în proporţii similare, indife- • Biologic: creșterea valorilor ALT • Utilizarea medicamentelor cu efect
Davila”, București
rent dacă pacientul avea sau nu boli și AST este frecvent întâlnită în hepatoprotector dovedit în studii
Profesor Dr. Anca Georgescu – UMF „George
hepatice preexistente6; COVID-19 (14-76% dintre cazurile clinice la pacienţii cu afectare he-
Emil Palade”, Târgu Mureș
• Afectarea hepatică a fost identificată spitalizate), în timp ce creșterea va- patică (citoliză hepatică) asociată
Profesor Dr. Egidia Gabriela Miftode – UMF
mai frecvent la bărbaţi, la pacienţii lorilor bilirubinei este mult mai rar COVID-19;
„Grigore T. Popa”, Iași
vârstnici și la pacienţi cu indice de raportată (10% dintre cazurile spita- • La pacienţii cu factori de risc pentru
Profesor Dr. Mihaela Cătălina Luca – UMF
masă corporală mare (IMC>30)7, lizate). Creșterea valorilor GGT este hepatocitoliză (obezitate, hiperten-
„Grigore T. Popa”, Iași
predominând la pacienţii cu formă raportată în jumătate dintre cazuri, siune arterială, diabet zaharat tip 2,
Conferenţiar Dr. Mihaela Lupșe – UMF
severă sau critică de COVID-19. în timp ce valorile fosfatazei alcaline dislipidemie) se va lua în considerare
„Iuliu Haţieganu,” Cluj-Napoca
Mecanismele patogenice posibil implicate sunt de obicei normale9. administrarea de medicamente he-
Conferenţiar Dr. Simin Florescu – UMF
în afectarea hepatică din COVID-19: • Citoliza hepatică poate persista o patoprotectoare;
„Carol Davila”, București
• SARS-CoV-2 poate avea acţiune ci- perioadă lungă de timp, astfel în- • Tratamentul hepatoprotector trebu-
Șef lucrări Dr. Virgil Musta – UMF „Victor
totoxică directă asupra ficatului, fie cât deseori la externare pacienţii ie iniţiat precoce, imediat după dece-
Babeș”, Timișoara
prin replicarea virală în hepatocite/ prezintă încă valori crescute ale larea citolizei hepatice;
colangiocite, fie prin inducerea ne- ALT și AST. • Evitarea utilizării suplimentelor ali-
crozei sau apoptozei celulare. Argu- Implicaţiile clinice ale afectării hepatice din mentare în locul medicamentelor
mentele în favoarea acestei ipoteze COVID-19 sunt variabile, motiv pentru care hepatoprotectoare, deoarece supli-
sunt: hepatocitele și colangiocitele se recomandă monitorizarea pe termen mentele alimentare nu sunt evaluate
posedă receptori specifici pentru lung post-COVID-19 a pacienţilor care au prin studii clinice randomizate, ele
putând avea uneori chiar potenţial
Referinţe
1. https://covid19.who.int/ hepatotoxic cu afectarea suplimenta-
2. https://covid19.who.int/region/euro/country/ro
3. Guan WJ, Hu Y, et al. Clinical characteristics of 2019 novel coronavirus infection in China. N Engl J Med 2020; published online Feb 28 DOI:10.1056/ ră a funcţiei hepatice;
NEJMoa2002032
4. Fan Z, Chen L et al. Clinical features of COVID-19-Related liver damage. Clin Gastroenterol Hepatol 2020 Apr 10: doi: 10.1016/j.cgh.2020.04.002 • La pacienţii cu leziuni hepatice indu-
5. Cai Q , Huang D et al. Characteristics of Liver tests in COVID-19 Patients. J Hepatol 2020 Apr 13:doi.org/10.1016/j.jhep.2020.04.006
6. Marjot T, Webb GJ, Barritt AS 4th, Moon AM, Stamataki Z, Wong VW, Barnes E. COVID-19 and liver disease: mechanistic and clinical perspectives. Nat Rev se medicamentos se recomandă: în-
Gastroenterol Hepatol. 2021 Mar 10:1–17
7. Cichoż-Lach H, Michalak A. Liver injury in the era of COVID-19. World J Gastroenterol. 2021 Feb 7;27(5):377-390
8. An YW, Song S, Li WX, et al. Liver function recovery of COVID-19 patients after discharge, a follow-up study. Int J Med Sci. 2021;18(1):176-186
treruperea tratamentului toxic hepa-
9. e-WGN Vol. 25, Issue 2, Special Edition: COVID-19 in the World of Gastroenterology
10. Portincasa P, Krawczyk M, Smyk W, Lammert F, Di Ciaula A. COVID-19 and non-alcoholic fatty liver disease: Two intersecting pandemics. Eur J Clin Invest. 2020
tic sau reducerea dozelor de medica-
Oct;50(10):e13338. doi: 10.1111/eci.13338. Epub 2020 Aug 26
11. Cai Q , Huang D, Yu H, Zhu Z, Xia Z, Su Y, et al. COVID-19: Abnormal liver function tests. J. Hepatol. 2020;73(3):566-74
mente hepatotoxice și administrarea
12. Elhence A, Vaishnav M, Biswas S, Chauhan A, Anand A, Shalimaret al. Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) and the Liver. J Clin Transl Hepatol. 2021;9(2):247-
25
de medicamente hepatoprotectoare;
13. L. Li, S. Li, M. Xu, L. Li, S. Li, M. Xu, et al. Risk factors related to hepatic injury in patients with corona virus disease 2019 medRxiv (2020)
14. Li X et al. Severe COVID-19 patients with liver injury: a seven-case series. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, Jul 2020, 24(14):7855-
• Pentru pacienţii cu boli hepatice
7860
15. Wong YJ, Tan M, Zheng Q , et al. A systematic review and meta-analysis of the COVID-19 associated liver injury [published online ahead of print, 2020 Aug 31]. cronice subiacente (hepatită croni- Această scrisoare metodologică are acordul
Ann Hepatol. 2020;S1665-2681(20)30161-7. https://doi.org/10.1016/j.aohep.2020.08.064
16. Li Y, Xiao SY. Hepatic involvement in COVID-19 patients: pathology, pathogenesis, and clinical implications. J Med Virol. 2020 că VHB sau VHC) este important să Societăţii Naţionale Române de Boli
17. Sahu T, Mehta A, Ratre YK, Jaiswal A, Vishvakarma NK, Bhaskar LVKS, Verma HK. Current understanding of the impact of COVID-19 on gastrointestinal disease:
Challenges and openings. World J Gastroenterol. 2021 Feb 14;27(6):449-469 se continue tratamentul antiviral al Infecţioase.
12 VIA�A MEDICALĂ
4 iunie 2021 l Nr. 22 Hematologie
Acumularea unei cantităţi
uriașe de date biomedicale,
în urma unei activităţi
intense de cercetare
din ultimele decade, a
impulsionat elaborarea unor
concepte care să faciliteze
valorificarea acestui volum
informaţional. Scopul –
pentru a îmbunătăţi în viitor
sănătatea publică în general
și practica medicală curentă
în particular.

