Sunteți pe pagina 1din 4

Modul 3 – Obiectivitatea în evaluare

Evaluare
● Partea I se realizează de către cursant. Partea a II-a se completează de către formatori.
● Timp de lucru: 30 de minute

Nume și prenume cursant …………………………


Specializarea Matematica

Partea I
Sarcini de lucru
Realizarea unui portofoliu, al Modulului, prin reunirea și încărcarea, pe platformă, a produselor următoarelor
activități:
1. În raport cu tipurile ENVIII, BAC, DEF sau TIT și cu situațiile și efectele perturbatoare ale evaluării
prezentate în Modulul 3, completați macheta asociată acestei cerințe (Anexa 1).
2. Completați formularul Google https://forms.gle/QyzzTRfdEymVfkJ28 asociind fiecărei modalități de
realizare a unei evaluări unitare la disciplina Matematică în cadrul ENVIII/BAC/DEF/TIT punctajul pe care-l
considerați potrivit. Completați modalitățile menționate în formular cu alte două modalități care pot contribui la
evaluarea unitară în cadrul ENVIII/BAC/DEF/TIT, în baza propriei experiențe în evaluare.
3. Completarea unei liste cu avantajele și limitele/dezavantajele utilizării borderoului electronic/ bazelor de date
în format electronic în cadrul procesului de evaluare (Anexa 2).

Partea a II-a

Nr. Criterii de evaluare Calificativ


crt. I S B FB E
1. Completarea corespunzătoare a machetei și coerența și consistența
justificării celor 2 efecte alese
2. Completarea formularului Google cu asocierea fiecărei modalități de
realizare a unei evaluări unitare la disciplina Matematică în cadrul
ENVIII/BAC/DEF/TIT cu un punctaj care semnifică impactul asupra
evaluării. Coerența și oportunitatea descrierii altor două modalități
care pot contribui la evaluarea unitară în cadrul
ENVIII/BAC/DEF/TIT, în baza propriei experiențe în evaluare.
3. Lista cu avantajele și limitele/dezavantajele utilizării borderoului
electronic/bazelor de date în format electronic în cadrul procesului
de evaluare.

Calificativ Evaluare Modul 3

Formatori:

1. VICOL DANIELA__________________________________

2. LOGHIN CRISTINA MARGARETA________________________________

Anexa 1

Pagina 1 din 4
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
În raport cu tipurile ENVIII, BAC, DEF sau TIT și cu situațiile și efectele perturbatoare ale evaluării prezentate
în modulul teoretic, completați macheta asociată acestei cerințe:

Tip de efect Posibil (Da/Nu) pentru tipul Alegeți 2 dintre aceste posibile efecte pe care le
perturbator ce poate evaluare/ examen sau concurs. considerați cel mai probabil de produs la
afecta evaluarea în evaluarea la disciplina Matematică în cadrul
cadrul ENVIII/BAC/DEF/TIT și motivați alegerea
ENVIII/BAC/DEF/TIT făcută.

ENVIII BAC DEF TIT

Efectul HALO și Da Da Da Da Primul efect: Efectul de similaritate


sterotipiile
• Profesorul-evaluator are tendința de a-și exercita
Efectul de ancorare Da Da Da Da judecata evaluativă prin raportare la sine (prin contrast
sau prin asemănare), normele și experiența proprii
constituind principalele criterii de judecare a
Efectul Pygmalion sau Da Da Da Da
performanțelor, respectiv de acordare a punctajelor
efectul Oedipian
• În procesul de evaluare este activată fie propria
Ecuația personal a Da Da Da Da experiență academică (ca fost elev sârguincios,
examinatorului disciplinat, cu scris „ordonat”, îngrijit, corect etc.), fie
experiența de părinte ce își judecă propriii copii.
Efectul tendinței Da Da Da Da
• Profesorii-evaluatori care au o experiență academică
centrale
„de excepție” (de foști „premianți”) vor manifesta,
chiar și subconștient, un plus de exigență comparativ
cu cei care nu au strălucit din perspectivă academică.
Profesorii-evaluatori care lucrează în mod curent cu
elevi cu performanțe înalte vor avea tendința să-i
evalueze și pe candidații ale căror lucrări le evaluează
cu același grad de așteptări (ridicate)

• Similar, profesorii-evaluatori care lucrează în mod


curent cu elevi cu performanțe medii sau scăzute este
posibil să supra-evalueze lucrările candidaților care se
poziționează diferit de experiența lor curentă

Multe astfel de situații au fost discutate în cadrul


dezbaterilor chiar și în acest curs, aplicat pe
exemple concrete. Apar diferențe între notele
date de evaluatori care apreciază cu exigență
diferită, raportată la experiența personală,
interpretarea diferită a punctajelor care pot fi
”sparte” din barem.

Efectul de similaritate Da Da Da Da Al doilea efect: Ecuația personală a


examinatorului
Efectul de contrast Da Da Da Da
• Fiecare profesor-evaluator își structurează anumite
Efectul de ordine Da Da Da Da criterii proprii de apreciere, poziționându-se uneori
(inerție) diferit față de baremul de evaluare și de notare

Eroarea logică Da Da Da Da • Unii profesori-evaluatori sunt mai generoși, uzitând


valorile de „sus” ale punctajelor acordate, alții sunt mai
exigenți, acordând cu precădere valori parțiale sau
Efectul de val Da Da Da Da
punctajele minimale

• Unii profesori-evaluatori apreciază mai mult


originalitatea soluțiilor, alții conformitatea cu
informațiile regăsite în manual sau cunoscute din
practica învățării pentru examen, pe baza „modelelor”.

• O caracteristică semnificativă a efectului discutat este

Pagina 2 din 4
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
exigența diferită pe care o manifestă examinatorii

• Diferențele se pot evidenția atât la același profesor-


evaluator, pe parcursul procesului de evaluare, cât și
între profesori-evaluatori diferiți

Profesorii cu mai puțină experiență în evaluare


aleg o variantă medie a punctajului acordat,
gândindu-se că este ”asigurat” împotriva unei
eventuale contestații, și pentru compararea cu
punctajul celuilalt evaluator, eventual..

Anexa 2.

Lista cu avantajele și limitele/dezavantajele utilizării borderoului electronic/ bazelor de date în format electronic
în cadrul procesului de evaluare

AVANTAJE DEZAVANTAJE

Reticentă evaluatorilor mai puțin obișnuiți cu


formatul electronic
Accesarea cu uşurinţă a subiectelor, baremelor și
tezelor. Riscul de a tasta greșit

Secretizarea și integritatea tezelor este păstrată Lipsa imaginii de ansamblu, sunt mulți itemi

Corectarea în ritm propriu Riscul unor sincope în alimentarea cu


energie/internet a sistemelor utilizate
Stimularea impartialitatii, obiectivității și
confidentialitatii evaluatorului Riscul intervențiilor nedorite hackeri

Crește transparența actului de evaluare

Confruntare facilă a notelor evaluatorilor tezei

Costuri reduse pentru deplasarea tezelor

Posibilitatea de a genera diverse situaţii şi rapoarte


statistice solicitate de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării,Inspectoratele Şcolare Judeţene.

Posibilitatea de a implementa, la cerere, de noi


rapoarte, statistici şi grafice utile pentru feedback.

Toate rapoartele menţionate anterior se pot exporta


în format Word, Excel sau Pdf, pentru a putea fi
prelucrate şi mai apoi salvate.

Pagina 3 din 4
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Pagina 4 din 4
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu

S-ar putea să vă placă și