Sunteți pe pagina 1din 5

REMEDIERE EPIC

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

SUBIECTUL I (60 de puncte):

Citește cu atenție textul de mai jos, apoi formulează răspunsuri pentru cerințele date:

- Bătrânul Hanibal a înnebunit! le dădu el de veste.


- Vorbă să fie - făcu Harris Collins. Mai degrabă cred că tu ai îmbătrânit. Ți-a prins slăbiciunea,
asta este! Vino să-ți arăt. Haideți, veniți cu toții. Facem o pauză de cincisprezece minute și am să vă arăt eu
ceva ce nu s-a mai văzut pe nicio arenă, de când lumea! Numărul ăsta ar merita zece mii pe săptămână,
oriunde…numai că n-ar ține prea mult. Bătrânul Hanibal și-ar arăta repede ghearele, de jignit ce s-ar simți.
Haideți, să vină toată lumea. Veniți cu toții! Cincisprezece minute pauză!
Și Mihail se luă după cel din urmă și cel mai teribil stăpân al său, conducând împreună cu el
procesiunea de salariați și de specialiști care tocmai se aflau în vizită. După cum se știa prea bine, când
Harris Collins dădea vreo reprezentație, apoi o dădea numai pentru elită, pentru numeroșii specialiști în ale
dresajului.
Paznicul leilor și tigrilor, căruia firea lui de bestie îi lăsase urme pe față, scânci în chip de protest,
când văzu că stăpânul lui se pregătește să intre în cușca lui Hanibal, înarmat doar cu o coadă de mătură.
Hanibal era bătrân, dar avea faima de a fi cel mai mare leu aflat în captivitate și nici nu-și pierduse
încă dinții. Se plimba în sus și în jos prin cușcă, greoi și legănat, așa cum le e obiceiul animalelor în
captivitate, când, deodată, o lume neașteptată de vizitatori năvăli în spațiul din fața cuștii lui. Leul însă nici
nu se sinchisi și continuă să meargă legănându-și capul, întorcându-se cu suplețe de fiecare dată când
ajungea la un capăt al cuștii, cu aerul unuia care urmărea un țel bine definit.
- Uitați, așa face de două zile, scânci paznicul. Și cum simte că te apropii de el, întinde laba după
tine. Uitați ce mi-a făcut!
(Jack London, În cușca leului)

A. 60 de puncte
1. (6 puncte) Transcrie din textul dat două derivate parasintetice.
2. (6 puncte) Explică modul în care s-au format următoarele cuvinte din text: cincisprezece, suplețe.
3. (6 puncte) Scrie șase cuvinte din familia lexicală a cuvântului urmă.
4. Delimitează în propoziții fraza de mai jos, menționează ce raport există între acestea și ce valori
morfologice are “și”:
Hanibal era bătrân, dar avea faima de a fi cel mai mare leu aflat în captivitate și nici nu-și pierduse
încă dinții.
5. (6 puncte) Construiește un enunț în care verbul a da să intre în componența unei locuțiuni.
5. (6 puncte) Completează următoarele expresii și locuțiuni, precizând sensul locuțiunilor și expresiilor
obținute:
a) a face din………………………..armăsar =
b) a fi în al…………………………cer =
a) a veni de………………… =
6. (6 puncte) Corectează greșelile, indiferent de natura acestora, și rescrie enunțul următor.
Niciun înnotător nu a reușit să doboare recordul, și juriul a convenit de comun acord ca directorul
de concurs, investit în urmă cu două săptămâni, să acorde premiul, așa cum e firesc și natural, celui mai
tânăr concurent. Toți ceilalți jurați au fost solitari cu decizia directorului.
8. (6 puncte) Menționează tipul de narator prezent în text, precizând un exemplu din text care să-ți
argumenteze răspunsul.
7. Prezintă o trăsătură a paznicului, care se desprinde din enunțul Uitați, așa face de două zile, scânci
paznicul. Și cum simte că te apropii de el, întinde laba după tine. Uitați ce mi-a făcut!
8. Explică, în 50-70 de cuvinte, semnificația enunțului: Leul însă nici nu se sinchisi și continuă să meargă
legănându-și capul, întorcându-se cu suplețe de fiecare dată când ajungea la un capăt al cuștii, cu
aerul unuia care urmărea un țel bine definit.

B. 3o de puncte
Scrie un text de 120-150 de rânduri despre impresiile tale cu ocazia unei vizite la o reprezentație de circ.
REMEDIERE LIRIC
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Subiectul I 60 de puncte

Citiţi cu atenţie textul următor şi apoi rezolvaţi cerinţele

Atât de tristă-i dimineața


Acum când plânge-o toamnă nouă,
Când cade din copaci viața
Și frunze galbene mă plouă.

O lume-ntreagă simți cum moare


Într-o tulpină ce se-ndoaie,
În orice zvon o așteptare
Și-un vis în fiecare foaie.

Abia o brumă fără milă


Și vara mi-a fugit departe,
Răsar, movilă de movilă,
În jur de mine frunze moarte.