A
nii 1990-2000 au adus
în literatura medico-
știinţi­fică și în spaţiul
public termenul de
medicină translaţională (definită
succint prin sintagma „de la masa
de laborator la patul bolnavului”)
și termeni corespunzând unor
componente ale ei, precum: „me-
dicină individualizată sau perso-
nalizată”, „medicină de precizie”,
„medicină stratificată”, „medicină
genomică”, „medicina P4” (predic-

Hematologia de precizie
tivă, preventivă, personalizată și
participatorie) etc. Acești termeni
s-au dovedit în timp a fi însă im-
precis delimitaţi, folosiţi adesea
unul în locul altuia, ei aflându-se

și hematologia personalizată
încă în curs de definire.
În cele ce urmează ne vom li-
mita la un concept recent, cel de
„hematologie de precizie”. Revista
Blood, prestigioasa publicaţie a
Societăţii Americane de Hema- abordare care are în vedere, pe – Monitorizarea bolii mini-
tologie, a realizat în paginile sale, lângă cele de mai sus, și mai mulţi REZULTATELE HEMATOLOGIEI DE PRECIZIE me reziduale la pacienţi în mod
în 2017, un grupaj de articole inti- factori relevanţi legaţi de pacient, Exemple ale rezultatelor aplicării medicinei de precizie în individual, înainte și în cursul
tulat „Precision Hematology”, iar cu scopul de a utiliza proceduri domeniul neoplaziilor hematologice sunt oferite de dezvoltarea tratamentului;
în cadrul Asociaţiei Europene de optime de stabilire a diagnosti- și utilizarea în practica curentă a următorilor: – Studii farmacologice pentru
Hematologie a fost creat recent un cului, prognosticului, algoritmi, 1) inhibitori specifici ai kinazelor oncogene; a evidenţia nivelurile normale sau
nou grup știinţific de lucru, intitu- și de a selecta strategia optimă de 2) anticorpi îndreptaţi împotriva unor molecule critice de sub/supradozate ale medicamen-
lat „Precision Hematology”, care prevenţie sau/și tratament pentru suprafaţă; telor pe parcursul tratamentului;
l-a inclus pe cel anterior, mai re- un anume pacient sau grupuri 3) anticorpi conjugaţi cu toxine sau medicamente; – Sisteme de evaluare multipa-
strâns, denumit „Functional Pre- de pacienţi la momentul potrivit 4) limfocite T sau NK cu receptor antigenic chimerizat (CAR-T rametrică pentru a prezice durata
cision Hematology”. De asemenea, pentru aceștia. și CAR-NK) îndreptate împotriva celulelor neoplazice; supravieţuirii sau/și a remisiunii
în 20-21 septembrie 2020 a fost 5) agenţi împotriva moleculelor de control imun („immune hematologice.
organizată la Viena, sub egida Uni- AVANSUL CERCETĂRII checkpoints inhibitors”); În scop terapeutic (exemple):
versităţii de Medicină în colabora- ÎN NEOPLAZIILE 6) anticorpi bi- sau trispecifici capabili să recruteze molecule – Ajustări ale dozelor de medi-
re cu Institutul de Hematologie și HEMATOLOGICE sau celule efectorii pentru distrugerea celulelor tumorale. camente și ale intervalului de ad-
Oncologie „Ludwig Boltzmann”, Una dintre premisele relevate ministrare pe baza unor variabile
o conferinţă de lucru interdisci- a fost aceea că cercetarea știin- noterapiilor înalt agresive) și im- specifice pacientului, precum vâr-
plinară, concluziile acesteia fiind ţifică în domeniul hemopatiilor specifice, pentru care trebuie plicit a speranţei de viaţă a unui stă, comorbidităţi, terapii anteri-
publicate recent. maligne, atât fundamentală, cât „confecţionate” terapii individua- anume pacient. oare, funcţionalitatea diverselor
În cadrul evenimentului s-a și translaţională, este ceva mai le adecvate. Cu ajutorul tehnicii de calcul organe, particularităţile etnice,
realizat în primul rând o propune- avansată decât în alte arii ale me- Un mare avantaj pentru cer- performante, aceste instrumente statusul social sau disponibilita-
re privind definiţia conceptului dicinei, precum cea a tumorilor cetare este și acela că celulele ne- se vor afla permanent la dispozi- tea diverselor facilităţi medicale;
de medicină de precizie aplicată solide. De exemplu, analiza gene- oplazice hematologice pot fi obţi- ţia practicianului hematolog, fără – Evaluarea ajutată de compu-
în domeniul hemopatiilor malig- tică efectuată la nivel molecular nute ușor și de repetate ori (din însă a-l putea înlocui în luarea ter a interacţiunilor dintre medi-
ne. Astfel, aceasta reprezintă un atât în scop de cercetare, cât și sângele periferic sau din măduva deciziilor, chiar în cazul recurge- camentele propuse a fi aplicate și
concept sau o abordare în medi- în scop diagnostic, prognostic și hematogenă), îndeosebi în cazul rii la metodologia atât de promi- emiterea de recomandări adec-
cina preclinică, translaţională sau decizional terapeutic, ocupă aici leucemiilor, și pot fi izolate și ana- ţătoare a inteligenţei artificiale. vate pentru o mai bună eficienţă
aplicată care are în vedere una sau un loc preponderent, spre deose- lizate separat cu ușurinţă. Toa- Crearea de registre de pacienţi a acestora și evitarea efectelor
mai multe molecule definite, celu- bire de alte cancere. Neoplaziile te acestea, și nu numai, fac din locale sau naţionale oferă posibi- adverse.
le și/sau interacţiuni (reţele) între hematologice se caracterizează hematologie un domeniu în care litatea schimbului de date clinice Desigur că toate aceste reali-
acestea, cu scopul de a îmbunătăţi și printr-o mare diversitate clini- conceptele de medicină persona- și de laborator obţinute din via- zări, deja în parte implementate
diagnosticul, evaluarea prognos- co-biologică, de unde necesitatea lizată și medicină de precizie să-și ţa reală, extrem de utile pentru sau aflate în perspectiva de a fi
ticului, prevenirea și/sau terapia subdivizării lor în entităţi molecu- găsească o mai rapidă și susţinută practica medicinei personalizate. implementate în diverse ţări, pre-
în neoplaziile hematologice. Prin lare cu vulnerabilităţi oncogenice aplicabilitate și utilitate. supun și costuri mari, care pun la
comparaţie, medicina personali- MIJLOACE ȘI ABORDĂRI încercare sistemele naţionale de
zată este un concept/o INSTRUMENTE DE LUCRU În scop diagnostic/prognos- asigurare a sănătăţii. Există teme-
În privinţa medicinei perso- tic (exemple): rea, justificată, că disponibilita-
OBIECTIVELE HEMATOLOGIEI DE PRECIZIE nalizate, s-au dezvoltat o serie de – Secvenţiere a genomului tea noilor metode de investigare
La aceeași conferinţă au fost sintetizate obiectivele princi- „instrumente” care să ofere mai (completă sau specific pentru și tratare va fi redusă sau chiar
pale ale medicinei de precizie aplicate în hemopatiile maligne, multă predictibilitate tratamen- anumite mutaţii) pentru prezice- absentă pentru mulţi pacienţi
dintre care menţionăm câteva: telor, printr-o mai precisă evalua- rea prognosticului, a răspunsului hematologici. S-au propus câteva
- recunoașterea timpurie a unei stări premaligne; re a șanselor de răspuns la o tera- la terapie și/sau a riscului unor soluţii care să permită reducerea
- stabilirea unei predispoziţii genetice specifice pentru dezvol- pie anume, a riscului dezvoltării efecte adverse la diferiţi pacienţi costurilor, ca de exemplu realiza-
tarea unei hemopatii; unor anumite efecte adverse la un în mod individual; rea unei reţele de centre de exce-
- diagnosticul și clasificarea pe baze genetice; medicament sau la o combinaţie – Prezicerea răspunsului la lenţă naţionale sau/și regionale
- stabilirea planului de tratament pe baza utilizării informaţi- terapeutică, pentru a se evita sub- terapie a celulelor neoplazice ale către care să fie îndrumaţi paci-
ilor celulare și moleculare și a unor biomarkeri: genetici, so- sau supratratarea. De asemenea, unui anume pacient prin fenoti- enţii ce necesită o îngrijire com-
matici, epigenetici, metabolici și/sau proteomici, precum și cei de mare utilitate s-a dovedit a fi pare cu ajutorul anticorpilor; plexă. Fiind vorba despre afecţi-
legaţi de diverse căi celulare de semnalizare, inclusiv testarea elaborarea de scoruri prognos- – Testare in vitro pentru pre- uni rare în ansamblul lor, bolile
preintervenţie a medicamentelor in vitro; tice multiparametrice. Acestea zicerea răspunsului la anumite hematologice, atât unele maligne,
- definirea mijloacelor optime și a parametrilor de măsurare permit o apreciere mai corectă a medicamente, comparativ, al ce- cât și unele nemaligne, vor pu-
a răspunsului la tratament și de monitorizare pe termen lung gradului de risc prin boală sau/și lulelor normale și neoplazice ale tea fi tratate selectiv în astfel de
a pacienţilor. procedură (în cazul transplantu- pacientului, pentru a preciza fe- centre specializate și bine dotate.
lui medular și al chimio- sau imu- reastra terapeutică; Dr. Radu Gologan
Ars medici VIA�A MEDICALĂ
4 iunie 2021 l Nr. 22
13

