Sunteți pe pagina 1din 1

Pregătire pentru olimpiadă

Clasa a V-a

1. La cercul de informatică, o grupă de 15 elevi dă un test de scriere la tastatură. Ionel a


făcut 13 greşeli, iar fiecare din ceilalţi copii au făcut un număr mai mic de erori. Să se
arate că există 2 copii care au făcut acelaşi număr de greşeli.
2. Suma a 37 de numere naturale pare este 1308. Să se arate că cel puţin două dintre
ele sunt egale.
3. Să se arate că oricum am alege 11 numere din mulţimea {1,2,3, … ,20} printre ele
există 2 numere a şi b astfel încât a-b=2.
̅̅̅ + 𝑎𝑏𝑎𝑏
4. Să se determine cifrele a, b astfel încât 𝑎𝑏 ̅̅̅̅̅̅̅ + 𝑎𝑏𝑎𝑏𝑎𝑏
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ = 591774
5. Fie x cel mai mic număr natural care are suma cifrelor egală cu 2001
a) Să se afle x
b) Să se determine 𝑛 ∈ 𝑁 ştiind că suma cifrelor numărului 10𝑛+223 − 𝑥 este egală cu
223.
6. Se dă şirul de numere naturale 2,7,12,17,22,…
a) Să se afle al 501-lea termen al şirului
b) Să se stabilească dacă numărul 2007 este termen al şirului
c) Să se calculeze suma primilor 100 de termeni ai şirului
7. Împărţind numărul natural x la numărul natural y, obţinem câtul 2 şi restul 41.
a) Să se arate că 3x-6y+2 este cubul unui număr natural
b) Să se afle numerele x şi y ştiind că 𝑥 + 𝑦 ≤ 168
8. Se dă numărul 𝐴 = 23𝑛+2 ∙ 53𝑛+1 − 1, 𝑛 ∈ 𝑁
a) Să se afle primele două cifre ale lui A
b) Să se determine restul împărţirii sumei cifrelor lui A la 33
9. Să se arate că pentru 𝑘 ∈ 𝑁, 3𝑘 + 2 ∙ 3𝑘 = 3𝑘+1 şi să se calculeze 3+2S, unde 𝑆 = 31 +
32 + 33 + ⋯ + 350 .
10. Care sunt ultimele două cifre ale numărului 71 + 72 + 73 + ⋯ + 72000 ?
11. Să se arate că numărul 𝐴 = 1 ∙ 169 + 2 ∙ 169 + 3 ∙ 169 + ⋯ + 8 ∙ 169 este pătrat perfect,
iar numărul 𝐵 = 5 ∙ 10 ∙ 15 ∙ 20 ∙ … ∙ 2005 ∙ 2010 nu este pătrat perfect.
12. Să se arate că numărul (171 ∙ 21999 − 6 ∙ 21998 − 2 ∙ 22000 ) ⋮ 10
13. Să se arate că 𝑆1 − 𝑆2 se divide cu 10, ştiind că 𝑆1 = 1 + 21 + 22 + 23 + ⋯ + 22011 şi
𝑆2 = 1 + 2 + 3 + ⋯ + 2009