Ce taină le-a desprins în șoapte


Mai multe azi ca altădată,
Ce visuri au murit azi-noapte
Cu-atâta frunză spulberată?
(Octavian Goga, Toamnă nouă)

1. Notează câte un antonim pentru cuvintele subliniate: tristă, plânge. 6p


2. Precizează modul de formare a cuvintelor: altădată, spulberată, desprins. 6p
3. Identifică în prima strofă 2 cuvinte care conțin diftongi. 6p
4. Precizează măsura și rima poeziei. 6p
5. Identifică în text 2 figuri de stil diferite și numește-le. 6p
6. Precizează modul, timpul și conjugarea următoarelor verbe din text: simți, a desprins. 6p
7. Treceți care verbul moare să fie la toate modurile nepersonale. 6p
8. Construiește 3 enunțuri în care verbul a desprinde să fie la toate diatezele. 6p
9. Precizează valoare morfologică a cuvântului subliniat din enunțul Ce visuri au murit… și apoi alcătuiește
un alt enunț în care să aibă altă valoare morfologică pe care o vei preciza. 6p
10. Alcătuiește două enunțuri în care verbul a ajunge să fie copulativ și predicativ. 6p

Subiectul al II-lea

Redactează o compunere de 20 de rânduri în care să demonstrezi că textul Toamnă nouă aparține


genului liric. 20 de
puncte

Se acordă 20 de puncte din oficiu.


REMEDIERE EPIC
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Partea I (54p)
Citește cu atenție textul de mai jos, apoi răspunde cerințelor:
„Calea Moșilor e lungă, ba e lată. Calea Moșilor e cea mai frumoasă stradă pe care am
întâlnit-o, pentru că vom locui aici. Se întinde de la bulevardul Republicii până la magazinul Bucur
Obor, care este atât de înalt, încât uneori acoperă până și soarele. Și blocurile noastre vor fi înalte,
însă acum sunt în construcție. La parterul lor vor fi magazine, iar pe mijlocul străzii va trece
tramvaiul 21.
Acum, noi locuim împreună cu bunica pe strada Știrbei Vodă, într-un bloc dărăpănat. Anton
spune că blocul a prins multe cutremure, iar la următorul mare o să cadă. Lui Anton îi e frică să mai
stea aici. Și mamei îi e frică de bunica. Așa că trebuie să ne mutăm pe Calea Moșilor, într-un
apartament nou, dar al nostru.
Merg împreună cu Anton ca să vizităm șantierul. Peste tot sunt schele care înalță blocurile.
Și mai sunt și oameni care mișună ca furnicile. Ei sunt muncitorii care construiesc.
Eu și Anton sărim peste gropi și peste mormane de pietriș.
- Dacă treaba merge bine, până la toamnă ne mutăm...
- De ce se cheamă Calea Moșilor? întreb eu. Pentru că aici or să stea mulți moși?
- N-are nicio legătură cu moșii, râde Anton. Aici era o stradă veche, care a fost demolată.
Mergea la piața de la Obor, care se numea Târgul Moșilor, pentru că se ținea de Moși. Îți
mai aduci aminte tu astă-primăvară o Babă pe 3 martie?
- Da. Și a fost soare. Mama a zis că-s o fetiță bună.
- Așa...deci știi cum e cu Babele! În martie, după ce se termină cu Babele, vin Moșii... Iar
târgul ăla de care îți spuneam, acolo, la Obor, avea loc numai atunci... de Moși! Acum
înțelegi?
Nu prea. Mă uit la blocul mare, care se cheamă Bucur Obor și mă aștept ca toate ferestrele
să se deschidă și din spatele lor să răsară niște moși care să se holbeze la noi. Ce caută ăștia
doi, un tată tânăr și un copil, la noi, pe Calea Moșilor?! ”
(Adina Popescu, Povestiri de pe Calea Moșilor)
1. (6p) Notează câte un sinonim pentru sensul din text al locuțiunilor subliniate:
Îți aduci
aminte .............................................................................................................................................
Avea
loc ................................................................................................................................................
2. (6p) Formuleză câte un enunț cu omonimele cuvintelor „noi” și „care” din text:
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. (6p) Alcătuiește 3 enunțuri prin care să demonstrezi polisemia cuvântului a trece:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................
4. (6p) Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din structurile: peste mormane de pietriș;
care se numea Târgul Moșilor.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................. 5.(6p) Scrie trei termeni din familia lexicală a cuvântului tânăr :
................................................................................................................................................................
..........
6. (6p) . Extrage, din text, un indice spațial și unul temporal:
Indice
spațial: ..................................................................................................................................................
Indice
temporal:...............................................................................................................................................
7. (6p) Precizează tipul de narator din text, ilustrându-ți opinia printr-un exemplu:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................
8. (12p) Delimitează în propoziții fraza de mai jos, menționează ce raport există între acestea și
precizează valoarea morfologică a cuvântului scris italic:
„Anton spune că blocul a prins multe cutremure, iar la următorul mare o să cadă.”
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................
............................................................................................................................................................
Partea a II-a (24p)
Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți particularitățile
genului epic regăsite în fragmentul dat.
În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi două trăsături ale genului epic;
– să prezinți detaliat două trăsături ale genului epic, valorificând textul;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 1 p.; coerența
textului – 1 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 p.;
ortografia – 3 p.; punctuația – 3 p.; asezarea corectă a textului în pagină – 1 p., lizibilitatea – 1 p.).
Se acordă 10 puncte din oficiu.

S-ar putea să vă placă și