Indiferent că vorbim despre DZ


tip 1 sau despre DZ tip 2, neuropatia
diabetică este considerată a fi
Actualităţi în
una dintre complicaţiile cele mai
frecvente și cele mai precoce. neuropatia diabetică
D
atele arată că după 10- sau focală (mononeuropatii, mo- Semne și simptome
NEUROPATIA AUTONOMĂ
15 ani de evoluţie a DZ noneuropatie multiplex, radicu- Semnele și simptomele PNSD
tip 1, peste 80% dintre lopatii și poliradiculopatie). De sunt de multe ori trecute cu vede-
pacienţi vor dezvolta departe cele mai frecvente forme rea de pacient. Ele pot fi resimţite
neuropatie diabetică (ND), în timp sunt cele difuze, care pot fi împăr- ca furnicături la nivelul tălpilor,
ce la pacienţii cu DZ tip 2, ND poate ţite în polineuropatie diabetică care ulterior vor progresa către
fi prezentă în foarte multe cazuri periferică (distală) simetrică și glezne, gambe, genunchi, iar în
chiar din momentul diagnosticului. neuropatie autonomă. Neuropatia cazurile severe pot cuprinde mem-
Diagnosticul ND este unul de diabetică periferică (distală) pre- brele inferioare în totalitate. La fel
excludere. Deoarece alte forme zintă la rândul ei mai multe for- de comună este descrierea picioa-
de neuropatie pot coexista la per- me, dintre care cea mai frecven- relor reci sau a picioarelor fier-
soanele cu diabet zaharat, acestea tă este polineuropatia diabetică binţi, a înţepăturilor și a arsurilor,
trebuie excluse înainte de a stabili senzitivă distală (PNSD). Uneori a picioarelor neliniștite, simpto-
diagnosticul de ND. pot exista forme de polineuropa- matologie întâlnită cu precădere
tie diabetică motorie distală sau în timpul nopţii, astfel că pacienţii
Patogenie forme mixte senzitivo-motorii. nu se pot odihni, iar calitatea vie-
Din punct de vedere al meca- În grupul neuropatiilor autono- ţii scade semnificativ. Mai rar, de-
nismului patogenic, la baza apa- me, cea mai frecventă și cea mai butul simptomatologiei are loc la
riţiei neuropatiei diabetice stă o severă este neuropatia autonomă nivelul membrelor superioare (de
combinaţie între leziunea neuro- cardiacă (CAN). asemenea, distal, în „mănușă”),
nală directă (ca urmare a conse- Polineuropatia diabetică sen- de regulă afectarea acestora fiind
cinţelor metabolice ale hiperglice- zitivă distală este prezentă uneori consecutivă celei a membrelor
miei cronice, insulinorezistenţei chiar de la diagnosticul DZ tip 2, inferioare.
și sindromului inflamator sub- deoarece în cele mai multe cazuri Din punct de vedere clinic,
clinic) și disfuncţia endotelială diagnosticul diabetului este tardiv diagnosticul polineuropatiei dia- laborioase, mai costisitoare, care zepin, pregabalin, gabapentin),
betice senzitive distale este facil. nu pot fi efectuate de rutină în cabi- antidepresive triciclice, duloxe-
Medicul poate administra o serie netul de diabet/neurologie. Acestea tin sau chiar opioide. Important
PICIORUL DIABETIC de chestionare pacientului (de sunt reprezentate de biopsia cuta- însă este ca pacienţii să fie edu-
exemplu, chestionarul Toronto), nată, electromiografia sau determi- caţi și să nu folosească medicaţia
care evaluează prezenţa simp- narea vitezei de conducere nervoa- clasică antialgică, antiinflama-
tomelor și ridică suspiciunea de să, toate efectuate la recomandarea torie, care în aceste cazuri nu îi
PNSD. De asemenea, se vor efectua medicului specialist neurolog. poate ajuta.
teste de cuantificare a sensibilităţii Este important să conștien-
periferice. Se testează sensibilita- Tratament tizăm că diagnosticarea cât mai
tea termică (cu ajutorul unor epru- La momentul actual nu este precoce a DZ prin screening activ,
bete cu apă de temperatură diferi- disponibil un tratament etio- echilibrarea metabolică cât mai
tă sau cu dispozitivul Tip-Term), patogenic validat 100%, deși au precoce și de lungă durată atât
sensibilitatea dureroasă (cu ajuto- fost încercări de a folosi inhibi- prin optimizarea stilului de viaţă
rul unor ace boante), sensibilita- tori de aldozo-reductază și sunt (intervenţie medical nutriţională,
tea tactilă (cu monofilamentul de unele speranţe legate de folosi- activitate fizică, igiena somnului),
10 g) sau sensibilitatea vibratorie rea benfotiaminei și a acidului cât și prin folosirea judicioasă și
(cu diapazonul de 128 Hz). Aceste alfa-lipoic. Deocamdată, singura individualizată a tratamentelor
manevre relativ simple și care pot metodă patogenică validată este medicamentoase potrivite permit
fi efectuate cu ușurinţă în orice prevenţia ND prin menţinerea prevenţia primară a complicaţiilor
cabinet de consultaţie ajută la di- pe termen lung a unui bun con- cronice ale bolii (inclusiv a ND),
(afectare microvasculară), cu is- și nu coincide cu debutul efectiv al agnosticarea precoce a polineuro- trol glicemic și scăderea insu- cu implicaţii majore asupra scă-
chemia consecutivă a fibrelor ner- bolii (care poate avea loc chiar și cu patiei diabetice senzitive distale. linorezistenţei. În consecinţă, derii morbidităţii și mortalităţii,
voase. Cei mai puternici predic- peste 10 ani anterior). Alături de Prezenţa simptomelor sau a sem- în prezent, tratamentul PNSD precum și asupra creșterii calităţii
tori ai ND sunt durata de evoluţie celelalte complicaţii microvascu- nelor de PNSD permite stabilirea este unul suportiv, simptoma- vieţii la acești pacienţi.
a diabetului zaharat și echilibrul lare (retinopatia diabetică și boala diagnosticului de polineuropa- tic, pentru reducerea durerii Dr. Daniela Stegaru,
metabolic deficitar (relevat prin renală cronică diabetică), dar și de tie diabetică posibilă. Prezenţa neuropate. Se pot folosi neuro- prof. dr. Cristian Guja
valoarea hemoglobinei glicate, cele macrovasculare (boala arteri- concomitentă a simptomelor și a trofice periferice cum sunt ben- Institutul Naţional de Diabet,
HbA1c) prezent în evoluţia bolii. ală periferică, boala coronariană semnelor specifice pune diagnos- fotiamina (singură sau în com- Nutriţie și Boli Metabolice
sau afectarea vasculară cerebrală), ticul de polineuropatie diabetică binaţie cu alte vitamine de grup „Prof. dr. N.C. Paulescu”
Clasificare București
ND poate fi prezentă de la diagnos- probabilă. Pentru un diagnos- B) sau acidul alfa-lipoic, iar în
Din punct de vedere al clasi- tic la peste 50% dintre pacienţii tic de certitudine, sunt necesare cazurile mai severe, medicaţie Material preluat din volumul
„Diabet zaharat 2020”, editat de
ficării ND, aceasta poate fi difuză cu DZ2. investigaţii mai precise, dar mai anti-convulsivantă (carbama- Viaţa Medicală.
14 VIA�A MEDICALĂ
4 iunie 2021 l Nr. 22 Medic-Medicină-Cultură
Grupaj realizat de
dr. Raluca Bulea

Arta învingătorilor
Frumosul, ascuns în sau care sunt doar interesaţi de în ciuda teribilelor eforturi fizice
numeroasele tipuri de această afecţiune denumită inspi- pe care trebuia să le facă pentru a
manifestări artistice, este rat, dar și autoironic, de autori „ca- mânui penelul. Virgil Niţulescu,
un element de echilibru meleonul de fiecare zi”. directorul MŢR, a subliniat im-
Ilustraţiile broșurii au fost rea- portanţa solidarităţii în cazul unor
pentru cei care au ca
lizate de Rodica Negulescu, pictor asemenea afecţiuni, care, dincolo
menire în viaţă restabilirea restaurator în cadrul Muzeului de implicarea personală, se supra-
sănătăţii semenilor, dar și Ţăranului Român, care și-a dove- pune și peste rolul misionar pe
pentru cei care sunt nevoiţi dit de această dată și veleităţile care muzeul l-a avut în societate
să își ducă viaţa sub semnul artistice, din convingerea că orice încă de la înfiinţarea sa.
unor boli grele. om trebuie să caute o formă cre-
ativă de a trece prin situaţiile di- Sprijin pentru pacienţi

