Sunteți pe pagina 1din 2

Propuneri de Teme pentru proiectul final

Proces bugetar și fiscalitate europeană

Observație! Temele enunțate mai jos sunt orientative! Puteți să adaptați temele de
mai jos sau să alegeți o altă temă care să se încadreze în specificul disciplinei.

1. Bugetul Uniunii Europene pe anul 2020 și rectificările bugetare. Impactul


COVID;
2. Bugetul Uniunii Europene pe anul 2021 și rectificările bugetare.
Evenimente și impact;
3. Adoptarea Cadrului Financiar Multianual 2021-2027. Perspective și
provocări;
4. Metode moderne de întocmire a bugetului: analiză comparativă;
5. Analiza bugetului unei instituții publice;
6. Bugetul bazat pe performanță –avantaje și dezavantaje. Studiu de caz;
7. Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetare la nivelul UE.
8. Sistemele fiscale la nivelul Uniunii Europene. Principalele tendințe și
perspective;
9. Analiza sistemul fiscal al statului x (stat membru al UE);
10. Analiza comparativă a sistemelor fiscale a două state membre ale UE;
11. Sisteme fiscale ale statelor UE - sisteme fiscale ale statelor OCDE.
Asemănări și deosebiri;
12. Tendințe globale în materie fiscală. Impactul globalizării și perspectivele
de reformă fiscală;
13. Proiectele OCDE în materie de reglementări fiscale. Proiectul BEPS;
14. Reglementări la nivelul UE împotriva practicilor de evitare fiscală.
Planificarea fiscală agresivă; Etc.

Observații cu privire la modul de elaborare si redactare a proiectului!

• Proiectul trebuie să aibă o introducere în care se va prezenta tema lucrării,


obiectivele, structura și contribuția proprie;
• Se va folosi sistemul de citare Chicago (note de subsol), conform
documentului postat în apcampus “Stilul de citare Chicago_pentru proiect”;
• Proiectul trebuie să conțină un studiu de caz care vizează: analiza/calculul unor
indicatori, interpretare, descrierea unui fenomen, analiză comparativă, etc
(aspecte ce țin de contribuția proprie)
• Bibliografie la finalul lucrării (sistemul de citare Chicago)
• Redactarea: Times New Roman, 12, spațiere 1,5, alinire paragraf “stânga-
dreapt” (Justified), margini pagina 2 cm stanga-dreapta-sus-jos.
• Proiectul va fi încărcat în sectiunea specială din apcampus, pagina disciplinei,
până la data limită transmisă de secretariat.
• Număr orientativ de pagini (inclusiv bibliografia): max.10