Sunteți pe pagina 1din 1

MANAGEMENTUL IMM

TEME EXAMEN FINAL

1. Rolul IMM în contextul reformelor economice internaţionale contemporane


2. Factori de succes în procesul de creare şi dezvoltare a IMM
3. Factori care pot genera succesul sau insuccesul IMM.
4. Principalele avantaje şi dezavantaje ale IMM faţă de întreprinderile mari
5. Influenţa mediului asupra performanţelor IMM
6. Influenţa competenţelor întreprinzătorilor asupra performanţelor IMM
7. Surse de oportunităţi de afaceri
8. Rolul planului de afaceri pentru atragerea capitalului necesar întreprinderii
9. Caracteristici ale spiritului antreprenorial
10.Necesitatea elaborarii unui plan de afaceri
11.Principalele componente ale structurii unui plan de afaceri
12.Particularităţi ale managementului antreprenorial
13.Elementele specifice strategiei antreprenoriale faţă de strategia
întreprinderilor mari
14.Surse de finanţare ale IMM
15.Particularităţi ale funcţiilor managementului în IMM
16.Tendinţe ce se prefigurează în exercitarea funcţiilor managementului în
IMM