Rădăcinile
E
ficile din viaţă, arta fiind cea mai Mesajele oficiale, venite din
xistă momente în care bună variantă. Aceasta este de partea conf. dr. Diana Loreta
conștientizăm mult mai altfel și convingerea Simonei Păun, consilier prezidenţial,

neamului
bine cât de important Tănase, președinta AISM, cea și Alina Cojan, vicepreședinte
poate fi un act de cre- pentru care pictura reprezintă CNAS, au exprimat sprijinul pen-
aţie, și transfigurarea pe care momentul de evadare din faţa gre- tru pacienţii cu SM. Dr. Gabriela
acesta o aduce cu sine, pentru o utăţilor și realităţilor urâte ale bolii Mihăilescu, neurolog cu experien-

românesc
serie de afecţiuni fizice și psihi- cu care a învăţat totuși să trăiască ţă ce îngrijește cu dăruire și profe-
ce. Un asemenea prilej edificator frumos și întru frumos, întru aju- sionalism pacienţi cu SM, a pre-
a fost evenimentul de inaugurare torarea ei însăși, dar și a celor care zentat cele mai importante semne
a expoziţiei „Scleroza Multiplă în împărtășesc un destin similar. și simptome ale bolii, precum și
artă”, realizată de Asociaţia Învin- Expoziţia, care poate fi vizi- un chestionar care poate veni în
În inima Capitalei există Incursiune în „Satul Regal” gătorii Sclerozei Multiple (AISM) tată până la 6 iunie a.c., cuprinde ajutorul pacienţilor, atunci când
un loc care ne poate În sălile alăturate putem face o în parteneriat cu Muzeul Naţio- lucrări realizate de câţiva membri trebuie să-i descrie medicului cu-
readuce echilibrul minţii incursiune în „Satul Regal”. Aceas- nal al Ţăranului Român, pentru a ai AISM, iar achiziţionarea lor va rant toate senzaţiile și stările pe
și sufletului, atunci când tă inedită expoziţie, ce ar fi trebuit marca Ziua Mondială a Sclerozei veni în sprijinul pacienţilor cu SM. care le percep. Aceasta este și au-
să se găsească în Sala Gheorghe toarea textului broșurii amintite,
simţim nevoia unui răgaz de Focșa (avariată de o inundaţie alături de dr. Ovidiu Tudor, care a
tihnă și de meditaţie. chiar în dimineaţa vernisajului), intervenit la rândul său în cadrul
propune un parcurs interesant, evenimentului.

