Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educației Naționale

Casa Corpului Didactic „Grigore


Tabacaru” Bacău

FIȘĂ DE APLICAȚIE (3)

MODULUL II. Evaluarea cadrelor didactice pe baza competențelor profesionale. Contexte evaluative
profesionale didactice
1. Competența, construct și finalitate în evaluare. Competențe evaluative
1.1. Delimitări conceptuale

Sarcină de lucru:

Identificaţi două competenţe-cheie (din cele opt recunoscute la nivel european) pe care le
consideraţi cele mai apropiate de disciplina şcolară pe care o predaţi şi argumentaţi această opţiune.
Disciplina: Domeniul Limbă și Comunicare – Învățământ preșcolar
Competențe:
1. Comunicarea în limba maternă;
Comunicarea în limba maternă, reprezintă capacitatea de a exprima şi interpreta concepte,
gânduri, sentimente, fapte şi opinii, atât în formă orală, cât şi în formă scrisă (ascultare, vorbire,
citire şi scriere) şi de a interacţiona lingvistic într-un mod adecvat şi creativ într-o serie completă de
contexte culturale şi sociale;

2. Competenţe interpersonale, civice, morale


Competenţele sociale se referă la competenţele personale, interpersonale şi interculturale şi
toate formele de comportament care permit fiecărei persoane să participe în mod eficace şi
constructiv la viaţa socială şi profesională. Aceste competenţe sunt legate de bunăstarea personală şi
socială. Este esenţială înţelegerea codurilor de conduită şi a obiceiurilor din diferite medii în care
activează persoanele.

Bibliografie:

* „SUPORT PENTRU EXPLICITAREA ȘI ÎNȚELEGEREA UNOR CONCEPTE ȘI INSTRUMENTE


CU CARE OPEREAZĂ CURRICULUMUL PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE”, 2019