M uzeul Satului a sărbătorit


luna trecută împlinirea a
85 de ani de când, la 10 mai 1936,
printre câteva dintre costumele
de patrimoniu din Muzeu, foarte
vechi și autentice, regăsindu-se
Deoarece afectarea nervilor
cranieni se poate răsfrânge și
asupra organelor specializate de
a fost inaugurat de renumitul so- și felul (ilustrat prin fotografii de simţ, au fost invitaţi să ofere per-
ciolog Dimitrie Gusti, în prezen- epocă) în care Reginele și Prinţese- spectiva proprie și medici din alte
ţa regelui Carol al II-lea și a altor le României au știut să se apropie specialităţi, ce ar trebui să alcătu-
oficialităţi ale vremii. Vrând să de portul popular, promovându-l iască de fapt echipa multidiscipli-
sublinieze strânsa legătură dintre și cinstindu-l, însușindu-și astfel nară care să facă gestionarea co-
Muzeu, care adăpostește ce e mai ceva din simplitatea ţărăncilor rectă a acestei patologii complexe.
profund și mai autentic în sufletul care coseau straiele. În plus, sunt Prof. dr. Alina Popa Cherecheanu
ţăranului român, și Casa Regală a prezentate și câteva piese care a punctat câteva dintre situaţiile
acestei ţări, evenimentele înscrise aparţin Casei Regale, costume care pe care le identifică un oftalmolog
anul acesta pe agenda „Zilelor Mu- au fost purtate de Regina Mamă în faţa unui caz de SM, și cât de
zeului Satului” (10-17 mai 2021) Elena în perioada interbelică. important este ca anumite mani-
au stat sub genericul „Muzeul și Nu în ultimul rând, plimbarea festări să fie corect și rapid iden-
Regalitatea”. Cea de-a doua dată prin muzeu trebuie să ne poarte tificate, pentru a putea obţine o
este legată tot de anul 1936, când, pașii la reperele bine cunoscute, corectare a simptomatologiei. În
la o săptămână de la inaugurarea dar trebuie să ne ducă și în Satul mod similar, dr. Horia Mocanu,
oficială, în cadru restrâns, Muzeul Nou, acolo unde a fost deschisă, specialist otorinolaringolog, a
își deschidea larg porţile și pentru la 17 mai a.c., gospodăria preotu- subliniat aspectele legate de sfera
vizitatorii obișnuiţi, cei care, de lui din Spermezeu, jud. Bistriţa- sa de activitate, cu impact impor-
atunci încoace, nu au încetat să Năsăud (mijlocul sec. XX). Acum tant asupra activităţilor obișnuite
îi treacă pragul și să îi confirme restaurată, aceasta a fost do- ale pacienţilor cu SM, care pot
constant raţiunea de a exista. nată muzeului de nepotul fos- avea tulburări de înghiţire sau de
tului proprietar, devenit astăzi vorbire, precum și tulburări lega-
100 de ani de la nașterea PS Episcop Macarie al Europei de te de menţinerea echilibrului.
Regelui Nord. Acesta este un alt exemplu Concluzia evenimentului a
Pe durata întregii săptămâni despre cum în existenţa satului de fost că solidaritatea, înţelegerea
aniversare au avut loc lansări de odinioară existau prea puţine dife- și colaborarea între medici și au-
carte, conferinţe și recitaluri fol- renţe esenţiale legate de modul de torităţi pe de o parte, și asociaţi-
clorice, concomitent cu inaugura- viaţă, chiar și atunci când era vorba ile de pacienţi de cealaltă parte,
rea unei noi gospodării-monument despre „notabilii” unei comunităţi. reprezintă calea cea mai bună
și cu vernisarea a două ex-
poziţii speciale, ce așteap- Multiple (SM), celebrată anual la
tă oaspeţi până la finalul 30 mai. Momentul a avut ca scop
lunii iulie. transmiterea de informaţii corec-
Expoziţia „Muzeul te și de mesaje importante atât
Satului și Regalitatea”, către autorităţi, care pot să ofere
organizată în sala H.H. sprijinul necesar pentru ca paci-
Stahl, are în centru amin- enţii cu SM să poată beneficia de
tirea Regelui Mihai la 100 ergoterapie, cât și către publicul
de ani de la nașterea sa, larg.
printr-o serie de fotografii
din arhiva Casei Regale, Cameleonul de fiecare zi
dar și prin obiecte perso- Împletind mărturii ale mem-
nale, care să contureze brilor AISM cu prezentări și cla- De pe simeze răzbate o explozie pentru îmbunătăţirea unor as-
ceva din personalitatea și rificări știinţifice din partea unor de lumină și culoare, care aduce o pecte care încă sunt deficitare.
obiceiurile fostului suve- specialiști de prestigiu, evenimen- stare de bine în sufletul privitoru- Colaborarea și comunicarea tre-
ran, în diferite etape din tul a însemnat totodată și lansa- lui, dar și pentru cei care au pictat buie construite printr-un efort
viaţa sa. În plus, au fost rea broșurii de prezentare a bolii, tablourile. Înţelegem astfel mai zilnic. Uneori, lucrurile reușesc
expuse, din arhiva muzeu- într-un limbaj știinţific riguros, bine de ce un ilustru predecesor să fie pornite de la exemplul per-
lui, documente și imagini dar accesibil oricărui cititor. Dis- în ale picturii, Ștefan Luchian, la sonal și implicarea individuală,
ale momentului memo- ponibilă în limbile română și en- rândul său victimă a SM într-o vre- iar prin perseverenţă se poate
rabil de la 10 mai 1936 – gleză, broșura are rolul de a facilita me când prea puţin se putea face ajunge până acolo încât să se de-
inaugurarea venerabilei înţelegerea SM și de către pacienţi, pentru a ușura cursul bolii, nu a termine schimbări în întreaga
instituţii muzeale. și de către cei care le sunt aproape renunţat nicicând la arta sa. Asta, societate.
Medic în România VIA�A MEDICALĂ
4 iunie 2021 l Nr. 22
15
Inteligenţa artificială (IA)
are rolul de a-l ajuta pe medic,
nu de a-l înlocui, spune
Dr. George Muntean: „Inteligenţa
dr. George Muntean. Aportul
medicului este în continuare
artificială e menită să vină în ajutorul
indispensabil, fiindcă este
nevoie de o corectă interpre-
tare a rezultatelor sistemelor
medicului, nu să îl înlocuiască”
exemplu este screeningul automat pentru re- George Muntean este medic
de IA, iar apoi, de transmiterea tinopatia prematurităţii (RP) – cauza prima- rezident oftalmolog în cadrul
ră de orbire în rândul copiilor, la nivel mon- Clinicii de Oftalmologie,
informaţiilor către pacient și dial. Sistemul dezvoltat în 2015 detectează
tratarea lui. Spitalul Clinic Judeţean
forma gravă a RP din pozele de fund de ochi
cu o acurateţe de 95%, comparabilă cu cea a de Urgenţă Cluj.
Tatăl dv. este chirurg generalist, frate- altor trei experţi în domeniu. De menţionat,
le chirurg plastician, dv. de ce aţi ales comparaţia este făcută pe pozele de fund de înlocuiască. Aportul medicu-
oftalmo­logia? ochi. Examinarea clinicianului cu biomi- lui este văzut în continuare
În facultate am făcut stagiul de oftalmologie croscopul indirect rămâne gold standard, ca fiind indispensabil, fiind-
și am rămas cu o impresie plăcută, o atracţie fiindcă examinează mult mai bine retina pe- că este nevoie de o corectă
subtilă pentru această specialitate pe care riferică. Un alt exemplu este iGlaucoma, un interpretare a rezultatelor
mai mult o simţeam decât o gândeam în mod software creat pentru smartphone, prin care sistemelor de IA, iar apoi,
conștient. Argumentele pe care le-am găsit se fotografiază câmpul vizual al pacienţilor transmiterea informaţiilor
ulterior pentru a-mi susţine atracţia au fost pentru a diagnostica modificările date de către pacient și tratarea lui co-
faptul că oftalmologia este o meserie inte- glaucom. Luând în calcul doar câmpul vizual, respunzătoare. Farmecul îl va
resantă, de fineţe și precizie – lucru pe care pentru sarcina de a diferenţia un aspect nor- reprezenta să învăţăm să trăim
l-am simţit că mi s-ar potrivi și, nu în ultimul mal faţă de unul dat de glaucom, acesta depă- într-o simbioză cu IA și să îi găsim
rând, o specializare medico-chirurgicală, șește alţi șase oftalmologi. Acurateţea la care rolul cel mai potrivit în practica medi-
prin urmare voi avea parte de ambele „lumi”. a ajuns este de 99%. cală de zi cu zi.
De cât timp vorbim despre IA în această În ce alte situaţii poate fi ea folosită? În ce alte patologii oftalmologice și-ar mai
specialitate?? Degenerescenţa maculară legată de vârstă găsi aceasta aplicabilitatea?
Deși termenul datează din 1956, ea a luat re- reprezintă prima cauză de orbire a persoa- IA poate fi folosită în aproape toate do­ pigmentară, care au mutaţia în gena RPE65,
cent un avânt colosal, odată cu apariţia subra- nelor peste 65 de ani de descendenţă euro- meniile din medicină. Probabil, în viitor, va ambele fiind boli moștenite, care pot provoca
murii numite „deep learning” (DL) – învăţa- peană. Prof. Schmidt-Erfurth a publicat un fi integrată în întreaga practică medicală. o scădere dramatică a vederii încă din copilă-
re profundă. În DL, cel mai avansat sistem articol în 2018 în care, folosind IA, a putut Studiile de IA existente în oftalmologie sunt rie. Tratamentul este livrat prin intermediul
este reprezentat de reţelele neuronale convo- prezice care dintre pacienţi vor trece din for- foarte diverse. Ele pot cuprinde alegerea ti- unor vectori virali adeno-asociaţi în spaţiul
luţionale. Acestea sunt formate din straturi ma intermediară în forma gravă finală și, sur- pului de cristalin potrivit pentru pacient, re- subretinian, unde își exercită efectul. După
de „neuroni artificiali” a căror conexiune o prinzător, a putut spune de dinainte în care cunoașterea infecţiilor corneene fungice din efectuarea tratamentului, pacienţii au putut

’’
imită pe cea a cortexului vizual al mamifere- dintre cele două forme, cea uscată sau ume- poze, diagnosticarea precoce a keratoconu- parcurge un labirint în condiţii de iluminare
lor, fiind arhitecturile cele mai potrivite pen- dă, va ajunge pacientul. O situaţie deosebită sului, diagnosticarea glaucomului, prezice- scăzută, lucru imposibil de efectuat înain-
tru interpretarea datelor din imagini. În pa- rea aspectului estetic după operaţiile de de- te. Altă tehnologie, care este deja în uz, este
ralel, a evoluat și tehnologia în oftalmologie, Căldura interacţiunii comprimare orbitară, chiar și diagnosticarea OrCam MyEye 2, o cameră atașată ochelari-
prin apariţia camerelor foto de fund de ochi umane dintre pacient și și monitorizarea bolilor neurodegenerative lor, care folosește IA pentru a citi texte sau a
2D, în 1990, și a tomografiei în coerenţă op- medic nu va putea fi (precum Alzheimer). Modalitatea prin care recunoaște obiecte ori feţe, pe care apoi i le
tică 3D, în 2000, și continua lor îmbunătăţire înlocuită de IA. ar putea IA să își dovedească utilitatea este rostește pacientului. Ea este disponibilă și în
pe parcursul anilor și până în prezent. Pen- diagnosticarea cât mai precoce a acestor pa- România și este subvenţionată de stat.
tru a putea vedea evoluţia în oftalmo­logie, o reprezintă studiul făcut de Poplin în 2017, tologii – chiar înaintea manifestării, și, ulteri- Ce alte tehnologii urmează să fie imple-
putem compara două studii făcute pentru în care IA deduce factorii de risc cardiovascu- or, tratarea lor înainte ca ele să-și facă simţită mentate în oftalmologie?
screen­ingul automat al retinopatiei diabeti- lar doar privind pozele color de fund de ochi. prezenţa asupra vederii. O situaţie bine-venită în contextul pandemiei
ce folosind IA. Primul a fost făcut în 1996 de Toate acestea pot reduce substanţial volumul este invenţia aparatelor OCT pentru monito-
Gardner, fiind folosite doar 300 de poze de de muncă depus de medic, permiţându-i să se OCHIUL BIONIC, rizarea la locuinţa pacientului. Notal Home
fund de ochi și tehnica clasică de învăţare au- concentreze mai mult pe relaţia cu pacientul. O SOLUŢIE DE VIITOR OCT este un dispozitiv care monitorizează
tomată, iar cel de-al doilea în 2017, de Ting, Nu în ultimul rând, se poate mări considera- de acasă pacienţii cu degenerescenţă macu-
folosindu-se 100.000 de poze de la persoane bil volumul pacienţilor care pot beneficia de Ce se poate face odată instalată pierderea lară legată de vârstă, forma umedă. Dispo-
de etnie diferită și tehnica de „deep learning”. servicii medicale. vederii? zitivul este ușor de folosit de pacient, fără a
Odată instalată pierderea semnificativă a ve- fi nevoie de asistenţă. Acesta monitorizează
IA ÎN OFTALMOLOGIE UN AJUTOR PENTRU MEDIC, derii, intră în ecuaţie alte modalităţi terape- nivelul de lichid din interiorul retinei, semn
NU UN ÎNLOCUITOR utice, care sunt în curs de cercetare, precum al activităţii bolii și, odată apărut, este noti-
Care sunt beneficiile IA în oftalmologie? ochiul bionic. Terapia genetică este promiţă- ficat automat medicul curant, pentru a pu-
În oftalmologie, IA are trei mari direcţii în Care este aportul medicului în cazul IA? toare. Luxturna este prima terapie genetică tea administra tratamentul imediat, astfel
care este folosită. Una este să recunoască Consensul experţilor în domeniu este că IA e aprobată de FDA. Este destinată pacienţilor crescându-i eficacitatea.
imagini pentru screening și diagnostic. Un menită să vină în ajutorul medicului, nu să îl cu amauroză congenitală Leber și retinită Demostene Șofron

Abonează-te pe 12 luni la Viaţa Medicală!


Săptămânal, vei primi ziarul
Ziarul tipărit*: Ziarul pdf: tipărit și/sau vei avea acces la
200 lei 129 lei ziarul în format pdf. În plus, vei
avea acces la toate articolele
*Primești bonus, gratuit, abonament pe 12 luni la ziarul pdf. postate pe www.viata-medicala.ro

Cum te abonezi:
• Online: creează-ți cont pe medichub.ro și accesează
www.medichub.ro/reviste/ziarul-viata-medicala
sau
• Trimite un e-mail pe adresa abonamente@viata-medicala.ro cu datele tale
(nume, adresă de livrare a ziarului, specializare) și cu dovada plății contravalorii
abonamentului (în contul RO09INGB0000999906229895, deschis la ING Bank;
Titular cont: S.C. VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL; CIF RO4197070).
Te vom contacta în cel mai scurt timp. Scanează QR codul pentru linkul de abonare
16 VIA�A MEDICALĂ
4 iunie 2021 l Nr. 22 Medicina altfel

Diagnosticarea
Terapia cu ozanimod
a colitei ulcerative Grupaj

miocarditei cu
FDA a aprobat recent medicamentul realizat de
dr. Diana
ozanimod pentru tratamentul formelor Andronache
moderate și severe de colită ulcerativă.

ajutorul microARN
Un nou biomarker de tip
microARN circulant poate
fi utilizat pentru a efectua
Evoluţia
diagnosticul diferenţial bolii este
între miocardită și infarctul imprevi­
miocardic acut.

M
zibilă: în
iocardita este o boa-
lă inflamatorie a
unele R ectocolita ulcerohemoragică sau colita ulcerativă (CU) este o afec-
ţiune autoimună, caracterizată prin inflamaţie cronică a mucoa-
sei și submucoasei colonului. Manifestările clinice cuprind scaune de
mușchiului inimii, cazuri aceas- consistenţă scăzută, asociate uneori cu sânge și mucus, durere abdo-
ce poate afecta atât minală colicativă, tenesme rectale și semne sistemice precum febră,
funcţia contractilă, cât și funcţia ta se poate fatigabilitate, scădere ponderală.
electrică. Boala poate avea formă ameliora Ozanimod este primul modulator al receptorului sfingozin-1-fosfat
acută, subacută sau cronică și poa- (S1P) aprobat pentru tratamentul CU. Indicaţia se bazează pe rezul-
te produce o afectare focală sau di- spontan sau tatele favorabile ale studiului de fază 3 True North, care a evaluat efi-
fuză a miocardului. Tabloul clinic cacitatea medicamentului ca terapie de inducţie pe o perioadă de 10
este definit adesea prin durere to-
poate evolua săptămâni, ulterior ca terapie de întreţinere timp de 42 de săptămâni,
racică, fatigabilitate, dispnee, pal- către cardio­ pe un eșantion care a cuprins 645 de pacienţi, cu vârsta medie de 42 de
pitaţii. Evoluţia bolii este impre- ani. Obiectivul principal a fost îndeplinit, în săptămâna 52 remisiunea
vizibilă, astfel că în unele cazuri miopatie clinică fiind semnificativ mai mare în grupul de tratament (37%), com-
aceasta se poate ameliora spontan
sau poate evolua către cardiomio-
dilatativă ori parativ cu placebo (19%). De asemenea, a fost observată ameliorarea
aspectului endoscopic și histologic al mucoasei colonice.
patie dilatativă ori moarte subită moarte https://www.medscape.com/viewarticle/952062

cardiacă. Diagnosticul de miocar-


dită este stabilit frecvent la paci- subită
enţii care primesc iniţial diagnos- cardiacă. Evaluarea nodulilor tiroidieni
ticul de infarct miocardic acut
cu artere coronare neobstruate
(MINOCA), după excluderea bolii șoareci a urmărit să identifice un identificat o astfel de moleculă,
O aplicaţie interactivă, Thyroid Nodule App (TNAPP), a fost dez-
voltată cu scopul îmbunătăţirii procesului de evaluare a nodulilor
tiroidieni. Aplicaţia folosește un algoritm de diagnostic care a fost pus
coronariene prin angiografie sau biomarker care să diferenţieze denumită de specialiști mmu- la punct de o echipă multidisciplinară formată din membri ai Asociaţiei
tomografie computerizată și după cele două boli. Astfel, cercetătorii mir-721, prezentă în plasma șoa- Americane de Endocrinologie Clinică (AACE), ai Colegiului American
confirmarea criteriilor imagistice au evaluat leziunile miocardice recilor cu miocardită, dar nu și a de Endocrinologie și ai Asociaţiei Italiene a Medicilor Endocrinologi.
de rezonanţă magnetică (criteriile și răspunsul celulelor T după in- celor cu infarct miocardic. Prin TNAPP se bazează pe
Lake Louise). ducerea miocarditei autoimune clonare și secvenţiere, cercetăto- cele mai noi recoman-
Totuși, nu toate centrele au sau a infarctului miocardic pe rii au identificat omologul uman dări ale ghidurilor,
posibilitatea efectuării unui IRM grupul murin. Ei au remarcat că al acestui biomarker, hsa-miR- utilizând date clinice,
cardiac, iar biopsia endomiocardi- nivelul limfocitelor T helper de Chr8:96, un micro-ARN nou. imagistice, citologice
că, care stabilește un diagnostic de tip 17 (Th17), caracterizate prin Rezultatele au fost confirmate și moleculare ce pot fi
certitudine, este o procedură inva- producerea de interleukină-17, în mai multe cohorte de pacienţi actualizate periodic.
zivă complexă. Era astfel necesară crește în faza acută a miocarditei, (cu IMA, MINOCA, boli autoimu- Rezultatele obţinute
o nouă abordare, fiabilă și accesi- dar nu și în faza acută a infarctu- ne), comparativ cu un grup control, cu ajutorul aplicaţi-
bilă, pentru a diagnostica precoce lui miocardic. Limfocitele Th17 și au fost validate inclusiv într-o ei au fost comparate
miocardita acută. produc o serie de molecule de mi- cohortă de pacienţi cu miocardită cu sistemul actual de
cro-ARN, iar cercetările recente confirmată biopsic. Pornind de la evaluare a nodulilor
O nouă metodă de diagnostic au arătat că micro-ARN-urile sunt aceste rezultate, studii suplimen- tiroidieni conceput
S-a observat că fenotipurile biomarkeri inovativi în depis- tare vor evalua eficacitatea aces- de Colegiul Ameri-
limfocitelor T sunt modificate atât tarea bolilor cardiovasculare. tei metode de diagnostic al mio­ can de Radiologie,
în miocardită, cât și în infarctul Screen­ingul moleculelor de mi- carditei acute în practica clinică. TI-RADS (Thyroid
miocardic. Un studiu realizat pe cro-ARN din plasma animalelor a https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2003608 Imaging Reporting
and Data System). A
existat o concordanţă
de 79% între TNAPP și
TI-RADS în ceea ce pri-
vește recomandarea de a efectua puncţie aspirativă cu ac fin. Studii pro-
spective evaluează în ce măsură este fezabilă utilizarea acestui sistem în
practica clinică.
https://www.medscape.com/viewarticle/952058#vp_1

Dieta DASH cu conţinut scăzut


de sare
P otrivit noilor date publicate în Journal of the American College
of Cardiology, un regim alimentar hiposodat combinat cu dieta
DASH diminuează afectarea cardiacă subclinică prin două mecanisme
distincte: reduce nivelul lezional și „strain”-ul cardiac și reduce nivelul
de inflamaţie. Folosirea doar a dietei DASH se asociază cu scăderea in-
flamaţiei. Cercetătorii au evaluat aceste efecte prin măsurarea în dina-
mică a biomarkerilor de leziune cardiacă: troponina cardiacă cu sen-
sibilitate crescută (hs-cTnI), peptidul natriuretic N-terminal de tip B
(NT-proBNP) și proteina C reactivă cu sensibilitate ridicată (hs-CRP).
Asocierea dietei DASH cu consumul scăzut de sodiu a redus hs-cTnI cu
20% și NT-proBNP cu 23%, fără modificări semnificative ale hs-CRP,
comparativ cu dieta cu conţinut ridicat de sodiu. Dieta DASH, compa-
rativ cu grupul control, a redus hs-cTnI cu 18% și hs-CRP cu 13%, însă
fără impact asupra NT-proBNP. Regimul alimentar hiposodat a redus
nivelul NT-proBNP, în mod independent, cu 19%.
https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2021.03.320